site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

Anfi plaatst veiligheidsbewakers
om toegang tot het strand van Tauro te voorkomen

De Guardia Civil heeft 200 personen verwijderd die in de omgeving hun vakantie doorbrachten

MOGÁN -.Pasen, zondag 16 april 2017 - Anfi, het vergunning-houdend bedrijf voor de vernieuwing van het strand van Tauro, heeft besloten om  het aantal bewakers van een  privaat beveiligingsbedrijf te verhogen om te  voorkomen dat badgasten toegang  hebben tot dit gedeelte van de kuststrook van Mogán, dat wordt begrensd door een gerechtelijk bevel vanwege onregelmatigheden in de aanleg van het strand. De beslissing van het horecabedrijf komt een dag nadat de Guardia Civil op Goede Vrijdag heeft besloten een tweehonderdtal personen te verwijderen die op dit kustgedeelte genoten van het mooie weer.

Playa de Tauro, oorspronkelijk een kiezelstrand, is bedekt met 70.000 ton zand afkomstig uit de Sahara, tijdens werkzaamheden die men heeft verricht zonder te voldoen aan de door het Ministerie van Milieuzaken gestelde voorwaarden, wat geleid heeft tot de vervanging van de toenmalige chef van de  Delegatie Kustzaken van Canarias, José María Hernández de León.
img_40161-1.jpg
anfi1.jpg
Feit is, dat deze ambtenaar zich momenteel geconfronteerd ziet met een mogelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van drie en een half jaar die geëist is door het Openbaar Ministerie, datr hem beschuldigt van het toestaan van de verbeteringswerkzaamheden hoewel hij zich bewust was van de onregelmatigheden. Het Openbaar Ministerie is bovendien van mening, dat Hernández de León documenten heeft vervalst om de abnormale situatie van het strand te verhullen.img-20170415-wa0005-3_g-1.jpg

                       De Guardia Civil  verwijdert strandgangers van Playa de Tauro..img-20170415-wa0004-2_g.jpgDeze aanklacht heeft plaatsgevonden in een strafproces voor de Rechtbank in San Bartolomé de Tirajana,  waarbij men de voorzorgsmaatregel genomen heeft het nieuwe, kunstmatig aangelegde strand te omheinen en aldus het gebruik ervan verbieden.

Het is niet de eerste keer dat strandgangers besloten hebben  dit gedeelte van de kuststrook te betreden. Op 31 juli 2016, met het pas opgebrachte zand,  moest een groep van 60 personen op last van de Benemérita (Verdienstelijken = de Guardia Civil) het betreden gebied verlaten, dat toen  met een omheining voorzien van mededelingenborden met het verbod dit omheinde  gebied te betreden.

In augustus 2016 was de springvloed ook van invloed op het recentelijk voltooide strand, het zeewater kwam tot aan de monding van de barranco (het ravijn) van Lechugal en meerdere woningen in het gebied raakten overstroomd.

Op last daarvan, werd Anfi gedwongen om een borstwering van zand op te richten om het instromen van water bij hoogtij in de woningen te voorkomen.  In december 2016 , vijf maanden na het aanbrengen van het zand, heeft  een krachtige branding het wegspoelen van het zand veroorzaakt , en dat stelde opnieuw de chaos in het vooruitzicht welke zich, voor de vernieuwing, op dit kustgedeelte had voorgedaan,

Het probleem tijdens de Semana Santa ( Goede Week) van 2017 was voor de agenten van de Benemérita (Verdienstelijken = de Guardia Civil) moeikijker,  omdat de hekken  en de mededelingenborden met het toegangsverbod voor het publiek , die deze ruimte omheinden, zijn ontvreemd. Dit feit heeft ertoe geleid dat de agenten naar Tauro zijn gegaan en zich verplicht zagen aan 200 badgasten - die hier volop op vakantie waren en zich illegaal op dit strand bevonden, mede  te delen zich te moeten verwijderen, omdat ze daar wettelijk niet mogen verblijven.

