site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-112.jpg

mapa-canarias2-27.jpg


De rechtbanken van de Canarische Eilanden
dragen de grootste proceslast in Spanje

CANARISCHE EILANDEN - maandag 15 oktober 2018 - Canarias heeft in het tweede kwartaal van 2018 het hoogste percentage rechtszaken in Spanje, met 43,8 gevallen per 1.000 inwoners, volgens gegevens die op maandag 15 oktober 2018 zijn vrijgegeven door de  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad voor de Rechtspraak).

Uit de statistieken blijkt, dat de rechtbanken en tribunalen van Canarias tussen april en juni van 2018 bijna tien gevallen meer hebben verplaatst voor elke 1.000 inwoners dan het gemiddelde van Spanje, betreffende  33,9 gevallen.
1539610114719k.jpg
       Archieffoto: Gerechtelijke archieven in het Palacio de Justicia van Santa Cruz.
De tweede deelstaat met het hoogste aantal rechtszaken in deze periode was Andalusië, met 38,6 rechtszaken per 1.000 inwoners, en de derde, Asturië, met 37.1. Het laagste cijfer kwam overeen met La Rioja, met 22,6 gerechtelijke zaken per 1.000 inwoners.

De 106 gerechtshoven en gerechtskamers van de Canarische Eilanden in de burgerlijke rechtsmacht begonnen het tweede kwartaal  van 2018 met 69.377 lopende zaken, betraden opnieuw 31.987 tot juni (een gemiddelde van 301.76 per instantie), en besloten 30.419 (een gemiddelde van 289.7 per instantie).

Als gevolg bereikten ze het einde van het kwartaal met 71.121 lopende civiele zaken, ongeveer 670,95 per gerechtsgebouw of rechtszaal.

In de strafvordering begonnen de 102 bestaande rechtbanken op de eilanden (Instructie, Geweld tegen Vrouwen, Gevangenistoezicht, Minderjarigen, Criminele en Provinciale Hoorzittingen) die periode met 32.029 zaken, namen 52.569 op (een gemiddelde van 515 per orgaan) en besloten 51.760 (507.45 per instantie).

Aan het einde van het kwartaal waren er 33.513 zaken in behandeling, een gemiddelde van 328,56 per instantie..

De twaalf organen van de controversiële administratieve jurisdictie (rechtbanken en kamers) begonnen in april met 5.361 processen in afwikkelingsprocedure, startten 2.038 zaken  (een gemiddelde van 169.83 per instantie), besloten 2.211 (184.25 per kantoor) en gingen in proces aan het einde van juni 2018 met 5.285 gevallen (440.42 per instantie).

Uiteindelijk, in de sociale jurisdictie, sleepten de 24 instanties tussen rechtbanken en zalen van de eilanden 13.529 gevallen aan het begin van april 2018, die gedurende het kwartaal 6.658 werden toegelaten (277.42 per instantie), 7.331 gevallen (305.46 per instantie) opgelost en eind juni waren 12.762 gevallen gesloten (616.49 per instantie).

000logo-887.jpg


Canarias, aan het hoofd van Spanje in echtscheidingen        

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 11 oktober 2018 -Canarias was tijdens het tweede kwartaal van 2018 (van april tot juni) de Deelstaat met het hoogste aantal huwelijksproblemen (nietigverklaringen, scheidingen van tafel en bed, en echtscheidingen), met 7,7 gevallen per 10.000 inwoners, aldus de gegevens die op woensdag 10 oktober 2018  door de Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial  (Statistiekendienst van de Algemene Raad van de Rechterlijke Macht) zijn vrijgegeven.

Het tweede gebied met de meeste huwelijkse geschillen in de referentieperiode was de Comunidad Valenciana (7,5 gevallen per 10.000 inwoners), en de derde, Catalonië (7 gevallen). Het laagste percentage tussen april en juni 2018 werd berekend in Castilla-León, met 4,8 gevallen per 10.000 inwoners.
3712_anillo.jpg

1539165764773k-1.jpg

De vergelijkingen tussen het eerste kwartaal van 2018 en het tweede, tonen een duidelijke toename van het huwelijksrecht op de Archipel. Als tussen januari en maart 2018 het gemiddelde aantal scheidingen op de eilanden 6,1 per 10.000 inwoners bedroeg en Canarias de vijfde nationale positie innam na de Comunidad Valenciana, de Balearen, Catalonië, en Navarra, werd het gemiddelde tussen april en juni 2018 gewijzigd in het hoogste van  Spanje, met 7,7 processen per 10.000 inwoners.

In totaal berekenden de gerechtelijke instanties van de Archipel in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 1.645 echtelijke uitsplitsingen:
- 25 niet-overeenkomende scheidingen (negen meer dan in het eerste kwartaal van 2018),
- 17 overeenkomende (acht minder),
- 737 niet-overeenkomende echtscheidingen (120 meer),
- 866 overeenkomende echtscheidingen (38 meer),
 wat betekent dat op Canarias gemiddeld 18,2 koppels per dag uit elkaar gingen.

Per provincie, in het tweede kwartaal van 2018, registreerden de burgerlijke rechtbanken van Las Palmas 788 echtelijke pechprocedures (390 echtscheidingen overeengekomen, 372 niet-consensuele echtscheidingen, acht overeenkomende scheidingen, en 18 niet-consensuele scheidingen) en die van Santa Cruz de Tenerife, 857 gevallen ( 476 consensuele echtscheidingen, 365 niet-consensuele, negen overeenkomende scheidingen, en zeven niet-consensuele scheidingen).

Nationale reikwijdte
Wat nationale gegevens betreft, is het aantal verzoeken om echtscheiding, scheidingen en echtscheidingen in het tweede kwartaal van 2018 gestegen  met 1,7% vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2017.

In het tweede kwartaal van 2018 hebben alle vormen van ontbinding een meerjarige stijging laten zien, behalve de eisen voor een consensusscheiding (17.077), die amper 0,1% daalde. De 11.986 niet-consensuele scheidingsprocedures zijn 4% meer dan het voorgaande jaar; de 983 van consensuele scheiding, een 5,4 % meer, en de 466 van niet-consensuele scheiding, 5,9% meer dan die gepresenteerd in het tweede kwartaal van 2017.

Alle verzoeken tot wijziging van maatregelen, zowel huwelijkse als niet-huwelijkse, met name die welke zijn overeengekomen, hebben een stijging van meerdere jaren ten opzichte van dezelfde periode van 2017 laten zien, met uitzondering van de wijziging van niet-consensuele maatregelen die worden gehandhaafd.  Het aantal nietigheidseisen, 32, was 11,1 % lager dan die ingediend in het tweede kwartaal van 2017.

De eisen van wijziging van overeenkomende maatregelen zijn met 12,1% toegenomen, en de eisen van aanpassing van niet-consensuele maatregelen zijn met 0,4% gedaald, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017.

De wijzigingen in de voogdij-, bewaring- en onderhoudsmaatregelen voor niet-huwelijkse kinderen, zowel overeenkomende als niet-overeenkomende , hebben een stijging van meerdere jaren gehad.

De 5.420 verzoeken van bewaking, voogdij en voedsel van overeenkomende niet echtelijke kinderen, veronderstellen een stijging van 6,4%; en 7.789 eisen van bewaking, voogdij en voedsel van niet-huwelijks kinderen . 
000logo-558.jpg


De materiële armoede op Canarias
is volgens Funcas de hoogste in het land

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 11 september 2018 - In 2017 bereikte de  materiële welvaart op de Canarias  13, % van de bevolking, waardoor de Archipel de regio met de hoogste indicator in het land is, volgens het recente rapport van de Fundación de las cajas de ahorros (Funcas) (Stichting Spaarbanken): 'Focus on Spanish Society'

In feite overtreft Canarias de volgende Deelstaat of Stadstaat op dit punt met 4,2 procentpunten, aangezien het dichtstbijzijnde gebied Melilla is, met 9,4 %.
1536576336281k.jpg
Vervolgens komen Valencia (7,4%), de Balearen (6,9%) en Murcia (6,2%), terwijl aan de andere kant van de tabel - met verhoudingen van materiële armoede van minder dan 3% - in Navarra, Aragón, Castilla y León, Cantabrië, Galicië, en La Rioja.

