site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-19.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-60.jpg

fjwwbnl_public_4_8_f_gran-canaria-actueel_11071457_913304448689661_8527562025636935524_n-2-9.jpg

carnaval-1.gif


De tribunes voor het carnaval:
Van €68.000,= naar €238.000,=
voor investering en dienstverlening

De kosten voor cultuur en carnaval lopen de spuigaten uit en het Gemeentebestuur moet 2,77 miljoen euro uitgeven aan zaken zoals water, verlichting en, stedenbouw

Een van de onderdelen die het meest groeit, is relatieve ten opzichte van de tribunes van het carnaval, dat met 250% toeneemt

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 18 oktober 2018 – De Gemeenteraad heeft op donderdag 2.88 miljoen euro geïnvesteerd in  de Sociedad de Promoción (Promotiemaatschappij) om de kosten van cultuur en carnaval te dragen. Het geld wordt in principe afgetrokken van investeringen en Water.

De Gemeenteraad van Las Palmas de Gran Canaria heeft op donderdag 18 oktober 2018  twee kredietwijzigingen verwerkt ter waarde van 2,78 miljoen euro, zodat de promotiemaatschappij de onvoorziene uitgaven van concerten, festivals zoals Womad, Womex, en Zero kan betalen, van carnaval evenementen, zoals de promotie in Madrid, en de toename van de hulp aan de carnavalsgroepen; of promotie-evenementen zoals sponsoring van sportgroepen die op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) concurreren, en reclame-ondersteuning voor de rally Islas Canarias.
as01281201_4133151_20181017205436-1.jpg
Een buitengewone en urgente plenaire sessie heeft plaats gemaakt voor de verandering van spelen, op een dergelijke manier dat het hoofdstuk van Cultuur 1,62 miljoen euro meer zal gaan kosten; het carnaval 928.500 euro; en de promotionele activiteiten, ongeveer 230.000 euro.

In het dossier dat in stemming is gebracht, is verduidelijkt dat het doel van de twee lening-aanpassingen is, dat de Sociedad de Promoción (Promotiemaatschappij), "de kosten kan dekken die voortvloeien uit het uitvoeren van verschillende culturele activiteiten, carnaval en promotie van de stad (...) niet opgenomen in de oorspronkelijke budgetprognoses.” Zo is gedetailleerd beschreven,  dat dit "lopende uitgaven zijn die vanwege hun kenmerken niet naar het volgende jaar kunnen worden uitgesteld vanwege de verwachtingen die worden gewekt in het burgerschap, evenals voor het behoud van werkgelegenheid in de sector (...) van de culturele industrie en van carnaval in relatie tot het behoud van werkgelegenheid.”

Dit is niet de eerste keer dat de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria is gedwongen om geld af te leiden van de oorspronkelijke budgetonderdelen voor de Sociedad de Promoción (Promotiemaatschappij). In 2016 is een deel van het overschot van de sociale IBI -1,2 miljoen euro - gebruikt om te betalen voor concerten zoals die van Ricky Martin, de eindejaarsfeesten, en het filmische programma van Rodríguez Quegles.

In het geval van nu komt de 2,78 miljoen euro in principe van de Waterdienst (1,44 miljoen euro), stedelijke investeringen (meer dan een half miljoen euro), het gebied van Ciudad de Mar (€290.00,= ), de moderniserings-sectie (€210.000,=) en de Dienst Openbare Verlichting (€180.000.=).

In veel gevallen schieten de voorspellingen tekort en moet men nu meer geld injecteren. Womex verhoogt dus zijn oorspronkelijke budget met 1,160%; het Hip Hop-festival, het Castillo de Mata, en de bijdragen aan de carnavalsgroepen, worden verdubbeld; de bijdrage aan Womad stijgt met 144%; en dat van het Zero-festival, 200%; de partijen in de districten verhogen 150%; Carnavalskosten bij Manuel Lois, 171%; die van de tribunes van het carnaval, 250%; en het toneel van dit feesrt 53%.
000logo-630.jpg


Zo was destijds het Carnaval
in de hoofdstad van Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  maandag 9 juli 2018- Een blik op de ontwikkeling van het Grancanarische Carnaval in de jaren ’20 en ’30 van de vorige Eeuw, dat is geworden tot een verhalend centrum van diverse festiviteiten en evenementen voor alle leeftijden:
001-7.jpg

002-9.jpg 003-8.jpg
004-5.jpg

005-3.jpg
006-4.jpg
007-5.jpg
008-3.jpg
009-5.jpg
0010-2.jpg
0011-1.jpg 0012.jpg
image_content_3746613_20180708095642.jpg image_content_3746617_20180708095645.jpg
000logo-3.jpg


Het Carnaval van de hoofdstad,
verklaard tot:
Fiesta de Interés Turístico Nacional

'Nationaal Feest van Toeristisch Belang',
dat staat in het
Boletín Oficial del Estado (De Staatscourant)
van vrijdag 31 maart 2017

Als je niet beroemd bent, moet je zorgen dat je het wordt...

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -vrijdag 31 maart 2017 -  De Staatssecretaris van Toerisme, van het Ministerie van Energie, Toerisme, en de Digitale Agenda, heeft het Carnaval van Las Palmas de Gran Canaria verklaard tot: Fiesta de Interés Turístico Nacional  (Nationaal Festival van Toeristisch Belang), zoals is gepubliceerd in het Boletín Oficial del Estado (BOE)(De Staatscourant).

Het Staatssecretariaat heeft  deze titel toegekend aan het Carnaval van de hoofdstad van Gran  Canaria overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk Zes van de Orden ITC/1763/2006, van 3 mei, waarmee men de verklaring  regelt tot: Feesten van nationaal en internationaal toeristisch belang.
catn-1.jpg          Massaal naar blote konten kijken van travestieten in strings op hoge plateauzolen...
                          plat volksvermaak verheven tot cultureel evenement.
laspalmas-carnaval-dragqueen-ksAE--420x236abc.jpg
Eveneens,  geeft men aan, dat tegen deze resolutie, die een eind maakt aan de overheidsprocedure, men bezwaar kan aantekenen bij hetzelfde Staatsecretariaat binnen de termijn van een maand  te rekenen  vanaf de dag van bekendmaking, of men kan beroep instellen  bij de Kamer van Overheidsgeschillen binnen  een periode van maximaal twee maanden.

De hoofdstedelijke carnestolendas (dagen voor Vastenavond) waren- op verzoek van het Gemeentebestuur) al in juni 2011 door de Minister van Toerisme, van de Canarische Regering, verklaard tot: Fiesta de Interés Turístico de Canarias (Festival van Canarisch  Toeristisch Belang, als (promotionele) versterking van het hoofdstedelijke, toeristische product (zie: http://www.laprovincia.es/las-palmas/2011/09/06/carnaval-capitalino-fiesta-interes-turistico/398560.html).

Elke editie van het Carnaval heeft een ander thema (in 2017 was dit: ‘De jaren 60 en de hippie-uitstraling’) en jaarlijks is bij het Carnaval van Las Palmas de Gran Canaria een hoofdrol weggelegd voor de murgas, comparsas en ander muziek- en dansgroepen die het feest op de straat brengen.

Traditioneel kiest het carnaval haar koningin in een spectaculaire verkiezing, wat een test is voor de creativiteit van de plaatselijke ontwerpers en, sinds twee decennia,  kroont men hun Drag Queen – Travestiet, hier bedoeld als Carnavals-travestiekoning(in) – tijdens een gala dat is verworden  tot een show met de grootse internationale uitstraling.

Naast het dag-straatcarnaval en de nachtelijke ‘mogollones’,  brengen  de grote carnavalsoptocht en de begrafenis van de sardine (waarmee het feest wordt afgesloten) in de voornaamste straten van de stad duizenden mensen op de been.

De wethouder van  Ontwikkeling,  Openbare Diensten, en Carnaval (jawel!), Inmaculada Medina, heeft verzekerd en erkend: “De inzet en het vele werk van haar ploeg die jaarlijks het carnaval produceert en organiseert vanuit het Gemeentebestuur en de Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria (Promotiemaatschappij van Las Palmas de Gran Canaria).
”We zijn nu gelukkig omdat deze erkenning  een belangrijke impuls gaat zijn voor de nu al belangrijke promotie op nationaal en internationaal niveau dat ons Carnaval heeft, en dir bovendien zal gaan dienen als stimulans voor het aantrekken van meer toerisme in onze stad tijdens de feestelijkheden;” zo heeft Medina opgemerkt.

De wethouder heeft verzekerd dat men door zal gaan op deze wijze, met de lijn welke men in 2011 heeft geopend,  dat datum is waarop door de minister van Toerisme, van de Canarische Regering, het Carnaval is verklaard tot Fiesta de Interés Turístico de Canarias, wat  een voorafgaande stap is om te voldoen aan de fundamentele vereiste voor het opteren van de titel die dit positioneert  op nationaal niveau, omdat het eerste wat men vraagt het bewijs is dat het feest is verklaard tot Fiesta de Interés Turístico van de betreffende Deelstaat gedurende vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag.

De verklaring van het Carnaval tot Fiesta de Interés Turístico Nacional (Festival van Nationaal Toeristisch Belang) zal ons  positioneren als een van de belangrijkste referenties met het zicht op de buitenlandse promotie  van Las Palmas, deze verklaring erkent de geschiedenis ervan en voegt waarde toe aan de economische en sociale gevolgen die het gegenereerd in de hoofdstad. Bovendien betekent deze uitspraak van vandaag,  de opening te zijn van de weg om te komen tot de verklaring:  “Fiesta de Interés Turístico Internacional. ‘Festival van  International Toeristisch Belang’. Deze top-erkenning is afhankelijk van de steun van de iverhed: het Cabildo (Eilandbestuur) van de Gran Canaria en Promotur Turismo Canarias, een instelling die onder andere verantwoordelijk is voor het in het buitenland bevorderen van de bestemming Canarische Eilanden.

Voor het aanvragen van deze nationale verklaring, heeft het gemeentebestuur in de zomer van 2016 naar het Ministerie twee dozen en zes mappen gestuurd die het dossier vormen dat vergezeld is gegaan van een memorie van toelichting op alle vereiste punten:
- een gedetailleerde beschrijving van het festival,
- de optredens overeenkomstig het programma,
- de oorsprong en de volkstraditie,
- de indicaties van deelname en de toestroom van bezoekers;
- de onmiskenbaar culturele waarde
- het bewijs van de continuïteit  ervan;
- de commerciële- en recreatieve activiteit die het genereert
- de waarde van het Carnaval als een van de voornaamste toeristisch attracties,
  niet alleen in de stad, maar ook voor de Eilanden en de Archipel.

Het unieke van het Carnaval van Las Palmas de Gran Canaria is een van de aspecten die het Gemeentebestuur in de aanvraag heeft toegepast.  In dit verband heeft men ook gewezen op de massale deelname aan de optocht, de voortdurende viering van het Gala Drag Queen; een model, dat men ook heeft  geëxporteerd naar andere evenementen en dat men heeft genomen als een unieke verwijzing naar de show welke men organiseert in de stad.

000islas-canariaslogo-kopie-111.jpg


Tien kostuums
waarmee religie op gespannen voet staat
tijdens het
Carnaval van Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 4 februari 2017 - Katholieken, moslims, of andere geloofsovertuigingen, ontsnappen in het geheel niet aan de scherts.
 De wethouder van Feesten (jawel!), Inmaculada Medina (PSOE), zegt dat de kritiek van Bisschop Francisco Cases -  die het Gala Dag Queen als ‘godslasterlijk’ bestempelt - te wijten is aan “un calentón” (“een verhitting”).
                                                 resumensemana27feb5marzo-1.jpg
Bijbel in  de hand

carnaval-laspalmas-religion15-U10108049103lmG--510x287abc.jpg
         Een carnavalsvierder in de hoofdstad van Gran Canaria, die een priester nadoet.
Net als veel ander delen van het eiland, benut het carnaval van Las Palmas de Gran  Canaria  deze tijd valnet jaar om de religieuze factor te introduceren als  bespottelijk element.
Het carnaval van Las Palmas doet dat in stadswijken zoals Vegueta waar het Bisdom Canarias is gevestigd.

Baarden tijdens het ochtendgloren

carnaval-laspalmas-religion20-kc4G--510x287abc.jpg
    Twee carnavalsvierders die in 2017 terugkeren van een mogollón (carnavals-avond/nacht)
                                              in Las Palmas de Gran Canaria.

In het commentaar op Instagram, zegt de maker van het zelfportret schertsend: “Wij integreren in het land”.

Egypte

carnaval-canarias-laspalmas5-kc4G--510x287abc.jpg
      Carnavalsvierders in de Calle Mayor de Triana, in de hoofdstad van Gran  Canaria.
Zij zoeken niet te beledigen. Het doel is de woestijn der verveling te doorkruisen.

De Saoediërs, aanwezig

carnaval-canarias-laspalmas4-U10108049103oKG--510x287abc.jpg
     Het Midden Oosten vertegenwoordigd door een gemaskerde in de Calle Bravo Murillo.
Voor iets dergelijks zou deze foto in Saoedi Arabië reden zijn voor een proces. Maar in Las Palmas is het gebruikelijk.

 Het zwaard van de Islam

carnaval-canarias-laspalmas3-kc4G--510x287abc.jpg
                               Enkele stadsbewoners in de hoofdstad Las Palmas.
Deze tulbanden hebben bepaalde connotaties. Maar de carnavalsvierder kennen die zeker niet . In de shura 47, vers 4 'Shura Mohammed', staat: "Als jullie een ontmoeting hebben met de ongelovigen, hak ze met het zwaard in de nek tot onderwerping."

Kruisridders

carnaval-canarias-laspalmas1-kc4G--510x287abc.jpg
                                 Verkleed met Carnaval in 2015 in Las Palmas,
             en niet voor de Cabalgata de Reyes Magos (Driekoningen Optocht) .

Voor alle leeftijden. De burgemeester van  Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, spreekt van tolerantie en samenleving.
Cantinflas (zie: http://www.imdb.com/name/nm0134594)

Begrafenis van de Sardine
carnaval-laspalmas-religion77-U10108049103eDF--510x287abc.jpg

Het carnaval van Las Palmas eindigt, net zoals op de andere eilanden en in Spanje, met een uitvaart en verbranding van een sardine. Er zijn pompas fúnebres (uitvaarten) met flauwvallende autoriteiten. Sommige gaan samen met een priester , met Mario Morneno, Cantinflas.

De toeristen

carnaval-laspalmas-religion9-kc4G--510x287abc.jpg
                                          Invasie van toeristen in de katholieke regio.
Het zijn niet alleen de Canario’s in de stad Las Palmas. Het toerime draagt un d eze periode ook een steentje bij in delen van Zuid Gran Canaria.

Hindoes

carnaval-laspalmas-religion14-kc4G--510x287abc.jpg
                           Carnaval op Playa de Las Canteras, Gran Canaria
Het Grancanarische  carnaval houdt geen  rekening met de afstand van de godsdiensten in het genereren van controverse. De Hindoe-gemeenschap op de eilanden is zeer groot. Maar deze heeft nooit gevraagd dat als hindoes verklede carnavalsvierders worden gecontroleerd

Moslima’s die het niet zijn

carnaval-laspalmas-religion10-kc4G--510x287abc.jpg
                                             Canarische jongedames tijdens Carnaval
De opening van de stad Las Palmas op vlakken zoals de haven, of het toerisme heeft een historische sfeer van vrijblijvendheid gegenereerd  die nooit door moslims van het eiland in vraag is gesteld. Feit is dat een moslima uit Mauritanië  met de Partido Popular (PP)  Reina del Carnaval (Carnavalskoningin)  was, en nu mannequin is.
zzzzislas-canariaslogo--20.jpg


De comparsas richten de eerste Federatie op in de geschiedenis van het Carnaval

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 24 september 2016 - De wethouder van Carnaval (jawel!), Inmaculada Medina, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft op donderdag 22 september 2016 een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van Comcarnaval - de eerste Federatie van comparsas (carnavalsgroepen) van de provincie Las Palmas - die onlangs in het leven is geroepen.

Voorgezeten door José Julio Armas (Lianceiros), verenigt COMCARNAVAL alle comparsas, (carnavalsgroepen) zowel groepen voor volwassenen, als kindergroepen die deelnemen aan het Carnaval van Las Palmas de Gran Canaria.
160923-Reunion-con-la-primera-Federacion-de-comparsas-COMCARNAVAL-2017.jpgAan de ontmoeting met de wethouder, waarmee de dialoog met de Gemeente is geopend, hebben deelgenomen de secretaris van ‘Yoruba’, Araceli Pérez; en de penningmeester van ‘Kisamba’, Margot Pérez, samen met andere leden van de genoemde Federatie.

De wethouder begroet de Federatie als overlegorgaan voor het organiseren van het hoofdstedelijke Carnaval.
zzzislas-canariaslogo-395.jpg


De IJsfabriek ter beschikking gesteld
als vestiging voor het Carnaval

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 15 juli 2016 - De burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en de wethouder voor Carnaval (jawel!) , Inmaculada Medina, hebben op woensdag 13 juli 2016 in het gemeentehuis aangekondigd, dat de Gemeente de oude Fábrica del Hielo (IJsfabriek), gelegen aan het Plaza Manuel Becerra, zal bestemmen als gebouw voor activiteiten die te maken hebben met de wereld van het Carnaval.

Het oude gemeente-terrein, het voormalige 1.200 meter grote, vier verdiepingen tellende, pand op het bestaande gemeente-terrein is onlangs door de eigenaren aan de Gemeente toegekend als verplicht onderdeel van de bouwvergunning waaraan alle bouwbedrijven onderworpen zijn, en gaat als sociaal-culturele voorziening onderdeel uitmaken van de gemeentelijke inventaris.
13709598_1142464685777032_329047956_o.jpgDe burgemeester en de wethouder hebben, in gezelschap van het hoofd van het gemeentelijk departement Bouwzaken, José Setién, en andere technici van de Gemeente, het pand bezocht en de diverse ingrepen vastgesteld welke men in gang zal moeten zetten om het pand geschikt te maken. “We komen op deze wijze de belofte na die we hebben gedaan aan de Carnavalsgroeperingen, vooral die van de wijk La Isleta, die een waardige vestiging zoeken waar ze in goede omstandigheden hun repetities houden en sociale activiteiten kunnen ontplooien,” heeft Hidalgo opgemerkt.
13699367_1142464662443701_683211083_o.jpg
“We gaan de ruim 1.000 m² van de oude Fábrica de Hielo (IJsfabriek) veranderen in een vestiging voor de murgas (carnavalsgroeperingen) van La Isleta; zo antwoord gevend, aan een langgekoesterde wens van de groepen in deze wijk, en zo voldoen  aan een morele verplichting, als men dat zo mag zeggen, die we hebben met de wijk waarin het hoofdstedelijke Carnaval is geboren.”

De Gemeente heeft ook de vertegenwoordigers van de murgas (carnavalsgroeperingen) ‘Los Chancletas’, ‘Las Ladys Chancletas’, ‘Los Chacho Tú’ uitgenodigd om kennis te maken met het pand, evenals de voorzitter van de FIGRUC, José María González, als enkele van de nieuwe gebruikers van het pand.

Als zodanig, zo heeft Inmaculada Medina in januari 2016 al laten weten, zal de Gemeente de Fábrica de Hielo (IJsfabriek), als Carnavals-ruimte ter beschikking stellen waarin diverse groepen en verenigingen samenleven die te maken hebben met het feest.

Momenteel bestuderen de gemeentelijke technici hoe men de 1.200 m² van het vier verdiepingen tellende pand zal gaan verdelen dat repetitieruimte zal gaan bevatten voor groepen zoals ‘Los Chancletas’ en ‘Las Ladys Chancletas’, murgas (carnavalsgroeperingen) die deel uitmaken van de geschiedenis van de wijk La Isleta, evenals ‘Los Chacho Tú’, een groepering die is ontstaan in de wijk Chamann en El Risco, maar die al geruime tijd repeteert in El Sebadal ( het industrieterrein op La Isleta - nabij Puerto de La Luz).

Het pand zal ook plaats gaan bieden aan de FIGRUC en aan de Aula de Cultura de Carnaval die zullen gaan beschikken over een ontmoeting en vergaderruimte, en men zal ook ruimte zoeken voor een informatiecentrum; een idee, waarmee de Aula de Cultura het Carnaval denkt te versterken, dankzij de toekenning van het Gebouw aan de Gemeente, dat men binnenkort in gebruik zal kunnen nemen.

Binnen de door Medina voorgestelde plannen, hebben technici van de Gemeente het plan opgevat, de begane grond geschikt te maken voor het installeren van een soort café , of kantine waar de leden van de groepen de eetlust kunnen bevredigen tijdens de lange repetitie-uren.

Als de acceptatie van de toekennings-akte (escritura) eenmaal is geformaliseerd waarmee het pand overgaat in handen van de Gemeente, zullen de herstelwerkzaamheden gaan beginnen van het pand dia in in het begin van de jaren ’50 in gebruik is genomen door het bedrijf Lloret y Linares. Zo overleeft het gemeentelijke perceel van de oude Fábrica del Hielo (IJsfabriek) dankzij dit initiatief en gaat het verder op voet van, een voorbeeld te zijn van de laatste industriële installaties in de wijk.

ZZZZislas-canariaslogo-kopie-58.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-61.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--496.jpg

zon-147.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb