site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-267.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-56.jpg


 De Anfi-groep is op hun terrein van Tauro
begonnen met het slopen de woonkrotten

De tractoren hebben nabij het strand 13 hutten vernietigd

Adios voor de chabolas (barakken) van Tauro

 MOGÁN - zondag  22 juli 2018 -De horecagroep Anfi is begonnen met de sloop van de woonruimten aan de kust van Tauro, waar men de aanvullende diensten van een kunstmatig strand met zand uit de Sahara en een jachthaven wil installeren. Een totaal van 11 hutten en krotten in de buurt van de kust is sinds donderdag 19 juli 2018 verdwenen onder de schoppen van de tractoren, zoals op vrijdag 20 juli 2018 is  gemeld door de bewoners, die beweerden dat sommigen als hoofdwoning werden gebruikt.

Het bedrijf Anfi Tauro, bevorderaar van die toeristische ontwikkeling, heeft de sloop bevestigd van deze 13 woonkrotten en laat weten dat ze allemaal in hun eigendom waren en zonder enige toestemming voor bewoning. Men heeft echter vermeden meer details te geven over hun acties op` dat deel van de kust van Mogán.

2018-tauro-mogan-de-17084878-21_g-1.jpg
grupo-anfi.jpg
        Een groep bewoners toont de warboel van hout, blik, en andere materialen,
               die op vrijdag 20 juli 2018 resteerden naast de andere woonkrotten
.

preview_m-54.jpg

VIDEO:

https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/07/20/148595/adios-chabolas-tauro-1_p.mp4

Onalia Bueno, burgemeester van de zuidelijke gemeente, heeft verklaard  dat het Gemeentebestuur  geen enkele deelname heeft gehad in die sloop en heeft ook aangegeven dat het particuliere grond is. Die 13 hutten, zei zij, waren de afgelopen maanden toegenomen, na de verlamming van de werken op het strand. Daarom maakten ze geen deel uit van het oude centrum van Tauro, waar de oude pakhuizen en sommige woningen nog steeds staan.

2018-tauro-mogan-de-17084875-18_g-1.jpg

2018-tauro-mogan-de-17084876-19_g.jpg

Herminio Acosta, voorzitter van de Asociación de Vecinos de Tauro (Bewonersvereniging van Tauro), bekritiseerde dat de uitzetting plaatsvond zonder de bewoners van de hutten vooraf te verwittigen en 'door intimidatie'. Betreffende respect, merkte hij  op dat de tractoren werden vergezeld door een groep mannen die fungeerde als lijfwachten, gekleed in een shirt met de leuze ‘Desokupa ‘(‘Ontruiming’).
2018-tauro-mogan-de-17084879-22_g-1.jpg
De leider van de bewonersgroep voerde aan, dat een van de bewoners van de gesloopte woningen  erin was geregistreerd en betwijfelde of dit land privaat was, omdat ze naar zijn mening in de bedding van een openbaar ravijn staan. Acosta voegde eraan toe, dat de mensen die de sloop hebben uitgevoerd, aangekondigd hebben dat de sloop volgende week in andere gebieden zal worden voortgezet.

2018-tauro-mogan-de-17084880-23_g.jpgHet strand van Tauro is al twee jaar gesloten voor zwemmers. Het Ministerie van Milieuzaken verlamde de werken van het bedrijf Anfi Tauro in 2016, wegens vermeende onregelmatigheden bij de uitvoering van het project, wat leidde tot het onmiddellijke ontslag van het toenmalige hoofd  Kust Demarcatie van de Canarische Eilanden, José María Hernández de León.

Het Provinciale Parket van Las Palmas heeft verzocht om een mondelinge rechtszaak tegen Hernández wegens de vermeende misdaden van leugens in een officieel document en overheids veroordeling in de werken op het strand van Tauro en eist een straf van drieënhalf jaar gevangenis en 10 jaar ontzegging voor de uitoefening van een baan in een openbaar ambt.
000logo-45.jpg


De Spaanse Staat opent het proces
om het Tauro-strand te ontnemen van Anfi

Milieuzaken behandelt het dossier
betreff
ende de aangifte van schadelijkheid

MOGÁN - vrijdag 22 december 2017 -  De Spaanse Staat overheid heeft aanwijzingen dat de toekenningsvergunning van het Tauro-strand aan Santana Cazorla, "schadelijk is voor het openbaar belang,", en heeft daarom een dossier geopend om de nietigheid van de vergunning te verklaren en  deze te herdefiniëren. Het proces kan eindigen in een nieuwe, openbare aanbesteding.

De staatssecretariaat van Milieuzaken  werkt al maanden aan een procedure om de schadelijkheid te declareren met betrekking tot de herdefinitie van de werken die overeenstemmen met de concessie verleend door de overheid aan Anfi Tauro S.A. voor de bezetting van 11.200 m² openbare kuststrook met de regeneratie van het Tauro-strand en de toestemming voor de exploitatie van de seizoensgebonden diensten van dat strand, die eind 2016 zijn voltooid.

Anfi-2.jpg
img_43846.png
                                                      Het Tauro-strand.
image_content_2768345_20171220160214.jpg

                                                       Het Tauro-strand
                      tijdens een officieel bezoek van de ondernemers met  de autoriteiten,
                   en op de foto ziet men de  burgemeester van Mogán, Onalia Bueno.
De directeur-generaal van het Spaanse Bureau voor Klimaatverandering, Valvanera Ulargui, heeft onlangs het akkoord ondertekend, wat inhoudt dat de procedure tot verklaring van schadelijkheid van de actie op de kust, wordt ingeleid; dit,  nadat zij heeft begrepen, dat diverse onregelmatigheden die - zoals verluidt in het dossier - werden voltrokken volgens precies vastgesteld voor deze actie door het hoofd van  Demarcatie Kustzaken van de Canarische Eilanden, José María Hernández León; en men nu dus in afwachting is van een strafrechtelijke procedure voor de feiten begaan door de vertegenwoordiger van de concessiehouder Santiago Santana Cazorla, en de directeur van de werkzaamheden, Javier Gil González.

Het Tauro-strand tijdens een officieel bezoek van de ondernemers  met  de autoriteiten, en op de foto ziet men de  burgemeester van Mogán, Onalia Bueno,.

Ulargui wijst erop, dat er vier ondeugdelijkheden in de wettelijkheid zijn:
- de terreinen komen niet overeen met het toegestane en vastgestelde in de eerste alinea van de vergunning;
- de registraties, welke  geregistreerd zijn door de concessiehouder om het eigendom van de percelen  te bewijzen, stemmen niet overeen met het perceel van de sessie, maar met een groter perceel  dat ze hebben ingenomen en daarbij  is sprake van een verzwaring van de lasten die aan het werk verbonden zijn,  
- er is geen bewijs dat de bovengenoemde eigenschappen het exclusieve eigendom zijn van de vergunninghouder, bestaande uit een deelname van de Gemeenteraad,
 - het terrein is onderhevig is aan specifieke bepalingen."