Dit Funcas rapport analyseert nauwkeurig de cijfers van ernstige materiële armoede in Europa en de ongelijke ontwikkeling die zich in de afgelopen tien jaar heeft voorgedaan. Deze variabele, die het percentage van de bevolking in huishoudens meet die bepaalde goederen en diensten mist, of die niet aan de financiële basisbehoeften kan voldoen, is een veel voorkomende indicator van materiële armoede, legt de Stichting uit.

SPANJE ONTWIKKELT GUNSTIG NA DE BETREKKING VAN DE CRISIS
In 2007 was Spanje een van de landen met de laagste percentages van ernstige armoede in de Europese Unie. Met 3,5% was het dicht bij de Scandinavische landen: Zweden (2,2%), Denemarken (3,3%), en Finland (3,6%), maar tussen 2007 en 2014 was de Spaanse rente verdubbeld (7,1%, in 2014), terwijl die van deze landen daalde.

Sindsdien is deze armoede-indicator in Spanje gedaald tot die in 2017 op 5,1 % kwam, wat deze onder betere omstandigheden plaatst dan Griekenland (21,1%), Italië (10,1%) en Portugal (6,9%); maar slechter dan Frankrijk (4,1%), Duitsland (3,6%), Denemarken (3,1%) en Nederland (2,6%).

Onder de bevolking van onder de 18 jaar die in Spanje woont, ligt het percentage ernstige materiële armoede  op 6,5%, vier procentpunten hoger dan dat van 65-plussers (2,4%).
 In absolute termen, van de 2,36 miljoen inwoners in Spanje getroffen door ernstige armoede in 2017, waren er 541.000 (23%) jonger dan 18, en waren er 205.000 (9%) ouder dan 64 jaar.
000logo-260.jpg


2.900 Canarische vrouwen
controleren 7,5 miljard euro   

413 vrouwen beheren 187 miljoen euro in contanten
op de eilanden

CANARISCHE EILANDEN -  vrijdag 7 juli 2018 - Op de Canarische eilanden zijn ruim 100.000 vrouwen werkloos. Maar er zijn ook rijke. Zo hanteren 2.850 vrouwen op de eilanden 7,517 miljard euro

Dat wil zeggen, elk van deze vrouwen zou het redden tussen bezittingen en 2,6 miljoen euro liquiditeit. Met betrekking tot 2014 is het aantal Canarische vrouwen die miljonair zijn met 14 vrouwen  toegenomen.
ricas-islas-canarias-kJ1G--300x168abc.jpg
Deze officiële gegevens geven aan, dat van die 2.850 vrouwen er 2.648 kapitaal hebben in woningen, stedelijk vastgoed, en de rest op het platteland.

In totaal controleren 413 vrouwen op de Canarische Eilanden 187 miljoen euro en daarmee een gemiddeld saldo van €454.303,= aan banksaldo’s. Op de eilanden wonen ongeveer 600.000 armen die gebrek aan geld hebben.

23f6a067599ae98276b159b7685c0abf_XL-1.jpg986132-62e49f190d565e863f40462799e16f96.jpg
In zakelijke belangen zijn er 1.426 vrouwen met 303 miljoen euro geïnvesteerd. De niet-verhandelbare belegging in de aandelenmarkt bereikt 4,443 miljoen euro in handen van 2801 vrouwen.

Als individuen zijn er op de Canarische Eilanden acht vrouwen die kunst kopen voor een gemiddelde waarde van €56.474,=
Het aantal miljonairs op de Canarische Eilanden is 3.092 personen die 10,926 miljard euro afhandelen. Kortom, 6.000 rijken. Als dat aantal wordt vermenigvuldigd met 100, is dat het aantal arme mensen op de Archipel.
zzzzzIslas-canariaslogo-kopie-55.jpg


In 2017 heeft de DGT (Verkeersdienst)
op de eilanden
12,5 miljoen euro aan boetes opgelegd

29% van de ingezamelde verkeersboetes, ongeveer vier miljoen euro, komt overeen met bestuurders die zijn verrast
door de twaalf vaste radars geïnstalleerd op de eilanden,
vier op Gran Canaria,  vier op Tenerife, twee in Fuerteventura, één op Lanzarote, en één op La Palma

CANARISCHE EILANDEN - maandag  28 mei 2018 - Het rapport van de Sector de la Automoción en Canarias (Automobielsector op de Canarische Eilanden) over het jaar 2017 - een paar weken geleden gepubliceerd door de Federación Regional canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) (Canarische Federatie van Importeurs en Autodealers) - geeft  de belangrijkste gegevens weer van de sector inzake eisen tot het betalen van verkeersboetes. Het is op dit punt, dat het rapport verschillende  zaken  benadrukt om rekening mee te houden

Zo heeft het Dirección General de Tráfico (DGT) (de Algemene Verkeersdienst) op de Canarische Eilanden €12.5000.000,=  aan boetes opgelegd. Van de totale boetes die aan Canarische chauffeurs zijn opgelegd, komt ongeveer vier miljoen euro (29%) overeen met boetes die zijn opgelegd aan bestuurders die met buitensporige snelheid zijn gefotografeerd  door de twaalf vaste radars die de DGT op de verschillende Archipel-routes heeft staan.
image_content_3563271_20180527052908.jpg
                                  De meest voorkomende files op de autosnelweg GC-1,
          in de richting naar Las Palmas de Gran Canaria, ter hoogte van de gemeente Telde

Dit betekent dat alleen al in 2017  de twaalf radars van de DGT €3.625.000,= hebben opgeleverd.

In 2017 verwerkte de Jefatura de Tráfico U/Verkeersdienst)  ongeveer 204.000 aangiften betreffende verkeersovertredingen op de Canarische Eilanden, volgens de gegevens die zijn verzameld in het Fredica rapport. 55% van de overtredingen is opgelegd in de provincie Las Palmas, en de resterende 45% in de provincie Santa Cruz de Tenerife.
De Canarische Eilanden vertegenwoordigen 4,33% van het totale bedrag dat in 2017 door de Spaanse Verkeersdienst is geïnd voor boetes.

BOETES.
Los radares (de fotokastjes) blijven de belangrijkste verzamelbron van de DGT. In het geval van de eilanden, hebben Gran Canaria en Tenerife er elk vier, Fuerteventura heeft er twee, en Lanzarote en La Palma elk één. Volgens de gegevens verzameld in het Fredica-rapport, verzamelden deze twaalf vaste radars op de eilanden 1,375% meer dan gedurende heel 2016.

Op dit punt verduidelijkt het document, “dat de grote vraag is om te weten hoeveel boetes er worden opgelegd, en hoeveel worden geïncasseerd door de gemeenten."

In die zin wijst men erop, “ dat wordt aangenomen, dat ruim twee derde van de verkeersovertredingen wordt uitgevoerd in het stedelijk verkeer, zodat het incasseringsbedrag voor verkeersboetes op de eilanden meer dan 30 miljoen euro per jaar zou kunnen bedragen". Het rapport benadrukt, dat alleen de gemeente Las Palmas de Gran Canaria in 2017 in totaal 12 miljoen euro heeft opgehaald voor verkeersboetes die in de gemeente zijn opgelegd.

De gegevens met betrekking tot de verzameling in de straten van gemeenten zijn een benadering bij het gebrek aan gegevens.

VERKEERSDODEN
Wat betreft ongevallen op de Canarische wegen hebben de eilanden in 2018 tot nu toe al 16 verkeersdoden geregistreerd, volgens gegevens verzameld door de DGT tot 26 mei.
Dit betekent vier doden minder dan die in dezelfde periode 2017 op de Canarische Eilanden. In termen van dodelijke ongevallen in 2017 waren er 20 in vergelijking met de 16 in 2018.
Van dit totaal aan overledenen waren acht automobilisten. Per eiland, zijn er op Gran Canaria, Fuerteventura, en Tenerife tot nu toe op elk eiland twee overleden motorrijders. Lanzarote en La Palma voegen er elk één toe.