ZZZIslas-canariaslogo-821.jpg


De Guardia Civil
ontruimt het strand van Tauro

Ongeveer 200 mensen bevonden zich op het strand
dat wordt beperkt door een gerechtelijk bevel
als gevolg van onregelmatigheden in de aanleg ervan

MOGÁN - Paaszaterdag, 15 april 2017 - De Guardia Civil heeft in de ochtend van Viernes Santo (Goede Vrijdag - 14 april, 2017) 200 personen verwijderd van Playa de Tauro, het strand in het Zuiden van Gran Canaria,  toen men vastgesteld heeft dat het gebied bezet was terwijl het begrensd wordt door een juridisch bevel vanwege ontregelmatigheden die zijn vastgesteld bij de aanleg van het zandstand, zo heeft het Commissariaat van  La Palmas laten weten aan de persmedia.

Playa de Tauro, oorspronkelijk een kiezelstrand, is bedekt met 70.000 ton  zand tijdens werkzaamheden die men heeft verricht zonder te voldoen aan de door het Ministerie van Milieu gestelde eisen, wat in  2016 geleid heeft tot het ontslag van de toenmalige Chef Kustzaken van Canarias, José María Hernández de León.
tau.jpg                                         Playa de Tauro op vrijdagochtend 14 april 2017-.
In feite ziet deze ambtenaar zich nu geconfronteerd met een eis van het Openbaar Ministerie tot een gevangenisstraf, dat hem beschuldigt van het machtigen van  bouwwerken zich bewust zijnde van de onregelmatigheden, en ook van het vervalsen van documenten om dit te verhullen.

Deze aangifte heeft geleid tot een strafproces dat is gevoerd voor de Rechtbank in San Bartolomé de Tirajana, waarin de voorzorgsmaatregel is genomen het nieuwe, kunstmatige zandstrand te omheinen en het  gebruik ervan vanaf dat moment te verbieden.

Bronnen binnen de Guardia Civil hebben aan de persmedia uitgelegd dat zich in 2016 al enkele problemen hebben voorgedaan met sommige personen die het verbod hebben overtreden, en die de omheining gepasseerd zijn en het strand gebruikten.

Het probleem op Goede Vrijdag  14 april 2017 is lastiger voor  de agenten van de Guardia Civil geweest, want de hekken die het strand afbakenden, zijn gestolen en men was gedwongen om, midden in de Paasvakantie,  aan 200 zwemmers uit te leggen dat het  strand buiten gebruik is en ze er juridisch niet aanwezig mogen zijn.
000islas-canariaslogo-kopie-145.jpg


De Groenen leggen de werkzaamheden stil
 op het strand van Tauro
omdat
men zich niet houdt aan het oorspronkelijke project

MOGÁN - vrijdag 27 november 2015 - De natuurbeschermers leggen de werkzaamheden van het bedrijf Anfi stil, omdat het de grenzen overschrijdt zonder vergunning.

De werkzaamheden van het bedrijf Anfi, om een kuststrook van 300 meter lengte met zand te bedekken op het stenen strand van Tauro is op donderdag 26 november 2015 stilgelegd, na een telefoontje van de woordvoerder van Recorte Cero-Los Verdes, Francisco Ojeda, aan Kustzaken, “vanwege het gevaar dat de werkzaamheden betekenen te zijn, die zich buiten het aanvankelijk project begeven en die niet beschikken over de benodigde vergunning.”
img_31375.jpgAldus heeft Ojeda op donderdag 26 november 2015 aan de persmedia laten weten; en die vertelt, dat de zware machinerie op woensdag 25 november 2015 begonnen is met graven op het vastgestelde perceel - op de toegang naar het strand – en grote gaten heeft achtergelaten die niet zijn gemarkeerd, of omheind in het gebied; “met het bijkomende gevaar op een locatie waar dagelijks badgasten passeren en kinderen spelen.”
img_31373.jpg img_31372.jpg
img_31370.jpg                                         Gelukkig lopen ze dit keer niet naakt.
Gaten
Kustzaken heeft daar op donderdag 26 november 2015 kennis van genomen en heeft opdracht gegeven, om de gaten af te dekken; en heeft erkend, dat de werkzaamheden niet beschikken over de vergunning, zo verzekert Ojeda.