Daarom is de directrice van het Bureau voor Klimaatverandering  die als Staatssecretaris van Milieuzaken optreedt - van mening, “dat er bij de herdefinitie een annulering is vernietigd, welke een verklaring van schade aan het openbaar belang vereist".

van Justitie Goedkeuring van de Officier
Het dossier van Milieuzaken versterkt de actie van het Openbaar Ministerie, die in de strafprocedure welke ambtshalve is geopend voor de actie op het Tauro-strand, het voormalige hoofd van  Kustzaken, José María Hernández, beschuldigt van valsheid en onwaarheid, en vraagt om drie jaar gevangenisstraf en tien jaar ontzegging van het ambt.
0000Islas-canariaslogo-kopie-1011.jpg


Podemos eist van de Regering het ‘plunderen’ van de Westelijke Sahara door Canarische bedrijven
te verbieden

CANARISCHE EILANDEN - maandag 13 november 2017 - November 2017 markeert de 42e verjaardag van de evacuatie van de Westelijke Sahara door het Spaanse leger en de onmiddellijke invasie van de Marokkaanse en Mauritaanse legers, "42 jaar geleden veroordeelde Spanje een heel volk tot verbanning, toevlucht, bezetting en oorlog.”

Volgens de Partido Nacional Liberal (PNL) heeft de Podemos-fractie het Canarische Parlement verzocht  om de Spaanse  Regering van Spanje aan te sporen om haar verzet tegen de Europese Commissie te laten blijken inzake het voornemen  om opnieuw te onderhandelen over de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko; “dat zou namelijk het plunderen van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara legitimeren.” De PNL heeft ook voorgesteld van de Regering Rajoy te eisen te voldoen aan het vonnis van 21 december 2016 van het Europese Hof van Justitie, dat bepaalt dat Marokko geen soevereiniteit heeft over de Westelijke Sahara en daarom het Koninkrijk Marokko verbiedt  om te handelen met producten en natuurlijke hulpbronnen uit de Westelijke Sahara.
Playa-artificial-de-Anfi-Tauro.jpg                                Het kunstmatig aangelegde strand van Anfi-Tauro.
En dat het Parlement elke buitenlandse activiteit op het grondgebied van de Sahrawi veroordeelt die wordt uitgevoerd zonder toestemming van hun Regering, "omdat het de Marokkaanse bezetting zal legitimeren en het lijden van dit volk zal verlengen;" en dat men er bij de handelsverenigingen van de Canarische Eilanden op aandringt, de commercialisering van producten en natuurlijke hulpbronnen uit de Westelijke Sahara te vermijden, omdat ze de internationale jurisdictie schenden; en van de Europese en Spaanse bedrijven die met hen zaken doen, te eisen dat ze stoppen met het plunderen van de Saharawi-bevolking. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook vanuit ethisch en moreel oogpunt, voor de levensomstandigheden,” zo laat de  afgevaardigde María del Rio weten.

Podemos herinnert eraan, dat men niet mag vergeten dat het recht op zelfbeschikking van het Saharawi-volk wordt erkend door internationale wettigheid en door de Asociación para la Supervisión de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental (Vereniging van Toezicht op de Natuurlijke Hulpbronnen en de Milieubescherming van de Westelijke Sahara). "Het is tijd voor een referendum waarin alle Sahrawi's hun toekomst kunnen bepalen", oordeelt de partij.

Omdat vanuit internationaal oogpunt de verwerving van natuurlijke hulpbronnen uit een niet-zelfbesturende regio illegaal is, worden deze middelen in de bezette gebieden van de Westelijke Sahara geplunderd met systematische schending van het internationaal recht. De PNL neemt als voorbeeld de veroordeling van de Vereniging van Toezicht op de Natuurlijke Hulpbronnen en de Milieubeschermung van de Westelijke Sahara  op de Spaanse bedrijven die het hele jaar 2017 zand van Al-Ajoen  (Arabisch: العيون, Frans: Laâyoune, Spaans: El Aaiún)  hebben geïmporteerd.

“We worden dan ook geconfronteerd met een plundering; een plundering van natuurlijke hulpbronnen door de Marokkaanse autoriteiten, die het internationaal recht en het recente arrest van het Europese Hooggerechtshof van 21 december 2016 schendt, dat duidelijke grensafbakeningen van de Westelijke Sahara en Marokko vaststelt, waardoor de commercialisering van natuurlijke hulpbronnen zonder toestemming van het Polisario Front binnen deze afbakening wordt voorkomen,”zo besluit men.
0000Islas-canariaslogo-kopie-665.jpg


Polisario
bedreigt de belangen van David Silva in het toerisme

Een noordelijke pressiegroep veroordeelt de promotie van een kunstmatig strand met Sahara-zand op Canarias

UPSALA - dinsdag 1 augustus 2017 - De belangengroepen die de stelling van Polisario verdedigen over de ruimte van het land die er is tussen Tarfaya (Marokko) en het Noorden van  Mauritanië, zijn een offensief begonnen tegen toeristische belangen van David Silva, die in de Europese Unie het complex Anfi del Mar promoot. De reden is het zand, dat Anfi heeft gebruikt voor het creëren van een kunstmatig strand.

Sinds een jaar hebben de gerechtelijke autoriteiten de rechtmatigheid in onderzoek van de aanlegwerken van een kunstmatig strand in het Zuiden van Gran Canaria. Deze aanklacht heeft echter een ander aspect naar voren gebracht: de sociale verantwoordelijkheid  van de voetballer van Manchester City en van het Spaanse voetbalelftal, David Silva: het Sahara-zand.
arena-sahara-davidsilva-kRUB--620x349abc.jpg

1082.jpg  52655c9ed171b095251077-1.jpg                 David Silva.                                                            Aminatou Haidar
3879-1.jpg

De pressiegroepen van Polisario in Europa zijn begonnen de sportman aan  te vallen  omdat zij van mening zijn dat het zand op illegale wijze  naar Spanje is gegaan. Aan het ingewikkelde proces van het verlenen van  vergunningen, moet nog een detail worden toegevoegd: de verantwoordelijke op Gran Canaria  van de indeling van het terrein is Inés Miranda, van Nueva Canarias (NC), de advocate  van de activist Aminatou Haidar, de Saharaanse  die in 2011, na een hongerstaking van 32 dagen,  in kritieke toestand verkeerde: zie: https://decorrespondent.nl/4666/de-strijd-van-de-saharanen-gaat-door-ook-nu-hun-leider-is-overleden/334850824-e4024518

Emmaus Björkå - een entiteit zonder winstoogmerk die winkels heeft welke voordeel trekken uit een beperkte Btw op tweedehands producten - heeft een onderzoek gefinancierd naar de handelsbelangen van Anfi met het Sahara-zand dat afkomstig is via havens die worden beheerd door Marokko (zie: https://emmaus.nl/emmaus-goede-tweedehands-spullen).

Het project waarvan David Silva ambassadeur is voor het werven van toeristen op de Europese markt, bevat het aanleggen van een kunstmatig strand met 70.000 ton zand afkomstig uit de Sahara.

De Scandinavische groeperingen die de stelling van Polisario verdedigen, merken op dat de voetbalspeler deel zou nemen aan een veronderstelde gewelddadige schending van de VN-resolutie. De Europese Unie echter, verdedigt de wettelijkheid van het bedrijven van handel in het gebied dat Polisario claimt als het hunne aan de Westkust, ten noorden van Mauritanië
arena-sahara-davidsilvacanarias-kFKG--450x253abc.jpg
    Het schip van de Nederlandse rederij Eemswerken, met zand richting Gran Canaria.
Belangen
Sinds 2013 heeft Silva diverse belangen in de wereld van het toerisme. Hij is aandeelhouder van de hotelketen Cordial Hotels & Resorts en staat op afbeeldingen van projecten van Anfi del Mar op de Europese markt. Beide ondernemingen hebben niets te maken met de ene, noch  de andere zaak. Bij Anfi is Silva een medewerker en van Cordial is hij aandeelhouder via een beleggingsmaatschappij.
5140.jpg 3327.jpg
De professor politiek en coördinator van Midden Oosten-studies aan de Amerikaanse de Universiteit van San Francisco,  Stephen Zunes, verdedigt namens de Scandinavische groepen de stelling van het verbod van handel drijven met zand en andere natuurlijke hulpmiddelen aan de Atlantische kust van de Sahara. “Men kan geen natuurlijke hulpmiddelen exploiteren van de bezette gebieden, tenzij de voordelen gaan naar de lokale bevolking,” zo bevestigt het dagblad ‘The Guardian’ (zie: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/28/trouble-in-paradise-the-canary-island-beach-accused-of-illegally-importing-sand ).