De eilandwegen sloten 2017 af met 44 doden, in vergelijking met 38 doden in 2016. Dit betekent een herstel van 15,78% van het totaal. Deze gegevens vertegenwoordigen 3,6% van het aantal verkeersdoden in Spanje.

00000slas-canariaslogo-643.jpg


Las Palmas de Gran Canaria,
de tweede meest veilige stad van Spanje
betreffende woninginbraken

Unespa heeft een rapport uitgebracht
over de steden en dorpen van Spanje
die het minste te lijden hebben van woninginbraken

Las Palmas de Gran Canaria is de tweede stad in Spanje met een bevolking van meer dan 250.000 inwoners, die in hun woning minder aan diefstal lijden, volgens het rapport ‘Robos: los municipios más seguros. Análisis de la probabilidad de sufrir un robo en el hogar' (‘Diefstal: de veiligste gemeenten. Analyse van de kans in de woning aan een diefstal te lijden '), opgesteld door 'Estamos Seguros'  (‘We zijn Veilig’) en op vrijdag 27 april 2018 gepubliceerd door de Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) (Vereniging Bedrijfsverzekering). Volgens dit rapport is San Cristobal de la Laguna, in de categorie van gemeenten, de veiligste van Spanje, omdat het de bevolking is waar het zeldzamer is dat ze in hun woning worden beroofd.

In het rapport van 'Estamos Seguros' wordt gesteld, dat het vergelijken van de belangrijkste Spaanse steden - dat wil zeggen in die, met bevolkingsgroepen van meer dan 250.000 inwoners - in deze volgorde het veiligst zijn: Palma de Mallorca, waar de kans op het bezoek van de dieven in de woning 44% lager is dan in heel Spanje; Las Palmas de Gran Canaria (-34%), Vigo (-25%), Bilbao (-19%) en Valladolid (-16%).
35-1-1.jpg
                                                 
Las Palmas de Gran Canaria.
De belangrijkste ranglijst omvat ook de 25 veiligste gemeenten in het land met meer dan 50.000 inwoners. In deze classificatie gaat San Cristóbal de la Laguna aan de leiding, en wordt gevolgd in de topposities door:  Lugo, Santiago de Compostela, Irún, en Salamanca. In al deze gemeenten is de kans om in de woning aan een diefstal te lijden, in ieder geval de helft van die in heel Spanje.

Op hun beurt zijn de gemiddeld rustigere steden - dat wil zeggen, die waarvan de telling varieert tussen 100.000 en 250.000 inwoners - de eerder genoemde gemeente San Cristóbal de la Laguna, evenals Salamanca, San Sebastián, Pamplona, en Santa Cruz de Tenerife.

In de overige Canarische de gemeenten zijn de veiligste achter San Cristóbal de la Laguna, gerekend  als de veiligste in Spanje: Santa Cruz de Tenerife, en Arona (Tenerife); en de gemeenten  in de provincie Las Palmas: Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, en Telde.

De logica dicteert,  dat gemeenten met meer inwoners tegelijkertijd die zijn welke meer misdaden te verduren hebben door het simpele feit, dat ze meer woningen en meer inwoners hebben. Om dit effect te voorkomen, heeft 'Estamos Seguros' 'niets vastgelegd bij het totale aantal incidenten, maar wel  in het aantal overvallen dat plaatsvindt op basis van verzekerde woningen die op een bepaalde locatie voorkomen.

Bovendien wordt een spiegel gemonteerd, waarin iedereen kan kijken: De situatie in heel Spanje. Dit referentiepunt maakt het mogelijk, te zeggen dat deze, of gene plaats veilig, of onveilig is. Bovendien -  en om te voorkomen dat steden en dorpen de eerste plaatsen innemen - heeft het rapport een aantal drempels opgesteld, waarmee gemeenten van vergelijkbare omvang onderling vergeleken kunnen worden.

inbraakwoning.jpg index-110.jpg

inbraak1.jpg images-215.jpg inbreker.jpgDe meest onveilige gemeenten
En welke deelstaat zijn de meest onzekere grote gemeenten in Spanje? Madrid gaat aan de leiding. Er is 42% meer kans op een overval inj een woning, dan in heel Spanje. Madrid, wordt gevolgd door Murcia (+ 37%), L'Hospitalet de Llobregat (+ 32%), en Sevilla (+ 22%).
Ondertussen zijn Barcelona en Zaragoza de steden met het hoogste bevolkingsaantal die een kans op diefstal bieden welke meer overeenkomt met die van heel Spanje.

Studie per Deelstaat
De studie voert ook een analyse uit per Deelstaat:
Andalusië
Zo zijn in Andalusië tien gemeenten opgenomen: Huétor Tájar (Granada); Villamartín (Cádiz); Fuente Palmera, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Pozoblanco, en Montilla (Córdoba); Ubeda (Jaén); en Los Palacios en Villafranca (Sevilla).

Aragón
Hetzelfde aantal is geteld in Aragón. Dit zijn de gemeenten : Jaca, Barbastro, Huesca en Monzón (Huesca); Utebo, Tarazona, Zaragoza, Calatayud; Cuarte de Huerva (Zaragoza); en Alcañiz (Teruel).

Asturië
Volgens het rapport, zijn in Asturië de gemeenten waar het minder waarschijnlijk is om te lijden aan een overval: Cangas del Narcea; Valdés, Llanes, Laviana, Gozón, Oviedo, Avilés, Carreño, Castrillón en Aller; terwijl op de Balearen dit de steden zijn: Sóller, Santany, Pollença, Mahón, Campos, Inca, Sa Pobla, Santa Margalida, Calvià, en Llucmajor.

Canarias
Wat de Canarias betreft, zijn de veiligste gemeenten die van San Cristóbal de la Laguna - de veiligste van Spanje - Santa Cruz de Tenerife; Arona (Tenerife), en in de provincie Las Palmas:  Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, en Telde .

Valencia
In Valencia, de studie omvat de steden van Calpe, Orihuela, Benidorm, Santa Pola, Javea en Villajoyosa (Alicante); L'Alcudia en Sueca (Valencia); en L'Alcora en Benicasim (Castellón).

Extremadura
En de veiligste gemeenten in Extremadura zijn Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Olivenza, Merida, Badajoz en Montijo (Badajoz) en Cáceres, Plasencia en Navalmoral de La Mata (Cáceres), terwijl in Galicië onder Lugo, Coruña, Santiago de Compostela en Ferrol (La Coruña); Pontevedra en Vigo (Pontevedra); en Orense. Tegelijkertijd worden in La Rioja die uit Logroño, Arnedo, Calahorra en Haro genoemd.

Deelstaat Madrid
Met betrekking tot de deelstaat Madrid, de veiligste gemeenten San Sebastian de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Collado Vilalba, Aranjuez, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, en Alcorcón.

Murcia
Wat betreft de regio Murcia, zijn opgenomen in het rapport Alhama Murcia, Alcantarilla, Bullas, Santomera, Totana, Mazarron, San Javier, Lorca, Aguilas en Cartagena, in de autonome gemeenschap van Navarra zijn Aranguren, Zizur Mayor, Vallei van Egüés, Burlada, Villava, Barañáin, Estella, Pamplona en Tafalla.

Baskenland
Ten slotte zijn in Baskenland, de veiligste gemeenten: Lasarte, Azpeitia, Oñati, Hondarribia, Pasaia, Zarautz, Azoitia, Rentería en Hernani (Guipúzcoa) en Bermeo (Vizcaya).

licht-zet-inbrekers-in-het-zicht.jpgHet meest veilig

Cantabrië
Wat betreft Cantabria worden genoemd als veiliger: Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Camargo, Santander, en El Astillero.

Castilla-La Mancha
In  Castilla-La Mancha zijn de wijken met minder kans op het lijden van een inbraak: La Roda, Villarrobledo, Albacete, Almansa, en Caudete (Albacete); Cuenca; Sonseca (Toledo); Valdepeñas, Ciudad Real, en Puertollano (Ciudad Real).