Naar zijn mening, “is men aan het speculeren met een strand en een openbare Barranco (publiek ravijn) voor private belangen,” en houdt men zich niet aan het oorspronkelijke project - met een afgraving achter het strand - om te zien, tot hoever het zand reikt, “vooruitlopend op het volgende project van privaat belang.”
img_31374.jpg“De Groenen zijn er niet op tegen, dat men het strand op orde brengt voor het gebruik door omwonenden en toeristen; maar zij hebben het strand in de loop van de jaren vernietigd, met een grote nalatigheid van de overheden, om het nu tot het beste te maken,” kritiseert de woordvoerder van de milieupartij.

Zwart/wit
Daartegen maken zij bezwaar tegen het opbrengen van zand van buitenaf, want daaronder, “ligt prachtig zwart zand, dat moet worden gerespecteerd.”

Het opbrengen van zand uit de Sahara betekent schade aan het ecosysteem, omdat dit het water vertroebeld en het leven in zee aantast en op een specifieke wijze de zeewier-velden benadeelt en de beschermde soorten die leven in dit gebied, zoals de tortuga boba (Caretta caretta - grote waterschildpad) en de delfín mular (Tursiops truncatus = tuimelaar dolfijn), zo laten de milieuactivisten weten.

Anderzijds hebben de omwonenden ook hun bezwaar tegen deze werkzaamheden laten blijken en waarschuwen, dat als men de enorme gaten niet afdicht, of omheint, men de Guardia Civil zal bellen; ”hier spelen dagelijks onze kinderen en dit brengt hen in gevaar.,” zo laten zij weten.

Het project
Het kunstmatig aanleggen van het Tauro-strand, in de gemeente Mogán, doet men met een vergunning die is verleend door het Directoraat-generaal Duurzaamheid voor de Kust en de Zee, voor een periode van 50 jaar.

Zeeboulevard
Dit initiatief, waarover men bijna twee decennia in onderhandeling is geweest om de overheidsvergunningen te verkrijgen, omvat ook een zeeboulevard die Playa del Cura moet gaan verbinden met Playa de Amadores.

Afmetingen
Het nieuwe Tauro-strand zal een lengte krijgen van ongeveer 300 meter en een breedte van 50 meter, waardoor het bijna twee keer groter wordt dan het huidige strand, en de stenen zullen worden vervangen door zand.

Voorzieningen
Bij het Anfi Tauro-strand zullen - op termijn - een jachthaven (met 400 aanlegplaatsen) en diverse hotelcomplexen komen (met in totaal ongeveer 7.500 hotelbedden), evenals een 18.000 m² groot winkelgebied.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-243.jpg  


Het strand van Anfi Tauro gaat van start met een investering van zes miljoen euro

MOGÁN - woensdag 8 juli 2015 - Het Anfi Tauro-strand zal voor eind 2015 voltooid zijn. Het project voor het bouwen van een nieuw toeristisch aanbod in het Zuiden van Gran Canaria veronderstelt een investering te zijn van zes miljoen euro, na het ontvangen van de officiële concessie van het Directoraat-generaal Duurzaamheid, van Kustzaken.