Rederij Eemswerken is het bedrijf dat voorziet het vervoer van het zand.  Het een van de maatschappijen die Polisario voortdurend in de gaten houdt. Net zoals de controle van de Universiteit van Upsala (Zweden) die mensen naar de Sahara  heeft gestuurd om monsters van het zand te nemen en die te vergelijken met het zand van het project van Anfi del Mar.
Guerguerate-Mauritania-marruecossahara-kxUC--620x349abc.jpg
                 Een controlepost van Polisario, in het Noorden van Mauritanië; zie    http://www.abc.es/espana/canarias/abci-polisario-pierde-batalla-guerguerat-sahara-201705011420_noticia.html

De studie heeft geleid tot de volgende conclusie: het zand heeft een gelijke minerale structuur. Met deze technische basis wil men het project voor het aanleggen van het strand in de gemeente Mogán op Gran Canaria stilleggen. Het kunstmatig aangelegde strand overigens, dat men in augustus 2017 in gebruik wil nemen.
0000AAAAIslas-canariaslogo-117.jpg


'Anfi' 
is nu de naam van een strand op Gran Canaria

Het toeristische aanbod in het Zuiden van Gran Canaria
is uitgebreid met een nieuw strand,
na 20 jaar van behandelingsprocedures

MOGÁN - maandag 31 juli 2017 -  Ondernemersgroep Anfi heeft in juli 2017 het nieuwe strand van Anfi Tauro voltooid na zes miljoen euro te hebben geïnvesteerd en na 20 jaar wachten op vergunningen en het aanbrengen van ruim 70.000 ton zand, met een lengte van ongeveer 300 meter en een breedte van 50 meter, is het klaar om in augustus 2017 in gebruik genomen te gaan worden.

Het  strandproject van Anfi Tauro heeft als boegbeeld de voetbalspeler, en inwoner van Mogán, David Silva die het handelsmerk vertegenwoordigt in de Europese Unie,  het project heeft kunnen  rekenen op de algemene leiding van José Luis Trujillo.
turismo-canarias-grancanaria-kqLB--620x349abc.jpg
                        Het project Playa Anfi, op Gran Canaria, omvat ook een jachthaven.Playa-artificial-de-Anfi-Tauro1grooit.jpgAan  deze Anfi Tauro-locatie  zal men, op middellange termijn,  een jachthaven toevoegen met 300 aanlegplaatsen en diverse hotelcomplexen, met in totaal 7.500 hotelbedden.  Als het project eenmaal voltooid is,  zal het kunnen rekenen op een jachthaven met 400 aanlegplaatsen en 18.000 m² winkelgebied

De vallei van Anfi Tauro zal de bouw van diverse complexen gaan bevatten in  een project  op lange termijn, voor toeristen die het eiland bezoeken, die in dit gebied kunnen gaan rekenen op twee golfbanen.

0000AAAAIslas-canariaslogo-115.jpg


De vloed spoelt het door Anfi op het strand van Tauro opgebrachte zand weg

MOGÁN - dinsdag 13 december 2016 - De sterke branding van de Oceaan bij Tauro (Zuid Gran Canaria) heeft  binnen  de kortste keren een groot deel van het kunstmatig aangelegde strand weggespoeld, waardoor de kiezelstenen weer zichtbaar zijn.
marea-lleva-1-1.jpg
Vijf maanden geleden heeft  Santana Cazorla het zand aangebracht dat per schip vanuit de Sahara was aangevoerd.
000islas-canariaslogo-340.jpg


Mogán vraagt toestemming voor het plaatsen van strandligbedden en kiosken op twee stranden

MOGÁN - zaterdag 24 september 2016 - De Gemeente Mogán heeft aan het Ministerie van Milieuzaken gevraagd, de toestemming uit te breiden voor het bezetten van de openbare kuststrook op de stranden van Los Frailes en Medio Almud, in het Zuiden van Gran Canaria, voor het plaatsen van strandligstoelen, parasols en kiosken zoals blijkt uit een op 3 augustus 2016 gepubliceerde mededeling in de lokale dagbladen, door de in functie zijnde Chef Kustdemarcatie van Canarias, Rafael López Orive.

Deze toestemming voor de seizoen-dienstverlening zal men voor een periode verlengen van 2016 tot 2020, aldus de aankondiging, waarmee het begin van de bezwaarperiode is komen te liggen op 20 dagen na de publieke informatie; een termijn, die nu is verstreken.

Twee hotelbedrijven zetten zich in om Medio Almud en Los Frailes te transformeren; twee naburige stranden, gelegen aan de monding van de gelijknamige barrancos (ravijnen) en waar nudisme is toegestaan.
mediialmudpoaya.jpg                                                              Medio Almud.
Het Boletín Oficial (Staatsblad) van de provincie Las Palmas bevatte op 6 juli 2016 de openbare bekendmaking waarin Kustdemarcatie van Canarias de twee projecten bekend heeft gemaakt welke zijn gepresenteerd door Unimados S.L., het bedrijf dat zich heeft verbonden aan de Santana Cazorla-Groep, voor het creëren van een kunstmatig aangelegd strand op Los Frailes en de uitbreiding en verbetering van Medio Almud, met een geplande investering van vijf miljoen euro.

Ook Lopesan heeft, via de Jachthaven van Arguineguín, een concessie aangevraagd voor deze twee stranden. In tegenstelling tot het project wat door de Santana Cazorla-Groep is gepresenteerd, richt het voorstel zich uitsluitend op het openbare domein. De hotelketen wil de stranden voorzien van een hoog dienstverleningsniveau zonder inheemse soorten aan ter tasten en zo de landschapskwaliteit van het gebied verbeteren.

Voor Los Frailes voorziet het project in het opnemen van een kiosk, openbare toiletten, strandligstoelen, parasols, en bovendien het aanleggen van een golfbreker en het opbrengen van 40.000 m³ zand; een werk, dat men zal uitvoeren in vijf maanden en voor iets meer dan drie miljoen euro.

Op Medio Almud, voorziet Lopesan de schoonmaak en verwijderen van de strandhobbels, waarvoor men de aanleg van een golfbreker zal gebruiken, “ die, op geen enkele wijze de maritieme weide zal aantasten, welke men al beschouwt als Ecologisch Gevoelig Gebied.” Ook wil men 16.000 m³ zand opbrengen; een werk, dat drie maanden in beslag zal gaan nemen en waarin men bijna een miljoen euro zal investeren.