Castilla y León
In Castilla y León zijn de veiligste gemeenten:  Salamanca, Segovia, Zamora, Palencia, Avila, Burgos, en Ponferrada, en León,

Catalonië
In Catalonië zijn de veiligste wijken en gemeenten:  Manresa, Mataró, Terrasa, Ruby, Mollet del Vallés, El Prat de Llobregat, en Granollers (Barcelona); en Lérida.

Valencia
In Valencia, omvat  de studie de gemeenten: Calpe, Orihuela, Benidorm, Santa Pola, Javea, en Villajoyosa (Alicante); L'Alcudia en Sueca (Valencia); en L'Alcora en Benicasim (Castellón).

Extremadura
En de veiligste gemeenten in Extremadura zijn:  Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Olivenza, Merida, Badajoz, en Montijo (Badajoz); en Cáceres, Plasencia en Navalmoral de La Mata (Cáceres).

Galicië
Terwijl dat in Galicië zijn: Lugo, Coruña, Santiago de Compostela en Ferrol (La Coruña); Pontevedra en Vigo (Pontevedra); en Orense.

La Rioja
Tegelijkertijd worden in La Rioja die uit Logroño, Arnedo, Calahorra, en Haro genoemd.

Deelstaat Madrid
Met betrekking tot Madrid, zijn de veiligste gemeenten:  San Sebastian de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Collado Vilalba, Aranjuez, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, en Alcorcón.
Murcia
Wat betreft de regio Murcia, zijn opgenomen in het rapport: Alhama Murcia, Alcantarilla, Bullas, Santomera, Totana, Mazarron, San Javier, Lorca, Aguilas en Cartagena.

Navarra
En in de deelstaat  Navarra zijn dat: Aranguren, Zizur Mayor, Valle de Egüés, Burlada, Villava, Barañáin, Estella, Pamplona, en Tafalla.

Baskenland
Ten slotte zijn in het Baskenland de veiligste gemeenten:  Lasarte, Azpeitia, Oñati, Hondarribia, Pasaia, Zarautz, Azoitia, Rentería, en Hernani (Guipúzcoa);  en Bermeo.
00000slas-canariaslogo-492.jpg


Het Canarische BBP groeit,
maar het inkomen per hoofd  de bevolking
is lager dan 70% van het EU-gemiddelde

CANARISCHE EILANDEN - Kerstmis, maandag 25 december 20917 - Het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek), heeft via de geactualiseerde gegevens van de Contabilidad Regional de España (Spaanse Rekenkamer) over het boekjaar 2016, bevestigd in december 2017 dat de Deelstaat Canarias - met meer dan gemiddeld 75% van het BBP per hoofd van de bevolking van de Europese Unie (EU) ten tijde van de hausse (bijvoorbeeld, vóór het uitbreken van de crisis, vanaf 2008 en met drempels boven de 80%) - dat Canarias nog niet is hersteld en daarom nog steeds behoort tot de groep van de minder rijke gebieden van de Europese Unie, gevormd door 28 lidstaten.

Eind 2016 had de Canarische Archipel slechts een BBP per hoofd van de bevolking van  68% van het gemiddelde in de Europese Unie. Gemeten ten opzichte van het landelijke gemiddelde, bedroeg dat percentage van Canarias  82%, met 19.821 euro per inwoner/per jaar, van de €24.080 euro in Spanje, en €29.148 euro in de EU. Het percentage van de eilandbewoner in 2016  was 1,5 punten beter dan dat van 2015,  en aldus met 66,5% van het EU gemiddelde(28 liodsten, steeds volgens de registers met geldwaarde in een bepaalde munteenheid

bbp_original.pngBruto-Binnenlands-Product.jpgque-es-el-pib-y-como-afecta-nuestra-economia.jpgPIB-Producto-interior-bruto.jpgproducto-interno-bruto-pib-repblica-dominicana-1-638.jpg
img_43871.jpg
a_EDIIMA20171222_0856_19-1.jpg                            
BBP per hoofd van de bevolking in Euro's. Jaar 2016<
Na analyse van het nominale BBP per hoofd van de bevolking (zonder inflatiecorrecties), was Madrid de Deelstaat die het hoogste bedrag liet zien in 2016, met €32.815,= en 36.3% hoger dan het Spaanse gemiddelde, van €24.080,=. De deelstaat Madrid werd gevolgd door het Baskenland en Navarra, respectievelijk met €31.784;= en €30.006,=. Deze waarden waren 32% en 24,6% hoger dan het Nationale gemiddelde.

Samen met Madrid, Baskenland en Navarra overschreden vier andere Deelstaten het nationale gemiddelde van het BBP per inwoner: Catalonië  €28.825; Aragón €26.097,=; La Rioja €25.317,=; en de Balearen €25.063=).a_EDIIMA20171222_0857_19-1.jpg
       BBP Vergelijking per hoofd van de bevolking  en Bruto Beschikbaar Gezinsinkomen.
                                              Jaar 2016, Spaans gemiddelde = 100.
Anderzijds  had Extremadura het laagste BBP per hoofd van de bevolking (€16.558;=), 31.2% lager dan het nationale gemiddelde; gevolgd door de stadstaat Melilla (€17.589,=) en Andalusië (€17.790,=), respectievelijk  27% en 26,1% lager dan het gemiddelde van Spanje.
 Canarias staat op de vijfde plaats in de staart van de ranglijst in het geval van de Deelstaten. en staat net boven  Extremadura, Andalusië, Castilla-La Mancha, en Murcia.

Wat betreft in 2016 de hoogte van het Deelstaat BBP groeide Canarias van 3% onder het nationale gemiddelde naar 3,3% erboven, volgens de gegevens van de Spaanse Rekenkamer.
 In heel Spanje zijn in 2016 negen Deelstaten  met meer dan 3% gegroeid, vooral de Balearen, die een toename van het BBP met 3,8% vertoonden, gevolgd door Catalonië, de Deelstaat Madrid, Galicië, en Castilla y León, allemaal met een stijging van 3,6%.

De eerste zeven Deelstaten op van de ranglijst groeiden met 3,3% boven het nationale gemiddelde. Dat waren de Balearen (+ 3,8%), Catalonië (+ 3,6%), Madrid (+ 3,6%), Galicië (+ 3,6%), Castilla y León (+ 3,6%), de Comunidad  Valenciana (+ 3,5%) en Castilla-La Mancha (+ 3,5%), terwijl de andere Deelstaten die meer dan 3% maar onder het nationale gemiddelde verbeterden: Murcia (+ 3,2%) en Navarra (+ 3,1%) waren .
De andere acht gemeenschappen, plus Ceuta en Melilla, vertoonden een BBP-groei onder het Spaanse gemiddelde van 3,3%, inclusief de Canarische Eilanden.

Het INE laat weten, dat de variaties in de gegevens met betrekking tot die welke gepubliceerd zijn in maart 2016, zijn te wijten aan zowel het bijwerken van de resultaten van de nationale rekeningen van Spanje als aan de beschikbaarheid van een groter aantal bronnen van statistische informatie.


De Canario’s werkten gemiddeld 12 uur meer
dan de rest van de Spanjaarden

In het eerste kwartaal van 2017
werkten Spanjaarden gemiddeld 405,5 uur
(bijna 419 op Canarias),
wat 17,4 uur meer is ten opzichte van 2016.

SPANJE - maandag 28 augustus 2017 - Gedurende het eerste kwartaal van 2017 werkten de Spaanse werknemers gemiddeld 405,50 uur (bijna 419 op Canarias), wat een toename betekent te zijn van 17,4 uur, of 4,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. toen sinds 2008 het minimum van 388,1 uren werd gemeten; aldus, een studie van la empresa de recursos humanos (uitzendbureau) Randstad.

Het rapport geeft aan, dat - per sector - de werknemers die het meeste aantal uren maakten, de bouwvakkers waren, met 453 uur; gevolgd door die in de industrie, met 447,3 uren, en die in de dienstensector, met 395,7 uren.
Randstad_Logo_400x400.pngWerk-je-70-uur-per-week-Denk-aan-je-gezondheid.jpg

trabajador.jpg overwerk.gif
Per deelstaat en in en absolute cijfers, is Canarias de regio met het meeste aantal gewerkte uren, met 418,8 uren; gevolgd door Madrid, met 416,4 uren; Cantabrië met  415,2 uren ; en Catalonië met 412,5 uren.