Een toekenning, die ten minste verlengd zal worden gedurende de komende 50 jaar. Dit initiatief - dat bijna twee decennia nodig heeft gehad om alle overheidstoestemmingen te verkrijgen - omvat een zeeboulevard die Playa del Cura met Amadores verbindt.
De nieuwe locatie wordt ongeveer 300 meter lang en 50 meter breed, bijna het dubbele van de huidige grootte, waar kiezel voor zand zal worden vervangen.
1436359126063.jpg
David Silva
De ambassadeur van Anfi, de stervoetballer David Silva, heeft de eerste spade in de grond gestoken op het Anfi Tauro-strand; waar - op middellange termijn - ook een haven zal worden aangelegd voor 400 plezierjachten, diverse hotelcomplexen zullen verrijzen met in totaal 7.500 hotelbedden en een 18.000 m² groot winkelgebied.
1436359121453.jpg

José Luis Trujillo
Na vele jaren van wachten, wetshervormingen en bureaucratische hindernissen, “gaat de droom van Anfi door, met het aanleggen van een strand dat een vooraanstaand recreatiegebied van Gran Canaria zal zijn,” zo heeft de algemene directeur van de Anfi-Groep, José Luis Trujillo, uitgelegd.

Een ‘uniek’ ondernemersinitiatief, dat het startschot betekent te zijn van de toekomstige ontwikkeling van het Anfi Tauro-project. Een evenement, dat zich ontwikkelt onder de paraplu van het investeringsprogramma Encuentro Mundial en las Estrellas (EME).

Dat is vervat in de Algemene Rijksbegroting, via het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme.

“Het is de beleggingshorizon voor dit gebied, waarvoor de bouwplannen zijn uitgebroed in november 1987 en wat arbeidsplaatsen en welvaart voor Gran Canaria zal genereren,” zo heeft Trujillo benadrukt.
1436359126088.jpgEerste spade
Op zijn beurt heeft David Silva - die de eerste spade in de grond heeft gestoken voor het toekomstige strand – gezegd: “Het werk en de inspanning van Anfi zet wederom in op kwaliteit en de ontwikkeling van infrastructuur op het hoogste niveau.”
1436359121452.jpg

Feitelijk is de betrokkenheid van Silva bij Anfi een dubbele, omdat de moeder van de voetbalspeler enkele jaren heeft gewerkt bij deze Groep.
1436359121493.jpg

“Ik ben er heel trots op, Anfi te kunnen vertegenwoordigen en dit verwachtingsvolle project te steunen. Ik ben er zeker van dat het net zo ongelofelijk mooi wordt als Anfi del Mar; een locatie , waar ik met veel liefde aan terugdenk en waar mijn moeder jarenlang was,” zo heeft Silva bevestigd.

Onalia Bueno
Op haar beurt heeft de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, op dinsdag 7 juli 2015, ”het opstarten van een strand benadrukt, “dat zal dienen voor het aantrekken van meer toeristen naar de gemeente.

Eersteklas hotelaanbod
De vallei van Anfi Tauro, die op de lange termijn de bouw van diverse hotelcomplexen omvat, zal een impuls zijn voor het toerisme in het gehele  gebied. De uiteindelijke infrastructuur zal bovendien kunnen rekenen op een eersteklas hotelaanbod, dat de barranco (het ravijn) van Tauro zal transformeren.

De eerste stappen voor de uitvoering van deze toeristisch ‘boomgaard’ zijn al gezet met de opening van hotel ‘Anfi Emerald Club’ en met het aanleggen van twee golfbanen. Deze opmerkelijke vooruitgang zal gecompleteerd worden met een ambitieuze, bouwkundige ontwikkeling die zijn weerga in de sector niet kent en die een injectie voor de werkgelegenheid in het gebied zal zijn.

“Nu resteert alleen nog het maken van overuren, om te streven naar het vestigen van kwaliteit en duurzaamheid. Alles, om deze locatie op Gran Canaria te veranderen in een wereldwijd,  toeristische referentie,” zo besloot Trujillo.
1-AAAAislas-canarias-kopie-128.jpg  


Gran Canaria krijgt een nieuw zandstrand

MOGÁN - dinsdag 7 juli 2015 - Zoals we al eerder hebben gemeld, heeft bouwonderneming Santana Cazorla van Kustzaken toestemming verkregen, het kiezelstrand van Tauro in het zuiden van Gran Canaria te verlengen en te verbreden, en dit te veranderen in een zandstrand.