De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, heeft onlangs bevestigd, dat met de transformatie van het Tauro-strand, “ men het aanbod aan kunstmatig aangelegde stranden voltooit in de gemeente Mogán, wat omvat: Anfi Tauro, Amadores,  Puerto Rico, Anfi del Mar en Puerto de Mogán.” De milieuactivisten hebben reeds hun verzet tegen de projecten getoond.
zzzislas-canariaslogo-399.jpg


Het strand van Tauro
zal maandenlang gesloten blijven

MOGÁN - vrijdag 16 september 2016 - ”Het Tauro-strand zal maandenlang gesloten blijven,” aldus de burgemeester, en zij betreurt dan ook het verliezen van het hoogseizoen. De aankondiging is niet goed gevallen bij de omwonenden, die op donderdag stelling hebben genomen toen arbeiders probeerden een golfbreker aan te leggen wat de toegang van voertuigen zou verhinderen. De Guardia Civil en technici zijn opgetreden, en uiteindelijk is het verholpen.

De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, heeft op donderdag 15 september 2016 aangekondigd dat het kunstmatig aangelegde strand in Tauro - momenteel gesloten voor badgasten en onderzocht door het Openbaar Ministerie wegens veronderstelde onregelmatigheden - “maandenlang gesloten zal blijven” waarbij ze heeft aangegeven, “dat er teveel hindernissen zijn om op te lossen, om het weldra te kunnen openen.
ojedaplaya.jpgDe woordvoerder van de buurtvereniging, Ojeda (rechts), bekijkt de vrachtwagen die de golfbreker aanlegt nabij het hek.
img_36243.jpg
Een van de oorzaken waarop de burgemeester zinspeelt, is het ontbreken van een (Spaanse) Regering, "wat elke actie vertraagt," en zij betreurt het ,”dat men daarom waarschijnlijk het volledige hoogseizoen zal verliezen."

Een ander opvallend gegeven is de aanleg van de golfbreker, daarmee is de projectontwikkelaar (Anfi) op donderdag 15 september 2016 begonnen om de woningen te beschermen tegen de vloed en dat heeft een nieuwe woordenwisseling met de omwonenden opgeleverd. Zij hebben de Guardia Civil, de Gemeente en Kustzaken gealarmeerd, dat de werkers de steenblokken in het gebied aan het aanbrengen waren met recht van overgang, toen dat nog strand was.

Volgens de woordvoerder van de buurtvereniging van Tauro en Playa de Tauro, Francisco Ojeda, “probeert men drie meter van de weg te winnen, door het aanleggen van de golfbreker tussen de hekwerken, en zodoende verhindert men dat er een ambulance, of ander dientstvoertuigen door kunnen.”
img_36214-1.jpgOjeda heeft laten weten, dat uiteindelijk, dankzij het ingrijpen van de agenten, van de Gemeentetechnici en van Kustzaken, het bedrijf heeft gerectificeerd en de steenblokken elders op het strand heeft geplaatst, zoals dat in het oorspronkelijke project was aangegeven.

Burgemeester heeft deze situatie toegeschreven aan een "simpele vergissing" en laat weten, dat de voltooiing van de aanleg van de golfbreker voor eind september 2016 klaar zal zijn.


Lago Taurito
onderhandelt over wisseling van beheerder

MOGÁN - vrijdag 12 augustus 2016 - Het toeristencomplex ‘LagoTaurito’, in Mogán,  kan binnenkort mogelijk van beheerder wisselen als de onderhandelingen afgrond zijn welke de Santa Cazorla-Groep onderhoudt met ten minste twee andere, toeristische maatschappijen.

De onderhandelingen, volgens bronnen binnen de horeca-sector, verkeren in een vergevorderd stadium, maar zijn afgeremd door de recente bancaire kwesties van de genoemde Grancanarische groep.
75488.jpgLago Taurito’ bestaat uit drie hotelcomplexen van het merk ‘Paradise’ en is, samen met Anfi, de parel van Santana Cazorla in de toeristenindustrie.

De Grancanarische ondernemer weigert, tot op heden, aldus de geraadpleegde bronnen, zich te ontdoen van het eigendom van de panden.

Santana Cazorla is nu druk bezig met in problemen over aanleg van het strand van Anfi Tauro.
zzzislas-canariaslogo-121.jpg


Milieubeweging Ben Magec eist formeel
de onmiddellijke stillegging en verzegeling
van de werkzaamheden op het Stand van Tauro

MOGÁN - zaterdag 30 juli 2016 - De milieubeweging Ben Magec-Ecologistas en Acción heeft op vrijdag 29 juli 2016 laten weten, formeel aan het Jefatura de la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio de Medio Ambiente (Departement van Canarische Kustzaken van het Ministerie van Milieuzaken) de onmiddellijke ‘stillegging en verzegeling’ van de regeneratie-werken op het strand van Tauro te hebben geëist. De milieubeweging benadrukt, “dat de afwijkingen in de vergunningen ‘zeer ernstig’ zijn, omdat ze een ‘duidelijk voordeel’ voor een particuliere onderneming betekenen te zijn, tegenover het algemeen belang."

De milieuactivisten herhalen, dat deze onregelmatige werken van invloed zijn op de nabijgelegen Zona Especial de Conservación (ZEC) (Speciale Beschermingszone) Kuststrook van Mogán, waardoor ze de opschorting van de werkzaamheden van Anfi Tauro noodzakelijk vinden.
img_35811.jpg
De milieubeweging herinnert eraan, dat er aanwijzingen bestaan van diverse onregelmatigheden, op de eerste plaats omdat de werkzaamheden de betreffende aktes missen over het eigendom, en omdat er sprake is van het niet horen van de betrokkenen (eigenaren van de door het nieuwe DPMT getroffen percelen); een handeling , die men brandmerkt als, “zeer ernstig in de procedure”.

Anderzijds, zijn ze van mening, “ dat er tekortkomingen bestaan in de gemeentelijke vergunning en dat het overheidsdossier niet inherent is aan de deelrapporten, en tekortkomingen hebben in de verplichte rapportages.”

Ben Magec benadrukt , “dat deze afwijkingen ‘zeer ernstig’ zijn , omdat ze een duidelijk voordeel betekenen te zijn aan een particulier bedrijf tegenover het openbaar belang," vooral wanneer men bedenkt , “dat het werk gaat om een milieuvoorwaarde die nodig is om te beoordelen."

Dat, afgezien, “ van de ernstige uitwerking van de werkzaamheden op de kuststrook,” schatten de milieuactivisten in, dat het maritieme milieu zich aangetast ziet door de grote troebelheid welke door de werkzaamheden is ontstaan, zowel door de afgravingen en verwijderingen, als door de verdeling van zand, die een negatief effect hebben op het Zona Especial de Conservación (ZEC) (Speciale Beschermingszone) Kuststrook van Mogán, die zich op 300 meter afstand van de kust bevindt.

"Het is waarschijnlijk, dat er zich aanzienlijke veranderingen hebben voorgedaan in de woonomgeving van gemeenschappelijk belang en de soorten daarin, namelijk Sebadales (zeegrasvelden) gevormd door Seba (Cymodocea nodosa = een soort zeegras uit de familie de familie Cymodoceaceae , ook wel bekend als kort Neptunus-gras) en die ‘kwetsbaar‘ zijn op de lijst van Speciale en Wilde Beschermde Soorten in de Spaanse Catalogus van Bedreigde Soorten, aldus de milieubeweging.