Daarentegen is Extremadura de deelstaat met het minste aantal geregistreerde, gewerkte uren,  met 385,4; gevolgd door Castilla y León, met 392,1; en Baskenland met  País Vasco, met 393,3 uren.
uren_werken_header.jpg 
images-172.jpg         Per dag acht uur werken, ach uur rust, en acht uur vrij; dat willen wij.
Relatief gesproken, hebben alle deelstaten de tijd van de werkdag verlengd in het eerste kwartaal van 2017, ten opzichte van dezelfde periode in 2016, hoewel Navarra een toename registreerde  van 8,4% meer; gevolgd door Valencia, met 7,3% meer; en La Rioja, met 7,2% meer. Daartegenover verhoogde Extremadura het aantal werkuren met 0,9%, relatef  de laagste toename van Spanje; gevolgd door Castilla-León, men 2 % meer; en  Aragón en Madrid, beide met met 2,8 % meer.

Randstad heeft haar rapport opgesteld met de gegevens welke, sinds 2008, gepubliceerd zijn door het Instituto Nacional de Estadística (INE) ( Nationaal Bureau voor de Statistiek).
In die periode, registreerde men in 2009 het hoogste aantal werkuren, 414,6 uren; en in 2016 het minste aantal werkuren, met 389,1 uren.
0000Islas-canariaslogo-kopie-119.jpg


Duurdere boodschappenmand

LANZAROTE - woensdag 10 februari 2016 - Zoals het Canarisch Bureau voor de Statistiek begin 2016  heeft aangetoond, is op Lanzarote de boodschappenmand  duurder dan elders op de Archipel.

Op Lanzarote zijn de prijzen 1,25% hoger dan het berekende gemiddelde voor alle eilanden.

alimentos_carro-crop.jpgp_cestinha-de-supermercado-11.jpg

Toch staat Lanzarote op plaats drie van de duurste winkelwagentjes van de Eilanden. Bovenaan de lijst staan La Gomera en El Hierro als duurste locaties voor het kopen  van levensmiddelen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-152.jpg


Canarias is de Deelstaat waar het kleinste percentage burgers koopt via het Internet

CANARISCHE EILANDEN - 39,6 % van de Canari@’s heeft wel eens iets via het Internet gekocht, waardoor Canarias de Deelstaat is waar het kleinste percentage burgers koopt via het Internet, aldus de gegevens die bekend zij gemaakt door het Directoraat-generaal voor Technologische Ontwikkeling van het Eilandbestuur van de Balearen.

Deze gegevens duiden erop dat de Balearen - met 53% van de burgers dat zegt wel eens iets via het Internet  hebben gekocht - boven het nationale gemiddelde uitkomt met aankopen via het Internet; de Spaanse Archipel in de Middellandse Zee wordt wat dit betreft alleen vooraf gegaan met 57% in Baskenland, 56,2% in Madrid, 56% in Navarra en 55,7 % in Catalonië.
metodos-seguros-compra-online-paypall.jpgOp de laatste plaats staan Canarias met 39,6% en Andalusië met 40,1%.

Deze gegevens zijn van de Bit Stichting van het dirección general de Desarrollo Tecnológico del Govern, die de meest recente ‘Obsímetre’  van het Observatorio Balear de la Sociedad de la Información (OBSI) heeft gepubliceerd.
Dat verslag is opgesteld aan de hand van de Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los hogares van 2015, dat jaarlijks wordt gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationale Bureau van de Statistiek).
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-113.jpg  


Canario´s besteden
per persoon/per jaar €1.338,50 aan voedsel

SPANJE - Kerstmis, vrijdag 25 december 2015 - Canario´s besteden per persoon/per jaar €1.338,50 aan voedsel, aldus het recente jaarverslag ‘Consumo de Alimentación en España’('Voedselconsumptie in Spanje' ), dat is gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu.

Op nationaal (Spaans) niveau is dat 66,443 miljard euro, wat 3,5% minder is dan in 2014. De gemiddelde consumptie per  hoofd  van de bevolking bedraagt 662 kilo per persoon en €1.482,30 per jaar (afgerond, gemiddeld  €123,50 per persoon/per maand).
webshop-winkelwagentje.png

Per persoon /per jaar besteedt men:
€1.830,30 in Baskenland........... per maand €152,53
€1.743,00 in Catalonië .............. per maand €145,25
€1.674,80 in La Rioja................. per maand €115,80
€1.606,70 in Aragón.................. per maand €133,89
€1.606,20 in Asturië................. . per maand €133,85
€1.589,30 in Navarra.................. per maand €132,44
€1.569,50 in Castilla-León.......... per maand €130,79
€1.511,80 op de Balearen........... per maand €125,98
€1.513,30 in Galicië ................... per maand €126,11
€1.502,30 in Madrid................... per maand €125,19
€1.494,80 in Cantabrië................ per maand €124,57
€1.418,50 in Valencia................. per maand €118,21
€1.338,50 op Canarias ............... per maand €111,54
€1.287,90 in Andalusië............... per maand €107,33
€1.265,10 in Murcia.................... per maand €105,43
€1.252,80 in Extremadura........... per maand €104,40  
€1.248,60 in Castilla-La Mancha, per maand €104,05

De eetgewoonten thuis, laten zien dat er lichtere en eenvoudigere menu’s worden bereid. Bij voorkeur koopt men in de supermarkt (43% van de aankopen); ondanks, dat men versproducten blijft kopen in de speciaalzaken.

Factoren
De belangrijkste factoren die voor de Spanjaarden de keuze van de plaats van aankoop bepalen zijn de kwaliteit van het product, de nabijheid van goede prijzen, afgezien van aanbiedingen,  zo wordt  aangegeven door de commerciële directeur van de MFI Business School, Carlos Martínez, waar hoger beroepsonderwijs wordt gegeven in Diëtiek en Voeding, Kwaliteit, Hygiëne en Voedselveiligheid.

Een van de tendensen op het moment van aankoop, is het doen van een meer verantwoorde aankoop aan de hand van een vooraf opgestelde boodschappenlijst, alvorens de supermarkt binnen te gaan, bijna 72% van de Spanjaarden doet dit.

75% van de Spanjaarden zegt te letten op de aanbiedingen als men boodschappen doet, terwijl 24% zegt naar een andere winkel te gaan als het daar voordeliger is; aldus het meest recente Nielsen rapport, waaruit men kan afleiden dat 75% van de consumenten hun gewoonten heeft veranderd bij het boodschappen doen.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-107.jpg 


Elke Canario zal gemiddeld
€40,68 uit gaan geven aan de
Lotería de Navidad
(kerstloterij)

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 9 december 2015 - Elke Canario zal in 2015 gemiddeld €40,68 uitgeven aan het kopen van décimos (tiende-loten) voor de Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad (Buitengewone Trekking van de Kerstloterij), dat is minder dan het nationale gemiddelde van €62,72, waardoor Canarias waarschijnlijk de deelstaat zal zijn waar het minst aan deze loterij wordt uitgegeven, aldus het deelnemersbedrag per inwoner volgens de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) (Staatsloterij).

Het nationale gemiddelde ligt €1,22 hoger dan dat in 2014; het is een schatting, omdat de definitieve gegevens bekend zijn als de niet verkochte loten zijn ingeleverd, op 21 december. In 2014 bedroeg de gemiddeld uitgave €61,50
lot.jpg

De deelstaat waar naar verwachting het meest wordt uitgegeven per inwoner is in 2015 Castilla y León, met een gemiddelde van €93,03 en gevolgd door:
- €88,67 La Rioja,
- €88,50 Asturië,
- €87,37 Aragón,
- €76,95 Madrid,
- €74,84 Baskenland,
- €71,22 Cantabrië,
- €70,60 Valencia,
- €65,70 Castilla-La Mancha,
- € 61,14 Murcia.

Terwijl in 2015 het minste zal worden uitgegeven in de stadstaten Melilla €13,79 en Ceuta €13,47 en gevolgd door:
- €35,80 de Balearen,
- € 40,68 Canarias,
- €44,51 Andalusië,
- €47,93 Extremadura,
- €55,08 Navarra,
- €56,92 Catalonië.

Per Deelstaat zal er in 2015 worden uitgegeven aan de Lotería de Navidad (kerstloterij):
- 496,6 miljoen euro in Madrid,
- 427,9 miljoen euro in Catalonië,
- 374,0 miljoen euro in Andalusië,
- 353,0 miljoen euro in de Comunidad Valenciana,
- 232,0 miljoen euro in Castilla y León,
- 163,0 miljoen euro in Galicië,
- 163,0 miljoen euro in Baskenland,
- 136,0 miljoen euro in Castilla-La Mancha,
- 115,0 miljoen euro in Aragón,
-   93,0 miljoen euro in Asturië,
-   89,0 miljoen euro in Murcia,
-   52,0 miljoen euro in Extremadura 
-   85,0 miljoen euro in Canarias,
-   41,0 miljoen euro in Cantabrië,
-   39,0 miljoen euro in de Balearen,
-   35,0 miljoen euro in Navarra,
-   28,0 miljoen euro in La Rioja,
-     1,1 miljoen euro in Melilla en Ceuta.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-31.jpg  


Het verkeer op de Canarische wegen  heeft in 2013
aan 59 personen het leven gekost

Het aantal slachtoffers in Spanje van verkeersongelukken met dodelijke afloop  is met 1.128 het laagste sinds 1960, het jaar waarin men de statistiek is gaan bijhouden

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 4 januari 2014 - In totaal hebben 59 personen het leven verloren bij verkeersongevallen die zich in 2013 hebben voorgedaan in 2013 op de Canarische Eilanden.

In deze statistiek zijn alle soorten wegen meegeteld, niet alleen die binnen de bebouwde kom, maar ook de hoofd- en secundaire wegen. Onder de 59 verkeersdoden waren 17 motorrijders en 19 voetgangers. Het meest positieve wat men hierover kan zeggen, is: dat er geen fietsers zijn omgekomen door een verkeersongeval. Dit in tegenstelling met 2012 toen in de eerste vier maanden zes fietsers het leven hebben verloren bij verkeersongevallen.

Met betrekking tot de provincies, hebben 35 slachtoffers het leven verloren in de provincie Las Palmas en nog eens 24 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Per eiland, van hoog naar laag in aantal:
-  24 op Gran Canaria  (net zoveel als in de gehele westelijke provincie);
-  29 op Tenerife ,
 -   7 op Fuerteventura,
 -   4 op Lanzarote,
 -   2 op La Palma,
 -   2  op la Gomera,
op El Hierro zijn geen doden te betreuren geweest bij verkeersongevallen in 2013.

Wat betreft leeftijden was de jongste een 1-jarige baby, die de dood vond bij een aanrijding op 12 januari 2013 met een wagentje in Pájara, op Fuerteventura. De oudste was een man die op 22 maart 2013 verpletterd is door zijn auto in de gemeente Alajeró, op La Gomera.

Uiteindelijk is de maand waarin de meeste verkeersslachtoffers de dood vonden: januari, met 10 doden en de maand waarin het minste aantal verkeersslachtoffers de dood heeft gevonden: april, met twee.

Overzicht
Het aantal Spaanse verkeersslachtoffers, dat in 2013 de dood heeft gevonden was 1.128, waardoor het afgelopen jaar het laagste aantal verkeersslachtoffers is gevallen sinds men in 1960 de dodelijke ongevallen is gaan bijhouden.

Dit aantal is 13% minder aan verkeersdoden, dan in 2012 - dit wil zeggen 173 verkeersdoden minder, volgens de gegevens die de minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Frenández Díaz en de directeur-generaal van Tráfico (de Verkeersdienst), María Seguí, bekend hebben gemaakt.

Voor Fernández is het  gegeven ‘onbetwistbaar’, want het aantal ongevallen, “is het laagste in  de geschiedenis sinds de DGT (Directoraat-generaal van de Verkeersdienst) deze in 1960 is gaan bijhouden. De minister heeft echter opgemerkt, “dat er 1.128 ‘krachtige redenen’ zijn, om te blijven werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en, om te ‘strijden’ voor wegen zonder verkeersdoden.”

In 2013 heeft men in Spanje 994 verkeersongelukken met dodelijk afloop geregistreerd, wat 16% minder is, dan de 1.177 in 2012.

Bovendien was de afname van het aantal ongevallen met zwaar gewonden eveneens 16% en is van 6.178 in 2012, gegaan naar 5.206 in 2013.
kleurlogoCanarias.png


San Bartolomé de Tirajana heeft het hoogste aantal politieagenten van Canarias
al naar gelang het inwoneraantal per gemeente

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 21 november 2013 - De zuidelijke gemeente vestigt een record naar ratio van heel Canarias, met een gemiddelde van 2,9 politieagenten per 1.000 in het padrón (gemeentelijke bevolkingsregister) ingeschreven inwoners, en wordt gevolgd door Tías (Lanzarote) en Adeje (Tenerife), beide met 2,7 politieagenten per 1.000 inwoners.

Met een minder aantal staan op deze ranglijst La Victoria de Acentejo (Tenerife) en Valle Gran Rey (La Gomera) met ieder gemiddeld 0,4 agenten per 1.000 inwoner; en Fuencaliente (La Palma) met gemiddeld 0,5 agenten van de Gemeentepolitie per 1.000 inwoners.

De meest recente bevordering van agenten voor de gemeentepolitie, die zijn ingelijfd tijdens het mandaat van het vorige Gemeentebestuur.

 

In 2012 waren er bij de Gemeentepolitie op de Canarische Eilanden 3.125 agenten in dienst, met een gemiddelde van 1,5 agent per 1.000 inwoners.

Vier procent

In 2012 hebben agenten van de Gemeentepolitie op de Canarische Eilanden 380.735 acties uitgevoerd, wat 4% meer is ten opzichte van 2011, aldus de memorie van toelichting op de activiteit die betrekking heeft op 2012, die niet aangeeft welke Gemeente gegroeid is en, die is opgesteld door het Directoraat voor Veiligheid en Noodsituaties.

Wat betreft de waargenomen activiteit - al naar gelang het bevolkingsaantal van elke gemeente - ziet men, dat er in 2012 bijna 189 acties hebben plaatsgevonden per 1.000 bewoners.
Het terrein waarop deze acties de meeste betrekking hebben, is het wegverkeer.
kleurlogoCanarias.png


De rokende Canario steekt zijn eerste sigaret op,
op 13 jarige leeftijd

 Door Gezondheidszorg gehouden enquête
laat afname zien van tabaksconsumptie

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 10 juli 2013 - Het profiel van de Canarische jonge roker is, dat van een tiener die een  eerste sigaret rookt op de leeftijd van 13, met een laag gevoel van eigenwaarde, die weinig sport, weinig besef heeft van het risico van tabaksconsumptie en die een verhoogd niveau van academische stress heeft.

Dit is op te maken uit de enquête over tabaksconsumptie onder jongeren op de Archipel welke op woensdagochtend 10 juli 2013 is gepresenteerd door de minister van Gezondheidszorg, Brígida Mendoza, en geeft ten opzichte van eerdere enquêtes over de gehele lijn een afname van de tabaksconsumptie weer bij beide seksen en alle leeftijden.
1362132610-roken-novum-freek-van-den-bergh_large.jpg
Mendoza heeft opgemerkt, dat de enquête aangeeft, dat 10,2% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs rookt, dat de gemiddelde leeftijd waarop men aangeeft begonnen te zijn met roken 13,5 jaar is en, dat de gezinssituatie van beslissend invloed is op het tabaksgebruik van de jongeren.