Het strand van Tauro zal binnenkort dan ook niet meer te herkennen zijn. In plaats van grove kiezel zal binnen afzienbare tijd wit zand van de Bahama’s de 30 tot 50 meter brede kuststrook sieren. In totaal haalt Santana Cazorla 56.600 m³ uit de Caraïben naar Canarias.
tauro-2-1.jpg
                                     Het (kiezel)strand van Tauuo anno juli 2015.
tauro.jpg
Na voltooiing van de schoonheidsbehandeling zal het strand langer geworden zijn; van 180 meter nu, naar 280 meter straks. Net zoals bij het ‘Anfi’ timeshare- complex is gedaan, was ook gepland, zand van het Las Canteras-strand uit Las Palmas de Gran Canaria naar het Zuiden van het eiland te brengen. Kustzaken heeft voor de betreffende vergunning echter zulke hoge drempels opgetrokken, dat men besloten heeft een andere weg te bewandelen.
Tauro-Bossecker-220908-1.jpg
                              Rechts op de voorgrond het (kiezel)strand van Tauro.
PlayadelCura-Bossecker-220908-1.jpg
Het nieuwe strand krijgt niet allen fijn zand, maar wordt ook met nieuwe dienstverlening uitgerust. Er komen 420 strandligstoelen, twee kiosken, toiletten en een 200 m² groot cafetaria, en daarmee zal de baai dan een volledig ander aanzien hebben.
Playa20de20tauro20immorent-canarias202.jpg

Met de rust van de voorbije jaren zal het binnenkort voorgoed gedaan zijn, want Santana Cazorla wil hier niet alleen zes nieuwe hotels bouwen, maar ook nog een kleine jachthaven aanleggen.
235-ZFNcB4nFOMiVMdq9-1.gif images-17.png

Ook komt er, zoals in de agenda van Santana Cazorla gepland staat, een zeeboulevard, die Tauro met het naburige Amadores-strand verbindt.

Binnen een jaar na het verlenen van de vergunning moet men beginnen met de acht miljoen euro kostende werkzaamheden voor het aanleggen van het strand en de wandelpromenade.
1-AAAAislas-canarias-kopie-115.jpg 


Kustzaken geeft vrij baan aan Santana Cazorla
 voor het opbrengen van zand
op het strand van  Tauro

MOGÁN - zondag 5 juli 2015 - Het Directoraat-generaal voor Duurzaamheid van de Kust en de Zee, van het Ministerie van Kustzaken, heeft groen licht gegeven aan Anfi-Tauro, zodat bouwfirma Santana Cazorla - o.a. grootaandeelhouder van het time share-complex ‘Anfi-beach’ en hotelcomplex ‘Anfi-Tauro’ - zand kan opbrengen op het strand van Tauro.
tauro-2.jpg Playa de Tauro, zoals het in al zijn eenvoud zal gaan veranderen met het aanleggen van een nieuwe strandboulevard.
a-ndice_largegreed.jpgOverzicht van Playa de Tauro, met de hotels die bouwbedrijf Santana Cazorla voornemens is hier te gaan bouwen.
imagen-anfi-vista-general-3-104-sin-muel.jpg
De baai in de Gemeente Mogán zal een lengte krijgen van 180 meter (100 meter meer, dan momenteel het geval is) en het strand wordt breder gemaakt, van 30 naar 50 meter.
1-AAAAislas-canarias-kopie-91.jpg 


Santana Cazorla wil 55 miljoen euro investeren
in de haven bij  Playa de Tauro

De bedrijvengroep heeft  aan de Canarische Regering
toestemming gevraagd voor de aanleg van een havenpier 

Voor deze infrastructuur
heeft men de bouw van zes hotels stilgelegd

MOGÁN - dinsdag 30 september 2014 - De Santana Cazorla-Groep zal 55 miljoen euro gaan investeren in de aanleg van een jachthaven in Tauro en in de verbetering van dit gebied aan de kust van Mogán; wat inhoudt, dat er zand wordt opgebracht op het kiezelstrand en, dat er een zeeboulevard wordt aangelegd tussen Tauro en El Cura.

De onderneming, die wordt voorgezeten door Santiago Santana Cazorla, zal op dinsdag 30 september 2014 de concessie gaan aanvragen hij het Directoraat-generaal Havens van de Canarische Regering voor de exploitatie van deze havenpier, om deze vervolgens te bouwen, met aanlegsteigers voor 322 ligplaatsen.
 
       Schets van hoe Playa de Tauro er uit komt te zien als zandstrand met nieuwe jachthaven.
De onderneming verwacht, dat het een jaar zal duren voordat de aanvraag van de vergunning rond is en, dat men dan nog een jaar nodig heeft voor de bouw, waardoor de haven in 2016 operationeel kan zijn.

Het project wat men aan Puertos Canarios zal presenten, bestaat uit de aanleg van 75 ligplaatsen voor plezierjachten van 7 meter lengten; 89 voor schepen van 10 meter lengte; 72 voor 12 meter lengte; 28 voor 15 meter lengte; 28 voor 20 meter lengte en 4 ligplaatsen voor grotere afmetingen tot 35 meter lengte.

Hoewel de projectontwikkelaar aanvankelijk een havenpier voor 500 ligplaatsen wilde bouwen tussen Tauro en El Cura, is in de Memorie van Toelichting, van de Canarische Regering, overwogen deze afmeting in te korten en om landschaps- en milieutechnische redenen deze te verplaatsen tussen Tauro en Amadores

Zo komt de jachthaven naast de noordwestelijke pier te liggen van Amadores aan de andere zijde van de strekdam voor dit strand, waarmee men een regeneratie bereikt van het gehele Tauro-strand. Deze infrastructuur beslaat een totale oppervlakte van 130.000 m²,  waarvan 47.000 m² wateroppervlakte en het gedeelde voor het afweren zal 4.300 m² beslaan. Bovendien is er ruimte voor winkels, ongeveer 1.700 m², en ook 18.000 m² voor groenvoorzieningen.

Vanuit de Santana Cazorla-Groep heeft men op maandag 29 september 2014 opgemerkt, dat het om een project gaat, “ waarbij men ‘maximaal’ het milieu zal respecteren.” Gezien het feit, dat men de afmetingen heeft beperkt, om niet te veel uitwerking te hebben op Villa Tauro en men ook de positie heeft gewijzigd, omdat op deze kust van Mogán een beschermd gebied bestaat voor het bewaren van de flora en fauna die gecatalogiseerd is als LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) (Locatie van Gemeenschappelijk Belang).

Zo leggem de bronnen eveneens uit, dat men als eerste zal aanvangen op het strand van  Tauro, dat zal worden uitgebreid en zand krijgt in plaats van kiezel, zoals nu het geval is.
De aanleg van de jachthaven zal gelijktijdig plaatsvinden met de aanleg van de zeeboulevard die het strand van Tauro gaat verbinden met het strand van El Cura.
Al deze acties zijn vervat in het Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Tauro (PTE29) (Speciale Plan Ordening van de Kust van Tauro), dat op vrijdag 26 september 2014 is gepubliceerd in het BOC (Canarische Staatsblad),

Ook benadrukt men vanuit Santana Cazorla, dat de haven en ook de verbetering van het strand de ontwikkeling heeft afgeremd van het logiesaanbod van Anfi Tauro, van de 7.500 in dit gebied toegestane hotelbedden is slechts voor 2.000 hotelbedden accommodatie gebouwd, men heeft slechts een hotel en de villa’s in de omgeving van de golfbaan gebouwd, en er zijn in totaal nog zes hotels te bouwen.