Vanwege dit alles, dringt men er bij het Openbaar Ministerie op aan, dat men officieel handelt en de zaak afsluit,” betreffende een onderwerp, waarbij serieuze verdenkingen bestaan van buitengewoon handelen door de overheid ten gunste van het private belang en tegen het algemeen belang dat moet prevaleren in het behoud van de kust- en natuurgebieden, tegenover hun vernietiging voor speculatieve doeleinden.”
000islas-canariaslogo-68.jpg


Het nieuwe Anfi Tauro-strand in de kijker 
wegens onregelmatigheden
in 
de toekenning van het terrein

MOGÁN - dinsdag 26 juli 2016 - De Seprona (Milieucommissie) heeft een onderzoek ingesteld om te verduidelijken of de constructie is aangepast naar de wet, wat nu al heeft geleid tot de veronderstelde vervanging van de chef Canarische Kustzaken.

Het nieuwe kunstmatig aangelegde Anfi Tauro-strand trekt in de afgelopen dagen veel aandacht, niet alleen omdat het nieuw is en in augustus 2016 in gebruik wordt genomen, maar door het onderzoek dat is ingesteld om vast te stellen of het project is aangepast naar de wetgeving.
img_35648.jpgConcreet gaat het erom, dat de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) (Milieudienst) van de Guardia Civil wil verduidelijken of op de percelen die aan de Anfi-Groep zijn toegekend voor het uitvoeren van het project, de werkzaamheden op wettige wijze zijn verricht. Dit onderzoek heeft er al toe geleid, dat de Chef Kustzaken van de Canarische Regering, José María Hernández, vervangen is.

Bovendien laat men weten dat de onderzoeken betrekking hebben op vier overheden die bemoeienis hebben gehad in de bemiddeling van het project: de Gemeente Mogán, het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, de Canarische Regering, en vooral het Ministerie van Milieuzaken, via het Directorrat-generaal Duurzaamheid en haar Demarcatie op de Eilanden.

De Guardia Civil onderzoekt de vergunning sinds het begin van werkzaamheden in februari 2016, na een aangifte te hebben ontvangen van de milieubeweging Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, die erop wijst dat deze bouwwerken van invloed zouden kunnen zijn op het ZEC-kustgebied van Mogán; een maritiem gebied, dat is uitgeroepen voor de bescherming van de leefomgeving welke van gemeenschappelijk belang is, en dat zich bevindt op amper 300 meter van de werkzaamheden.

Met de aanleg van dit strand, heeft de Anfi Tauro-Groep (bestaande uit de Familie Lyng en de Santana Cazorla-Groep) 6 miljoen euro geïnvesteerd en heeft men ruim 70.000 ton aan Sahara-zand opgebracht

Bij deze locatie wil de Anfi Tauro-Groep op middellange termijn een jachthaven aanleggen met 300 ligplaatsen; en diverse logiesaccommodaties bouwen, met in totaal 7.500 hotelbedden.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-117.jpg


Na 25 jaar: Première
van een nieuw strand op Gran Canaria

Anfi Tauro investeert 6 miljoen euro
in het nieuwe toeristische aanbod van de Archipel

MOGÁN - zaterdag 16 juli 2016 - Gran Canaria heeft nu een nieuw strand. Het horeca-bedrijf Anfi heeft in recordtijd de aanleg van het nieuwe strand Anfi Tauro voltooid met een investering van 6 miljoen euro en het storten van ruim 70.000 ton zand.

Deze werkzaamheden omvatten ook de nieuwe verbinding in de vorm van een zeeboulevard tussen Amadores en Playa del Cura. Het ontstane strand heeft en lengte van ongeveer 300 meter en is 50 meter breed, dat is het dubbele van de bestaande afmetingen en het is klaar, zodat er in augustus gebruik van kan worden gemaakt.
dataRfCSdfNZ0LFPrHSm0ublXdzhdrDFhtmHhN1u-gMZQMvhmG7rU2mIJEjC_xGR0SWQgIUBQVWVuUxIYomAuTtUCDf56rwMLvo2T8f1FF-hVrqxfFO4C8bF_vlRw4VM6ixfjmnsYIGhmiLeSYMjt5MxP_Ax9o18omBOBMA6lOeevCzf.png

Tauro-Google-290908-1.jpg
Het doel is bereikt: de stenen vervangen voor zand in wat het eerste strand is, dat op Gran Canaria is aangelegd sinds de afgelopen 25 jaar. Bij deze voorziening zal Anfi Tauro, binnenkort, een jachthaven aanleggen voor 300 pleziervaartuigen en diverse hotelcomplexen bouwen, met in totaal 7.500 hotelbedden.
PlayadelCura-Google-290908-1.jpg“Na jarenlang wachten, gaat de droom van Anfi verder met het aanleggen van een strand dat een referentie zal zijn voor de recreatie op Gran Canaria,” zo heeft de algemene directeur van de horeca-groep, José Luis Trujillo, benadrukt in een communiqué.
Tauro-Bossecker-220908-1-1.jpg

img_35507.jpgVolgens José Luis Trujillo is dit zakelijke initiatief het ‘startschot’ voor de toekomstige ontwikkeling van het Anfi Tauro-project. Bovendien laat hij weten, dat het de ‘investerings-horizon’ opent in deze toeristenwijk, waarvoor de bouwplannen zijn ontworpen in november 1987 en, dat arbeidsplaatsen en welvaart zal creëren voor Gran Canaria. We gaan een vijfsterren-aanbod leveren zowel aan de eilandbewoners, als aan iedereen die ons bezoekt,” stelt Trujillo.
playa.jpg

VIDEO
Het nieuwe strand gezien in vogelvlucht:
http://www.canarias7.es/multimedia/videos/PLAYA_TAURO.mov

Dit strand biedt een vijfsterren-dienstverlening voor alle toeristen; een initiatief, dat er bijna twee decennia over heeft gedaan om alle vergunningen te verkrijgen, en dat het werk en de inzet van Anfi toont, dat weer inzet op kwaliteit en de ontwikkeling van eersteklas infrastructuur. “We zijn heel trots dit voorbeeldige project te kunnen presenteren, waarvan ik zeker ben, dat het net zo ongelooflijk zal zijn als Anifi del Mar.” Trujillo heeft op vrijdag 15 juli 2016 benadrukt, “de voltooiing van een strand, dat zal dienen voor het aantrekken van meer toeristen in de gemeente.”
tauro-anfi_large-2.jpgDe vallei van Anfi Tauro, die op lange termijn de bouw omvat van diverse complexen, zal een toeristische verandering zijn voor het gehele gebied. De ontstane infrastructuur kan bovendien rekenen op een eersteklas hotelaanbod dat de barranco (het ravijn) van Tauro zal veranderen.

De eerste stappen voor het vervolg van deze toeristische ‘vergel’ (‘weelderige tuin’) zijn al gezet, met de opening van het hotel ‘Anfi Emerald Club’ en met het aanleggen van twee golfbanen.

Deze aanzienlijke vooruitgang zal gecompleteerd worden met een ambitieuze bouw-ontwikkeling zonder precedenten in de sector en zal een injectie aan werkgelegenheid zijn in het gebied.

"Nu rest alleen nog te blijven werken aan de toezegging, kwaliteit en duurzaamheid te handhaven. Alles, om deze locatie op Gran Canaria te maken tot een wereldwijde toeristische referentie,” zo concludeert Trujillo.
000islas-canariaslogo-54.jpg


Sahara-zand
voor het modelleren van het Tauro-strand

MOGÁN - vrijdag 20 mei 2016 -  Anfi, het bedrijf dat de aanleg van het Tauro-strand realiseert, stelt dat men heeft geprobeerd zand te kopen van de zandbank bij Pasito Blanco, maar dat hen dat is geweigerd.

Het modelleren van het Tauro-strand, in het zuidwesten van Gran Canaria, is weer eens omstreden vanwege de aankoop van Sahara-zand door Canarische bedrijven, die dit zand vooral gebruiken in de bouw en voor het kunstmatig aanleggen van stranden, of om bestaande stranden te modelleren. In dit concrete geval gaat het om het bedrijf Anfi, dat - via de bouwfirma Santana Cazorla - 300 meter van de kustlijn aan kiezel en zwart zand wil veranderen in een wit zandstrand.
img_34439.jpg

Het schip  'DC-EEMS' lost twee keer per week in de haven van Arinaga  zand dat afkomstig is van de Westelijke Sahara.

Dit project, waarin Anfi zes miljoen euro heeft geïnvesteerd,  zou volgens planning eind 2016 voltooid moeten zijn. De afdeling public relations van Anfi  laat weten, dat men met dit initiatief een veiliger een aangenamer strand voor iedereen wil creëren. Het betreft een vernieuwing waarmee men  de badgasten "alle garanties en zekerheid wil geven, met het mogelijk vermijden van rollend gesteente door ongelijkheid in het terrein. Naast de vernieuwing van het strand, bestaat het  project uit het aanleggen van  een promenade die Playa Amadores en Playa del Cura met elkaar verbindt.

Hotel-Labranda-Riviera-Marina-Resort-photos-Exterior.jpeg

markus-lange-playa-de-los-amadores-gran-canaria-canary-islands-spain-atlantic-europe.jpg
hqdefault-28.jpg
In eerste instantie wilde deze bedrijven het witte zand van de zandplaat, gelegen bij Pasito Blanco in het zuiden van Gran Canaria, opbrengen; maar, die mogelijkheid werd hen niet gegund. Daarom moesten ze hun toevlucht nemen tot het buitenland en besloten ze,  om het zand te kopen bij dezelfde leverancier die ook het zand heeft geleverd voor Playa de Las Teresitas in Santa Cruz de Tenerife.

“In totaal betreft het 50.000 ton zand wat is geanalyseerd op kwaliteit en met een juist vochtgehalte waardoor het beter houdt op de ondergrond grond en niet wordt  meegesleept door de branding, " zo laat Anfi weten; aldus brengt een boot twee keer per week  4.500 ton zand van El Aaiún naar Arinaga; en vervolgens gaat dit zand per vrachtwagen naar Mogán.

Feit is, dat het afmeren in de gemeente Agüimes, in het oosten van het Eiland, ervoor heeft gezorgd dat het project 20% duurder uitvalt, ondanks dat er in Mogán drie havens zijn: Mogán, El Pajar en Arguineguín, waarbij men de twee laatstgenoemde heeft willen gebruiken.

“In Arguineguín heeft men ons gezegd, dat het onmogelijk is dat de boot zou kunnen  binnenlopen, vanwege het gebrek aan diepgang. Maar we gaan een schrijven presenteren, waarin we aangegeven dat het wel mogelijk is daar zand te lossen.
Wat betreft onze poging om in El Pajar aan te leggen, heeft men ons dat ronduit geweigerd, waardoor we gekozen hebben voor Arinaga,  als laatste optie,” zo laat men vanuit Anfi weten, dat wijst op een ander feit wat het project duurder heeft gemaakt; en dat is, dat het Havenbedrijf van Las Palmas hen gedwongen heeft de boot naar Las Palmas de Gran Canaria te brengen terwijl de haven van Arinaga praktischer is bij het invoeren, met de daaruit voortvloeiende brandstofkosten.
img_34444-1.jpgPlundering van de natuurlijke hulpbronnen
Voor Sergio Ramírez, voormalig lid van Western Sahara Resource Watch (WSRW) (het Observatorium voor hulpbronnen van de Westelijke Sahara), is dit wederom een geval van ‘plundering’ van het Sahrawi-volk, vooral nadat in december 2015 het Europese Hof van Justitie het visserijakkoord tussen Marokko en de Westelijke Sahara nietig heeft verklaard.

"Er zijn veel internationale resoluties die duidelijk zeggen dat het grondgebied van de Westelijke Sahara een specifieke status heeft - in afwachting van het referendum en dat, terwijl het referendum er niet komt -  met bescherming van de Sahrawi-bevolking onder de paraplu van de Verenigde Naties", zegt Ramírez; en hij voegt eraan toe dat, "dat de VN dit zegt  met betrekking tot de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het vermogen om te onderhandelen, of niet te onderhandelen met de natuurlijke rijkdommen van het Sahrawi -volk, dit niet kan  worden gedaan zonder de voordelen van deze handel toe te delen aan het Sahrawi-volk, en  niet aan de kolonisten.

Op dezelfde wijze laat  Carmelo Ramírez zich uit, hij is minister van Overheidssamenwerking en Internationale Solidariteit, van het Cabildo (Eilandbestuur)  van Gran  Canaria, een van de instanties die het meest zijn toegewijd aan de oorzaak en de verdediging van de rechten van het Sahrawi-volk. Ramírez herinnert eraan,  dat zand uit de Westelijke Sahara halen  "een schending is van het internationale recht en de rechten van het Saharwi volk," en merkt op, “dat het een schending is van de rechten die de Westelijke Sahara heeft ."
download-14.pngDe Arabische Democratische Republiek Sahara (ADRS) is een door 84 staten erkende republiek die de macht heeft over een klein deel van de Westelijke Sahara. De ADRS eist het hele gebied op, maar het grootste gedeelte wordt bezet door Marokko.

"De natuurlijke hulpbronnen, zoals visserij, fosfaten, of zand behoort niet toe aan het beheer van de Marokkaanse Regering. Het is een gebied dat is onderworpen aan een proces van zelfbeschikking en Marokko heeft geen soevereiniteit over dat gebied. Elke Canarische onderneming die natuurlijke hulpbronnen haalt uit dat gebied gaat in tegen het internationale recht, de overeenkomsten en de Sahrawi-belangen  " zo oordeelt de minister van Nueva Canarias (NC).

Het Cabildo (Eilandbestuur) kan echter niet meer doen dan deze praktijk,  “politiek aanklagen,” maar merkt op, dat vanuit de op het eiland aanwezige solidariteitsbeweging, waartoe men behoort, men juridische acties zal bevorderen voor het aanklagen van de zandwinning.

“We gaan bekijken bij wie we de zaak moeten aanklagen, bij de VN in eerste instantie en bij de Spaanse autoriteiten. Het kan niet zo  zijn, dat een Spaanse onderneming voordeel heeft van criminele activiteiten.” zo verklaart men

De Sahrawi-delegatie op de Canarische Eilanden heeft een persbericht verstuurd waarin men zegt, “de plundering van deze rijkdom, zoals visserij  en landbouw, te beschouwen als een criminele en illegale daad,” en men heeft  Anfi Tauro S.A. gevraagd, af te zien van deze activiteit, “zoals zoveel Europese bedrijven hebben gedaan en, zich te houden aan het internationale recht."