De minister heeft aangegeven, dat de enquête - waarvoor men 5.000 leerlingen van het ESO (Middelbaar) en Bachillerato (Hoger Voortgezet Onderwijs) heeft ondervraagd - het mogelijk zal maken corrigerende acties te plannen in overeenstemming met de feitelijke situatie op de Canarische Eilanden.
images472_large.jpg

De directeur-generaal van Gezondheidszorg, José Díaz Flores, van de Canarische Regering, heeft benadrukt, dat het percentage rokers van 18 jaar 18% is; terwijl hij benadrukt, dat het percentage rokende volwassenen hoger is (24%).

Het hoofd van de Eenheid Tabaksconsumptie, Antonio  Torres, van het Directoraat-generaal Openbare Gezondheid,, heeft opgemerkt, dat de enquête aangeeft, dat het tabaksgebruik onder jongeren ‘iets minder is’,  dan de gegevens voor Canarias in andere studies.
196714-10150445283685646-7066503-n_large.jpg

Hij betreurt het, dat bijna de helft van de jongeren (48%) de tabak koopt die men rookt, hoewel ze niet de wettelijk daarvoor toegestane leeftijd hebben.

De jonge rokende Canario van tussen de 15 en 18 jaar - zonder opmerkelijke verschillen tussen de seksen - en die rookt, steekt zijn eerste sigaret op, op de leeftijd van 13,5 jaar, zo geeft Diaz Flores aan.

De enquête laat zien, zo heeft hij toegevoegd, dat jongeren thuis het voorbeeldgedrag volgen van rokers en hebben oudere broers ,of zussen die roken, waarbij is aangetoond, dat 19% van de rokers in een gezinssituatie woont waarin alle gezinsleden roken.
resizedimage300225-bullets-nadeel-roken2-001_large.jpg

Het profiel van de jonge Canarische roker volgend, komt het vaker voor, dat er in de vriendenkring rokers zijn en, dat men weinig besef heeft van de risico’s van tabaksconsumptie.

De directeur-generaal heeft benadrukt, dat de jonge rokers en lage zelfwaardering hebben, dan hun niet-rokende metgezellen en minder tevreden zijn met hun lichaamsbeeld, vooral de meisjes.

Wat betreft leefgewoonten, heeft hij aangegeven, dat men vaker een hoofdmaaltijd overslaat, men gemiddeld een half uur per dag minder slaapt, men veel minder beweging heeft en men een licht verhoogd academisch stressniveau heeft.
media-xll-5614963_large.jpg
Wat het gebruik van andere substanties betreft, drinkt de roker door de week meer alcoholhoudende drank en is men vaker dronken, dan hun metgezellen die niet roken.

Antoni Torres heeft aangegeven, dat momenteel 10,2% van de Canarische scholieren rookt en, dat het meeste gerookt wordt op 18-jarige leeftijd, zowel bij meisjes (14,7%) als bij jongens(20,6%).

De meest geconsumeerde producten zijn sigaretten (62,2%) en shag (15,7), het zelf rollen van sigaretten is toegenomen, “waarschijnlijk omdat dit voordeliger is,” heeft Torres aangegeven.
kleurlogoCanarias.png 


Voedselconsumptie met 18% gedaald

CANARISCHE EILANDEN - woensdag, 9 januari 2013 - De crisis eist zijn tol in de Canarische voorraadkasten. De bestedingen aan levensmiddelen zijn per persoon met 19% gedaald sinds het begin van de crisis in 2008. En wat nog meer zorg wekt is, dat de daling niet alleen betrekking heeft op het kopen van de voordeligste merken; maar, dat elke Canario gemiddeld 18% minder aan kilo’s levensmiddelen consumeert.

Sinds het begin van de crisis gaan de eilandbewoners minder naar de bioscoop, wachten ze met de aanschaf van een andere (nieuwe) auto, en/of bezuinigen op de vakantie-uitgaven. Maar wat weinigen zich kunnen voorstellen is, dat op Canarias een werkloosheid van 34% heerst in een context die gemarkeerd wordt door belastingverhogingen en salariskortingen, wat heeft veroorzaakt, dat de eilandbewoners zich verplicht zien te besparen op de gezinsconsumptie van levensmiddelen.
288219-1glarge.jpg
Tussen juli 2011 en juni 2012 hebben de Canario’s in totaal 1,44 miljoen ton aan levensmiddelen geconsumeerd, dit wil zeggen, 115.000 ton minder dan in dezelfde periode in 2008-2009, dit komt neer op een vermindering van 7,4% van het totale volume, aldus de gegevens van het Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieuzaken.

De totale waarde aan gekochte levensmiddelen op de Canarische Eilanden is in 2012 lager dan 2,908 miljard euro geweest, 8% minder dan vier jaar geleden.
kleurlogoCanarias.png


Canarische boodschappenmand
duurste van Spanje

Consumentenstudie bevestigt
wat Canario’s en residenten al langer vermoeden

SPANJE / CANARISCHE EILANDEN - maandag 8 okober 2012 - Eind september 2012 heeft de consumentenbond OCU de jaarlijkse studie over de kosten van de boodschappenmand in Spanje gepubliceerd. Daarin steken de Canarische Eilanden slecht af in vergelijking met de andere Spaanse Deelstaten – samen met Baskenland en Navarra behoren de prijzen van de meest gebruikte producten op de Canarische Eilanden tot de hoogste. Het gunstigst zijn de prijzen voor de boodschappenmand in Murcia, Galicië, Extremadura, Andalusië en La Rioja.

De Consumentenbond OCU laat weten, dat de boodschappenmand in Alcampo een van de gunstigste is.
boodschappenmand-low-res-0large.jpg
Uit het vergelijkend stadsonderzoek blijkt, dat voor de meest voorkomende gezinsuitgaven de producten in Las Palmas de Gran Canaria; Getxo, Bilbao (beiden in Basenland) en in Pamplona (Navarra) het duurst zijn en, die in  Córdoba (Andalusië), Vigo (Galicië), Granada (Andalusië), Murcia (Murcia), Pontevedra (Galicië), Oost Madrid (Madrid), Palencia (Castilla y León) en La Coruña (Galicië) het voordeligst.

Volgens de studie, waarin 170.000 prijzen van 1.194 winkels in 65 steden met elkaar zijn vergeleken, kan de consument jaarlijks €1.000,= besparen, wanneer deze uitsluitend in de prijs gunstigste winkels in zijn/haar woonplaats koopt.

In de categorie ‘typische boodschappenmand’  kwam  als gunstigste o.a. Alcampo uit de bus en, als bijzonder duur o.a. El Corte Inglés. De prijzen voor producten van een ‘voordelige boodschappenmand’ waren lager bij o.a. Alcampo, Lidl en Carrefour.

In de studie is aan het licht gekomen, dat vooral de merkloze producten in prijs zijn toegenomen. Bovendien laten de vertegenwoordigers van de consumenten weten, dat de prijsstijgingen de laatste tijd bij winkelketens eerder gematigd is geweest. Ten slotte waarschuwen de consumentenbonden voor  een algemene prijsstijging voor levensmiddelen, die gezinnen met een lage koopkracht in regel gebruiken.
kleurlogoCanarias.png


Privé-onderwijs op Canarias behoort
met 53% overheidssubsidie
tot het op twee na minst gesubsidieerde

Een studie van het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek) in het schooljaar 2009/2009 stelt vast, dat 58% van de inkomsten van private onderwijsinstellingen in Spanje afkomstig is van overheidssubsidies.

De privéscholen op de Canarische Eilanden zijn  tijdens het schooljaar 2009-201 voor 53% gesubsidieerd door de overheid; een percentage, dat het eilandonderwijs tot  het, op twee na, minst gesubsidieerde maakt van Spanje voor deze exercitie, na dat van Madrid (40,1%) en dat van  Catalonië (52,2%), aldus de gegevens die op woensdag 25 juli 2012  zijn gepubliceerd door het INE.

Privéscholen in Spanje

De gemiddelde subsidie voor leerling van een privéschool op de Canarische Eilanden was met €1.925,= het, op twee na, laagste van Spanje, terwijl men in de deelstaat Madrid €1.7787 heeft ontvangen, kwam het nationale gemiddelde uit op €2.411,=.