De voorzitter van deze Groep, Santiago Santana Cazorla, heeft onthuld, dat het ontbreken van deze infrastructuur de animo bij de investeerders heeft doen afnemen, waarbij men hem zelfs verplicht heeft, geld terug te geven aan ondernemingen die zich voor de projecten hebben geïnteresseerd. De investering voor de zes hotels zal 468 miljoen euro gaan bedragen. 
1-AAAAislas-canarias-kopie-53.jpg


Het bestemmingsplan voor de jachthaven
aan de Kust bij Tauro is nu van kracht

MOGÁN - zaterdag 27 september 2014 - Het Bestemmingplan, dat de kust ordent van Tauro in Mogán, staat de aanleg van een jachthaven toe met 32 aanlegplaatsen, evenals de regeneratie van de stranden van Tauro en El Cura en de aanleg van een zeeboulevard.
De benodigde private investering voor deze metamorfose bedraagt 31,5 miljoen euro.

Bijna tien jaar nadat het Cabildo (Eilandbestuur) is begonnen met de behandeling ervan - in november 2004 - heeft het bestemmingsplan voor de kust van Tauro nu kracht van wet gekregen, dit met de bedoeling het huidige aanzicht van de kuststrook te veranderen door er een jachthaven voor 322 pleziervaartuigen aan te leggen, naast de rotswand die de locatie scheidt van het strand van Amadores.

Het definitief goedgekeurde document voor  het realiseren van een metamorfose van deze kust in het Zuiden omvat het opbrengen van zand op het kiezelstrand van Tauro, de regeneratie van het strand van El Cura, het aanbieden van strandligstoelen verhuur op beide stranden en het aanleggen van een zeeboulevard die beide gaat verbinden met het Amadores-strand.

De benodigde investering om dit te realiseren zal voor 100 % privaat zijn en men schat, dat dit in totaal 31.5 miljoen euro zal bedragen, waarvan het grootste gedeelte – ongeveer 22,6 miljoen euro – bestemd is voor de aanleg van de jachthaven.

Onderkant formulierMet de open toegang naar de baai valt de toekomstige jachthaven van Tauro buiten de bepalingen van het ZEC voor de Kuststrook van Mogán; de 322 ligplaatsen worden verdeeld over 75 aanlegsteigers van diverse lengte. Zo komen er 75 ligplaatsen voor pleziervaartuigen tot een lengte van zeven meter en zijn er amper vier voor schepen van 20 tot 25 meter lengte. Ook komt er ruimte voor excursieboten en schepen voor het observeren van walvissen.

Het zand, dat men op het strand van Tauro zal opbrengen, is afkomstig van de afgravingen die zijn voorzien in het buitengewone bestemmingsplan -  waarbij de onderzeese  zandbanken bij Pasito Blanco en bij Malpaso buiten beeld blijven -  of is van ‘elders’ afkomstig, een tweede optie die momenteel de enig haalbare zal zijn. Wat dit betreft stelt men in het plan, “dat men onderzeese werkzaamheden zal kunnen uitvoeren voor de stabiliteit van het sediment,” als dit niet een evenwichtige positie verlangt voor de zandafzetting en voor het configureren van de locatie.

Bovendien voorziet het document-  dat op vrijdag 26 september 2014 is gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Staatsblad van Canarias)-    het wijzigen van de strandlijn van El Cura naar het zuidoosten en, dat de zeeboulevard de nauwe doorgang bij de rotsen in de baai van Mogán omzeilt.

De promenade zal voornamelijk worden aangelegd op het recht van overpad en slechts gedeeltelijk op beschermende grond en is onderverdeeld in vijf secties met breedtes variërend van 4,69 tot 9 meter.
1-AAAAislas-canarias-kopie-52.jpg


De Cotmac hecht goedkeuring aan
de haven in Tauro met 322 ligplaatsen

MOGÁN - dinsdag 1 april 2013 - De Cotmac (Milieucommissie) heeft het groene licht gegeven voor de voorlopige goedkeuring van het Plan Ruimtelijke Ordening voor de kust van Tauro, het document dat wordt behandeld door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria voor het toestaan, naast andere voorzieningen, van het aanleggen van een jachthaven met 322 ligplaatsen grenzend aan de rotswand die dit strand scheidt van dat van Amadores in Mogán.

De verbreding van de kustlijn van Tauro door middel van een jachthaven met 322 ligplaatsen, het opspuiten van zand op het strand van Tauro en het aanleggen van een zeeboulevard vanaf Playa Amadores naar dat van Cura is weer een fase verder met het gunstige rapport van de Cotmac (Milieucommissie) voor het Plan Especial, dat provisioneel is goedgekeurd door het Cabildo (Eilandbestuur).

De haven zal 75 ligplaatsen voor boten tot 7 meter gaan krijgen,

- 89  voor boten van  7 tot 10 meter,
- 78 voor boten van 10 tot 12 meter,
- 48 voor boten van 12 tot 15 meter,
- 28 voor boten van 15 tot 20 meter,
en slechts vier, voor schepen met een lengte van 20 tot 35 meter.
1-AAAAislas-canarias-kopie-52.jpg


De haven van Tauro krijgt  322 ligplaatsen
grenzend aan de rotswand


Het Cabildo  hecht voorlopige goedkeuring
aan  de regeneratie van deze baai in Mogán

MOGÁN - vrijdag 11 oktober 2013 - Het aanleggen van een jachthaven met 322 ligplaatsen, de regeneratie van het strand van Tauro met wit zand en het aanleggen van een zeeboulevard over de volle lengte van deze baai en langs het Cura-strand zijn nu dichterbij realisering dan ooit. Het Cabildo (Eilandbestuur)heeft het plan een nieuwe duw gegeven wat dit mogelijk maakt.

Grenzend aan de rotsen die de stranden van Amadores en Tauro van elkaar scheiden, buiten de beperkingen van de Havenstrook van Mogán, met 322 ligplaatsen. Zo zal de jachthaven worden die staat gepland in het Plan Ruimtelijke Ordening, waar de Ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) haar voorlopige goedkeuring aan heeft gehecht. Het doel ervan, aldus de minister voor Regionaal Beleid, Ana Kursón, “ is de herziening van de  in het toeristische aanbod, ”in deze enclave, als gereedschap voor het intensiveren van de investering in deze barranco (dit ravijn) aan de kust van Mogán.

Luchtopname van de stranden
Amadores (rechts_omder), Tauro en El Cura (links-boven), met in de rechthoek het gedeelte waar men gaat ingrijpen.

Het gekozen alternatief wijst de aanleg af  van een haven bij een kunstmatig  tussen de stranden Cura en Tauro aan te leggen eiland, evenals de regeneratie van het eerstgenoemde strand waarbij voorzien is, dat het tweede genoemde strand een gedraaide ligging krijgt ,richting zuidoosten, waardoor voorkómen wordt, dat de zeeboulevard via de centrale rots in de baai van Mogán loopt.

Kursón herinnert eraan, dat het bestemmingsplan voor de haven van Tauro al sinds 2004 in behandeling is, hoewel men pas in 2010 is begonnen met de uitwerking ervan; en ze heeft uitgelegd, dat na de ratificatie van het akkoord door de Ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) het document naar de Cotmac (Canarische Milieucommissie) gestuurd zal worden voor de definitieve goedkeuring.

Volgens Kursón, “draagt het gekozen alternatief bij aan verbeteringen vanuit landschappelijk opzicht, het milieu en de juridische zekerheid.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-52.jpg