Daarentegen betreurt  een bron die behoort tot het project dat Anfi op Tauro uitvoert, dat men het oog laat vallen op dit strand; waarbij het een prakrijk is die men al jarenlang uitvoert op het eiland; zand, dat men opbrengt op Las Teresitas (Tenerife), dat men ruim 40 jaar geleden heeft aangelegd; en zand, dat men dagelijks blijft gebruiken in de bouw op Canarias. Zo verdedigt men,  “dat Anfi een van de vele gebruikers is van een dienstverlening die verstrekt wordt door een Canarische onderneming;” en, dat de activisten maar moeten protesteren bij degenen die de vergunning hebben in de Westelijke Sahara.
1aaaislas-canariaslogo-kopie-17.jpg


Beslaglegging door Lopesan en Livingstone
op  het gehele golfterrein ‘Anfi Tauro

De hotelketen eist 14 miljoen euro
en  de particulier €594.051,=

MOGÁN - zaterdag 27 okt. 2012 - Er is beslag gelegd op de vier grondstukken die samen het golfterrein ‘Anfi Tauro’ vormen van de ‘Anfi’-groep (de Gebroeders Santana Cazorla SL en de Erven Lyng); dit, wegens vervolging door Lopesan,  Karen Christine Livingston en Robert Agnew Livingston tegen de instelling ‘Anfi Tauro’ voor het gedwongen aflossen van een schuld. De beslaglegging heeft betrekking op het gehele golfterrein, dat een oppervlakte heeft van 485.120 m².

 Lopesan eist 126 miljoen euro plus €500.000,= rente en berekent de totale schuld tot op de dag van vandaag op 14 miljoen euro. Deze schuld is afkomstig van een krediet, dat de Lopesan-Groep  verstrekt heeft aan de familie Cárdenes voor de aan koop van een grondstuk in Tauro,  dat betaald moet worden door de ‘Anfi’-groep. De Livingston’s eisen €392.415,= plus €201.636,= voor verschuldigde rente en proceskosten.
2012-11-03-img-2012-10-27-00-00-50-6594688_large.jpg
Uit de berichtgeving van het Eigendomsregister in Mogán blijkt, de Lopesan-Groep en zijn filialen een ‘waarschuwende kennisgeving van beslaglegging’ ingeschreven hebben staan die ten gunste van hen is. Het  betreft hier het grondstuk wat geregistreerd staat als nummer 37.578, met een oppervlakte van 166.200 m²  en een ander met nummer 37.582 dat 10.251 m² groot is, afgeleid uit het ten uitvoer gelegde vonnis 913/201, dat afkomstig is van de Rechtbank in Eerste Aanleg in Las Palmas de Gran Canaria voor de eis van de hoofdsom van 12,6 miljoen euro en €500.00= rente. Op het eerste perceel is uitsluitend beslag gelegd door Lopesan en op het tweede is dit gedaan op verzoek van deze Groep en de Livingston’s.

Taxatie
In feite bestaan er twee vermeldingen in het Eigendomsregister van Mogán ten gunste van Karen Christine Livingston en Robert Agnew Livingston eisers in de voorlopige ten uitvoerlegging van het vonnis nummer 600/2011 van de rechtbank in Eerste Aanleg van San Bartolomé de Tirajana. Een, naast het perceel nummer 37.582 van ‘Anfi Tauro’ met een oppervlakte van 10.521 m² en  de  andere, waarbij de Livigston’s betrokken zijn  in de procedure tot beslaglegging op percelen van het golfterrein. Bij laatstgenoemde vermelding betreft het perceel-nummer  37.578 met een oppervlakte van 223.499 m² en perceel-nummer 37.5890 met en oppervlakte van 87.170 m², waarbij eiser is het vonnis €329.14,= eist, plus €84.912;0 aan rente en proceskosten.

Als deze beslaglegging eenmaal ten  uitvoer is gelegd, zal de gerechtelijke taxateur taxatie verrichten, om tot veiling over te gaan, net zoals men dit gedaan heeft met perceel T22 van Anfi Tauro. Dit grondstuk veilt men ook, vanwege een schuldbedrag van 3,7 miljoen euro, dat door de Lopesan-Groep wordt opgeëist.
1-AAAAislas-canarias-kopie-52.jpg


Rechter laat grondstuk Santana Cazorla
veilen voor betaling schuld aan Lopesan

 Het betreffende perceel van ‘Anfi Tauro’ is,
met de bouw van accommodatie voor 307 hotelbedden, getaxeerd op 3,7 miljoen euro

MOGÁN - vrijdag 26 oktober 2012 - De Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria laat in november 2012 een perceel veilen van 'Anfi Tauro', dat eigendom is van de ‘Anfi’-Groep (de Gebroeders Santana Cazorla, samen met  de erfgenamen van Björn Lyng) wegens een schuld van 14 miljoen euro welke is aangegaan bij de Lopesan-Groep.

Het betreft hier een krediet, dat verlopen is en opeisbaar door de familie Cárdenes (Oceanland SL) en waarvan momenteel Lopesan de rechthebbende is. Het perceel wat geveild gaat worden, is dat van T22, wat door de gerechtelijke taxateur is gewaardeerd op 3,7 miljoen euro en, dat 35.368 m² groot is, met het vooruitzicht, dat daar accommodatie gebouwd kan worden voor 307 hotelbedden. Deze logiesaccommodatie maakt deel uit van het zogenoemde ‘Anfi Tauro’-project, dat in 2007 door het Canarische Parlement, op grond van de Richtlijnen voor het Toerisme, is uitgeroepen tot toeristisch erfgoed, voor het bouwen van accommodatie voor 204 hotelbedden.


Maar ondanks, dat  het T22-perceel vooralsnog  getaxeerd is  op een waarde van 3,7 miljoen euro, is dit niet voldoende om het achterstallige krediet af te lossen, dat is opgelopen tot 14 miljoen euro en waarvoor de Lopesan-Groep (Zonen van Francisco López SA) op dinsdag 23 oktober 2012 heeft aangekondigd, aan de rechter te zullen vragen, om de uitvoering van de beslaglegging uit te breiden naar ander percelen die onderdeel uitmaken van ‘Anfi Tauro’.


Bronnen binnen Lopesan hebben op dinsdag 23 oktober 2012 laten weten, dat voordat men overgegaan is tot het liquideren van de schuld, men geprobeerd heeft een akkoord te bereiken met de instelling Hermanos Santana Cazorla SL, om het krediet af te lossen. Maar, omdat men niet tot overeenstemming heeft kunnen komen, besloten heeft, om over te gaan tot beslaglegging. Op haar beurt heeft de Santana Cazorla-Groep geweigerd zich over de zaak uit te laten tegenover de persmedia


                                                                Anfi Tauro.
Beslaglegging
De beslagkegging op diverse percelen van het ‘Tauro’-project zullen de ontwikkeling ervan bemoeilijken en bezorgt Anfi moeilijkheden, om door te gaan met het project van het verlenen van toeristisch gebruiksrecht bij toerbeurt - meervoudig eigendom (time share) - en zal de relatie bemoeilijken met de bankinstelling die zich bezighoudt met de herfinanciering ervan.

Recente afstoting van belangrijke activa van Hermanos Santana Cazorla SL, zoals de verkoop van een hotel en het studentenwoonhuis ‘Pérez Galdós, beide in Madrid, worden geïnterpreteerd, als verschijnselen, dat deze horeca-groep liquiditeit zoekt, om haar schulden te kunnen aflossen; een situatie, die bemoeilijkt wordt door het opeisen van het krediet door Lopesan.
dasdas_large.jpg

Het ‘monopoly-spel’ van Eustasio López
De Lopesan-Groep is vastbesloten zich meester te maken van Anfi en de strategie daartoe, bestaat uit de aankoop van de 50% aandelen van de erven Lyng, om vervolgens met Santiago Santana te onderhandelen over de andere helft.

Eustasio López, president van de Lopesan-Groep, is nu meer dan ooit, vastbesloten de controle te verwerven over de bedrijvengroep Anfi del Mar SL. De operatie van de overname van een krediet van 14 miljoen euro - het geld wat Santana Cazorla schuldig is aan de familie Cárdenes, voor enkele percelen grond in het Barranco (Ravijn) van Tauro - maakt onderdeel uit van een strategie welke men toepast bij een spelletje Monopoly.

Lopesan opteert ervoor, om beetje bij beetje eigenaar te worden van het vastgoed van Anfi, in dit geval via de veiling van enkele percelen bouwgrond, om vervolgens met vakkennis en financiële solvabiliteit de hele groep te kopen, die wordt voorgezeten door zijn tegenstander in het Zuiden, Santiago Santana Cazorla.


                                                           Anfi del Mar
Bronnen binnen Lopesan bevestigen, dat als men eenmaal de 50% heeft verworven van de aandelen van Anfi del Mar, welke in handen zijn van de erven van de overleden Noorse ondernemer Björn Lyng; men onderhandelingen zal beginnen met Santana Cazorla, voor de verwerving van de andere 50%. Dezelfde bronnen ontkennen de mogelijkheid van een alliantie tussen Lopesan en Santana Cazorla, waarbij ze wat dit betreft beargumenteren, “dat het twee beheermodellen zijn in de toeristenindustrie die geheel verschillend zijn.”

De ontevredenheid van de erfgenamen de Lyng over de Santana Cazorla-Groep - die gebruik maakt van het preferente aandeel, wat besluiten van de algemene vergadering en de aanbevelingen van het bestuur uitsluit - betrekt Lopesan in het samenspel met de Noren. Daarom hebben de erfgenamen van Lyng recentelijk aan Lopesan hun deelname aangeboden in ‘Anfi del Mar’ en hebben ze ook aangemoedigd, om aandelen van Santana Cazorla te kopen.

Maar de verstandhouding met de Noren is niet nieuw. In feite heeft het overlijden van Björn Lyng, zowel Eustasio López als TUI geraakt, toen de reus onder de reisorganisatoren de intentie te kennen heeft gegeven, om het bedrijf te verlaten. Destijds was Santiago Cazorla Santana bekwamer, die zich met een bedrag van 150 miljoen euro, als een stuk van de taart, uit de voeten maakte

Hoewel de in 2004 ondertekende overeenkomst tussen Anfi International BV en Ragnar Lyng - welke de deelname van de erven Lyng bevestigde in de deelname van 50% in de maatschappijen ‘Anfi Sales SL’ en ‘Anfi Resort SL’ en het zelfde beleid ontwikkelde op basis van gelijkheid en de besluitvorming als rechtspersonen - is het een feit, dat de beslissingsbevoegdheid van Santana Cazorla exclusief was, niet alleen omdat ze privileges genoten zoals o.a. het benoemen van de algemene directeur, maar ook voor de benoeming van leden in de Raad van Bestuur, als vertegenwoordigers voor hun maatschappijen en filialen.

Bovendien is de klaarblijkelijke deelname van 50% in Anfi BV van Ragnar Lyng niet als zodanig, omdat laatstgenoemde zijn stem niet als voorwaarde heeft gesteld in de algemene vergaderingen en bij de Raden van Bestuur, toen het ging om het goedkeuren van de jaarrekeningen en het benoemen van accountants. Dit om reden, dat deze erfgenaam van Lyng zijn stem beperkt heeft gezien; in die zin, door zich verplicht afwezig te houden van stemming, onder de bedreiging van het ondergaan van sancties en, om zodoende niet tegen te stemmen in dergelijke kwesties.

Maar wat niemand begrijpt, is, dat de Anfi-Groep - leider in de verkoop van meervoudig eigendom (time share) - heeft nagelaten, dat men enkele toeristische percelen veilt in hun sterproject van Tauro. Alleen een gecompliceerde, financiële situatie verklaart, dat deze Groep niet het hoofd heeft kunnen bieden aan de schuld van 14 miljoen euro, welke Lopesan heeft gekocht.
1-AAAAislas-canarias-kopie-52.jpg


Lopesan strijdtom 35% van de hotellerie op het Eiland in handen te krijgen

GRAN CANARIA - Goede Vrijdag 6 april 2012 - De operatie die Eustacio López - Grupo Lopesan - aan het voorbereiden is, om de controle over te nemen over Anfi Tauro, zal zijn hotelimperium met 7.500 potentiele logiesbedden doen toenemen. De Lopesan-keten telt momenteel 10.058 hotelbedden op Gran Canaria en zal straks 35% van de hotellerie op het Eiland in handen hebben. De toetreding tot Anfi Tauro kan het beheer over 17.558 hotelbedden  op Gran  Canaria doen belanden in handen van Eustasio López.

De logiesaccommodatie op Gran  Canaria bestaat uit 120.000 bedden, daarvan staan er 50.000 in hotels en 70.000 bedden worden als toeristische logiesaccommodatie verhuurd in appartementen en bungalows.


De Golfbaan van Anfi Tauro, met op de voorgrond het meer en daarachter de luxe villa’s .

Om de genoemde groei te bereiken zal Lopesán eerst de 50% aandelen Anfi Tauro in handen moeten zien te krijgen, die in het bezit zijn van de erven van de Noor Brön Lyng.

Bovendien zal met het gewicht van de schuld die de onderneming aan deze erven heeft, van 9 tot 14 miljoen euro, aldus een ingewijde bron, moeten herwaarderen, om de macht van de Grupo Santana Cazorla te breken, die eigenaar is van de andere 50% aandelen en die in het bezit is van de beslissingsbevoegdheid door een overeenkomst met Lyng.

De onderliggende vraag is, waarom Santana Cazorla in de afgelopen jaren niet geprobeerd heeft om haar aandelenpakket uit te breiden, om zijn positie te versterken die dan veel verder gaat dan het bezit van de helft van de onderneming en de macht van die beslissingsbevoegdheid.

Volgens zakelijke bronnen, kunnen daarvoor drie redenen zijn:
1) Santana Cazorla is tevreden en voelt zich zeker in de huidige situatie;
2) de investeringsadviseur beveelt niet aan, meer kapitaal in die onderneming te steken
3) de sterk bekoelde relatie met de erven Lyng voorkomt, dat Cazorla tot een operatie van deze omvang zou overgaan.
Klaarblijkelijk past de laatstgenoemde reden perfect bij (een van) de twee eerder opgesomde redenen.

Santiago Santana Cazorla heeft er voor gekozen geen spier in het gezicht te vertrekken terwijl Lopesan op de mogelijkheid studeert binnen te treden in de handel van Anfi Tauro.

De door de mensen van Eustacio López geplande transactie, zou zijn leidende positie versterken in een bijna definitieve, en als aanvulling, de definitieve, morele klap toebrengen aan een concurrent met wie de relatie nooit heel erg soepel is geweest.
tauro-anfi_large.jpg
Een van de verzachtende omstandigheden zou het verkrijgen van garanties voor de haalbaarheid van de bouw van logiesaccommodatie voor 7.500 hotelbedden in Anfi Tauro kunnen zijn. Tot op heden staat het  beleid van de Canarische Regering tegen de waardevermindering van de grond de bebouwing ervan niet toe. 
1-AAAAislas-canarias-kopie-90.jpg 


 

aaaaakaart_canaria-38-57.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--488.jpg

zon-145.jpg