Zo zij de gezinsbijdragen per een leerling op een privéschool op de Canarische Eiland met gemiddeld  €1.558,= de, op drie na, hoogste van de Spaanse deelstaten, alleen in Madrid betaalt een gezin meer (€2.500,=)  en in Catalonië (€2.145,=), waarbij het nationale Spaanse gemiddelde uitkomt op €1.541,=

Privéscholen in Spanje
Diploma's, kosten en andere criteria
Er is een breed aanbod aan privéscholen in Spanje, o.a.; parochiale scholen, tweetalige scholen, internationale scholen en een variëteit aan buitenlandse scholen. Ongeveer een derde van de kinderen in Spanje worden onderwezen in privéscholen. De meeste privéscholen zijn co-onderwijzend, Katholiek, alhoewel een aantal scholen wekelijkse of interne leerlingen nemen.

De keuze van buitenlandse scholen hangt af van waar men leeft in Spanje. Er is een groot aanbod aan Engelstalige scholen (behalve voor kinderen van 3 tot 8 jaar) in Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Tenerife en aan de costas: Bijvoorbeeld zijn er scholen in Alicante, Barcelona, Cadiz, Fuengirola, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Menorca, Palma de Mallorca, Marbella, Tenerife, Torremolinos en Valencia. In andere steden en gebieden is er misschien maar 1 Engelstalige school in Spanje. Onder de Spaanse wet moeten alle buitenlandse scholen goedgekeurd worden door de Spaanse ambassade. Net zoals staatsscholen zijn de meeste privéscholen actief gedurende 5 dagen, maandag tot vrijdag.

Onderwijsniveaus
Privéscholen onderwijzen aan de hand van een syllabus zoals; the British GCSE and A Level examinations, the American High School Diploma and college entrance examinations (e.g. ACT, SAT, achievement tests and AP exams), the International Baccalaureate (IB) and the Spanish bachillerato. De meerderheid van de Spaanse privéscholen, die volledig in het Spaans onderwijzen worden ook gesubsidieerd en volgen een geheel tweetalig leerplan. Zij zijn verplicht om enkel en alleen Spaanse leerlingen te aanvaarden en hen het Spaanse leerplan te onderwijzen zowel in het lageronderwijs als in het middelbaar onderwijs en in de Baccalaureaat opleiding.

Kinderen krijgen de kans om tweetalig te worden en kunnen kiezen tussen een Spaanse- en Engelse universiteit. Om subsidies te kunnen krijgen en om Spaanse leerlingen te aanvaarden 25% van de leerlingen van een school moet Spaans zijn en tenminste 20% in elke klas. Als andere voorwaarde om subsidies te bekomen worden Spaanse leerlingen onderworpen aan controle door de Spaanse regering. Vele internationale privéscholen bevatten een mix van Spaanse en buitenlandse studenten, bijvoorbeeld één derde is Amerikaans of Brits, één derde is Spaans en één derde bestaat uit andere nationaliteiten, hoewel ze Amerikaans of Brits worden genoemd.

Kosten voor privéscholen
De kosten voor privéonderwijs variëren aanzienlijk overeenkomstig de kwaliteit, de reputatie en de ligging van de school. In vergelijking met privéscholen in het Noorden van Europa en Noord-Amerika zijn ze aanzienlijk in het algemeen laag. Niettemin horen scholen in Madrid en Barcelona bij de duurste. Er wordt het meest gespendeerd aan registratie, boeken, materiaal, wasgoed, verzekering, extra activiteiten, excursies, maaltijden en transport. (de meeste privéscholen hebben een busdienst) Ook zijn de meeste privéscholen aangesloten bij de verzekering die de accidenten dekt in het school en gedurende activiteiten die gesponsord worden door het school. Sommige scholen kennen studiebeurzen toe aan ouders met een laag inkomen.

Buitenlandse- en internationale privéscholen hebben een minder streng leerplan dan in de Spaanse staatsscholen. Zij voorzien in een meer gevarieerde en internationale aanpak m.b.t. sport, cultuur en kunst, en een bredere keuze in vakken. Vele voorzien ook Engelse zomercursussen dat academische lessen combineert met sport, kunst en ambacht, en andere extra activiteiten. Het belangrijkste doelstelling is de ontwikkeling van een kind als een individuele persoon en de aanmoediging van zijn talenten i.p.v. het klassieke lesgeven. Door kleine groepen is het mogelijk om iedere leerling beter en individueel te begeleiden.

De resultaten zijn vanzelfsprekend en bijna 100% van de studenten van het privé secundair onderwijs stromen door naar de universiteit. Aan de andere kant is er het risico dat kinderen terecht kunnen komen in culturele getto's en ongeletterd worden. Hoewel dat het bijwonen van privélessen gunstig kan zijn uit een academisch standpunt, kan de integratie zeer streng beperkt worden.

Het is echter aan te raden om op voorhand een verzoek te doen aan privéscholen aangezien er vele internationale scholen wachtlijsten hebben. Zo wordt men gebruikelijk gevraagd om een school rapport, examenresultaten en andere dossiers op te sturen. Zorg er alles in ds voor dat u de terugtredingsvoorwaarden begrijpt in het schoolcontract vooraleer u uw kind inschrijft.
kleurlogoCanarias.png


Canarias op een na de Deelstaat
met de meeste aangiften
van huiselijk- en seksueel geweld

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 11 juli 2012 - De Archipel komt 4 procentpunten hoger uit, dan het aantal aangiften wat per 10.000 vrouwen is gedaan op nationaal, Spaans niveau.

Canarias is, op een na, de deelstaat met de meeste aangiften van seksueel geweld (met 1.809 aangiften per 10.000 vrouwen / 16,98%) in het eerste kwartaal van 2012, en ligt daarmee 4% hoger dan het percentage aangiften (12,92%)  dat is gepresenteerd per 10.000 vrouwen in geheel Spanje.


Deze gegevens zijn verkregen uit het kwartaaloverzicht, dat op 9 juli 2012 is gepubliceerd door het Observatorio contra la violencia doméstica y de género (Observatiecentrum tegen huiselijk- en seksueel geweld), dat ressorteert onder de Consejo General del Poder Judicial (Justitiële Macht), waarin staat te lezen dat 9,4% van de aangiften op de eilanden ook weer wordt ingetrokken.


                   "Als je een vrouw mishandeld, ben je geen man meer."
                                           "Mama doe het voor ons, treedt op."


          Tegen seksueel geweld: "Pas de stukjes in elkaar: Liefde en Onderwijs."
In het eerste kwartaal van 2012 zijn op  de Canarische Eilanden  492 aanvragen binnengekomen voor bescherming , waarvan er 70 gunstig zijn uitgepakt voor de klager en van de overige zijn er 150 afgewezen. Op nationaal, Spaans niveau heeft men 8.343 keer om bescherming gevraagd, waarvan deze in 5.234 gevallen is toegewezen.
kleurlogoCanarias.png


 Canarias registreert in 2011 
33 verkeersongevallen met dodelijke afloop

15% minder dan de 46 in 2010

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 4 januari 2012 - Gedurende 2011 hebben zich op het netwerk van Canarisch wegen 33 verkeersongevallen voorgedaan, 12% minder dan in 2011 en 14% minder dan in 2009, toen men respectievelijk 45 en 47 ongevallen telde met slachtoffers die daarbij de dood vonden.

In twaalf jaar tijd is het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop gedaald met 72%, in het jaar 2000 registreerde men 121 verkeersongevallen waarbij doden te betreuren waren.

                    (Archieffoto) Een verkeersongeval met dodelijke afloop
                             op de autosnelweg GC-1 op Gran Canaria.
In de periode 2000 tot en met 2011 heeft Canarias het aantal bij ongevallen gedode slachtoffers zien afnemen met 75,9% (104 doden minder dan in 2000) tegenover het Spaanse nationale gemiddelde van 65,1%, toen men op de Eilanden 137 doden telde als gevolg van verkeersongevallen, aldus de gegevens die op 3 januari 2012 zijn  gepubliceerd door het Dirección General de Tráfico (Directoraat-generaal Verkeerszaken).
kleurlogoCanarias.png


kaart_canaria-5-10.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--191.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb