site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-230.jpg

mapa-canarias2-69.jpg


Een nieuwe regel verbiedt het verlaten van dieren gedurende meer dan 20 minuten in geparkeerde auto's

De ordenanza de Guía  (Gidsverordening) voorkomt de aanwezigheid van beesten in openbare shows en roterende kermisattracties.

SANTA MARIA DE GUÍA - dinsdag 18 december 2018 - Het is verboden dieren langer dan 20 minuten achter te laten in geparkeerde auto's, om ze gedurende meer dan twee uur te binden, de aanwezigheid van beesten in openbare shows en hun gebruik in films wanneer ze schade kunnen oplopen, hun toegang tot openbare gebouwen, de moorden in duiven schieten, de loterijen waarin ze zijn als een prijs, en dwingt de eigenaars om water en tassen te dragen om uitwerpselen en urine te verwijderen tijdens hun wandelingen.
De gemeenteraad van Guía verwerkt zijn nieuwe verordening voor de bescherming en het bezit van dieren, ter vervanging van de vorige, die ‘verouderd’ was geworden.

nueva-norma-1.jpgGuía begeleidt de openbare informatie voor een nieuw belastingreglement voor de afgifte van een vergunning voor het bezit van gevaarlijke dieren, waardoor het tarief stijgt van €18,= naar €30,=  en de bedragen die sinds 2000 van kracht zijn, worden bijgewerkt en hebben  een geldigheid van vijf jaar.

De nieuwe gemeenteverordening staat open voor mogelijke aantijgingen tot eind januari 2019. Het doel van de tekst is, “ om de normen vast te stellen die de bescherming en het bezit van dieren reguleren, of het nu voor winst, sport, of recreatieve doeleinden is, een garantie voor verantwoordelijke ambtstermijn, vermindering van verliezen en verlating, aanmoediging van burgerparticipatie in defensie en bescherming van hen, evenals de pedagogie op respect voor dieren en het belang van hun adoptie, en om de gezondheid, rust en veiligheid van mensen te behouden. "

In het document staat,  dat huisdieren alleen om gerechtvaardigde redenen maximaal twee uur gebonden kunnen worden gehouden op een vaste plaats. In het geval van puppy's mag de tijd niet worden overschreden, en met banden van meer dan twee meter.

In openbare of privéruimten van algemeen gebruik, moeten huisdieren lopen vergezeld en bestuurd door een kraag, of harnas met ketting, of sterk touw dat controle mogelijk maakt.

De Gemeenteraad verbiedt, sinds het van kracht wordt, het verblijf en de overnachting van dieren in niet overdekte delen van gebouwen zoals terrassen, daken, balkons, binnenplaatsen,  in gemeenschappelijke ruimten, opslagruimten, of garages, in elk geval ‘s  in het appartement.

Tegelijkertijd voorkomt het de blijvende permanentie van dieren in geparkeerde voertuigen gedurende meer dan 20 minuten, waarbij altijd passende maatregelen worden genomen voor beluchting, hydratatie, en dat de temperatuur voldoende is voor de gezondheid.

In sanitaire materie wordt benadrukt, “dat wanneer het dier in enigerlei toegelaten, al dan niet geautoriseerde ruimte is, zowel openbaar als privégebruik van algemeen gebruik, aflegt, de persoon die het bestuurt verplicht is tot onmiddellijke reiniging en, in het geval van urine, neemt men  de gepaste maatregelen om hun aanwezigheid te minimaliseren door ze met water te verdunnen en ze niet toe te staan op de gevels van gebouwen, monumenten, stadsmeubilair,. en decoratieve elementen ." En, "mensen die dieren besturen, moeten tassen, of elementen, dragen voor het verwijderen van uitwerpselen, evenals een container met water van voldoende volume om de urine die wordt afgezet te verdunnen."

Behalve in het geval van blindengeleidehonden, kunnen eigenaars van openbare gelegenheden en accommodatie de toegang verbieden. Natuurlijk moet deze beslissing zichtbaar zijn. Het voorkomt ook de toegang van huisdieren tot openbare gebouwen, het gebruik van dieren in shows, films, reclameactiviteiten, culturele of religieuze activiteiten, en elke andere activiteit, wanneer het schade of lijden kan veroorzaken, dieren in gevechten gebruiken, attracties die ronddraaien op beurzen met levende dieren gebonden en andere geassimileerd, evenals openbare slachting van dieren, duiven schieten, en andere assimileerbare praktijken.

De belemmeringen bereiken hun aanwezigheid in shows, gevechten, volksfeesten, en elke andere activiteit die tot wreedheid en misbruik kan leiden; dieren van vee en pluimvee hebben in gebieden of stadscentra; en kunnen niet worden gegeven als een geschenk, loterij, of promotie; noch kunnen ze worden geleverd als een soort prijs, geschenk, zakelijke of commerciële beloning.

Zeer ernstige overtredingen bereiken boetes tot €15.025,30.
000logo-1119.jpg


Slechts vijf honden per woning in de hoofdstad

De nieuwe gemeentelijke verordeningen verbieden
het houden van honden op vaste plaatsen,
het bezit van vee en pluimvee in stedelijke gebieden.

De stad versterkt de bescherming van de dieren

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 1 december 2018 -De Raad van Bestuur van de Gemeenteraad heeft eind november 2018  de nieuwe Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales (Gemeenteverordening inzake Bescherming en Eigendom van Dieren)  goedgekeurd, een tekst die de sinds 1997 van kracht zijnde tekst zal vervangen en waarin rekening is gehouden met de voorstellen van belanghebbende groepen en burgers. Een tekst bereiken die dieren beter beschermt in Las Palmas de Gran Canaria, met nieuwe eisen om hun welzijn te waarborgen en om een betere co-existentie te bereiken met dieren in de stad.

Dit is verklaard door de wethouder van Ontwikkeling, Openbare Diensten en Carnaval, Inmaculada Medina, die heeft bepaald dat de nieuwe tekst nu naar de Comisión de Pleno en vervolgens naar de Pleno zal gaan, verwacht in december 2018. Dan zal een periode van openbare bekendmaking van 30 dagen worden geopend, waarna de verordening in de plenaire vergadering moet worden goedgekeurd, indien mogelijk in februari 2019.
perrocanario_4335638_20181201075736-1.jpg
Deze verordening stelt nieuwe wettelijke vereisten vast voor het onderhoud en de verzorging van huisdieren. Dus situaties die lijden aan het dier bezorgen, zoals het gebonden houden op een vaste plek, met behulp van verstikken, vernagelen, of elektrische kragen, roterende kermisattracties met vastgebonden  en circusvoorstellingen die wilde dieren in gevangenschap gebruiken, zijn verboden.

Met betrekking tot het bezit van dieren in particuliere woningen en naast elkaar bestaan, worden nieuwe verplichtingen met betrekking tot dierenwelzijn zoals fysieke en psychische omstandigheden vastgesteld, wordt een maximum van vijf dieren per woning vastgesteld en is het houden van vee en dieren verboden, evenals, zoals hanen, in stedelijke centra.

Er is een reeks voorwaarden opgesteld voor de eigenaar, waaronder eten, wonen, schoonmaken en sanitaire voorzieningen, fysieke ontwikkeling met dagelijkse lichaamsbeweging, isolatie van de mens, enzovoort.

De tekst bevat de verplichting om alle huisdieren met een microchip of door de bijbehorende procedure te identificeren, niet alleen honden, en elimineert het gebruik van tatoeages.
000logo-1015.jpg


De 21 burgemeesters verwerpen het plan van het Cabildo (Eilandbestuur) betreffende verlaten dieren

De gemeenten reageren op Rodriguez, “dat het onmogelijk is, gemeentelijke kennels te hebben op 1 januari 2019”

GRAN CANARIA - woensdag 21 november 2018 -De 21 gemeenten van Gran Canaria hebben op maandag 19 november 2018 het ultimatum van het Cabildo (Eilandbestuur) verworpen over de zorg voor verlaten dieren en stemden unaniem in,  om door te gaan met de leveringen van honden en katten aan de eiland opvangplaats van Bañaderos vanaf 1 januari 2019, omdat zij waarschuwden dat het op die datum "onmogelijk’  is om gemeentelijke dierenopvangcentra te hebben.

De overeenkomst werd aangenomen tijdens een vergadering van de Comisionado de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), waaraan de meeste burgemeesters van het eiland deelnamen. In reactie op de verklaringen van de Milieu minister van het Cabildo (Eilandbestuur), Miguel Ángel Rodríguez, waarin hij de gemeenten opriep hun vaardigheden op het gebied van dierenwelzijn op zich te nemen en voor de verlaten dieren te zorgen, hebben  de burgemeesters een resolutie goedgekeurd waarin zij de raadgeving deelden: “De gemeentelijke overheden vervullen al hun taken." Óscar Hernández, voorzitter van de commissaris en gemeenteraadslid van Agüimes, verklaarde, “dat de burgemeesters zich zorgen maken over de situatie van de huisdieren, en toonden hun absolute beschikbaarheid om met het Cabildo (Eilandbestuur) te gaan zitten om de oplossingen op korte, middellange en lange termijn te zien.

c06a7c70-375d-11e3-912d-bf4ba0436756.jpg"We gaan zoeken naar de beste maatregelen om het verlaten van dieren te beëindigen, maar van de ene dag op de andere kan men geen beslissingen nemen omdat het een zeer complexe kwestie is," aldus Hernández, die zei dat ze in de eerste plaats zouden moeten heronderhandelen, over overeenkomsten tussen het Cabildo (Eilandbestuur) en de Gemeenteraden die van kracht zijn, evenals een diagnose van de situatie van elke gemeente om naar algemene oplossingen te zoeken.

Met betrekking tot het ultimatum van Rodriguez, over de beperking van het verzamelen van honden en katten in Bañaderos, was de burgemeester van Agüimes, "ervan overtuigd dat de minister van Milieu, na de beschikbaarheid van de Gemeenten te kennen, deze regel niet zal toepassen, omdat hij weet dat het in de praktijk materieel onmogelijk is, zowel vanwege het gebrek aan economische middelen, als vanwege de nieuwe wet op overheidsopdrachten.

Volgens andere bronnen die aanwezig waren op de vergadering, waren burgemeesters van de PSOE - een groep die regeert met NC in het Cabildo (Eilandbestuur) -  de meest kritische van de acties van Rodriguez.
000logo-909.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur)
waarschuwt de burgemeesters,
niet toe te staan dat men meer dieren opoffert

De eilandregering biedt hulp aan de gemeenten en
 eist van hen, “dat ze niet de andere kant op kijken"

 GRAN CANARIA - woensdag 14 november 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria zal niet terugvallen in het ultimatum aan de gemeenten, om de verantwoordelijkheid te nemen voor verlaten dieren vanaf 1 januari 2019, en op de vergadering gepland voor donderdag 15 november 2018 zal men  laten weten, dat de opvang van Bañaderos niet meer honden en katten zal opofferen en, zoals op dinsdag 13 november 2018  aangekondigd door Miguel Angel Rodriguez, minister van Milieu en Noodsituaties, die erop aandrong dat het eilandbestuur de hulp aan gemeenten zal handhaven en zelfs zal verhogen om overbevolking van kennels te voorkomen, maar in ruil daarvoor moeten ze laten zien, "om het probleem op te lossen en  niet de andere kant op te kijken.”

Gezien de afwijzing van een meerderheid van gemeenten om het beheer van verlaten huisdieren over te nemen, hetzij door het creëren van tijdelijke zorg, of door overeenkomsten met dierenbeschermers, vroeg Rodriguez dat op de volgende vergadering alle voorstellen op tafel zouden worden gezet, of twijfels over de verantwoordelijkheden van elke overheid in de strijd tegen dierenmishandeling, hoewel hij zei, “ dat de wetten duidelijk zijn met betrekking tot de bevoegdheden voor het verzamelen en verzorgen van honden en katten die worden achtergelaten door hun eigenaars."

cabildo-advierte-1.jpg              Verlaten honden in het albergue insular (eilandopvangcentrum) van Bañaderos
Rodriguez heeft ook verwezen naar de belangrijkste klacht van de burgemeesters - die in 2019 geen tijd hebben om de tijdelijke verblijfscentra te bouwen en daarom de dieren moeten blijven brengen naar de opvangplaats van Bañaderos - en hij antwoordde, dat dit slechts een van de acties voorgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur) is om het verlaten te stoppen, maar niet eens de belangrijkste.

"Wat de gemeenteraden kunnen doen, is de controle met de chips, dat elk dier in hun gemeente wordt geïdentificeerd, alleen als ze hieraan voldoen zal de verlating met 80% verminderen, wat wij van het Cabildo (Eilandbestuur) vragen, is om tenminste betrokken te raken in de campagnes van bewustwording, sterilisatie, en controle van de verkoop van dieren, "zei de minister van Milieu, die benadrukte dat een van de voorstellen van zijn departement is om trainingscursussen te geven aan lokale politieambtenaren die zich specialiseren in de strijd tegen dierenmishandeling."

Rodriguez zei, “dat het debat niet is, wat te doen met de hulpeloze dieren op straat, maar wat te doen om te voorkomen dat zo veel eigenaren hun achtergelaten honden en katten achterlaten." Naar zijn mening is de sleutel om het welvaartsmodel nu te veranderen voor een ander waarin verantwoordelijkheden door de eigenaren worden vereist door regels en sancties.

"Ongeacht hoeveel albergues (opvangcentra)  er zijn, zelfs als we goudstaven op hen plaatsen, zullen ze een gevangenis blijven, wat ondraaglijk is en we zullen niet toestaan dat ze op Gran Canaria dieren blijven offeren, en wanneer we dingen kunnen doen om ze te vermijden en we het niet doen,” waarschuwde hij.

Vóór de vergadering van donderdag 15 november 2018, waarvoor gemeenten, dierenbescherming, het College van dierenartsen, en andere betrokken verenigingen, zijn uitgenodigd, heeft het gemeenteraadslid aangekondigd, “dat de Raad "op dezelfde lijn zal doorgaan," waarin wordt samengevat dat elke overheid de leiding neemt over de competenties. "We zijn bereid om alle acties te helpen, samen te werken, en te financieren, omdat elke gemeente zijn eigen realiteit heeft, maar ze moeten de wil en vastberadenheid tonen om het probleem op te lossen," zei hij. De gemeenten die zich inzetten om het misbruik te beëindigen, "zullen ten volle worden geholpen, want als er een gemeenteraad is die ontevreden wil zijn met het probleem en niets wil doen, is het niet eerlijk om gelijk behandeld te worden."

Rodríguez herhaalde,”dat hoewel het Cabildo (Eilandbestuur) geen bevoegdheden heeft, het op hem rust, en hij bezorgd is over dierenmishandeling; maar we moeten ervoor zorgen dat alle instellingen deelnemen en op een gecoördineerde manier werken." In dit verband kondigde hij aan dat ook de medewerking van Seprona van de Guardia Civil, het parket, rechters, en verenigingen van advocaten is aangevraagd.

Euthanasie
"Als de gemeenten," voegde hij eraan toe, "geen onderdak kunnen krijgen op 1 januari 2019, zullen we elke situatie bestuderen, maar de burgemeesters kunnen niet doen alsof het is dat er niets wordt gedaan en dat ze blijven denken dat het Cabildo (Eilandbestuur) de verlaten dieren moet overnemen op het eiland voor dierenartsen om euthanasie in Bañaderos te beoefenen."

De minister merkte op, “dat het waar is, dat de gemeenteraden dertig jaar lang de honden naar het eilandopvangcentrum hebben gebracht dat het eigendom is van het Cabildo (Eilandbestuur,) maar dat het altijd werd beheerd door beschermers en dat 90% van de dieren dat aankwam werd opgeofferd terwijl iedereen naar een andere kant keek. " Momenteel is volgens Rodriguez het percentage euthanasie verminderd tot 10%, maar dat cijfer is nog steeds ‘niet-duurzaam"’ omdat de samenleving een ethische verandering ten opzichte van dieren eist.

"De enige manier om geen enkel dier in het opvangcentrum te offeren  om de inzendingen te beperken en dat elke Gemeenteraad zijn gemeente remt om te verwaarlozen en te misbruiken, dus vanaf 1 januari 2019 zullen we niet meer dieren in Bañaderos opofferen, het zijn de gemeenteraden die van het probleem af willen," waarschuwde hij.

Gevraagd naar de onderhandelingen met de gemeentelijke overheid van Las Palmas de Gran Canaria, zei Rodriguez dat de hoofdstad een andere overweging zal hebben, omdat het de gemeente is waar meer dieren worden achtergelaten, maar het is ook duidelijk dat het de gemeente is, die meer inspanningen zal moeten leveren, zelfs als het Cabildo (Eilandbestuur) ze op een speciale manier helpt, zal men er deel aan moeten nemen.”

Tot slot kondigde hij aan, dat ze op donderdag 15 november 2018  tijdens de vergadering werkbladen zullen uitdelen aan de gemeenten om een diagnose te stellen van hun problemen, middelen, en tekortkomingen, en dan te zien hoe ze kunnen worden geholpen vanuit het Cabildo (Eilandbestuur).
000logo-863.jpg


De burgemeesters weigeren
de leiding te nemen over verlaten dieren

De gemeentebesturen beweren
dat de beperkingen in de beschutting van Bañaderos
het probleem verergeren

Stilte in de hoofdstad

 • De Gemeenteraad van Las Palmas de Gran Canaria, die een groter aantal honden en katten afleveren in de opvangplaats van Bañaderos, een totaal van 1.051 in het jaar 2017 en 683 tot eind september 2018, vermeden zich op maandag 12 november 2018  uit te spreken op de voorstellen van de hulpverlener Miguel Angel Rodriguez om dierenmishandeling te verminderen, maar het raadslid van het gebied, Inmaculada Medina, beweerde dat het verbod op het dragen van dieren vanaf 1 januari geen gevolgen heeft voor de gemeente van de hoofdstad, omdat het een oplossing bedenkt met het Cabildo (Eilandbestuur).
   Van zijn kant, de stad van Telde, door de mond van gemeenteraadslid Abraham Santana, is ingestemd met de ideeën van de minister van Milieu om te stoppen met het verlaten en opofferen van huisdieren, maar ook beschouwt als ‘onmogelijk’ dat gemeenten kunnen nemen op eenzame controle en onderhoud van die dieren. Telde erkent, dat dit “ een hangende kwestie van de gemeenten van Gran Canaria is.” J. M. N.

albergue-insular-baaaderos-12_g-1.jpg
De meeste burgemeesters van Gran Canaria hebben op maandag 12 november 2018 het ultimatum van het Cabildo (Eilandbestuur) verworpen om vanaf 1 januari 2019 voor de achtergelaten dieren te zorgen en waarschuwden dat de beperkingen op de binnenkomst van honden en katten in het eilandreservaat van Bañaderos het probleem van mishandeling zullen verergeren, omdat de gemeenten geen tijd hebben om de nodige infrastructuur te creëren om voor deze dieren te zorgen.

De geraadpleegde gemeenteraadsleden  bekritiseerden ook de verklaringen van de minister van Milieu en Noodsituaties van het Cabildo (Eilandbestuur), Miguel Ángel Rodríguez, waarin hij beweerde dat alleen de gemeenten Ingenio, Agüimes, en Mogán, hun bevoegdheden vervullen. Volgens deze burgemeesters hebben niet alle gemeenten die honden en katten blijven verzorgen in de schuilplaats van Bañaderos hun verantwoordelijkheden verwaarloosd, omdat sommigen grote bedragen hebben geïnvesteerd om hun kennels aan te passen en om de bevolking bewust te maken van hun huisdieren

Juan Jesus Facundo, burgemeester van Arucas, is van mening dat het voorstel van het gemeenteraadslid Miguel Angel Rodriguez, "niet mogelijk is" en meende, “ dat als in 2019 de binnenkomst van dieren in Bañaderos wordt voorkomen, de gemeenten hen aan de deuren moeten achterlaten van het Casa Palacio, omdat ze geen faciliteiten hebben om voor hen te zorgen, of de mogelijkheid hebben om ze in een dergelijk  korte tijd te maken.”

In dezelfde lijn hebben de burgemeesters  zich uitgesproken van La Aldea, Tomás Pérez; van Moya, Hipólito Suárez; van San Bartolomé de Tirajana', Marco Aurelio Pérez; en van  San Mateo, Antonio Ortega. Ze wezen er allemaal op, dat de bouw van een gemeentelijke opabgplaats eerst de aankoop van land en vervolgens maanden papierwerk vereist, zodat ze door zullen gaan met het meenemen van de verlaten dieren naar de opvangplaats van het eiland.
preview2col_mg-85.jpg
Hoewel het Cabildo (Eilandbestuur) €50.000 euro steun heeft geboden aan elke gemeente, of de woonwijk, om opvang- en adoptiecentra te bouwen, erkenden de burgemeesters dat kleine gemeenten niet de economische capaciteit hebben om ze te onderhouden, omdat ze veterinair personeel, voedsel, en alle andere huisdieren moeten verzorgen.

In antwoord op de oproep van Rodriguez aan gemeenten om alles in controle te nemen over huisdieren, toonde het Moya raadslid zijn ‘twijfels’ over het feit dat deze bevoegdheden exclusief zijn voor de gemeenten.

De burgemeester van San Bartolomé en het afgevaardigde gemeenteraadslid van het gebied, Francisco Perez, herinnerden eraan dat de Zuidelijke gemeenteraad sinds 1995 een overeenkomst met het Cabildo (Eilandbestuur) heeft ondertekend in de fase van José Macías, waarvoor het Eilandbestuur garanties biedt, "het onderdak en de bescherming van verlaten of dwaze huisdieren,", zelfs als het, "strikt gemeentelijke concurrentie is.”

Na te hebben verklaard dat deze overeenkomst nog steeds geldig is, hebben de gemeenteraadsleden gespecificeerd dat San Bartolomé al een gemeentelijke opvangplaats heeft die is aangepast aan de nieuwe voorschriften, en overeenkomsten heeft gesloten met verschillende beschermers, waardoor de levering van dieren aan de insulaire opvangplaats drastisch is verminderd, 49 in het jaar 2017 en 62 honden en katten tot september in 2018.

Tomás Pérez verzekerde dat La Aldea het aantal verwaarloosde dieren heeft verminderd, maar heeft nog steeds de dienstverlening nodig die het Cabildo (Eilandbestuur) bijna 30 jaar heeft ingesteld..
000logo-849.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur)
draagt de controle betreffende verlaten dieren
over aan de gemeenten

Het albergue (opvangcentrum)  van Bañaderos
beperkt de toegang van honden en katten vanaf 1 januari 20
19

De aantallen
Eilandopvang. Adopties:
De statistieken van het eiland opvangcentrum van Bañaderos onthullen dat er in het jaar 2017 913 honden adopties waren en dat er in 2018 jaar al 1.401 zijn geweest. Kat adopties zijn ook gestegen, van 276 in 2017 naar 363 tot september 2018. Er zijn geen officiële cijfers, maar er wordt geschat dat, afgezien van de 2.524 dieren verzameld in Bañaderos, een soortgelijk aantal wordt verzorgd door de beschermers.
Verlating. 10% wordt geofferd:
Het minister van het Milieu van het Cabildo (Eilandbestuur), Miguel Ángel Rodríguez, geeft toe dat 10% van de dieren die elk jaar arriveren nog steeds worden geofferd in de opvang, maar laat weten dat voordat het Cabildo (Eilandbestuur) de concessie intrekt naar een particuliere vereniging, werden 90% van de honden en katten geëuthanaseerd. Het doel is om in 2019 jaar nul offers te brengen, maar hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeenten helpen het aantal verlatingen te stoppen.

albergue-insular-baaaderos-12_g.jpg

cabildo-traslada.jpg albergue-insular-baaaderos-7_g.jpgHet Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria heeft de gemeenteraden van het eiland opgeroepen om hun verantwoordelijkheden op zich te nemen in de controle en verzorging van de verlaten dieren en heeft hen als eerste stap geïnformeerd, dat de opvang van Bañaderos de toegang van honden en katten vanaf 1 januari 2019 stopt om de overbevolking van de voorziening te vermijden en het offer te stoppen van hen die niet geadopteerd zijn.

De minister van Milieu en Noodsituaties van het Cabildo (Eilandbestuur), Miguel Ángel Rodríguez, heeft al twee keer bij de gemeenteraden, dierenbescherming, en het College van Dierenartsen, gevraagd om een verandering van model in het beheer van de opvang aan te kondigen en op donderdag, 15 november 2018,  zal een derde vergadering worden gehouden om vast te stellen welke maatregelen moeten worden genomen.

albergue-insular-baaaderos-11_g.jpg

albergue-insular-baaaderos-8_g.jpg

albergue-insular-baaaderos-9_g.jpg albergue-insular-baaaderos-10_g.jpg
Op Gran Canaria worden, volgens de berekeningen van de technici van het Cabildo (Eilandbestuur), jaarlijks ongeveer 5.000 honden en katten verlaten, waarvan de helft naar de eilandopvang gaat. Daar, tot een jaar geleden, werd 90% van hen geëlimineerd door euthanasie. Dat cijfer is teruggebracht tot 10%, maar volgens Rodriguez: "Blijft het onhoudbaar en onverdraaglijk in de huidige maatschappij."

Aangezien de bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn op de gemeenten rusten, hoewel feitelijk door het Cabildo (Eilandbestuur) worden uitgeoefend, is het eerste voorstel op tafel de goedkeuring van soortgelijke gemeenteverordeningen voor de 21 gemeenteraden, die de verplichtingen van de eigenaars van dieren mogelijk zullen maken volgens de nieuwe wetten, evenals homogeniseren de sancties voor degenen die hun honden en katten mishandelen of verlaten.

De huidige verordeningen van de gemeenten zijn verouderd, omdat sommige ouder dan dertig jaar zijn, en ze specificeren niet eens waar het dierlijk misbruik uit bestaat, zoals in die eerste twee vergaderingen is bevestigd. De bedragen van de boetes zijn zelfs belachelijk en worden in sommige gevallen nog steeds uitgedrukt in pesetas.

Het Cabildo (Eilandbestuur)  en de gemeenteraden hebben volgens het gemeenteraadslid al twee ordonnantie voorstellen en zijn voornemens deze in één te verenigen, zodat de bevolking van Gran Canaria dezelfde rechten en plichten heeft met betrekking tot de verzorging van dieren zonder onderscheid van de gemeente waar zij wonen.
Wanneer deze nieuwe verordening definitief is, zal deze worden overgedragen aan alle gemeenteraden, zodat deze op vrijwillige basis worden aangenomen en goedgekeurd in de Gemeenteraadsvergadering.

Parallel aan de ontwikkeling van een gemeentelijke verordening die de nieuwe zorgen van de burgers over dierenmishandeling weerspiegelt, is het Cabildo (Eilandbestuur) van plan om de 21 gemeenten samen te laten werken bij de oplossing van dit ‘ernstige probleem’ en hun macht uit te oefenen over de controle betreffende de huisdieren en de uitroeiing van verlaten dieren.

Momenteel hebben slechts drie gemeenten, die van Ingenio, Agüimes, en Mogán, hun eigen controlediensten voor honden en katten die door hun eigenaren worden verwaarloosd, of mishandeld. De andere 18 gemeenten zijn beperkt tot het verzamelen van de dieren van de straat en ze mee te nemen naar het eiland onderdak. De eerste statistieken van het inkomen in die behuizing zijn van het jaar 2017 en geven aan, dat het grotere aantal verlatingen plaatsvindt in de stedelijke zones, met Las Palmas de Gran Canaria aan kop.

Advertenties>
Geconfronteerd met deze  ‘sangría de abandonos y el hacinamiento de Bañaderos’ (‘bloedingen van verlatenheid en de overbevolking van Bañaderos’), heeft de Eilandregering, in de woorden van de minister van Milieu, de 18 gemeenten gewaarschuwd dat het eilandopvangcentrum na de huidige werkzaamheden een maximumaantal plaatsen zal vestigen, die ze toestaan om een goede behandeling aan de dieren te geven. Zodra dat quotum is bereikt, zullen er geen honden meer worden toegelaten, dus de gemeentediensten zullen voor hen moeten zorgen tot de adopties, of sterfgevallen. "Als we slechts 250, of 300 honden opvangen, zullen zij degenen zijn die we zullen verzorgen," waarschuwt hij.

Gezien deze beperking, gelooft Rodríguez, “ dat de gemeenten of woonwijken verschillende opties hebben en de eerste zijn om hun eigen tijdelijke verblijfcentra te creëren, waarvoor het Cabildo (Eilandbestuur) bereid is om de constructie te financieren."
Andere alternatieven zijn om overeenkomsten met de dierenbeschermers te ondertekenen om de dieren te beheren, of op zoek te gaan naar pleeggezinnen om ze te houden gedurende de tijd dat ze op zoek zijn naar een gezin dat ze adopteert.

Volgens Rodriguez - in plaats van het uitbreiden van de schuilplaats van Bañaderos, of het bouwen van nieuwe faciliteiten - "is het belangrijk dat de gemeenten betrokken zijn bij preventie en proberen te voorkomen dat de dieren worden achtergelaten, omdat de adoptie- en bewustmakingscampagnes van het Cabildo (Eilandbestuur) gepaard moeten gaan met controlemaatregelen en sancties door gemeentelijke diensten."

Naar zijn mening, “tonen de acties van de gemeentebesturen van Ingenio, Agüimes, en Mogán - die al jaren geen honden naar Bañaderos hebben gebracht – aan,  dat de andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheden kunnen opnemen zonder dat dit een onbetaalbare economische last met zich meebrengt."

Het Cabildo (Elandbestuur)  is volgens de minister duidelijk, “dat de enige boosdoeners  -waarvan Gran Canaria de leiding heeft bij het achterlaten van dieren - de onverantwoordelijke eigenaren zijn", maar hij gelooft dat het bestaan van het eilandreservaat heeft gediend als een alibi voor de eigenaars en vele burgemeesters, “om niet serieus zorgen te maken over dit ernstige probleem.".

"De meerderheid van de gemeenten hebben de achtergelaten dieren genegeerd en behandeld alsof ze afval waren dat van de straat moest worden verwijderd zodat ze niet konden worden gezien, ze werden naar Bañaderos gebracht en het kon ze niet schelen wat er met die honden daarbinnen aan gebeurde, zonder te denken dat een groot deel van hen werd opgeofferd omdat het onmogelijk was om ze allemaal te verzorgen," zegt het hoofd van Milieuzaken.

Het Cabildo (Eilandbestuur), wijst Rodriguez erop, "zal de nodige acties leiden, coördineren en financieren om verlating te voorkomen", maar begrijpt, “ dat de oplossing niet is om één, twee, of drie miljoen meer per jaar in de opvang te investeren, maar om naar de oorsprong van de opvang van het probleem te gaan."

Daartoe heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van de gemeenten geëist om de bevoegdheden te aanvaarden die hen bij wet overeenkomen en om de dieren te controleren via de identificatiechip. De eilandregering leent zich met name voor hulp aan gemeenten bij de opleiding van de lokale politie. "De oplossingen zijn soms eenvoudiger dan ze lijken, die politieagenten kunnen controles uitvoeren en mensen die een dier zonder chip hebben, worden herinnerd aan de verplichting om ze te hebben en ze hebben een uiterste datum om te voldoen, als alle dieren zijn geïdentificeerd is de stopzetting voltooid, omdat men de eigenaar kent en deze zijn verantwoordelijkheden moet vervullen," zegt hij.

Daarom is een nieuwe norm voor de beschutting van Bañaderos, die een jaar wordt toegepast, dat geen dier met een chip mag binnenkomen, maar dat de eigenaar moet worden gelokaliseerd, gesanctioneerd, en de hond of kat moet terugkeren.
Ondanks de lichte afname van de inzendingen tot nu toe in 2018 en de toename in adopties, blijft de overbevolking doorgaan omdat het aantal potentieel gevaarlijke honden is toegenomen - "dat een paar jaar geleden in de mode was en nu niemand wil adopteren" - en ze moeten scheiden in individuele kooien, omdat ze de honden van andere rassen aanvallen en doden.

Rodriguez erkent dat sommige van de voorgestelde maatregelen controversieel zijn en door de oppositiegroepen van het Cabildo (Eilandbestuur) worden bekritiseerd, maar begrijpt,  “dat men niet door kan gaan met het openbaar geld voor onbepaalde tijd door te geven om een probleem op te lossen dat door individuen is gecreëerd."

"Veel politieke groepen en diergroepen vragen ons dit welzijnsmodel dat we willen veranderen, maar een schuilplaats is niet de geschikte plek voor een dier om te leven, want als het niet voor adoptie is, zal het de rest van zijn leven doorbrengen in een kooi, zal min of meer vergezeld worden door andere honden, en met meer, of minder ruimte; maar zal niet de genegenheid van een familie hebben. Nu heb je het verkeerde concept dat als we niet voor een hond willen zorgen, we hem meenemen naar de opvang want daar komt alles in orde, maar dat is onjuist, er wordt gevoed en we proberen de best mogelijke kwaliteit van leven te geven, maar het is niet alsof we in een huis wonen en iemand heeft om ze mee uit wandelen te nemen," benadrukt hij.

Geconfronteerd met kritiek, herinnert Rodriguez er oo kaan dat het centrum van Bañaderos werd gebouwd door het Cabildo (Eilandbestuur) , maar nooit werd beheerd, maar twee decennia geleden werd gegeven aan de dierenbescherming, die op zijn beurt afspraken met de gemeenten maakte om verlaten honden te verzamelen. In dit mandaat werd de concessie gered en overgedragen aan het openbare bedrijf Gesplan toen onregelmatigheden werden ontdekt in de personeelscontracten, nu opgenomen, in de boekhouding en in de dierenbehandeling zelf.
000logo-837.jpg


Men verwijdert 120 honden
van een geestelijk gestoorde vrouw in Granadilla

De Policía (Gemeentepolitie) van Granadilla,
met medewerking van de Brigada Animalista,
heeft op donderdag 11 oktober 2018 een actie uitgevoerd
in een boerderij waar een burger
honden verwelkomde zonder sterilisatie

GRANADILLA - zondag 14 oktober 2018  - Een groep gecoördineerd door een officier van de Gemeentepolitie van Granadilla de Abona, in samenwerking met de Brigada Animalista (Dierenbrigade), heeft op donderdag 11 oktober ongeveer 120 honden van verschillende leeftijden gered die zich in een privéboerderij nabij het centrum van San Isidro bevonden en die werden behandeld door een vrouw met psychische problemen, die vermoedelijk lijdt aan het syndroom van Noach (massale verzameling van dieren). Tijdens de actie vonden de agenten een puppy die dood was en een aantal honden meer in een zeer slechte conditie.

Het begon allemaal toen de bovengenoemde persoon, geboren in Venezuela, maar met natuurlijke familieleden van de Canarische Eilanden, door de eigenaar van een stuk grond toestemming had gekregen om zich daar te vestigen. Vanaf het eerste moment introduceerde de burger een dozijn honden op het omheinde terrein. Echter, die dieren, velen zonder castratie, begonnen zich voort te planten.
1539495700619k.jpg
En bovendien begonnen sommige buren in het gebied, zich bewust van de situatie, van hun huisdieren af te komen en brachten ze naar de boerderij. Dat wil zeggen, het aantal dieren groeide in korte tijd aanzienlijk.

Het probleem werd bijna drie maanden geleden (in juli 2018) ontdekt en vier aanklachten werden ingediend door de Brigada Animalista om de ongecontroleerde ontvangst van honden te stoppen.
Vanaf het eerste schrijven werd een overheidsbestand geopend in het stadhuis van Granadilla. In dat proces heeft de vrouw haar recht om in beroep te gaan niet gebruikt, hoewel het haar werd medegedeeld.
En op donderdag 11 oktober 2018  is door de het Gemeentebestuur een bevel uitgevaardigd om de honden te redden. Na verschillende ontmoetingen tussen een lokale politieambtenaar en de vertegenwoordiger van de Brigada Animalista  (Dierenbrigade), Andreina Pulido, werd een interventie uitgevoerd waarbij de bovengenoemde groep middelen droeg voor transport, voedsel, en onderdak voor de dieren.
De voorstelling, die plaatsvond tussen San Isidro en El Médano, begon om drie uur 's middags en eindigde vijf uur later. De vrouw van meer dan 50 jaar met 120 honden, werd al enkele jaren geleden geïdentificeerd door agenten van de Gemeentepolitie van Granadilla, toen de honden die ze voedde, problemen veroorzaakten in een ravijn bij El Medano.
000logo-600.jpg


Agaete versterkt zijn steun tegen het achterlaten van huisdieren

Men heeft al maandenlang een instrument in gebruik
waarmee buren kunnen communiceren in gevallen van
locatie en verlies van dieren

AGAETE – zondag 14 oktober 2018 - Het Gemeentebestuur van Agaete en Red canaria (Canarisch netwerk) voor de bescherming van dakloze dieren werken samen om het bewustzijn over het beheer en bescherming van huisdieren te vergroten.

Om dit te doen, heeft de gemeente Agaete een computer hulpmiddel op zijn officiële internetpagina geactiveerd die de locatie van verloren dieren of informatie over adopties, mogelijk maakt.
181014redacogidaanimalessinhogar1-1.jpg
Om deze informatie aan het publiek beschikbaar te stellen, heeft de gemeente Agaete -via het Ministerie van Volksgezondheid, dat José Juan Molina leidt - al maandenlang een middel in gebruik via haar internetpagina waarmee buren zullen kunnen communiceren in gevallen van locatie en verlies van dieren, evenals informatie die van belang is voor buren,  zoals men uitlegt via de  internetpagina: www.aytoagaete.es/animales-sin-hogar
logoweb-1.png
Op deze manier versterkt de Gemeenteraad van Agaete zijn steun en bundelt het zijn inspanningen voor een netwerk dat zal bijdragen tot een beter bewustzijn van het bezit en de bescherming van dieren in de huiselijke sfeer, naast educatie tegen het verlaten van dieren door middel van onderwijs, opleiding en bewustzijn.
000logo-596.jpg


Podemos vraagt
een ‘waardige oplossing’
voor de Canarische katten

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 14 september 2018 - De Círculo de Podemos van Santa Cruz de Tenerife heeft gevraagd, “om een ‘waardige oplossing voor het ‘nalaten van functies’ van de Gemeenteraad van de stad met betrekking tot de toepassing van procedures voor het vangen, steriliseren en, vrijlaten van straatkatten.

De hoofdstad van Tenerife heeft in 2017 een controle-wet voor deze ‘bewuste wezens’ aangenomen; maar, volgens Podemos, "”zijn er geen dierenartsen toegewezen om dit te doen.” Het hoofd van Bienestar Animal de Podemos (Dierenwelzijn van Podemos Canarias), Mila Hormiga, bevestigt, “dat het behandelen van straatkatten als ongedierte illegaal is".
gatos-turistas-podemos-kJyH--620x349abc-1.jpg
                                                           
Een toerist met een kat.
Verschillende dierenverenigingen op Tenerife hebben de ‘verwaarlozing’ van de autoriteiten aangeklaagd en verlangen, "een waardige oplossing voor de kolonies straatkatten". Op Gran Canaria zijn er problemen in het gebied Mogán.

De leider van Podemos in Santa Cruz de Tenerife, Yaiza Gorrín, bevestigt “ dat " een gebrek aan politieke wil is om deze situatie op te lossen". Naar haar mening, “ is het probleem niet opgelost met boetes aan hen die vrijwillig voedsel geven en voor hen zorgen.”

"De onverantwoordelijkheid van het Gemeentelijke Stadsbestuur van de hoofdstad heeft ertoe geleid dat veel mensen deze dieren vrijwillig moeten voeden, en daarom worden ze vervolgd en bedreigd met boetes die oplopen tot €1.500,=."

Mogán
Een van de grootste problemen op de eilanden bevindt zich in Mogán. Dit toeristengebied in het Zuiden van Gran Canaria heeft beschuldigingen van het doden van katten met behulp van rattengif. De dierenvereniging ‘Cat Mandu’ heeft meer dan 200 katten gecastreerd en gesteriliseerd. Men klaagt aan dat men nep eten voor de dieren plaatst om ze te doden.
000logo-289.jpg


Hoe huisdieren te vervoeren
via een luchtvaartmaatschappij?

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 17 juli 2018 - Het komt steeds vaker voor dat honden en katten (en zelfs papagaaien) een vlucht nemen om hun adres te wijzigen, of een vakantie door te brengen. Sommige luchtvaartmaatschappijen beheren hun vervoer als een passagiersticket met een toeslag, maar de meesten accepteren deze dieren als luchtvracht.

De verzending van huisdieren als vracht wordt geregeld door het handboek voor voorschriften voor het vervoer van levende dieren van de IATA.
hond-kat-papegaai-konijnsilhouetten-illustratie-65854333.jpg

De dieren reizen tegen betaling en de benodigde documentatie wordt beheerd met de afzender. De luchtvaartmaatschappij bevestigt ook met de ontvanger de verzameling van het dier om het risico van verlating bij aankomst te minimaliseren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de prijzen vrij gelijkaardig tussen bedrijven die momenteel onder IATA tarieven vallen: https://www.iata.org/Pages/default.asp

Het ras en de leeftijd van het huisdier, zijn belangrijke maatstaven om de vervoersomstandigheden te bepalen

De expediteur die verantwoordelijk is voor het beheer van de verzending van het huisdier moet in eerste instantie de leeftijd en het ras van het dier weten, evenals de bestemming om zich aan de vastgestelde vereisten aan te passen en een verzending zo direct mogelijk te garanderen.

Bepaalde rassen hebben ademhalingsproblemen en degenen die als gevaarlijke rassen worden beschouwd hebben beperkingen in bepaalde landen en moeten reizen in speciaal vervoer van wilde dieren.

Jonge honden kunnen worden vervoerd vanaf 3 maanden en altijd 21 dagen na ontvangst van het rabiës-vaccin (Inenting tegen hondsdolheid). 
Het is niet raadzaam om dieren met warmte of kalmeringsmiddelen te sturen.

64238133-gekleurde-lijn-groep-van-huisdieren-silhouetten-dieren-gesoleerd-op-wit-vector-iconen-papegaai-hond-m-1.jpg

Documentatie en vereisten die nodig zijn
om huisdieren per vliegtuig te vervoeren

 Dierenpaspoort
Het dierenpaspoort wordt uitgegeven door de klinische dierenarts zodra het huisdier voldoet aan de vereisten voor vaccinatie en micro chip identificatie. Het Europese paspoort is eind 2017 gewijzigd, maar de eerder uitgegeven paspoorten zijn nog steeds van kracht. e(Een in het Nederlands uitgegeven dierenpaspoort dient beëdigd vertaalt te zijn in het Spaans, wil men het ier in Spanje invoeren.

Gezondheidsverklaring
Het huisdier moet reizen vergezeld van een certificaat van goede gezondheid afgegeven door een erkende dierenarts in de 11 dagen voorafgaand aan de reis. Hiermee geeft de Dierenkeuringsdienst van het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu een internationaal certificaat af. Het dier kan ook worden geïnspecteerd bij aankomst op de luchthaven.

Elk land echter zijn bijzonderheden die moeten worden geraadpleegd via het consulaat van het land van bestemming.

Als het een commerciële transactie betreft, is een handelsfactuur vereist en, als het een verzending tussen individuen betreft, een verklaring van waarde voor exportformaliteiten bij de Douane.

Reiscontainer
De reiscontainer moet geschikt zijn om het dier binnen de hele reis te houden en tegelijkertijd te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Over het algemeen moet men het dier op natuurlijke wijze laten staan, draaien en liggen. Het wordt aanbevolen dat men voer en een drinkflacon meebrengt, zodat man ze  kan voeden, zelfs als ze het niet gaan halen.

Het invoeren van huisdieren op Canarias, dit is wat er (in het Spaans) in het BOE de Canarias (Canariasche Staatsblad) staat: https://www.iata.org/Pages/default.aspx
000logo-28.jpg

 


Het Ministerie (MAPAMA)
komt met een nieuw actieplan
om het bewustzijn wat betreft dieren in Spanje
te verbeteren

SPANJE - vrijdag 20 april 2018 - Het ministerie van Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Alimentación (MAPAMA) (Milieu, Landbouw, Visserij en Levensmiddelen) heeft het Plan de Actuaciones para la Tenencia responsable de Animales de Compañía (PATRAC) aangekondigd; daarmee wil  men niet alleen het bewustzijn van het hebben van een huisdier bij de Spanjaarden bevorderen, maar ook de verkoop van dieren via ‘winkel-etalages’ en via advertenties op internet beter wil controleren.

Volgens de Euro Barometer van de Europese Commissie van maart 2016, heeft  86% van de ondervraagde Spanjaarden aangegeven dat het dierenwelzijn in Spanje beter beschermd moet worden; dat is 12% meer dan bij andere ondervraagde Europeanen. Deze duidelijke maatschappelijke bezorgdheid heeft het Ministerie van Milieu, Landbouw, Visserij en Levensmiddelen ertoe bewogen om actie te ondernemen en het welzijn van de dieren op de politieke agenda te zetten.

8150b7b592e71b103b641b1e61a38335.jpg

Begin april 2018 is een plan voor een verantwoorde tewerkstelling van huisdieren gepresenteerd, wat de Spaanse Regering als onderdeel ziet om het probleem van de in de steek gelaten en verwaarloosde honden en katten te stoppen, of in ieder geval verminderen, door o.a. in dit opzicht.het bewustzijn van de Spanjaarden te veranderen.

Hiervoor is een speciale internetpagina (eresresponsable - http://eresresponsable.es) opgezet , waar men alles over dit actieplan kan lezen, er affiches via de computer binnengehaald  kunnen worden en ook de gids ‘Tenencia responsable de Animales de Compañía’ bekeken en binnengehaald kan worden op  de compter en wel  in PDF-formaat: http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/04/Gu%C3%ADa-Tenencia-Responsable.pdf, evenals de folder  http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/01/Folleto-A5.pdf  bekeken kan worden (uiteraard, alles in het Spaans).
00000slas-canariaslogo-416.jpg


Boetes tot €30.000,= voor het in de steek laten
en mishandelen van huisdieren in Spanje

SPANJE -  Er is een wetsvoorstel ter bescherming van de gezelschapsdieren, de Ley de Protección de Animales de Compañía waardoor het mogelijk wordt tot €30.000,=  boete te geven aan degene die een hond, of kat in de steek laat, of deze mishandeld. Het op straat achterlaten van honden en katten en het slaan of verwaarlozen wordt na deze wetswijziging gezien als een zware overtreding.

Elk jaar worden er rond de 140.000 honden en katten op straat gezet door hun baasjes, en het in de steek laten van deze huisdieren is een groot probleem in Spanje. Om dat probleem minder groot te maken heeft men besloten een wetswijziging te gaan invoeren, waardoor er hogere boetes - tot wel €30.000,= - gegeven kunnen worden aan de individuen die zomaar een hond, of kat op straat achterlaten, aldus het dagblad Ideal.es. Deze wetswijziging geldt ook voor het mishandelen, of verwaarlozen van huisdieren.
21e771dc192de121fe2b41dff4041739-1.jpg

IF0A2NB5-kxeF-U501437206039EoC-624x385Ideal.jpgIn het wetsvoorstel staat ook een verbod voor opvangcentra en asielen om opgenomen dieren te doden, iets wat nu op sommige plaatsen in Spanje  wel gebeurt als een opgevangen hond, of kat niet binnen 10 tot 20 dagen geadopteerd wordt. In sommige deelstaten is dat al verboden maar het is (nog) niet landelijk geregeld.

Met deze nieuwe wetswijziging voegt Spanje zich in het rijtje van landen waar soortgelijke boetes bestaan voor het in de steek laten van huisdieren. In Duitsland kan iemand bijvoorbeeld twee jaar celstraf krijgen bij dierenmishandeling en moet er een hoge boete betaald worden; terwijl datzelfde geldt voor Frankrijk, met twee jaar celstraf en boetes tot €30.000.=
00000slas-canariaslogo-324.jpg


Ga naar www.leales.org en redt een leven

Alejandro Molina en Lidia Muñoz
zijn  de bedenkers van Leales.org

CANARISCHE EILANDEN - maandag 2 april 2018 - De jonge internetpagina van  ‘Leales.org’, de organisatie die ontstaan is in Telde, heeft in een jaar tijd al meer dan 700 loslopende honden en katten gered die geadopteerd moesten worden. Momenteel wachten wereldwijd ongeveer 3.000 dieren, waarvan de helft op de Canarische Eilanden,  op het vinden  van een  (t)huis via het gemeenschapsnetwerk van Leales (Loyalisten): https://leales.org

Toen de kat Shaky stierf, besloten de eigenaren, Alejandro Molina en Lidia Muñoz, om een andere kat te adopteren. “En het was bijna onmogelijk om te vinden wat we wilden. We wilden een gecastreerde eenjarige kat, om net als de andere gecastreerd te worden, en op het Interne was alles heel gevarieerd, " begint Alejandro Molina, promotor van https://leales.org, te vertellen.
image_content_3265695_20180329220636-1.jpg
logoweb.png

De technicus uit Telde is er, met de steun en hulp van zijn partner Lidia Muñoz, in geslaagd  twee van zijn liefhebberijen, computerwetenschappen en dieren samen te voegen, om een einde te maken aan een behoefte die hij op het netwerk had ontdekt. "Er zijn veel dieren die moeten worden geadopteerd, maar de publicaties zijn erg gefragmenteerd en bijna uitsluitend op Facebook," legt de computerdeskundige uit.
image_content_3265690_20180329220637.jpg

14 landen en 33 talen

Wat Leales.org wereldwijd doet - met de actieve deelname van 14 landen en beschikbaarheid in 33 talen – is, om een ​​gemeenschappelijk gereedschap aan te bieden op een gemeenschappelijke manier - zoals Wikipedia achtige pagina’s werken- en met de garantie van een Intel Mcafee beveiliging , private gebruikers, dierenbeschermers, opvangcentra, en instanties via het internet  de foto's en gegevens van verwaarloosde, dakloze, en dieren van mensen die niet langer de leiding kunnen nemen- te doen toekomen.

2629_thumbnail.jpg 9212-1.jpgHet motto van de internetpagina luidt: “Laat ze niet in de steek, ga naar  https://leales.org en red een leven.” Maar dat is niet alles.Hoewel ze nog niet veel inhoud hebben, is de intentie van de internetpagina ook, gedetailleerd in de verschillende secties,  informatie geven over wat de stranden, of recreatiegebieden zijn om met honden te doen, met het aanbevelen  van de kwalificatie van dierenklinieken, hondengeleiders, B&B-huurwoningen die dieren toestaan, ​​legt het echtpaar uit.

"Een van de belangrijkste dingen is, dat men niets hoeft te registreren, binnen te halen op de computer, of te installeren. Men hoeft ook geen E Mail- of sociale media-vertegenwoordiging te hebben. Omdat de actiegroep onafhankelijk is, en kan worden verbonden vanaf mobiel, tablets, en pc. Het enige dat men nodig heeft, is een scherm dat is verbonden met internet,"zegt Alejandro, enthousiast en gemotiveerd op het Internet.

Leales.org heeft op haar internetpagina ruim 3.000 dieren die op een (t)huis wachten. "De helft daarvan  bevindt zich op de Canarische Eilanden", voegt Molina eraan toe, die zegt dat de Archipel  de slechtste regio voor verlating is, omdat het goede klimaat en het geïsoleerde isolement het voor de nakomelingen gemakkelijk maken te groeien.
De internetpagina heeft op Gran Canaria ruim 1.500 honden en katten zonder familie en nog eens 500 op Tenerife staan. De categorische zoek- en gedeelde mogelijkheden op het Internet zijn: verloren of gevonden dieren, in pleegzorg, of adoptie, diensten en beroepskrachten, evenementen en campagnes, internetpagina’s, vakanties en verhuur met dieren,  en  ‘geluk zoeken’.

“Het idee is, dat als men zijn dier is kwijtgeraakt en op de internetpagina van de Gemeente zoekt, men de dieren kan zien die recentelijk door de Polícía Local (Gemeentepolitie)  politie zijn aangetroffen," betoogt de computer, die hoopt te verbinden met publieke en private instanties, die ook een gemeenschap hebben en alle informatie verzamelen over verloren, of geadopteerde dieren op de Leales internetpagina.

«Nog een voorbeeld; kan men het dier niet houden, in plaats van het los te laten, publiceert men het en is het als een adoptie van de gemeenschap, zodat een andere gebruiker, of beschermer de leiding neemt," vervolgt hij. "Het is een gratis en automatische inhoud," voegt Lidia Muñoz eraan toe.

“We hopen dat men de hondenasiels  sluit “
Het echtpaar, dat wordt omschreven als 'dierenliefhebbers', omdat ze anders deze vrijwilligersorganisatie (NGO) niet zouden hebben kunnen oprichten, willen het verlaten van dieren met dit krachtige project verminderen en allerlei soorten middelen aan eigenaren van huisdieren bieden via het gemeenschappelijke hulpmiddel. "We hopen dat de hondenasiels gesloten zullen worden, dat de mentaliteit van de burger zal veranderen, dat verlating zal worden verminderd, dat dieren niet zullen worden gekocht.

“Er zijn veel dingen," legt Muñoz uit, verklarend, “dat ze op hun internetpagina niet dierenwinkels promoten  die levende wezens verkopen. «Dat men geen excuses heeft om te verwaarlozen: Er zijn hulpmiddelen, zorgverleners, vrijwilligers; en  een jaar tijd hebben we ons gerealiseerd wat het potentieel is”, stelt Molina. De redenen ontbreken niet minder wanneer de het wetsontwerp van de Canarische Eilanden, voor de bescherming en het bezit van gezelschapsdieren, in juli 2018 goedgekeurd zal zijn.
00000slas-canariaslogo-276.jpg


Afknippen van staarten en oren bij honden
sinds 1 februari 2018
  verboden in Spanje

SPANJE  - zaterdag 3 februari 2018 - Sinds 1 februari 2018 - en met een vertraging van ruim 30 jaar-  is het dan eindelijk verboden om staarten of oren af te knippen van honden. Daarnaast is het ook niet meer toegestaan om de stembanden, of tanden van honden te verwijderen, of nagels van katten uit te trekken. Dit verbod geldt voor alle eigenaren van honden en katten, dus ook voor jagers en in geheel Spanje.

Het is een praktijk die nog veel voorkomt in Spanje, het afknippen van de staart, of couperen van honden. Dat kan gebeuren bij honden jagers omdat dit makkelijker is voor de honden, of vanwege esthetische redenen waarbij een eigenaar, of fokker van een hondenras meent dat het er mooier uitziet als een hond geen staart heeft. In december 2017 was er al een doorbraak in de Spaanse, wetten waarbij gesteld wordt dat huisdieren geen ‘dingen’meer zullen zijn maar, ‘levende wezens met gevoelens’, en nu komt er deze doorbraak bij.
f6f440b387c1cc073aeebfcaaba1d882-3.jpg
Sinds 1 februari 2018 zijn er nog meer regels in het voordeel van huisdieren van kracht geworden; zoals, dat er alleen euthanasie gepleegd kan en mag worden door specialisten en dierenartsen en dat de dieren onder geen enkele voorwaarde pijn en stress mogen hebben bij operaties, of chirurgische ingrepen. Daarnaast worden grenzen gesteld aan het hebben van huisdieren en zal men er alles aan proberen te doen om het aantal zwerfdieren te verminderen, iets wat nog heel lastig zal gaan worden. Er moet in principe ook meer toezicht komen op de ongecontroleerde voortplanting, door sterilisatie te stimuleren.

Kinderen onder de 16 jaar mogen begin 2018 in principe geen dieren meer als ‘geschenk’ krijgen zonder dat de ouders daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven en men weet, wat het hebben van een huisdier allemaal met zich meebrengt.

Europa
In 1987 is door 47 lidstaten van de Raad van Europa aangenomen, de Europese Conventie voor de bescherming van dieren aan te passen. Sindsdien hebben 23 landen hun eigen wetten conform deze Europese basiswetgeving voor het welzijn van dieren aangepast, het merendeel tussen de jaren 1990 en 2002. Het couperen van de oren bij honden is sinds 1 oktober 1996 in Nederland en sinds 1 oktober 2001 in België verboden. Het couperen van staarten bij honden is sinds 1 september 2001 in Nederland en sinds 1 januari 2006 in België verboden. Spanje begint daar nu pas mee, meer dan 30 jaar na de overeenkomst.

Regionaal in Spanje
Bij het ontbreken van landelijke wetten, nemen de regionale overheden vaak het heft in eigen hand en maken zij streekgebonden wetten. Dat is ook het geval bij het afknippen van staarten en oren bij dieren, praktijken die in bijvoorbeeld Catalonië, Aragón, Navarra,dr4¡¡e  Comunidad de Madrid, de Comunidad Valenciana, Murcia en Andalusië al niet meer waren toegestaan.
 In andere Deelstaten zoals de Balearen, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baskenland, Galicië, Asturië en Cantabrië was het echter nog wel toegestaan om staarten en oren af te knippen bij dieren, in het bijzonder bij honden. Dat is dus nu aangepast en er komt een nationaal verbod op het afknippen van staarten, oren, het verwijderen van nagels, stembanden, en tanden. Een behoorlijke overwinning voor de honden en katten in Spanje.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-76.jpg


In de Global-autobussen is het toegestaan
honden, katten, en vogels tot 10 kg mee te nemen

De huisdieren dienen tijdens de busreis vervoerd te worden in een kennel onder verantwoordelijkheid van hun eigenaren

GRAN CANARIA -  zaterdag 23 december 2017 - De busreizen op het Eiland Gran Canaria beginnen zich aan te passen aan de normaliteit van de meest ontwikkelde steden ter wereld en sinds vrijdag 22 december  2017  is het toegestaan om in de bussen van het openbaar vervoerbedrijf Global te reizen met huisdieren zoals honden, katten, fretten, en vogels; hoewel, onder de voorwaarde dat ze een maximaal gewicht van tien kilogram hebben en dat ze in een trasportín (kennel) gaan.

Aan het verzoek van de passagiers en op voorstel van het Cabildo (Eilandbestuur)van Gran Canaria  heeft het  busbedrijf ermee ingestemd, om een einde te maken aan dit verbod voor mensen die hun huisdieren tot nu toe uitsluitend in private voertuigen konden vervoeren. Het idee van het Eilandbestuur is, dat deze maatregel wordt uitgebreid tot de rest van de passagiersvervoerders van het eiland, zowel auto bussen als taxi's.
guaguas-global-1.jpg

              Een Global passagier gaat op vrijdag 22 december de bus in met haar huisdier
                                                  op het Busstation van San Telmo.
                                       2017-12-28BonitaHoseus-1.jpg
                     Dus ook voor teefje ‘Bonita H.’, dat gelukkig minder weegt dan 10 kilo,
                                            is het anno 2017 een extra vrolijke Kerst,
                                nu ze met haar baasjes mee mag in de autobus van
Global.
"Deze actie is een grote stap voorwaarts voor de eigenaren van dieren en voor de samenleving, vooral omdat dit het begin is van een zeer veeleisende weg," heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur) , Antonio Morales, gezegd in het busstation van San Telmo tijdens de presentatie van, “het goede nieuws". Morales was vergezeld tijdens de inaugurele reis door de eilandminister van Transport en Mobiliteit, Juan Francisco Trujillo; de eilandminister van Milieuzaken, Miguel Ángel Rodríguez; en de algemeen directeur van Global, Víctor Quintana.

"In de autobussen van Global mogen honden, katten, fretten, en vogels reizen, behalve die van de veestapel, met een maximumgewicht van tien kilogram, die in goede lichamelijke conditie verkeren en hygiënisch moeten zijn, en slechts één huisdier per persoon, die de volledige verantwoordelijkheid voor dit vervoer heeft," laat het  Cabildo (e) weten in  een notitie.

"De maatregel is nadrukkelijk gevraagd door de eigenaren van de huisdieren," heeft Víctor Quintana gezegd, en heeft erop gewezen, dat de maatregel beantwoordt aan de noodzaak om openbare diensten aan te passen aan de sociale realiteit van Gran Canaria en aan de behoeften van de passagiers.

Alleen al in de gemeente Las Palmas de Gran Canaria zijn er 60.000 geregistreerde honden en het Cabildo (Eilandbestuur) schat in,  dat op  Gran Canaria het cijfer rond de 100.000 ligt, waarbij zowel de ambtenaren als eigenaren van gezelschapsdieren in het station van San Telmo het erover eens zijn, dat de verantwoordelijkheid van alle partijen noodzakelijk is voor een verantwoord bezit van dieren.

De huisdieren reizen aldus in een trasportín (kennel) die niet groter is dan 60 centimeter lang   35 cm hoog, en 35 cm breed, die kan hard of zacht zijn, maar altijd met een waterdichte bodem voor het afval, en kortom op de knieën past van de eigenaar van het dier.

Trujillo heeft bekend gemaakt dat het Cabildo (Eilandbestuur), via de Autoridad Única del Transporte, ervoor zal zorgen dat de maatregel zich uitstrekt tot de rest van de exploitanten van passagiersvervoer op Gran Canaria, zowel stedelijk, als op het eiland.

Miguel Angel Rodriguez is van mening, “dat dit een zeer belangrijke stap is om verder te gaan met de bescherming en het behoud van de rechten van dieren."
0000Islas-canariaslogo-kopie-1024.jpg


Het Albergue Insular de Animales (Eilanddierenasiel) 
ook in de weekeinden geopend
voor het adopteren van huisdieren

Op Gran Canaria worden per jaar
ongeveer 10.000 huisdieren verlaten, 
 en dat is hoogste aantal in Spanje

GRAN CANARIA - maandag 30 oktober 2017 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria verruimt voor het publiek de openingstijden van het Albergue Insular de Animales (Eilanddierenasiel),  dat voor het adopteren van dieren geopend zal zijn geurende de weekeinden en op maandagmiddagen; een maatregel, die genomen is om het huidige aantal van 800 in de steek gelaten huisdieren te verminderen die momenteel het asiel bevolken, van de 2.787 dieren die er, tot nu toe, gedurende  2017 hebben verbleven.

De nieuwe openingstijden zij per medio november 2017 als volgt:
- van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, en van 16:00 tot 18:30 uur,
- op zaterdag en zondag van 09.00 tot 14:00 uur,
zo heeft de eilandminister van  Milieuzaken, Miguel Ángel Rodríguez, laten weten op 29 oktober 2017
himd.jpg
                  Honden in het Albergue de Bañaderos  (Dierenasiel in Bañaderos)
Van januari tot en met september 2017 heeft het Albergue Insular de Animales 2.288 honden en 400 katten ontvangen, en heeft  125 dieren- verdeeld tussen  canes  (honden ) en felinos (katten) terug bij hun bezitter bezorgd. Deze laatsten kunnen dan ook niet worden beschowd als in de steek gelaten huisdieren, maar als zijnde verloren en gelukkig weer teruggevonden.

Tot 2016 heeft het Albergue de Bañaderos  gemiddeld 5.000 dieren per jaar ontvangen  afkomstig uit 19 gemeenten. De dieren verkeren in levensomstandigheden die onmiddellijke verbetering vereisen. Ongeveer een derde deel van de dieren is afgemaakt.

Met de wijziging van het beheer vanaf 1 januari 2017, dat momenteel aan het nutsbedrijf  Gesplan is toevertrouwd, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) de levenskwaliteit van de in het assiel verblijvend e  dieren aanzienlijk verbeterd en het aantal aanbiedingen van de geschatte 70% dat tot dusver bestond, tot eind id 2016 verminderd tot  12,7 procent introom, in alle gevallen om medische redenen en op  veterinair voorschrift.

Op Gran Canaria worden ongeveer 10.000 dieren per jaar verlaten, een aantal waarmee het eiland aan  kop gaat van de overlijdensindexen en dat een groot probleem voor de samenleving en de instellingen oplevert.

Zich bewust zijnde van  deze situatie, bevordert het Ministerie van Milieu een model om het probleem bij de bron aan te pakken: Het verlaten door gebrek aan bewustzijn van de eigenaren tegen te gaan, en het aanmoedigen van een verantwoorde adoptie.

Tot dusver in 2017 heeft de Cabildo (Eilandbestuur) samengewerkt met het Colegio de Veterinarios de Las Palmas (Provinciale College van Dierenartsen) in het opstellen van het plan voor het welzijn van dieren, met de ontwikkeling van een gemeentelijk voorschrift inzake het bezit van huisdieren; dat ter beoordeling voorgesteld is aan de Gemeenteraden, met een voorstel voor het beheermodel van het Albergue Insular en een huidige volkstelling in de openbare en particuliere asiels, evenals in de tijdelijke verblijfscentra.

Ook hebben de beide instanties gezamenlijk twee dagen werk georganiseerd met gemeentelijke technici, ambtenaren, en gemeentevertegenwoordigers, om het probleem van verlaten en dierenmishandeling  aan te pakken

Na - in samenwerking met het Provinciale College van Dierenartsen - de dierenbeschermers en vrijwilligers uitgenodigd te hebben, om hun bijdragen te leveren aan het ontwerp voor het plan van het dierenwelzijn, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) in de laatste week van oktober 2017  een andere vergadering gehouden, om deze voorstellen te bespreken en met de voorstellen in te stemmen.

Anderzijds heeft het Cabildo (Eilandbestuur) een beroep gedaan op alle gemeenten van het eiland om te werken aan een uniforme reactie, om de hoge kosten van dierenverwaarlozing aan te pakken; een probleem, dat noodzakelijkerwijs in coördinatie met alle overheden moet worden aangepakt.
0000Islas-canariaslogo-kopie-565.jpg


Met 30 jaar vertraging zal de
Europese Conventie
voor de bescherming van dieren

van kracht zijn in Spanje

SPANJE - zondag 15 oktober 2017 -  Met een vertraging van 30 jaar is het vanaf februari 2018 dan toch eindelijk verboden om staarten, of oren af te knippen van honden en is het ook niet meer toegestaan om de stembanden, of tanden te verwijderen van honden, of nagels van katten uit te trekken.
Dit verbod geldt dan voor alle eigenaren van honden en katten, dus ook voor jagers. De oppositiepartijen in Spanje hebben in maart 2017 een uitzondering op de nieuwe wetten die de Partido Popular (PP) graag wilde hebben voorkomen, waardoor deze nieuwe regels recent door het Spaanse Congres zijn aangenomen.
67f39a55d3194e2b5116aa8883d5f6c6-1-1.jpg

hqdefault-78.jpg
Het is een praktijk die nog veel voorkomt in Spanje, het afknippen van de staart, of couperen van oren van honden. Dat kon gebeuren door jagers omdat dit makkelijker is voor de honden , of vanwege esthetische redenen waarbij een eigenaar, of fokker van een hondenras meent dat het er mooier uitziet als een hond geen staart heeft. Half februari 2017 was  er een kleine doorbraak in de Spaanse wetten waarbij gesteld wordt dat huisdieren in de toekomst geen ‘dingen’ meer zullen zijn maar ‘levende wezens’.

De Partido Popular (PP) partij wilde nog een “uitzondering’ laten opnemen in deze wetswijziging, waarbij het toegestaan bleef om de staarten en oren van honden, in de meeste gevallen jachthonden, af te knippen, of te couperen. Als het aan de regerend PP lag, zou dat gewoon nog mogen in de toekomst.
Op aandringen van praktisch alle oppositiepartijen stemde het Spaanse Congres echter voor een verbod wat er is gekomen omdat 175 congresleden voor een verbod stemden, 136 tegen stemden (hoofdzakelijk de PP en de Baskische PNV) en 37 congresleden hebben niet gestemd.

Europa
In 1987 is door 47 lidstaten van de Raad van Europa de Europese Conventie aangenomen, de bescherming van dieren aan te passen. Sindsdien hebben 23 landen hun eigen wetten conform deze Europese basiswetgeving voor het welzijn van dieren aangepast, het merendeel tussen de jaren 1990 en 2002. Het couperen van de oren bij honden is sinds 1 oktober 1996 in Nederland, en sinds 1 oktober 2001 in België verboden.
 Het couperen van staarten bij honden is sinds 1 september 2001 in Nederland, en sinds 1 januari 2006 in België verboden. Spanje begint daar nu pas mee, 30 jaar na de overeenkomst.

Regionaal in Spanje
Bij het ontbreken van landelijke wetten nemen de Deelstaat Regeringen vaak het heft in eigen hand en maken zij streekgebonden wetten. Dat is ook het geval bij het afknippen van staarten en oren bij dieren, praktijken die in bijvoorbeeld Catalonië, Aragón, Navarra,  de Comunidad Madrid, de Comunidad Valenciana, Murcia en Andalusië al niet meer waren toegestaan.
In andere Deelstaten  zoals op de  Balearen, in Canarische Eilanden, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baskenland, Galicië, Asturië en Cantabrië was het echter nog wel toegestaan om staarten en oren af te knippen bij dieren, in het bijzonder bij honden.
Dat is dus nu aangepast en er komt vanaf februari 2018 een nationaal verbod op het afknippen van staarten, oren, het verwijderen van nagels, stembanden en tanden.
000logo-888.jpg


Maspalomas stelt plan in werking voor
de regulering van de kattenkolonies in de gemeente

Men gaat een sterilisatie- en begeleidingsproject beginnen na de recente goedkeuring van de resolutie tot controle van de kattenkolonies in de toeristenwijk Maspalomas in de gemeente San Bartolomé de Tirajana

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 1 augustus 2017 -  Op maandag 31 juli 2017 heeft de wethouder van Volksgezondheid, José Francisco Pérez López, een ontmoeting gehad met de betrokken afdelingshoofden betreffende de kattenkolonies in San Bartolomé de Tirajana, voor het starten van een sterilisatie- en begeleidingsproject ter controle van de kattenkolonies in de gemeente.

Bij deze ontmoeting zijn de betrokkenen geïnformeerd over wat San Bartolomé de Tirajana in gang wil zetten:  sterilisatie van de straatkatten,  het begeleiden van de  betrokkenen die belast zijn  met de kolonies en het houden van voorlichtingscampagnes op de scholen in de gemeente tot bewustmaking het voorkomen van verwaarlozing.
image_content_2082354_20170726191239.jpg

images-38.png

img_41886.jpg

Bij deze vergadering, die is voorgezeten door de wethouder van Volksgezondheid, José Francisco Pérez López, waren ook aanwezig: de voorzitter van het Officiële College van Dierenartsen van Las Palmas, José Enrique Rodríguez, die benadrukte dat men het eens is met het besluit van de Gemeente voor het beschikbaar stellen van  hulpmiddelen in het controleren van de straatkatten die verdeeld zijn over ruim 70 kolonies.

Daniel Rodríguez, medewerker van het gemeentelijke dierenasiel, steunt het project en bevestigt,  in de  afgelopen maanden  men een taak van bewustmaking heeft  verricht voor het adopteren van dieren en het voorkomen van verwaarlozing.

vermeerdering-katten2.jpg

In principe heeft men geïnformeerd over de rechten en plichten van deze straatdieren en van de personen die daar mee te maken hebben. Het project heeft tot doel het aantal kolonies en katten te tellen, om te weten hoeveel verwaarloosde dieren de gemeente telt, omdat daarover geen register bestaat.

Er zal een voortdurend toezicht komen van de Gemeente omdat, volgens José Enrique Rodríguez, “in de kolonies steeds tussen de 3 en 6% nieuwe dieren binnentreedt,  het probleem zal daarmee niet opgelost worden, hoewel met het kan controleren,”  Centraal in de Gemeenteraad staat het zich  belasten met de kolonies die zich in kritieke toestand bevinden.

Het doel is de kolonies beetje bij beetje te controleren die momenteel alleen kunnen rekenen op de onbaatzuchtige hulp en die van de medewerkers van San Bartolomé de Tirajana, waardoor het project werkelijkheid kan worden.

“Het gaat om een belangrijke gezondheidskwestie, men moet de wijken organiseren en de kattenverzorgers, want wat te ontwikkelen is, is een gemeenschappelijke taak.”
De wethouder van Volksgezondheid heeft bevestigd dat het een kwestie van  voorlichting is, en dat de Gemeente een convenant zal sluiten met het College van Dierenartsen om de structuur van de kattenkolonies te organiseren.

Vanuit de Gemeente  San Bartolomé de Tirajana zullen in de maand oktober 2017 acties in gang gezet worden met de uitwerking van budgetten die kunnen voorzien in het steriliseren van de straatkatten en voor voedsel, ook zal men de Huisdieren-Beurs houden die helpt in de verhoging van het bewust worden en tegen de verwaarlozing.

0000AAAAIslas-canariaslogo-130.jpg


Gekkigheid op Canarias om dinosaurussen te verbieden in een park

Parkbezoekers die de  maatregel niet gehoorzamen,
zullen worden gestraft,
aldus het Gemeentebestuur van  La Laguna (Tenerife)

LA LAGUNA - maandag 31 juli 2017 - De Gemeente La Laguna op Tenerife  heeft de toegang van dinosaurussen verboden in een van haar stadsparken. Men heeft een verbodsbord aangebracht met daarop een dinosaurus tussen de huisdieren die niet mogen genieten van het Mesa Mota-park. Het Historisch Centrum van La Laguna is door de UNESCO verklaard tot Wereld Historisch Erfgoed 

Het bericht heeft commentaren en grappenmakerij teweeg gebracht  op de sociale netwerken, o.a. op Facebook, Twitter, en G+. Het Canarische gemeentebestuur heeft de maatregel toegegeven en zal het waarschuwingsbord niet verwijderen
dinosaurios-canarias-tenerife-k5II--620x349abc.jpg

Waarschuwingsbord van de Gemeente La Laguna, op de aanwezigheid van huisdieren in het Mesa Mota-park.
dinosaurios-canarias-tenerife-k5II--620x349abc-kopie.jpg
VIDEO :
https://www.facebook.com/abubukaka/videos/1473353102726338

Het Gemeentebestuur heeft  uitgelegd dat men de afbeelding van een dinosaurus heeft geplaatst, “ter onderscheid van honden mét een (bijtende)  snuit die andere niet hebben,”
De Canario’s  hebben op de sociale media grappen en grollen gemaakt en er is zelfs een video op verschenen op Facebook van de theatergroep Abubukaka.
dinosaurios-canarias-tenerife-k5II--620x349abc-kopie-kopie.jpg

De wethouder van Milieuzaken, Zebenzuí González, van La Laguna, heeft op vrijdag 28 juli 2017  bevestigd, dat men geen plannen heeft om de waarschuwing te veranderen.  Hij erkent dat er een dinosaurus op aanwezig is, “ter onderscheid van honden mét een bijtende snuit en die zónder bijtende snuit, met het maken van een knipoog naar de jongeren  thuis.”
0000AAAAIslas-canariaslogo-111.jpg


Vídeo: Redding van 18 honden in slechte conditie in Santa Brígida

De Guardia Civil redt op Gran Canaria 18 honden die in slechte hygiënische omstandigheden verkeerden

De eigenaar wordt onderzocht op het begaan van dierenmishandeling

Tien honden zijn overgebracht naar het Albergue Insular (eiland-hondenasiel) van Gran Canaria, de overige zijn voor medische behandeling overgedragen aan een dierenarts

SANTA BRÍGIDA - woensdag 14 juni 2017 - De Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) (Dienstpatrouille van Milieubescherming) van San Mateo heeft op donderdag 8 juni 2017 voor onderzoek een 42-jarige Spanjaard aangehouden die woonachtig is in Santa Brígida, als  vermoedelijke dader van het begaan van een delict van dierenmishandeling, met het houden onder slechte omstandigheden van 18 honden in enkele hondenhokken bij zijn woning.

Aangifte
Op grond van de aangifte van een inwoner van de betrokken gemeente, heeft de Guardia Civil de onderzoek verricht voor het vaststellen en de staat waarin de honden zich bevonden, allemaal van het podenco ras, behalve een bastaard
19125281_1483743258315838_1839461866_o.jpg                                                             VIDEO:
                                     https://youtu.be/sBIF2B0DY9Y
19126135_1483743271649170_1043189559_o.jpg
Inspectie
Op grond van het ingrijpen op de locatie waar de honden zich bevonden, heeft de SEPRONA met urgentie het toewijzen van een dierenarts gevraagd bij het Departement van Gezondheid van de Gemeente Santa Brígida, evenals de inbeslagname van alle dieren, handelend naar het Decreet117/1995, van 11 mei,  waarmee men de Verordening  heeft goedgekeurd  voor uitvoering van de Wet 8/19991, van 30 april, voor de Bescherming van Dieren op Canarias.
19126255_1483743254982505_98799332_o.jpgVervolgens heeft men, samen met de dierenarts van de genoemde Gemeente,  vastgesteld dat vier podencos extreem mager waren, waarbij de agenten andere verschijnselen  hebben waargenomen, zoals moeilijk bewegen, problemen om rechtop te blijven staan, verwondingen, en zweren; bovendien waren acht podencos extreem mager, en vertoonden deze eveneens kleine verwondingen, en twee, enkel uren oude pubs van hetzelfde ras hadden nog steeds de navelstreng,  waarbij  gebleken is dat de teef nog meer jongen in haar lijf had.

19181917_1483743261649171_1187826370_o.jpg
19179542_1483743251649172_830755754_o.jpg

Ontbreken van documentatie
De agenten hebben vastgesteld dat tien van  de dieren niet de vereiste dierenartspapieren hadden op basis van de eerder genoemde dierenbeschermingswet, en ook geen zorgpassen; bovendien waren de dieren niet voorzien van de sinds 2013 verplichte inentingen - overeenkomstig de Verordening van 18 maart 1998 van de Canarische Regering inzake de inentingscampagne tegen hondsdolheid-,  welke de jaarlijkse inenting van huis- en gezelschapsdieren vaststelt.

Ook heeft  men het bestaan van zes dierenpaspoorten vastgesteld van honden die, zoals de Guardia Civil heeft  kunnen  nagaan, waren overleden zonder dat dit aan een dierenarts is meegedeeld.

19181767_1483743268315837_1685285681_o.jpg

Hygiënische omstandigheden van de kennels
De agenten hebben in totaal 19 hondenhokken  in een erbarmelijke staat aangetroffen, waarin  overvloedige resten van uitwerpselen en urine op de vloer  zijn waargenomen, blijkbaar sinds dagenlang verzameld - veel honden waren niet verzorgd, hadden groen drinkwater, een gebrek aan eten,  en er was een algemeen gebrek aan schoonmaak.

Deskundigen rapport
Het door de naar de locatie gekomen deskundigen  uitgevoerde onderzoek heeft het de SEPRONA mogelijk gemaakt de gezondheidstoestand van de dieren vast te stellen; diverse dieren ondervoed , waarvan vier heel ernstig en met het onvermijdelijke risico valnet in levensgevaar zijn van een ervan, hoewel de gehele groep een zeer slechte lichamelijke conditie had.

Door het extreem mager zijn vertoonden diverse honden zweren op hun  rug, een exemplaar vertoonde zware verwondingen, ernstige conjunctivitis, cachexie (extreme ondervoeding), zweren en uitslag  op verschillende delen van de huid, ook had het  een wond aan een  blootgesteld bot; andere dieren waren ook blind aan beide ogen.

Onderzocht
Daarom heeft de SEPRONA onderzoek verricht naar de eigenaar, als de vermeende dader van een misdaad van misbruik van dieren, strafbaar gesteld in artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht, met het houden van dieren in een betreurenswaardige, fysieke conditie als gevolg van het vermeende falen van de hen toekomende zorg en aandacht die de verschillende wettelijke kaders dicteren; en men heeft de hondenbezitter overgedragen aan de Instructierechtbank in Las Palmas de Gran Canaria.

 #YoSiPuedoContarlo 
De Guardia Civil heeft in 2016 een campagne gepresenteerd tegen dierenmishandeling door middel van een bericht op Twitter, met het doel de burgerij bewust te maken van  de  beschermingsmaatregelen voor het welzijn van dieren; men verzoekt aangifte te doen van  dierenmishandeling, en wel via het internetadres: sugerencias@guardiacivil.org
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-31.jpg


Honden en katten meenemen uit het buitenland

WERELDWIJD: Honden en katten mogen niet zomaar vanuit het buitenland mee naar Nederland. Daar zijn regels voor. Het maakt niet uit of het om een land binnen of buiten de Europese Unie gaat, zie:
http://www.hondenplanet.nl/vakantie/mijn-hond-gaat-mee-op-vakantie-naar-het-buitenland

Er gelden aparte eisen voor particulieren die met een eigen huisdier reizen, zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen
en 
voor handelaren die dieren importeren, zie: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/import-inclusief-intraverkeer-honden-en-katten
licg-folder-vakantie-huisdier.jpg
Er zijn zoveel voorwaarden en regels dat het ondoenlijk is, deze in dit artikel allemaal gedetailleerd weer te geven; vandaar dat wij onderstaand - overigens geheel vrijblijvend - de diverse verwijzingen naar de betreffende pagina's op het Internet  weergeven:
hond-op-koffer.jpg

Stichtingen die honden uit het buitenland invoeren
Stichtingen die honden uit het buitenland invoeren en ze plaatsen bij mensen die in Nederland wonen, zijn handelsondernemingen. Een stichting moet voldoen aan dezelfde regels als een handelaar. Het invoeren van dieren voor plaatsing bij een nieuwe eigenaar geldt altijd als commercieel vervoer van gezelschapsdieren, ook als hier geen geld voor wordt gevraagd,zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren
94f681d2a1f931600eff66ee7c9690d1.jpg 5c.jpg
Meer informatie treft men aan op de internetpagina ‘Huisdieren en reizen’ (als men reist met eigen hond, of kat), zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen
en zie ook  voor voorwaarden voor het meenemen van een hond uit het buitenland, de internetpagina van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland :
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/honden-registreren-en-identificeren/honden-uit-het-buitenland
en de internetpagina ‘Import (inclusief intraverkeer) honden en katten’ bij invoeren van honden en katten voor de handel’, zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/import-inclusief-intraverkeer-honden-en-katten

Raadpleeg ook deze pagina als u als stichting zwerfdieren importeert om ze in Nederland een beter leven te geven. Stichtingen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als handelaren., zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren

Leuke-Hond-Dikke-Elastische-Reisbagage-Beschermhoes-Dier-Kat-Koffer-Regenhoes-voor-Trolley-Koffer-18-30-Inch.jpgElastische-18-30-inch-3D-Dier-Kat-Print-Reisbagage-Covers-Hoge-Waterdichte-Opbergtas-Koffer-Covers-voor.jpgDikker-Dier-Hond-Print-Reisbagage-Beschermhoes-om-18-30-inch-Koffer-Waterdicht-Stofdicht-Koffer-Cover-Rits.jpg

kat-en-hond-bij-vakantie-58107236-1.jpg

Met hond of kat op reis binnen de EU
Meestal gaat een hond, kat (of fret) mee op vakantie. Als men binnen Europa reist, moet men aan een aantal zaken denken. Het  huisdier heeft een EU-paspoort nodig. De Nederlandse versie wordt uitgegeven door de dierenarts.

Honden, katten en fretten moeten ter identificatie een chip hebben. Honden moet men ook registreren, zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/identificatie-en-registratie-honden-en-katten-chippen

Alle honden, katten en fretten moeten minstens 21 dagen voor vertrek ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid). De dierenarts moet dit aantekenen in het paspoort. Een rabiësvaccinatie is - afhankelijk van het gebruikte vaccin - geldig voor een tot drie  jaar. Informatie hierover krijgt men via de dierenarts. zie: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/inhoud/rabies

Rabiësvaccinatie van dieren jonger dan drie maanden is niet zinvol. Omdat er wel risico's zijn bij invoer van ongevaccineerde jonge dieren kunnen lidstaten zelf beslissen of ze invoer toestaan en onder welke voorwaarden.
Er zijn lidstaten die net als Nederland, de invoer van dieren jonger dan drie  maanden niet toestaan. Informatie hierover kunt men inwinnen via de ambassade an het betreffende land of via de internetpagina van het LICG, zie:
https://www.licg.nl/7x/home.html
https://www.licg.nl/contentsuite/upload/lig/file/grens_over_folder_v4_0.pdf

Voor een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Finland is een behandeling tegen wormen verplicht voor honden. Voor meer informatie over de wormbehandeling van deze vier  landen kant men contact opnemen met de eigen dierenarts.
groep-honden-en-katten-56603668.jpg
Extra eisen bepaalde hondenrassen
Sommige landen stellen extra eisen aan reizen met bepaalde hondenrassen en soms zijn bepaalde rassen helemaal niet welkom. Een pitbull mag in veel landen niet mee.
In bijvoorbeeld Frankrijk zijn ook kruisingen van de american staffordshire terriër, staffordshire bull terriër, mastiff boerboel, tosa en rottweiler niet welkom en worden aan raszuivere american staffords, tosas en rottweilers extra eisen gesteld.
                              Indekoffer-300x199.png

Mag men een huisdier uit het buitenland meenemen naar Nederland?
Als men een huisdier uit het buitenland in Nederland wil invoeren, moet men aan bepaalde regels voldoen. Honden, katten en fretten moeten bijvoorbeeld ingeënt zijn tegen hondsdolheid.
Welke regels er voor gelden, hangt af van het soort dier. En uit welk land men het dier mee wil nemen.
900_11158am1HNQgT8rfYHgo0y0AFgqkh_big.jpg
Hond, kat, of fret uit de Europese Unie meenemen naar Nederland
Wil men een hond,  kat, of fret van binnen de Europese Unie (EU) in Nederland invoeren?
Dan gelden er bepaalde regels om hondsdolheid (rabiës) te voorkomen:
- minimumleeftijd: het dier moet minstens 15 weken oud zijn;
- verplichte inenting: op de leeftijd van 12 weken;
- wachttijd: na vaccinatie moet men 21 dagen wachten voordat het dier Nederland binnen mag;
- chip en dierenpaspoort zijn verplicht.
Zie:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/inhoud/honden-en-katten-meenemen-uit-het-buitenland

Hond ook registreren
Importeert men een hond? Dan moet men binnen 2 weken na aankomst de hond laten chippen en registreren, heefr men  vragen over invoer van gezelschapsdieren in Nederland? Neem dan contact op met de Rijksoverheid, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-hond-laten-chippen-en-registreren
en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zie:
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/inhoud/contact

Ander dier uit EU meenemen naar Nederland
Wilt men een konijn, klein knaagdier, vogel, vis, amfibie of reptiel uit een EU-land invoeren? Dan heeft men een gezondheidsverklaring van een dierenarts nodig.

Gaat het om bedreigde diersoorten? Dan kunnen de regels van het CITES-verdrag gelden.
CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Het verdrag regelt de wereldwijde handel in beschermde diersoorten en plantensoorten, zie:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-algemeen

Dier van buiten EU meenemen naar Nederland
Wil men een dier van buiten de EU invoeren in Nederland? Dan kan de NVWA vertellen of dat mag, en onder welke voorwaarden. In de database Import Veterinair Online staan regels en voorwaarden voor de import van dieren in de EU, zie: http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do

Hoe dan ook...
De redactie van 'Gran  Canaria actueel' wenst u: Een goede reis!

ZZZIslas-canariaslogo-1050.jpg


Perro Pastor Garafiano

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 23 mei 2017 -  Eerst maar weer een stukje geschiedenis. De monnik Friar Juan Abreu de Galindo verteld ons in zijn Geschiedenis van de Verovering van Canarias, editie 1632, bladzijde 103, dat onder de inwoners van La Palma ‘s nachts vaak een demon verscheen , "zoals een grote en harige hond, lijken op een wolf maar dan kleiner, ” welke men op Gran Canaria ‘Tibisenas’ noemden, en op La Palma ‘Irnene’.

Het is onnodig te zeggen dat de herkomst van deze zogenoemde demon een raadsel is. Wel bekend zijn de verhalen, de geloven, de demonen, en de goden, als cultureel erfgoed. En duidelijk is ook, dat deze grote en harige  hond goed kon leven op de Canarische eilanden in het bijzonder op  La Palma. Tegenwoordig  is erop  La Palma een handjevol liefhebbers dat langharige honden fokt die ze Garafianos noemen. Deze honden hebben uiteraard niets met deze demonenverhalen te maken maar zijn een recent product van Collies die lijken op een Duitse herdershond, zie: Asociación Española del Perro Pastor Garafiano
61495-1.jpg
De Pastor Garafiano wordt soms ook wel Spaanse Collie genoemd, maar het is onduidelijk, of het wegens zijn fysieke verschijning, of zijn erfenis is. Sommige liefhebbers van dit mooie ras beweren dat er tegenwoordig slechts een beperkt aantal zuivere Garafiano honden te vinden is, dankzij talrijke kruisingen met andere rassen in de loop van de 20ste eeuw, zoals met de Duitse Herder en Schotse Collie.
Er is ook een theorie dat alle Garafianos met rechte oren kruisingen zijn, maar deze uitspraak is niet erg populair, vanwege  het feit dat er eigenlijk meer Garafianos met staande oren zijn dan Garafianos met spitse oren. Er is ook een verscheidenheid aan kort harige, maar het langharige type is het meest voorkomend en gewaardeerd.
Gemtlich11-300x201.jpg
Oorsprong van het ras
Oorsprong: Oude eiland rassen gekruist met Spaanse honden
Geregistreerd ras: Ja
Geregistreerd sinds: 1982
Aantal geregistreerde teefjes: 100
Organisatie die zich bezig houdt met het ras:
 Asosiación Española del Perro Pastor Garafiano.
 Calle O'Dally, 31
 38700 Santa Cruz de La Palma.
GarafianoLaechelt2-300x225.jpgAlgemene informatie
Soort: hond
Meest bekende naam: Perro Pastor Garafiano
Classificatie: Erkend ras
Actuele staat van domestificatie: gedomesticeerd
Hoofdzakelijk voorkomend: In het verleden is dit hondenras ontwikkeld op het eiland La Palma, vervolgens hebben enkele exemplaren hun weg gevonden naar andere eilanden op de Canarische Archipel
Hoofdzakelijk gebruikt als: 1.  Herdershond 2. Gezelschapshond
Garafiano-Mix_aus_Pflegestelle_13.jpg Garafiano-La-Palma24-Foto.jpg
3d6d3bd43f903a2fab9b7749cef3d4cd.jpg SlalomChamp4-200x300.jpgPopulatie<
Jaar waarop de gegevens betrekking hebben: 1996
Totale populatie: 900

Gegevens van deze publicatie zijn verkregen door telling van het aantal honden
Aantal reutjes waarmee gefokt wordt: 800
Aantal teefjes waarmee gefokt wordt: 100
Stand van de totale populatie honden: toenemend
Percentage van het aantal teefjes waarmee zuiver gefokt wordt (dus met gebruik van een reu van hetzelfde ras) : 95%
logo-3.gif
Het ras werd vooral gebruikt ter verdediging en bewaking van de kudde (Geiten, Cabra Palmera). Moest grote afstanden kunnen afleggen, vandaar dat zijn gang licht en gemakkelijk is om zomin mogelijk energie te verliezen. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen en zijn zelfverzekerd en intelligent. Dit ras is een zeer snelle agent en vergt heel wat beweging. Hij is volgzaam en gelijk gestemd. De altijd waakzame Garafiano is gemakkelijk te trainen en is naast een goede waakhond, een fijne familie metgezel. Ze kunnen goed overweg met kinderen en andere honden. De Garafiano is een gehoorzame en vriendelijke hond.
garafianoiozz.jpg

Verschijning
Middelgrote tot grote hond. De achterhand is in de regel 1-3 cm hoger dan de schouderpartij. Relatief korte hals en fijne kop vergeleken met het lichaam, dat krachtig gebouwd is. Het lichaam is lang en robuust, niet te kort met diepe, brede borst en licht gewelfde ribben. Snuit is altijd zwart en ogen bruin. Licht gewelfd voorhoofd, de oren ver achter op zijn kop, dan wel hangend of een beetje omhoog. Lange dichte beharing, met wollige ondervacht.
Staart: Lang reikend op de sprong, sabel vormig. Tussen de sprong gedragen wanneer de hond in rust is. Matig gekrult wanneer de hond in beweging is. Voetzolen zijn dik en stevig .

perro-pastor-garafia-kZMG--620x349abc.jpg

Raskenmerken
Gewicht van volwassen reuen (gemiddeld, in Kilo's): 28-35
Gewicht van volwassen teefjes (gemiddeld, in Kilo's): 24-30
Schofthoogte reutjes (gemiddeld, in cm): 57-64
Schofthoogte teefjes (gemiddeld, in cm): 55-62
Kleuren: bruingeel ("leeuw kleur"), geel, grauw
Speciale kwaliteiten van het ras:
Aangepast aan een bepaalde omgeving: Het ras is zeer goed aangepast aan stijle bergen en is zeer primitief/authentiek.
Andere speciale kwaliteiten: Zeer mooie herdershonden, zeer intelligent, trouw en gevoelig.
000islas-canariaslogo-kopie-250.jpg


De zeven populairste Spaanse hondenrassen
nader bekeken

SPANJE - zondag 21 mei 2017 - Spanjaarden houden van honden en hebben deze vaak als huisdieren, en daarnaast voor de jacht, of voor het werk. Er zijn steeds meer Spanjaarden die honden nemen om samen met het gezin  onder een dak te wonen, maar er zijn ook nog heel veel Spanjaarden die honden houden voor de jacht. Daarnaast zijn er honden die voor werk gebruikt worden zoals bij het hoeden van schapen. Ondanks het feit dat buitenlanders vaak de mening zijn toegedaan dat Spanjaarden  niet van honden houden, is dat niet helemaal correct.

Men hoeft daarvoor alleen maar om zich heen te kijken in Spanje, waarbij dan meteen opvalt dat er ontzettend veel mensen wandelen met hun honden, in alle soorten en maten.
f6f440b387c1cc073aeebfcaaba1d882-1.jpg
Uiteraard zijn er helaas nog steeds Spanjaarden die honden mishandelen en/of vermoorden, maar daar gaat dit artikel nu even niet over (daar hebben we al veel over geschreven). Dit keer kijken we naar de typische Spaanse hondenrassen die in het land te vinden zijn.

7c5aeffb2fb364d68d386fbc60e65def.jpg
Galgo
De Spaanse windhond of Galgo Español is van oorsprong ruwharig en gedraagt zich tegenover andere honden en mensen zeer sociaal. De Galgo heeft als kenmerk dat alles lang is, de nek, rug, kop, en de staart met daarin een knik. Het zijn waakzame honden maar ook zeer aanhankelijk en sociaal ten opzichte van andere honden. Net zoals andere windhonden is ook de Galgo Español een jachthond en wordt deze ook gebruikt bij ren wedstrijden  en veldlopen. Helaas is dit type hond net zoals de Podencos een ras dat vaak door jagers in de steek wordt gelaten, of nog erger… worden omgebracht.

35fa5e6b4a39af35fb89233657abf44a-1.jpgPodenco
In de groep van podencos zijn er vier verschillende te vinden in Spanje, te weten de podenco Canario, podenco Ibicenco, podenco Andaluz en de podenco maneto. Dit hondenras kan gezien worden als een primitieve windhond die hoofdzakelijk gebruikt wordt bij het jagen in Spanje maar ook steeds meer als huishond gezien wordt. Deze honden hebben een goed karakter waarbij ze tegen volwassenen en kinderen erg vriendelijk zijn maar tegelijk erg pittig kunnen zijn naar andere honden toe. Gezien het feit dat deze honden het heerlijk vinden om te jagen en het voornamelijk van de geur en hun neus moeten hebben, worden deze honden dan ook veel gebruikt door de Spaanse jagers. De podenco Canario is afkomstig van de Canarische Eilanden, terwijl de podenco Andaluz uit Andalusië komt en naast een kortharige ook een langharige versie kent. De podenco Ibicenco is te vergelijken met de overige podenco varianten, net zoals de podenco Maneto al heeft deze laatste als kenmerk dat die korte poten heeft.

243dbe4b298c85e66542f77899074bca.jpg
Perro de agua
De perro de agua Español is erg bekend in Nederland, België en de rest van de wereld en heeft de naam Spaanse Waterhond. Dit ras hoort bij de Retrievers, Spaniëls en Waterhonden en zijn erg gehoorzame en attente honden die gemiddeld tussen de 38 en 50 cm groot worden. De honden hebben als kenmerk dat ze lang en gekruld haar hebben waarbij er verschillende kleuren te vinden zijn maar vaak gaat het om een combinatie van bruin met een andere kleur die witte vlekjes laat zien. Het zijn mooie honden om te zien, zeker als ze uit het water komen als ze gezwommen hebben, iets wat ze erg graag doen. Het is een ideale hond om in een gezin met kinderen te hebben.

4530da18e903548fea8ba8a68c0213b8.jpg
Sabueso Español
Deze Spaanse rashond hoort bij de dashonden en de zogenaamde lopende honden. Ze worden gezien als trouwe, aanhankelijke en lieve jachthonden. De Sabueso Español is kortharig en meestal licht van kleur maar kan ook in donkere vorm voorkomen. Dit hondenras wordt in Spanje onder andere gebruikt als jachthond maar ze duiken steeds meer op als huishond omdat de honden zachtaardig zijn en ook goed met kinderen overweg kunnen. De Sabueso Español is een actieve hond die buiten het jagen erg actief is en van rennen houdt omdat ze hun energie kwijt moeten.

325e14a34e00517be97384e7cd61cce0.jpg
Mastín
Net zoals bij de podencos zijn er bij de mastín ook meerdere soorten te vinden zoals de mastín Español, mastín del Pirineo, dogo Mallorquín, dogo Canario en alano Español.
De mastín Español is een hondensoort die bekend is onder de Nederlandse naam: ‘Spaanse Mastiff’, en hoort bij de doggen soort.
Over het algemeen zijn het intelligente, zelfverzekerde en zachtmoedige honden die echter ook wantrouwend kunnen zijn naar mensen en andere honden die ze niet kennen.
Gezien het feit dat deze honden 70 tot 80 kilo zwaar kunnen worden zijn ze een hele verschijning. Normaal gesproken zijn het éénkleurige honden die zowel geschikt zijn als kuddehoeder, of als waakhond. Naast de Mastín Español zijn er nog de mastín de Pirineo die veel in de Pyreneeën te vinden is, en de dogo Mallorquin die, zoals de naam al aangeeft, van oorsprong van Mallorca komt. Dan is er ook nog de dogo Canario die van de Canarische Eilanden komt.

da9dd1d013028b03cc656097a289fefb.jpg
Ratonero Bodeguero Andaluz
Dit hondenras is zoals de naam al aangeeft afkomstig uit de regio Andalusië en dan vooral uit de provincie Cádiz.
Het gaat om een kleine hondensoort wiens naam is afgeleid uit het feit dat deze ratas (ratten) en ratones (muizen) moest opsporen in de bodegas (wijnhuizen, wijnkelders).
De Ratonero Bodeguero Andaluz is een kleine, snelle en flexibele hond die bijna altijd wit gekleurd is met zwarte of bruine vlekken. Het zijn daarnaast vrolijke, actieve, nieuwsgierige, sympathieke, dappere , en onrustige honden.
Er is ook een ratonero Valencian die dus uit de deelstaat Valencia komt en daar ook wel gos rater Valencià genoemd wordt.

fc2ed4b4434e3299da23e5767b681c43.jpg
Perros de pastor en perros boyeros
Deze groep honden kan omschreven worden als herdershonden (perros de pastor) en veedrijvers (perros boyeros).
Het gaat in dit geval om de perro de pastor Mallorquín, perro de pastor Catalán, majorero, perro de pastor Vasco,  en de perro de pastor Garafiano.
Er zijn dus herdershonden die van de Balearen komen, herdershonden uit Catalonië en Baskenland en van de Canarische Eilanden.
Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om honden die gebruikt werden/worden voor het bewaken en hoeden van de kudde op aanwijzing van de herder.
Het zijn echter ook plezierige gezinshonden maar ze worden ook gebruikt voor de beveiliging.

Bron: http://www.spanjevandaag.com

ZZZIslas-canariaslogo-944.jpg


De Spaanse Partij voor de Dieren doet in het Congres het wetsvoorstel: ‘leycero’,
tegen dierenmishandeling

SPANJE - zaterdag 20 mei 2017 - PACMA, de Spaanse Partij voor de Dieren, zet zich in voor alle dieren in Spanje en wil een einde maken aan elke vorm van dierenmishandeling, of dat nu honden, katten, paarden, koeien, stieren,  ezels,  of olifanten zijn, geen enkele levend wezen mag mishandeld,  of misbruikt worden. Helaas hebben dieren in Spanje te maken met verschillende wetten die per deelstaat weer anders kunnen zijn en dus pleit PACMA voor een landelijke wet met de campagne:  ‘leycero’.

Op woensdag 17 mei 2017 heeft  PACMA, de Spaanse Partij voor de Dieren, een wetsvoorstel aan het Spaanse Congres gepresenteerd  waarmee de partij pleit voor:
Een nationale wet met landelijke regels wat betreft dierenmishandeling en de daarbij horende verboden en straffen zie: https://pacma.es/la-ley-cero-llega-al-congreo
leycero_presentacin_Congreso-488x325.jpg
AMP_3047-828x551.jpg
fotonoticia_20170517142835_500.jpg

opengraph.pngPACMA
noemt deze wet ‘Ley General de Bienestar y Protección de los Animales’ (“Algemene Wet Welzijn en Bescherming van Dieren’) wat dan een van de meest ambitieuze politieke veranderingen zou kunnen worden in Spanje.
58-1.jpg

Handtekeningen
In het kort noemt men deze wet ook ‘leycero’ (‘wet nul’) wat neerkomt op:  ‘tauromaquiacero, ‘circos con animales’ cero , en ‘sacrificio’ cero; ofwel: ‘stierenvechten’nul, ‘circussen met dieren’ nul, en ‘doden van dieren’ nul.
Op de speciale internetpagina van PACMA: https://pacma.es/leycero kunnen geïnteresseerden hun handtekening plaatsen, om zo meer druk uit te oefenen op de Spaanse politici. Op het moment van schrijven zijn er al ruim dan 58.000 handtekeningen verzameld, en dat in slechts 48 uur tijd.

Probleem
Het probleem in Spanje is, dat het land een centrale regering heeft in Madrid maar daarnaast ook nog eens 17 zelfstandige regeringen in de deelstaten. Dat zorgt ervoor, dat er landelijk bijna geen wetten bestaan om de dieren te beschermen. Het is geen geheim, dat de Partido Popular (PP) voorstander is van zowel het stierenvechten als, ook van  de jacht op dieren  in het land. Het zal dus moeilijk zijn, om leden van de PP te overtuigen, maar er zijn meer grote politieke partijen zoals de PSOE, Podemos en Ciudadanos die wellicht wel veranderingen willen.

Enkele voorbeelden: In de deelstaat Castilla-La Mancha is het voor jagers toegestaan om in de steek gelaten dieren dood te schieten, terwijl dat in Andalusië niet is toegestaan.
Hanengevechten zijn nog steeds wettelijk toegestaan op de Canarische Eilanden terwijl dat in Galicië verboden is.
In Galicië is een paard weer slecht beschermd, terwijl men deze viervoeter in Catalonië als huisdier ziet.
Het doden van stieren is nog steeds op veel plaatsen in Spanje toegestaan, maar verboden in Catalonië, Baskenland en op de Canarische Eilanden.
En zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden op te noemen.
ley-cero-pacma.gif
PACMA pleit nu voor een nationale wet die alle dieren moet beschermen, ongeacht waar deze verblijven en leven  op Spaans grondgebied. Daarom komt de Spaanse Partij voor de Dieren met het initiatief ‘leycero’, wellicht wel een van de meest ambitieuze projecten voor verandering in Spanje, aldus PACMA. Ook u kunt dit nobele initiatief steunen, ga naar:
https://pacma.es/leycero en plaats uw handtekening

 ZZZIslas-canariaslogo-929.jpg


Spaanse Congres heeft het afknippen van staarten van honden eindelijk verboden

SPANJE - zaterdag 18 maart 2017 - Na een vertraging van 30 jaar is het nu dan toch eindelijk verboden om staarten, of oren af te knippen van honden en is het ook niet meer toegestaan om de stembanden, of tanden te verwijderen van honden; of nagels van katten uit te trekken. Dit verbod geldt voor alle eigenaren van honden en katten, dus ook voor jagers. De oppositiepartijen in het Spaanse  Parlement  hebben daarmee een uitzondering - die de Partido Popular (PP) graag wilde hebben - op de nieuwe wetten verwijderd.

Het is een praktijk die nog veel voorkomt in Spanje, het afknippen van de staart, of het couperen van honden. Dat kan gebeuren door jagers omdat dit makkelijker is voor de honden, of om esthetische redenen waarbij een eigenaar of fokker van een hondenras meent dat het er mooier uitziet als een hond geen staart heeft. Medio februari 2017 is er een kleine doorbraak gekomen in de Spaanse wetten, waarbij gesteld wordt dat huisdieren in de toekomst geen ‘dingen’ meer zullen zijn maar ‘levende wezens’.
C7Cb-HXXEAAjwif-488x293.png
67f39a55d3194e2b5116aa8883d5f6c6-1.jpg Honden-staart.png
15380.jpg doberman-pinscher-300x264.jpg HeloBOWPortlandJan2008B-TRQ-CROPPED650pixels.jpg
De Partido Popular (PP) partij wenste een ‘uitzondering te laten opnemen in deze wetswijziging, waarbij het dan  toegestaan zou blijven  om de staarten en oren van honden, in de meeste gevallen jachthonden, te korten, of te couperen. Als het aan de regerende partij PP lag, zou dat gewoon nog mogen in de toekomst. Op aandringen van praktisch alle oppositiepartijen heeft  het Spaanse Congres echter voor een verbod gestemd, wat er is gekomen omdat 175 congresleden voor stemden, 136 tegen (hoofdzakelijk de PP en de Baskische partij PNV), met 37 stemonthoudingen.

Europa
In 1987 is door 47 lidstaten van de Raad van Europa aangenomen, om de Europese Conventie voor de bescherming van dieren aan te passen. Sindsdien hebben 23 landen hun eigen wetten conform deze Europese basiswetgeving voor het welzijn van dieren aangepast, het merendeel tussen de jaren 1990 en 2002. Het couperen van de oren bij honden is sinds 1 oktober 1996 in Nederland ,en sinds 1 oktober 2001 in België verboden. Het couperen van staarten bij honden is sinds 1 september 2001 in Nederland ,en sinds 1 januari 2006 in België verboden.
Spanje begint daar nu pas mee, 30 jaar na de overeenkomst.

Spaanse Deelstaten
Bij het ontbreken van landelijke wetten nemen de Deelstaten  vaak het heft in eigen hand en maken zij streekgebonden wetten. Dat is ook het geval met het afknippen van staarten en oren bij dieren, praktijken die in bijvoorbeeld in Catalonië, Aragón, Navarra, de Comunidad de Madrid, de Comunidad Valenciana, Murcia en Andalusië al niet meer waren toegestaan.
In andere Deelstaten zoals de Balearen, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baskenland, Galicië, Asturië en Cantabrië was het echter nog wel toegestaan om staarten en oren af te knippen bij dieren, in het bijzonder bij honden. Dat is dus nu aangepast en is er een nationaal verbod gekomen op het afknippen van staarten, oren, het verwijderen van nagels, stembanden en tanden. Een kleine (of grote) overwinning voor de honden en katten in Spanje.
ZZZIslas-canariaslogo-700.jpg


Een oproep voor het verbieden van de ‘wreedheid’ van de hanengevechten op Canarias

Dierenbeschermers op Tenerife starten een campagne,
opdat men een eind maakt aan deze wrede evenementen,
die vallen onder de Deelstaatwetten

CANARISCHE EILANDEN - zondag 12 maart 2017 - Met kippenvel starten dierenliefhebbers een campagne - vooral na de recente ontmanteling van een netwerk dat hondengevechten op Tenerife organiseerde - om te bereiken dat men voor eens en voor altijd de peleas de gallos (hanengevechten) op Canarias verbiedt.

Het doel: het intrekken van de tegenstrijdige wet die deze ‘wrede’ en ‘wilde’  evenementen  toestaat, zoals de dierenliefhebbers aangeven.
GALLOSportada1111.jpg GALLOSOTRACRUELDADENELPERUf.jpg

De oorlog, die tot ver teruggaat, is teruggekeerd en de verenigingen voor dierenwelzijn beloven een zware strijd om eindelijk een einde te maken aan een evenement dat men  brandmerkt als ‘anachronistisch’ (‘in strijd zijnde met de tijdrekening’).
crestas.jpg                                             Twee hanen volop in  gevecht.
images-149.jpg
Het Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal   (Canarisch Solidariteitsnetwerk Tegen Dieren wreedheid) is een overlegronde  begonnen  met de diverse autoriteiten van het Eiland om een doel te bereiken dat onder de eigen verenigingen een noodkreet is.

De eerste steunbetuigingen heeft men al ontvangen. Het College van Dierenartsen van de provincie Tenerife heeft, na een recente ontmoeting  met de verantwoordelijken van het Red Canaria, haar steun gegeven aan de campagne om een eind ten maken aan de riñas de gallos (hanengevechten).
Daar heeft zich de burgemeester van  Güimar, Carmen Luisa Castro, van de Partido Popular (PP), bij aangesloten, die publiekelijk toegeeft:  men kan niet tegen het mishandelen van dieren zijn en toestaan dat men doorgaat met het houden van riñas de gallos (hanengevechten), of met het in erbarmelijke toestanden houden van jachthonden.

Gallos1-1.jpg
download-81.jpg

Castro is bijzonder gevoelig in deze zaak omdat het hondenmishandelingsnetwerk door de Policía Nacional (Rijkspolitie) uitgerekend is opgerold op een boerderij in Güimar. De burgemeester heeft verduidelijkt dat dit niet wil zeggen dat deze illegale organisatie - die van de hondengevechten - hun hoofdvestiging hebben in Güímar. Niet in het minst. Geen enkele gemeente op de eilanden is veilig dat sommige gewetenlozen deze evenementen organiseren binnen hun grenzen.

Canarias is een van de twee regio’s in Europa, samen met Andalusië, waarin het houden van hanengevechten legaal is gebleven. De Ley autonómica canaria 8/1991 (Canarische Zelfbeschikkingswet), die op dat moment een precedent schiep, met inbegrip van een grote tegenstrijdigheid, stelt duidelijk: “dat men het gebruik van dieren verbiedt bij gevechten feesten, evenementen, en andere activiteiten die mishandeling, wreedheid, of lijden met zich meebrengen,”  maar maakt een uitzondering voor hanengevechten die men omschrijft op plaatsen waar dat traditie is.

Hetzelfde wettelijke kader geeft aan, “dat de overheden zich afzijdig houden van handelingen met betrekking tot de bevordering van deze activiteiten,” van hanengevechten, en het tegelijkertijd op de Dias de Canarias de Canarische Regering is die, telkens op 30 mei, een riña de gallos (hanengevecht) opneemt in het officiële programma.

Het was Miguel Cabrera Pérez Camacho, voormalig Canarisch PP-parlementslid, die al in 1990  het verbod heeft voorgesteld op deze liefhebberij - naast die van het stierenvechten, het duiven schieten ,en de hondengevechten die, men heeft beëindigd, omdat ze illegaal verklaard zijn. Wat hij diverse keren opnieuw heeft voorgesteld maar politiek niet heeft kunnen bereiken.
”Het is het meest wilde en beklagenswaardige evenement dat men momenteel toestaat op Canarias. Het is dat wat ons het dichts bij de onderontwikkelde wereld en bij de wildheid brengt,” zo is Pérez Camacho van  mening.

De uitzondering in de genoemde Wet beperkt zich tot die punten op de Archipel waar voorliefde voor de riñas (gevechten) bestaat, waar die net zo wettelijk zijn als op het grootste deel van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) de corridas de toro (stierengevechten), of de encierros (het op straat overbrengen van de stieren naar de hokken,  zoals bijvoorbeeld in Pamplona). De voornaamste bastions bevinden zich in Telde, Arucas (Gran Canaria), Tazacorte, Los Llanos de Aridane (La Palma), Güímar en Santa Cruz (Tenerife). Alleen op La Gomera ontbreekt het aan de reñideros (zoals men de locaties noemt waar deze competities plaatsvinden).

De Canarische Regering was van mening, dat het hanenvechten legaliseren met zoveel beperkingen (alleen op plaatsen met een kippenstal, de onmogelijkheid overheidssubsidies te geven, het verbod op toegang voor 16 jarigen en jonger) dat deze mettertijd zouden verdwijnen, omdat ze alleen aanhang zouden vinden bij oude mensen.
peleagallosfilip3.jpgMaar de werkelijkheid is zoveel jaren later, dat er veel jongeren naar de reñidores komen, de installaties (elk met een aantal van nooit meer dan 200 zitplaatsen) zich vullen en men becijfert dar er op geheel Canarias 9.000 personen zijn die verbonden zijn aan galleras (hanenfokkerijen) en verenigingen.

Podemos en Sí se puede zijn de enige politieke partijen die hun oppositie hebben laten blijken tegen deze elementen en die hun steun geven aan het intrekken van deze wet, of in elk geval, aan een herziening ervan. Noch CC, noch de PSOE, noch de PP kunnen tot deze zaak gerekend worden, behalve enkele vertegenwoordigers die persoonlijk, en in de marge van de partij, hebben gekritiseerd dat de Archipel de riñas (gevechten) blijft toestaan.

Het Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal en alle verengingen die het steunen, verwachten dat het dit keer ‘definitief” zal zijn. Zo verzekert een van hun woordvoerders, Abel Román, die het als ‘ongelooflijk’ beschouwd, “dat men deze Danteske evenementen van lijden en pijn door blijft laten gaan, tegenover een steeds vaker dierengevoeligheid van de Canario’s.” Dit is het moment dat de politici een stap voorwaarts zetten en een einde maken aan deze barbaarsheid.”

Abel Román vraagt zich af waarom de overheden en de politici ‘con la boca chica’ (‘met kleine mond’) zeggen dat ze tegen de hanengevechten zijn, “maar ondertussen niets doen om ze te verbieden op Canarias, op dezelfde wijze als ze dat gedaan hebben met andere wrede gevechten.” De traditie, kan nu niet langer als excuus gelden,” zo concludeert hij.

Anderzijds verdedigen de liefhebbers de hanengevechten, omdat ze, "una tradición arraigada"(“een sterke traditie”) zijn op Canarias.
ZZZIslas-canariaslogo-670.jpg


Huisdieren zijn binnenkort in Spanje geen ‘voorwerpen’  meer maar: ‘levende wezens’

SPANJE - vrijdag 17 februari 2017 - Op aandringen van de politieke partij Ciudadanos hebben alle andere politieke partijen in het Congreso (de Tweede Kamer)  ingestemd met een wetswijziging waarin wordt opgenomen, dat huisdieren in de toekomst geen ‘bienes muebles’ (‘roerende goederen’) , of voorwerpen zijn, maar gezien worden als ‘seres vivos dotados de sensibilidad’, ofwel als: ‘levende wezens met gevoelens’. Dat is in Spanje een grote stap voorwaarts in de wereld van huisdieren, maar moet nog wel worden goedgekeurd door het Spaanse Parlement.

 In Spanje worden dieren voor de wet gezien als bienes muebles (roerende goederen)  die kunnen worden gekocht, verkocht, geschonken/of achtergelaten. In andere Zuid-Europese landen, zoals Italië, worden dieren beschouwd als seres vivos (levende wezens) en zijn de wetten strenger, iets wat ook sinds kort in buurland Portugal het geval is. Waarschijnlijk zouden er veel problemen opgelost kunnen worden indien huisdieren in Spanje als levende wezens gezien zouden worden en niet als voorwerpen.
logo_pacma_horizontal-4.jpg

Dat is dan ook de reden, dat er in het Spaanse Congreso (de Tweede Kamer), op verzoek van 250.000 personen die hun handtekening hebben gezet onder een petitie op Change.org van Justicia y Defensa Animal, (zie: https://www.change.org/p/cortes-espa%C3%B1olas-reformen-el-c%C3%B3digo-civil-los-animales-no-son-cosas), gediscussieerd is over een wetswijziging rondom de wettelijke staat van huisdieren in het land. Congreslid Guillermo Díaz van Ciudadanos noemde in zijn betoog onder andere de honden Rico van Mariano Rajoy, Tirso van Pablo Iglesias en Tacky van collega congreslid José Manuel Villegas, om overtuigender over te komen.

 cosas.jpg

Dat bleek te helpen, want het verzoek voor een wetswijziging is door alle partijen unaniem goedgekeurd en het verzoek kan nu naar het Parlement gestuurd  worden. Mocht het daar goedgekeurd worden, dan zou het de eerste keer zijn sinds de wetten rondom huisdieren zijn  vastgesteld in de 19de Eeuw, dat er wijzigingen komen rondom de behandeling van huisdieren zoals honden en katten, iets wat in Catalonië al tijden geleden veranderd is.

Reactie Partij voor de Dieren
Ondanks het feit dat het een stap in de goede richting is, is de Partij voor de Dieren (PACMA) nog niet tevreden en zien ze het voorstel van Ciudadanos en het debat in het Congreso als een gemiste kans om verder te gaan en meer hervormingen door te voeren.
Er is weliswaar een start gemaakt maar; maar om de dieren in het algemeen beter te kunnen beschermen zijn verdergaande wijzigingen nodig.

Het erkennen van het hoogste niveau van bescherming en goede welzijnsnormen op basis van de toestand van de dieren en het herkennen van de psychische en fysieke gevoeligheid zijn van fundamenteel belang voor een goede bescherming, zoals ook aangegeven staat in een Europees verdrag.
Het rechtstreekse gevolg moet de erkenning zijn van de verplichting om dieren geen lijden, geweld, angst of een andere ongepaste behandeling toe te brengen op laste van juridische straffen.

Nu is het te hopen dat in de toekomst de situatie van huisdieren, en dieren in het algemeen, gaat verbeteren in Spanje. Voorlopig is het echter nog niet zo ver, maar worden alle initiatieven om dat doel te bewerkstelligen in ieder geval door PACMA begroet.
zzzslas-canariaslogo-kopie-104.jpg


Driekoningen-campagne Spanje:
Huisdieren zijn geen speelgoed!

SPANJE - donderdag 5 januari 2016 - Dierenbeschermingsorganisaties en de Guardia Civil herinneren ouders deze dagen eraan dat huisdieren geen speelgoed zijn. Dat doen ze, omdat rond deze tijd van het jaar veel ouders beslissen in plaats van een pop, computerspelletje, of fiets… een huisdier cadeau te doen aan hun zoon, of dochter met het traditionele Driekoningenfeest. In de meeste gevallen gaat het dan om puppies die natuurlijk groter gaan worden.

Net zoals ander speelgoed raken kinderen vaak snel uitgekeken op de cadeau gekregen huisdieren waarna deze vaak in de steek worden gelaten, en wat men dus probeert te voorkomen. Daarnaast worden die kleine  schattige hondjes en katjes snel groter waarna kinderen de ‘puppy’ (cachorro) niet meer zo leuk vinden en de ouders er ook geen trek meer in hebben.
dier.jpg

 GEEF me NIET CADEAU met KERSTMIS
      IK BEN GEEN SPEELGOED


  Een groot percentage met Kerstmis  cadeau gedane dieren
                  eindigt verlaten binnen enkele maanden
                KOOP GEEN LEVENS.


Opvangcentra zien het elk jaar weer gebeuren, enkele maanden na Driekoningen (Los Reyes Magos) zijn de kleine honden en katten groter geworden en zien ze dat er een toename is van in de steek gelaten huisdieren die vaak niet ouder zijn dan 12 maanden. Daarom voert men elk jaar weer campagne om ondoordachte aankopen, en daarna sporadische  adopties, te voorkomen.

Ook de Guardia Civil, via haar afdeling Seprona altijd al erg actief via de sociale media als het gaat om dieren en dierenmishandeling, roept ook op tot het op een verantwoorde manier   omgaan met huisdieren. Ook zij laten herhaaldelijk en nadrukkelijk weten dat honden en katten geen speelgoed zijn.
zzzislas-canariaslogo-kopie-59.jpg


Wat zijn de verplichtingen
bij het hebben van een hond in Spanje

SPANJE -  ZONDAG 1 JANUARI 2017 - Regelmatig schrijven we op ‘Gran Canaria actueel’ over  vreemde en gruwelijke tradities c.q.  mishandeling van dieren, waar men als ‘buitenlander’ niets van begrijpt; maar wat zijn nu eigenlijk de wetten en verplichtingen als men een hond heeft in Spanje. Er zijn immers veel buitenlanders die een hond hebben, waarbij deze is meegenomen vanuit Nederland, of België naar Spanje,  of een hond die in Spanje in het gezin is gekomen, of via een asiel is geadopteerd.

Men ziet het maar al te vaak in Spanje, honden die op straat rondlopen en in de steek zijn gelaten door hun baasje dat er even geen zin meer in had, of de hond te oud vond, of te groot, of… er zijn genoeg vreemde en belachelijke redenen op te noemen maar feit is dat het ‘afdanken’ van honden (en katten) in Spanje een groot probleem is. Jaarlijks worden er meer dan 115.000 honden in de asielen opgenomen waarbij voor een groot deel een nieuwe thuis gevonden wordt maar helaas, in de zieke en oude gevallen, worden ze ook nog steeds afgemaakt, vaak omdat er simpelweg geen plaats meer is en de kans op adoptie erg klein is.

Degene die een hond (en kat) hebben in Spanje, hebben ook een verplichting. Dat geldt natuurlijk voor alle Spanjaarden maar ook voor de buitenlanders die ervoor hebben gekozen om een nieuw leven op te bouwen in Spanje.

HOIND.jpgIn Spanje worden een dier voor de wet gezien als persoonlijk eigendom (bienes muebles) dat kan worden gekocht, verkocht, geschonken of achtergelaten. In andere landen zoals Italië worden dieren beschouwd als levende wezens (seres vivos) en zijn de wetten strenger, iets wat ook sinds kort in buurland Portugal het geval is. Waarschijnlijk zouden er veel problemen opgelost kunnen worden indien honden in Spanje als een levend wezen gezien zouden worden en niet als persoonlijk bezit.
IMG_8447.jpgEen hond kan makkelijk 17 jaar oud worden en gedurende die jaren zijn er een aantal verplichtingen die de baasjes hebben in Spanje:

Chip
Een hond MOET een identiteits-chip hebben, dat is bij  wet verplicht, waardoor de hond ten alle tijde teruggevonden kan worden en de baasjes te traceren zijn. Helaas is Spanje een groot land met veel deelstaten die elk hun eigen registratiesysteem hebben waardoor de communicatie erg langzaam is en de bureaucratie niet functioneel. Overigens moeten katten in veel deelstaten ook een chip hebben terwijl dat in andere deelstaten niet verplicht is.

Inschrijven
Een hond MOET ingeschreven worden bij de gemeente, iets wat in de praktijk niet veel mensen doen. Niet alleen wordt er door registratie bijgehouden hoeveel honden er verblijven in een gemeente, maar mocht dat aantal groot zijn, dan kan de gemeente ook maatregelen nemen en/of voorzieningen installeren zoals extra prullenbakken voor de poep, speciale afgesloten speel- en uitlaat ruimten voor honden, en hondenstranden. In veel gemeenten is het inschrijven van uw hond gratis, maar bij andere dient men een jaarlijks bedrag te betalen wat een zo ongeveer gezien kan worden als hondenbelasting.

Hondenpoep
Hondenpoep MOET opgeruimd worden maar ook hier ziet men helaas maar al te vaak dat dit niet gebeurt in Spanje. De poepzakjes zijn niet erg duur en men kan ze bij elke Chinese winkel voor minder dan 60 cent vinden (vier of vijf rollen), of kopen bij de dierenspeciaalzaken. Misschien is het gebrek aan prullenbakken het probleem (of excuus) om de poep niet op te rapen, of het feit dat dit als vies wordt beschouwd. Grappig genoeg zijn degenen die de poep niet opruimen ook vaak het kwaadst als ze in hondenpoep trappen… eigen schuld dikke bult! In veel gemeenten hangen prullenbakken met poepzakjes klaar voor gebruik, maar ook daar ziet men helaas dat het oprapen niet altijd gebeurt. Mocht de politie u echter op heterdaad betrappen (of eigenlijk meer uw hond) dan kunnen er flinke boetes tot soms wel 1.000 euro komen. Recent wordt er meer aandacht aan het poepprobleem gegeven in de media.

Riem
Honden MOETEN aan de riem. Dat heeft te maken met de wet voor de veiligheid van de burgers, om problemen te voorkomen. Een loslopende hond kan door veel mensen als vervelend ervaren worden en in sommige gevallen zelfs als bedreigend, zeker als een hond veel blaft. Houdt er rekening mee, dat niet iedereen een hondenvriend is en er veel mensen bang zijn voor honden. De als gevaarlijk geclassificeerd honden (PPP) MOETEN een muilkorf (bozal) dragen.

Omgang
Honden MOETEN goed behandeld worden, voldoende voer en water hebben en ruimte om zich te bewegen. Dat zeggen althans de wetten, of dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, is nog maar de vraag. In principe kan eenieder die zich niet aan deze wetten houdt bekeurd worden en zelfs in de gevangenis belanden.

In de steek laten .
Honden MOGEN NIET in de steek gelaten worden. Dat is weer een onderdeel van de Spaanse wet waarbij men zich kan afvragen, wat gaat er dan fout. De wet zegt dat men honden niet in de steek mag laten, maar dat gebeurt wel massaal, dit terwijl het strafbaar is. Daarom is het belangrijk dat in een geval van dierenmishandeling, of in de steek laten, dat gemeld wordt bij de politie, of via het gratis telefoonnummer van de Guardia Civil (Seprona) 062.

Meerdere honden (of katten)
In het geval dat men vier of meer honden heeft, dan MOET men een licencia núcleo zoológico aanvragen. Dat is een vergunning die verstrekt wordt aan dierentuinen en safariparken maar dan in kleinere vorm. Dit houdt echter wel in dat men aan diverse eisen en verplichtingen moet voldoen, iets wat ook regelmatig gecontroleerd zal worden. Overigens geldt dit ook als men bijvoorbeeld twee honden en twee katten heeft of meer, dan moet men ook de bijzondere vergunning aanvragen. In de praktijk gebeurt dit echter niet erg veel en er zijn meer dan genoeg mensen die vier of meer huisdieren hebben en geen vergunning hebben. Deze personen kunnen op de bon geslingerd worden en kunnen hun huisdieren kwijtraken.

Stranden
In principe mag men met honden NIET de stranden op in Spanje, maar gebeurt dat wel zeer veel. Dit kan echter leiden tot flinke bekeuringen omdat het verboden is. Een hond mag alleen op stranden komen die speciaal zijn aangegeven, of ingesteld als hondenstrand. Gelukkig komen er daar steeds meer van en zelfs de grote steden zoals Alicante, Valencia, Málaga en Barcelona beginnen in te zien dat dit als zeer positief ervaren wordt door de hondenbezitters. Veel mensen menen echter dat men gedurende de wintermaanden, als er toch niemand op de stranden (in het overgrote deel van Spanje) aanwezig is, het dan automatisch is toegestaan om met de hond op het strand te lopen. Helaas is dat niet zo maar de politie kijkt wel vaak de andere kant op als ze een hond op het strand zien in de winter.

Deelstaten
Elke deelstaat heeft zo haar eigen wetten en regels en dat maakt het er niet makkelijker op in Spanje. Iets wat in Catalonië goed geregeld is, kan in Extremadura totaal niet geregeld zijn,  of iets is in  Andalusië niet verplicht, maar in Murcia weer wel , om maar iets te noemen. In principe hebben alle gemeenten op de internetpagina’s hun wetten, regels en verplichtingen staan wat betreft dieren.

Ongetwijfeld is er nog meer te vertellen over het hebben van huisdieren in Spanje. Let echter wel op dat u niet automatisch alle Spanjaarden gemakshalve als dierenmishandelaars bestempelt, dat is allang niet meer zo.


Gesplan gaat de
Albergue Insular de Animales
beheren gedurende geheel 2017

ARUCAS -  zaterdag 31 december 2016  -Het nutsbedrijf Gesplan zal vanaf 2 januari  2017 het beheer op zich nemen van de Albergue Insular de Animales (het Dierenasiel) dat gedurende 21 jaar geleid is door dezelfde vereniging. Men zal het bevoogden in de loop van 2017 op aanbeveling van het Cabildo (Eilandbestuur), dat in Arucas een verandering in het model van de voorzieningen bevordert voor verlaten/verwaarloosde honden en katten.

Het voornaamste albergue de animales (dierenasiel voor verwaarloosde honden en katten) van Gran Canaria gaat op beslissing van het Cabildo (Eilandbestuur) over in andere handen en zal in 2017 een overgang beleven naar een ander model van beheer. Zo heeft het Eilandbestuur besloten, dat investeringen voorbereidt, nieuwe werkprotocollen en een meer professioneel beheer van hit openbare centrum naast de Granja Agrícola Experimental  (Experimentele Boerderij = Landbouwschool) in Arucas. De vereniging, die het in de afgelopen 21 jaar  heeft geleid, wordt uitgestoten; het personeel teruggetreden, en het roer wordt, voorlopig,  overgelaten aan het nutsbedrijf Gesplan.
Captura_de_pantalla_2016-09-06_a_las_8_59_16.png
gespl.jpg
Met bijna 500 dieren die dagelijks in de hokken van het asiel verblijven, gaat het albergue insular (dierenasiel) in Bañaderos van 2017 een overgang meemaken die geleid wordt door het Cabildo (Eilandbestuur), beheerd door het nutsbedrijf  Gesplan en gepland door het Colegio Oficial de Veterinarios (College van Dierenartsen) van  Las Palmas,  dat een plan  voor de huisdieren aan het opstellen is wat gedacht is on te wedijveren met het beheer van de voorzieningen. Dat plan zal de doelstellingen van het asiel  bepalen op  de korte en middellange termijn. Jaarlijks  komen er rond de 4.500 honden en katten naar het asiel en dagelijks verblijven er 500 dieren.
baaderos_LOGO-630x350.jpg edif_albergue_animales1.jpgDe wethouder van Milieuzaken, Juan Manuel Brito (Podemos),van het Cabildo (Eilandbestuur), komt op voor de verandering van het model  van een asiel dat beschouwd wordt als verouderd en gebaseerd is op een  archaïsch model van vrijwilligers en dat nieuwe parameters nodig heeft van professioneel beheer.

Daar eindigen, zo legt hij uit, ongeveer,  rond de helft van de 10.000 honden en katten die men jaarlijks verwaarloost op Gran Canaria, een cijfer dat het Eiland bovenaan een verfoeilijke classificatie  plaatst.
albergue-valle-colino-1.jpgBrito heeft benadrukt dat het personeel van het centrum, ongeveer 10 mensen, zal worden overgenomen door Gesplan en een volledig dienstverband zal krijgen, in plaats van deeltijdcontracten, waarvoor het Cabildo (Eilandbestuur) €150.000,= zal investeren gedurende 2017 in de verbetering van de voorzieningen en dat men in de loop van het eerste kwartaal van 2017 werkprotocollen zal opstellen die momenteel niet bestaan voor het opvangen van de dieren, voor hun adoptie door particulieren, evenals voor het afmaken, en het werk van vrijwilligers met het zicht op de professionaliteit van het centrum.
gesplan.jpgOnder de voor het asiel voorziene investeringen, bevinden zich het verkrijgen van nieuwe eet- en drinkruimten, de modernisering van het hospitaal, de vernieuwing van het hekwerk en de  afvalwaterzuiveringsinstallatie, en de verbetering van de hokken.

Het asiel wordt, voornamelijk, gefinancierd door het Cabildo (Eilandbestuur), maar ook door 19 van de 21 gemeenten van het Eiland (allemaal, behalve Mogán en Agüimes), evenals met   het terugtrekken van dieren en bijdragen van particulieren. Met dat geld betaalt men o.a.  de  salarissen, de dierenartsen, en voer.
000islas-canariaslogo-437.jpg


Onderteken ook de petitie voor een verbod op de jacht met galgo-honden in Spanje

SPANJE - In Spanje, en zeker ook op de Canarische Eilanden, jaagt men nog veel, en vaak worden bij die jacht honden ingezet van het podenco- of galgo-ras. Helaas, zijn voor de jagers deze honden vaak erg goed en nuttig tijdens de jachtperiode; maar daarna heeft men er blijkbaar niets meer aan, en worden ze of in de steek gelaten, of op gruwelijke wijze vermoord. Jaarlijks sterven er volgens onofficiële cijfers ongeveer 50.000 galgo-honden, of worden deze in de steek gelaten. Deze massale afdanking vindt meestal plaats in de maand februari; daarom is nu een petitie opgezet om de Spaanse Regering aan te zetten tot een verbod op het inzetten van honden bij de jacht in Spanje.

Spanje is het enige land in Europa waar het nog is toegestaan om met honden te jagen. Naar schatting zijn er ongeveer 190.000 Spaanse jagers die galgos inzetten bij de jacht op hazen, konijnen en ander klein wild. De galgo behoort, net zoals de podenco, tot het ras dat elk jaar weer het meest te lijden heeft wat betreft het in de steek laten, of nog erger: vermoorden<; door ze onder andere aan bomen op te hangen wanneer ze te oud zijn en niet meer geschikt zijn om bij de jacht ingezet te worden.
554e86553b9d746096e489b526e066d7.jpgHondenasiels in Spanje zitten dan ook boordevol met podencos en galgos die weliswaar veel nieuwe tehuizen vinden bij Spaanse hondenliefhebbers en in het buitenland, maar bij lange na niet genoeg. In plaats van ‘het probleem’0 op te lossen, moet ‘het probleem’ worden aangepakt, vinden dierenliefhebbers en dat kan alleen als de wetten aangepast worden en op een lijn met andere Europese landen komen te liggen.

In de deelstaten Andalusië, Extremadura, Castilla y León, Castilla la Mancha en Madrid worden de honden het meeste ingezet bij de jacht op wild. DE beheerders van de internetpagina Piepvandaag.nl hebben een indringende documentaire gemaakt over het leven van galgos en de problemen die er in Spanje zijn. Om de petitie te ondertekenen kan men naar de internetpagina gaan van Piepvandaag.nl:
https://www.piepvandaag.nl/petitie-verbied-jacht-met-galgos-in-spanje/#PETITIE
,
alle steun is welkom.
zzzislas-canariaslogo-kopie-17.jpg


Belgische opent
grootste honden- en kattenhotel van Spanje
op Tenerife

SAN MIGUEL DE ABONA - dinsdag 20 december 2016-  De Belgische Aline Lemaire heeft op het Canarische Eiland Tenerife het grootste en meest luxueuze dierenhotel van Spanje geopend. Het ‘Mascots Resort’ is gelegen in de gemeente San Miguel de Abona in het toeristische zuiden van het eiland. In het resort hebben honden en katten die daar te gast zullen zijn hun eigen ‘huisjes’ de logiesaccommodatie beschikt over een spa, massage salon, winkel, schoonheidssalon, binnen- en buitenzwembad, en een speciaal zwembad waar de dieren samen met hun baasjes kunnen genieten van het verkoelende water.

De Belgische Aline Lemaire woont anno 2016 al  vier jaar op het eiland Tenerife en heeft gedurende die jaren gezien, dat er vraag is naar een luxe-verblijf voor huisdieren wanneer hun baasjes, of op vakantie (naar het buitenland) gaan, of om de een of andere reden even niet voor de dieren kunnen zorgen.
205d5690416fb186d3a5bc66d4ab8d35.jpg
Met Mascots Resort heeft de Belgische onderneemster iets unieks gecreëerd voor huisdieren die in dit ‘dierenpension’ verblijven. Volgens dagblad La Opinión de Tenerife is dit luxe logiesverblijf  niet alleen uniek in Spanje maar zelfs in heel Zuid Europa.
a1a910_ef82118203ae4ad989878b23c6c20472mv2_d_3576_2236_s_2.jpg
Het honden- en kattenhotel is op zaterdag 17 december 2016  geopend. De Belgische onderneemster is ervan overtuigd dat er zeker vraag is naar dit soort huisdieren-opvang, daar er  alleen al in de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife ruim 40.000 huisdieren staan ingeschreven, en dan heeft  ze  het dus nog niet over de rest van het eiland waar ook veel buitenlanders wonen met huisdieren, en die regelmatig me het vliegtuig - zonder hun huisdier - naar eigen land teruggaan.
a1a910_f21ac6e6f58e4703bc614e3de68bb869.png a1a910_0337e47b209747dfbd931686a2362c32mv2_d_3462_2311_s_2.jpg
a1a910_26ce1966fb504b5a890d5ee75201925emv2_d_3462_2311_s_2.jpg a1a910_2f680136aea44949aba7119e8cc829ecmv2_d_3462_2311_s_2.jpgHet inschrijven als gast in het Mascots Resort (Huisdierenverblijf) kost tussen de €20,= en €25,=  per dag voor zowel honden, evenals katten; waarbij de gast (de hond of kat dus) een eigen ‘huisje’/’bungalow’ met privé tuin krijgt en voorts kan genieten van alles wat het luxehotel te bieden heeft. Meer informatie treft men aan op de internetpagina van Mascots Resort Para Mascotas & Club Canino:  http://www.mascotsresort.com
000islas-canariaslogo-386.jpg


De tien groepen met 21 officiële Spaanse rashonden nader bekeken

SPANJE - zondag 18 december 2016 - Spanje heeft ongeveer 40 hondenrassen die verdeeld kunnen worden in officiële rassen welke erkend worden door het Ministerie van Landbouw en Milieu, en door de Real Sociedad Canina de España (RSCE), en onofficiële rassen die meestal afgeleiden zijn van de officiële Spaanse hondenrassen. (Zie: http://rsce.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1562&Itemid=365)

Traditiegetrouw zijn het Spaanse honden die in Spanje werkzaamheden uitvoeren in de landbouw, bij de jacht en bij de visserij. Deze honden zijn tegenwoordig echter meer huisdieren geworden en worden nog maar zelden ingezet als werkhond. Een grote uitzondering daarop zijn de jachthonden die nog veel gebruikt worden door de jagers in Spanje. Dit zijn dan ook vaak de honden die het meeste te maken hebben met mishandeling, moord en verbanning.
rashiunden.jpg

Deze lijst beperk zich tot de officiële rashonden   in Spanje waarvan er volgens de RSCE in totaal 21 zijn. Deze zijn weer onderverdeeld in tien groepen die hier nader worden  bekeken.
boyeros.jpgGroep 1: Perros de Pastor en Perros Boyeros
De eerste groep honden kan omschreven worden als herdershonden (perros de pastor) en veedrijvers (perros boyeros). Deze groep telt officieel in Spanje vijf honden, te weten de Perro de Pastor Mallorquín, Perro de Pastor Catalán, Majorero, Perro de Pastor Vasco en de Perro de Pastor Garafiano.

Perro de Pastor Mallorquín
 Dit Spaanse hondenras heeft ook de naam Ca de bestiar wat een hond is afkomstig van de Balearen. Oorspronkelijk was deze een herdershond maar werd met de tijd waak- en beschermhond. De vacht is kort en zwart van kleur en, uitzonderlijk, bestaan er ook langharige varianten. De Ca de bestiar is niet onproblematisch. De hond is onvriendelijk tegenover vreemden en heeft een sterk, beschermend instinct.

Perro de Pastor Catalán
De herkomst van de Gos d’Atura Català, ofwel in het Nederlands de Catalaanse herder ligt in de Catalaanse Pyreneeën. Zijn voorouders waren waarschijnlijk Portugese herdershonden en een langharige herdershond afkomstig uit de Pyreneeën. Dit ras wordt in Spanje gebruikt voor het bewaken en hoeden van de kudde op aanwijzing van zijn herder maar is bovendien een plezierige gezinshond thuis door zijn sociale karakter. Eigenaren moeten er wel rekening mee houden, dat de hond graag bezig wordt gehouden en moeten er tijd in steken, want de Gos is een échte werkhond.

Majorero
De Majorero hond is oorspronkelijk afkomstig van het Canarische Eiland Fuerteventura waar de hond ook bekend staat als Perro Bardino. Van oudsher wordt dit ras gebruikt voor het vee drijven en daarnaast wordt hij ingezet als waakhond. De Majorero of Bardino is een middelgrote kortharige hond die over het algemeen een vrolijk en levendig karakter heeft. Het is een echte werk- en waakhond die niet vies is om grote afstanden op een hard terrein (zoals het vulkanisch terrein op Fuerteventura) af te leggen. Vanwege het karakter is het echter ook een goed huisdier.

Perro de Pastor Vasco
 In dit geval gaat het om een hondenras afkomstig uit Baskenland of Pais Vasco waar dit ras de naam Euskal Artzain Tzakurra heeft gekregen. Dit hondenras wordt tevens als veedrijver gebruikt welke officieel sinds 1995 erkend is door de RSCE. Ondanks het feit dat de Pastor Vasco een territoriaal instinct heeft behoudt hij een sterke band met zijn baasje waar hij zelden van scheidt. Helaas zijn  deze honden de laatste jaren erg doorgefokt waardoor er officieel nog maar 696 van deze rasechte honden te vinden zijn in Spanje.

Perro de Pastor Garafiano
De Pastor Garafiano is oorspronkelijk afkomstig van het Canarische Eiland La Palma waar ook de naam vandaan komt (in het noordelijk deel van het eiland ligt  het dorp Garafía). Ondanks het feit dat deze hondensoort een werker is werd deze hoofdzakelijk gebruikt als huis- en gezelschapsdier. Er was een tijd dat dit hondenras op uitsterven stond maar in de jaren zestig van de vorige eeuw is er een reddingsprogramma gekomen waardoor de hond nu weer veel te zien is, niet alleen op de Canarische Eilanden maar in heel Spanje. De Pastor Garafiano is een middelgrote tot grote hond met lang haar, meestal licht gekleurd. Dit hondenras is erg volgzaam en vriendelijk maar het is ook een blaffer als er gevaar dreigt of vreemden te zien zijn.
suizos.jpgGroep 2: Perros tipo Pinscher & Schnauzer, Molosoides & Perros tipo de Montaña & Boyeros Suizos

De tweede groep kan omschreven worden als honden van de rassen Pinschers, Schnauzers, Molossers en berg- en Zwitserse Sennenhonden. Hieronder bevinden zich vijf hondenrassen, te weten Mastín Español, Mastín del Pirineo, Dogo Mallorquín, Dogo Canario en Alano Español.

Mastín Español
 Deze hondensoort staat bekend onder de Nederlandse naam als Spaanse Mastiff en hoort tot de doggen soorten. Over het algemeen zijn het intelligente, zelfverzekerde en zachtmoedige honden die echter ook wantrouwend kunnen zijn naar mensen en andere honden die ze niet kennen. Gezien het feit dat deze honden 70 tot 80 kilo zwaar kunnen worden zijn ze een hele verschijning. Normaal gesproken zijn het éénkleurige honden die zowel geschikt zijn als kuddehoeder of als waakhond. Vanwege de omvang zijn het niet altijd de beste gezelschaps honden omdat ze niet altijd aan mensen en voornamelijk niet aan kinderen gewend zijn.

Mastín de Pirineo
In het Nederlands heeft dit Spaanse hondenras de naam Pyrenese Mastiff gekregen omdat deze hoofdzakelijk in de Pyreneeën voorkomt en daar ook vandaan komt. Vroeger was het de taak van deze erg gespierde hond om de kuddes schapen te bewaken als de herder er niet was. In principe is de Mastín de Pirineo een mensvriendelijke hond maar men moet wel eerst hun vertrouwen zien te winnen. Daarnaast is het een rustige en zachtaardige hond die graag met mensen samenleeft. Ze hebben een groot uithoudingsvermogen en schrikken er niet voor terug om mens en dier te beveiligen aangezien ze geen grenzen kennen. De Pyrenese Mastiff is wit gekleurd maar er zijn combinaties mogelijk en dit hondenras is dik behaard.

Dogo Mallorquín
Een andere naam voor dit hondenras is Ca de Bou, of in het Nederlands Majorcaanse Mastiff, en zoals de naam al zegt is de hond afkomstig van de Balearen en dan met name van het eiland Mallorca. Deze hondensoort staat erom bekend dat deze erg lief is voor kinderen en graag de “kudde” bij elkaar wil houden waardoor lange wandelingen vaak uitgesloten zijn. De Ca de Bou is een krachtige, gespierde en attente hond. De vacht is kort en de kleuren gaan van goudgeel, beige, blond tot zwart.

Dogo Canario
Dit hondenras wordt ook wel Presa Canario genoemd en behoort tot de Molossers. Zoals de naam al aangeeft is dit ras afkomstig van de Canarische Eilanden waar deze voornamelijk op de eilanden Tenerife en Gran Canaria voorkwam. Oorspronkelijk werd de Dogo Canario gebruikt als drijfhond en als waakhond van voornamelijk vee en bezittingen. Pas de laatste jaren is het ras tot een sociaal, enigszins aangepaste hond gefokt en geniet hij een toenemende belangstelling op het Europese vasteland. De Dogo Canario is een middelgrote, rechthoekige, sterke hond. Hij heeft een zeer heftig temperament, is onverschrokken en heeft een krachtige en diepe blaf. Voor leden van het gezin is dit ras een zeer lieve en trouwe hond, maar voor vreemden is het een heel ander verhaal. De Dogo Canario neemt zijn taak als beschermer zeer serieus en vreemden komen niet verder dan tot het tuinhek. Voor kinderen is de Dogo Canario op zich een vriendelijke hond maar hij kan nog wel eens de neiging hebben om op stevige wijze de eigen roedel te verdedigen.

Alano Español
Dit hondenras heeft een dominant en ernstig maar zeer controleerbaar karakter waarbij hij zeer onderdanig is naar zijn baasje. Het kan echter ook een aanvallende hond zijn maar dat doet deze in principe alleen als die zich bedreigd voelt, of anderen binnen zijn roedel bedreigd worden. Ondanks dat sterke karakter is de Alano Español uiterst vriendelijk naar kinderen en heeft deze veel geduld. Ze zijn evenwichtig, stabiel en zelfverzekerd met een zeer hoge pijngrens. Sterk, beschermend maar niet agressief. Gevoelig voor de stem van zijn baas en heeft geen harde aanpak nodig.
t56erriers.jpgGroep 3: Terriërs

In groep drie bevinden zich de Terriërs waartoe in Spanje de Ratonero Bodeguero Andaluz en de Ratonero Valenciano behoren.

Ratonero Bodeguero Andaluz
Dit hondenras is, zoals de naam al aangeeft, afkomstig uit de regio Andalusië en dan vooral uit de provincie Cádiz. Het gaat om een kleine hondensoort waarvan de naam is afgeleid van het feit dat deze ratten (ratas) en muizen (ratones) moest opsporen in de bodegas. De Ratonero Bodeguero Andaluz is een kleine, snelle en flexibele hond die bijna altijd wit gekleurd is met zwarte of bruine vlekken. Het zijn daarnaast vrolijke, actieve, nieuwsgierige, sympathieke, dappere en onrustige honden.

Ratonero Valenciano
Dit hondenras wordt ook el Gos Rater Valencià genoemd en is afkomstig uit de deelstaat Valenciana. In tegenstelling tot de Andalusische variant die op muizen en ratten in wijnhuizen jaagt, is de Valenciaanse variant bekend om de jacht op ratten in het water of waterratten, deze werden vroeger namelijk veel gegeten. De Ratonero Valenciana is een kleine, snelle en flexibele hond die bijna altijd wit gekleurd is met zwarte of bruine vlekken. Het zijn daarnaast vrolijke, actieve, nieuwsgierige, sympathieke, dappere en onrustige honden. De hond staat er echter wel om bekend dat deze veel en snel blaft als hij iets hoort.

Groep 4: Slaan we over, aangezien er in Spanje geen honden in deze groep Dashonden te vinden zijn.
primiutivo.jpg
Groep 5: Perros Tipo Spitz & Tipo Primitivo

In groep vijf vinden we in Spanje vier hondenrassen die gezien worden als Keeshonden en Oertypen te weten Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podenco Andaluz en Maneto.

Podenco Canario
Dit hondenras kan gezien worden als een primitieve windhond die hoofdzakelijk gebruikt worden bij het jagen in Spanje. Zoals de naam al aangeeft, is deze soort afkomstig van de Canarische Eilanden. Deze honden hebben een goed karakter waarbij ze tegen volwassenen en kinderen erg vriendelijk zijn maar tegelijk erg pittig kunnen zijn naar andere honden toe. Gezien het feit dat deze honden het heerlijk vinden om te jagen en het voornamelijk van de geur en hun neus moeten hebben, worden deze honden dan ook veel gebruikt door de Spaanse jagers. Helaas gaan deze jagers niet altijd even goed om met hun honden en worden de dieren vaak om het leven gebracht, of verbannen en in de steek gelaten als ze niet meer hun functie kunnen uitoefenen.

Podenco Ibicenco
Net zoals de Podenco Canario is ook de Ibicenco-soort een windhond en daarnaast een sportieve hond. Dit hondenras heeft veel beweging nodig en is zeer geschikt voor de lange jacht en voor lange wandelingen. Het is echter ook een gezinshond die goed is voor mens en dier en dabn ook een heerlijke gezelschaps hond is. Ook deze Podenco soort wordt in Spanje veel gebruikt voor de jacht en wordt net zoals de overige Podenco rassen niet altijd goed behandeld door hun baasjes, de jagers.

Podenco Andaluz 
Wat betreft karakter lijkt de Podenco Andaluz veel op de overige Podenco varianten maar in het geval van de hondensoort uit Andalusië komen er ook langharige honden voor. Eigenlijk zijn er drie versies te vinden, de tipo cerdeño met lang en hard haar, de tipo sedeño met zacht en lang haar en de tipo liso met kort en fijn haar. Ook de Podenco Andaluz wordt veel gebruikt voor de jacht en wordt net zoals zijn mede Podenco rassen vaak niet al te best behandeld door de jagers. Daarnaast is de Podenco Andaluz ook een goed gezinsdier en kan deze makkelijk in een gezin met kinderen leven. De hond heeft echter wel veel beweging nodig.
sabueso.jpg

Groep 6: Perros Tipo Sabueso, Perros de Rastro & Razas Semejantes
In groep zes vinden we honden in de groep Lopende honden en Zweethonden (in het Nederlands dan). In Spanje bevindt zich echter maar een hondenras van deze groep, te weten de Sabueso Español.

Sabueso Español
Deze Spaanse rashond hoort bij de dashonden en de zogenaamde lopende honden. Ze worden gezien als trouwe, aanhankelijke en lieve jachthonden. De Sabueso Español is kortharig en meestal licht van kleur maar kan ook in donkere vorm voorkomen. Dit hondenras wordt in Spanje onder andere gebruikt als jachthond maar ze duiken steeds meer op als huishond omdat de honden zachtaardig zijn en ook goed met kinderen overweg kunnen. De Sabueso Español is een actieve hond die buiten het jagen erg actief is en van rennen houdt omdat ze hun energie kwijt moeten.
muestra.jpgGroep 7: Perros de Muestra
In groep zeven bevinden zich  de zogenoemde Staande Honden en in Spanje behoren twee rassen tot deze groep, te weten Perdiguero de Burgos en de Pachón Navarro.Perdiguero de Burgos
Dit hondenras heet in het Nederlands de Staande hond van Burgos en behoort tot de groep jachthonden, Spaniels en Retrievers. Buiten het feit dat het intelligente honden zijn worden ze ook gezien als gepassioneerde jachthonden die een zeer goede neus hebben en harde werkers zijn. Daarnaast zijn het leergierige en meegaande honden die zich goed richten op de baas voor wie ze alles zullen doen. Buiten het jagen worden de honden ook gebruikt om hard te werken, te apporteren en zijn het geschikte huishonden maar dan wel met veel beweging.

Pachón Navarro
Zoals de naam al zegt komt de hond oorspronkelijk uit de deelstaat Navarra en is het buiten een showhond ook een jachthond van klein wild. Dit hondenras is ontstaan door kruisingen tussen de Old Spanish Pointer en andere rassen. De Pachón Navarro wordt gezien als een grote maar rustige, intelligente en trouwe hond die goed kan omgaan met andere dieren en mensen, waaronder kinderen. De honden zijn kortharig en zacht en er zijn verschillende kleuren te vinden.

agua.jpg
Groep 8: Perros Cobradores de Caza, Perros Levantadores de Caza, Perros de Agua

In groep acht bevinden zich Retrievers en Waterhonden waar in Spanje maar een officieel ras van te vinden is, te weten de Perro de Agua Español.

Perro de Agua Español
Deze hond is erg bekend in Nederland, België en de rest van de wereld en heeft de naam Spaanse Waterhond. Dit ras hoort tot de Retrievers, Spaniëls en Waterhonden, en zijn erg gehoorzame en attente honden die gemiddeld tussen de 38 en 50 cm groot worden. De honden hebben als kenmerk dat ze lang en gekruld haar hebben waarbij er verschillende kleuren te vinden zijn maar vaak gaat het om een combinatie van bruin met een andere kleur die witte vlekjes laat zien. Het zijn mooie honden om te zien, zeker als ze uit het water komen als ze gezwommen hebben, iets wat ze erg graag doen. Het is een ideale hond om in een gezin met kinderen te hebben.

Groep 9: Slaan we over aangezien er in Spanje geen honden in deze groep van Gezelschapshonden te vinden zijn.
lebreles.jpg
Groep 10: Lebreles
In groep bevinden zich  de windhonden waaronder in Spanje de Galgo Español.

Galgo Español
De Spaanse windhond of Galgo Español is van origine ruwharig en gedraagt zich tegenover andere honden en mensen zeer sociaal. De Galgo heeft als kenmerk dat alles lang is, de nek, rug, hoofd en staart met daarin een knik. Het zijn waakzame honden maar ook zeer aanhankelijk en sociaal ten opzichte van andere honden. Net zoals andere windhonden is ook de  Galgo Español een jachthond en wordt deze ook gebruikt bij ren wedstrijden. Helaas is dit type hond net zoals de Podencos een ras wat vaak door jagers in de steek worden gelaten, of nog erger: wordt omgebracht.

Buiten de 21 officiële hondenrassen zijn en nog eens tientallen andere gemixte onofficiële hondenrassen te vinden in Spanje. Tevens leven er in Spanje veel honden waarvan de rassen niet Spaans zijn maar afkomstig zijn uit andere landen.
000islas-canariaslogo-372.jpg


De leugen van het verbod op de corridas de toros
(het stierenvechten) op de Canarische Eilanden

Dierenbeschermers waren degenen die de afschaffing hebben verkondigd, maar de werkelijkheid is anders:
Zijn stieren huisdieren?

SPANJE - maandag 24 oktober 2016 - De voorstanders van de beslissing van Catalonië om geen stierengevechten toe te staan, verdedigen dat men 25 jaar geleden op Canarias hetzelfde heeft gedaan, zonder dat iemand protesteerde, maar de werkelijkheid is, dat men op de eilanden niet expliciet het stierenvechten heeft verboden; en deze dus nog plaats zouden kunnen vinden, totdat men ze wel nadrukkelijk verbiedt.

De uitspraak begin oktober 2016 van het  Tribunal Constitucional (Grondwettelijke Hof) tegen de Wet waarmee het Catalaanse Parlement in 2010 de espectáculos taurinos (het stierenvechten) op haar grondgebied heeft verboden, heeft velen zich doen afvragen, waarom men niet hetzelfde gedaan heeft met de Canarische Wet uit 1991, waar al decennia lang geen corridas de toros (stierenvechten) heeft plaatsgevonden.
naamloos-265.png      De verwaarloosde staat van de plaza (stierenvecht-arena) in Santa Cruz de Tenerife.
Er is echter verschil tussen de twee wetten. De eerste is de Ley 8/1991 de Protección de los Animales del Parlamento de Canarias (Wet op de Dierenbescherming uitgevaardigd door het Canarische Parlement) waarin men niet nadrukkelijk de tauromaquia en ook niet de espectáculos con reses bravas noemt, maar wel verbiedt: "la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad y sufrimiento" (“het gebruik van dieren in gevechten, feesten, shows en andere activiteiten met betrekking tot geweld, wreedheid en lijden. "

Daarom heeft men altijd begrepen dat de wet een verbod is op het stierenvechten op de Canarische Eilanden, waar veel eerder al dergelijke shows niet langer werden gehouden, als gevolg van een combinatie van verschillende factoren, zoals het ontbreken van voorstanders; en de hoge kosten van het vervoer van de stieren vanaf het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) naar de Eilanden.

Feit is, dat de laatste corrida (stierengevecht) dat op Canarias heeft plaatsgevonden, zeven jaar was voor deze wet: op 7 januari 1984 in de plaza (arena) van Santa Cruz de Tenerife, die tegenwoordig in verlaten en verwaarloosde toestand verkeert.

Echter, de Canarische wet is dubbelzinnig en heeft geleid tot verschillende interpretaties; omdat Artikel 1 bepaalt, dat het doel ervan is te regelen: "de bescherming van huisdieren en, met name huisdieren"

Is de stier een huisdier? Dat hangt ervan af welk criterium men gebruikt. Volgens de Canarische wet zou die dat wel kunnen zijn, omdat men in Artikel 2 vestigt: “dat men als animales domésticos (huisdieren),” welke vallen onder deze wet, die zijn: “welke voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de mens.”

 Opnieuw geeft de definitie aanleiding tot debatten: de toro (stier), hoe bravo (moedig) die ook is, is ganado (vee) en zijn criador (fokker) noemt men ganadero (veeteler)

Het hangt er maar vanaf of vee voor hun levensonderhoud afhankelijk is van de hand van de mens?

De tekst van Artikel 3 van de Canarische Wet van 1991 geeft beperkingen aan: - "a los animales salvajes cautivos o a los criados con la finalidad de ser devueltos al medio natural" (“voor wilde dieren in gevangenschap, of dieren die men verzorgt, met het doel te worden teruggezet in de natuur”) - en het artikel eindigt met: “No obstante, no serán objeto de malos tratos” ("Echter, deze zullen geen voorwerp van mishandeling zijn.”

Het bewijs dat de wet dubbelzinnig is - hoewel er in feite geen stierenvechten plaatsvindt op Canarias - is dat vooraanstaande politici in het Parlement wat dat goedkeurt, dit op een ander manier interpreteren. De destijds president van de Deelstaat, Lorenzo Olarte, prominent lid van UCD en later CC, heeft meerdere malen geschreven, dat het verbod op stierenvechten op Canarias ‘niet bestaat’, omdat de wet alleen van toepassing is op ‘huisdieren’.

Echter, een van de initiatiefnemers van die wet, Miguel Cabrera Perez Camacho, afgevaardigde van de PP gedurende diverse mandaten, verdedigt dat op Canarias elke bloedige show met dieren is verboden, behalve hanengevechten (die nadrukkelijk genoemd worden in de wet, vanwege hun traditionele oorsprong op de Eilanden).

Het feit is, dat het voor degenen die vandaag regeren op de Canarische Eilanden niet zo duidelijk is. De huidige minister van Landbouw en Veeteelt, Narvay Quintero (CC) heeft in de vorige zittingsperiode gevraagd dat de Senaat: TVE ertoe verplicht op Canarias geen corridas de toros (stierenvechten) uit te zenden; met het argument, dat op de Archipel deze voorstellingen verboden zijn.

Men kan de Canarische wet uitleggen hoe men wil, het oordeel van het Grondwettelijke Hof zal misschien een eind maken aan de tweeslachtigheid die nog wordt gegenereerd, met het zicht op de argumenten welke men heeft gebruikt om de Catalaanse wet te annuleren en die, deels, van kracht zijn; namelijk, twee wetten aangenomen door het Congres na  2013: een die het tauromaquia (stierenvechten) regelt; en die van 2015,welke het immaterieel erfgoed beschermt.

Deze laatste beschermt de corridas de toros (het stierenvechten) als cultreel erfgoed van Spanje. Het Constitucional (Grondwettelijk Hof) heeft laten weten, dat haar oordeel de bevoegdheden van Catalonië erkent inzake dierenmishandeling en openbare voorstellingen, maar heeft ook gevonnist, dat men zich niet kan inmengen in de bevoegdheden van de Staat over het cultureel erfgoed, tot welke bevoegdheden de bescherming van de corridas de toros (het stierenvechten) sinds 2015 geldt.
zzzislas-canariaslogo-509.jpg


Katten op Canarias,
verloren door verwaarlozing in toeristenwijken

Canarias telt officieel 34.322 katten,
maar het aantal zielige, thuisloze katten is veel groter

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 19 oktober 2016 - Canario’s hebben een serieus probleem met katten. Deze weerloze dieren zijn slachtoffer van de overheidsproblemen om antwoord te geven op een dierenkwestie: De deelstaat die stierenvechten verbiedt, heeft in haar toeristenwijken complete nesten met hele trieste en verlaten katten. Slachtoffers van aanvallen van andere dieren.

Het bestaan van andere prioriteiten op de Eilanden - voor de werkloosheid, of voor het verzorgen van afhankelijke personen sinds de crisis is uitgebroken in 2008- heeft verookzaakt, dat er op de eilanden veel op drift geraakte katten zijn, zonder controle . Maar de crisis is niet nieuw; die bestaat al 8 jaar. En met het argument van de crisis, reproduceren de katten zich veelvuldig , zonder overheidscontrole.
gatos-canarios-turismo-k1GH--620x349abc.jpg               Drie katten op de Lanzarote die, nadat hun moeder is overreden,
                              verzorgd worden door de Vereniging ‘
9Lives’.
Canarias telt, volgens de dierenartsen in dienst van de overheid, 34.322 geregistreerde katten; zo zijn er:
- 14.680 op Tenerife,
- 10.410 op Gran Canaria,
-  4.429 op Lanzarote,
-  3.164 op Fuerteventura,
-   1.129 op La Palma,
-      444 op El Hierro,
-        66 op La Gomera.

Een deel van de Deelstaat Canarias met problemen is Lanzarote. De medewerking van het toerisme is niet voldoende. Feit is, dat de katten niet alleen een probleem vormen in het landschap, maar ook in de kwaliteit van het toerisme.

Omdat het met de katten volgens ongeschreven regels altijd gefunctioneerd heeft Ze hadden onderdak, en in ruil daarvoor hielpen ze met het verjagen van o.a. knaagdieren. Van dat feit profiteerden ook de restaurants, waar ze te eten kregen.

Wat voorheen gecastreerde kattenfamilies waren, is nu een ongecontroleerd legioen. Sommige restaurants heb medelijden met hen en geven ze te eten.

Maar tegenwoordig verblijven veel katten verloren in barrancos (ravijnen). Hoewel poezen ernaar steven hun gezinnen bijeen te houden, hebben wilde katten gebrek aan bescherming. Verenigingen zoals ‘9Lives’ op Lanzarote proberen de katten op de eilanden te steriliseren, maar het ontbreekt aan financiële middelen. De medewerking van toeristen en de lokale bevolking, is cruciaal.
zzzislas-canariaslogo-482.jpg


Vijf stranden
waar uw hond een duik kan nemen

CANARISCHE EILANDEN - Op Canarias kan men nagenoeg naar alle stranden gaan met een hond. Men moet alleen een beetje voorzichtig zijn en weten waar dit kan, zonder uiteraard iemand te ergeren.

Het is toegestaan, maar niet officieel
Kies een goed moment waarop uw hond in zee kan zwemmen, gezien het feit dat een hond niet gaat zonnebaden, en zie erop toe dat u niemand stoort. Canario’s zullen niet tekeer gaan als ze iemand men een hond op het strand zien.
naamlooshindzanf.pngDe hond meenemen naar het strand is gezond voor eigenaren en honden. Een andere zaak is de regelgeving en de rol die de lokale autoriteiten aannemen. De hond meenemen naar het strand is gezond voor eigenaren en honden, maar kan aldus ook verboden zijn.
bicabaranco.pngBocabarranco, tussen Telde en Las Palmas de Gran Canaria
Bocabarranco is een heerlijke locatie voor de huisdieren. Het is een strand met zwart zand en de beestjes hebben honderden meters om zich te verfrissen en nieuwe vriendjes te leren kennen. Het waait er nogal. Maar er is geen beperking in aantal uren, Het strand ligt dicht bij een ontziltingsinstallatie, maar honden gaan er niet kitesurfen, een andere aangename bezigheid op dit strand. Houdt de stroming in de gaten.
guimnar.pngEl Puertito op Güímar, op Tenerife
Een geliefde locatie bij Canarische hondjes. Op Tenerife was Playa del Puerto in Güímar een van de eerste Spaanse kustplaatsen waar men huisdieren welkom heette. Er zijn voldoende voorzieningen en het is een heerlijke locatie om een hele dag door te brengen met het gezin en de dieren. Veel harmonie. Het huisdier moet altijd gecontroleerd zijn en als men huiswaarts keert aan de lijn.
arinaga.pngArinaga, Gran Canaria
Dit is een van de locatie is die de voorkeur geniet van eigenaren van huisdieren die niet naar de hoofdstad van Gran Canaria willen gaan om boetes te voorkomen. Het is een geschikte locatie voor de honden Er is een reinigingsdienst en het Gemeentebestuur van Agüímes spaart kosten noch moeite om eigenaren en huisdieren zich hier thuis te laten voelen. Goede schoonmaak, parkeerplaatsen, en ruimte om te wandelen.
tazacorte.pngTazacorte, La Palma
Met honden op het strand komen is toegestaan, wat niet betekent dat het officieel is. De Gemeentelijke Reinigingsdienst houdt deze kuststrook van La Palma goed schoon en wil geen sanitaire verstoringen. De eigenaren moeten hun honden  onder controle houden. Men kan niet op het strand rennen.Het is alleen dat het dier zich verfrist; niet om het in conditie te houden.
coloradas.pngPlaya de Las Coloradas, Lanzarote
Op Lanzarote kan men in Yaiza op het El Afre-strand huisdieren in het water laten gaan. Op Playa de Las Coloradas, is de aanwezigheid van dieren toegestaan van 7:00 tot 10:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur. Deze tijden worden aangehouden omdat dan het aantal badgasten beperkt is.
zzzislas-canariaslogo-239.jpg


De Seprona start een campagne
tegen misbruik van dieren in Spanje

SPANJE - dinsdag 9 augustus 2016 - Spanje maakt ongetwijfeld een grote vooruitgang met het verminderen van de mishandeling van huisdieren; en - hoewel sommige immigranten nog altijd grote problemen zien - is deze verbetering een feit. 

Iets wat alle dierenliefhebbers een plezier zal doen, is de aankondiging door het hoofd van de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) - de milieubeschermingsdienst van de Guardia Civil, dat er een campagne komt, die de titel meekrijgt: #YoSiPuedoContarlo (#Ja IkKanHetVertellen).
yosipuedocontarlo1a.jpgHet doel van deze campagne is, om het bewustzijn van het grote publiek te verbeteren betreffende de bescherming, behandeling en het welzijn van huisdieren. Voorts wil men de Seprona beter bekend maken, en dat de bevolking bij hen ook aangifte kan doen over de mishandeling van dieren.
zzzislas-canariaslogo-97.jpg


Waarschuwing voor het risico op vergiftiging
door de komst
van
gevaarlijke soorten naar Canarias

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 21 juni 2016 - Het Ministerie van Volksgezondheid, van de Canarische Regering, heeft op dinsdag 21 juni 2016 gewaarschuwd voor het risico dat men creëert op de eilanden met de illegale handel van gevaarlijke dieren zoals spinnen, schorpioenen en gifslangen waarvan de beten, zo benadrukt men, potentieel dodelijk kunnen zijn.

Dit zijn dieren die onregelmatig komen en die hun eigenaren verborgen houden, zo wordt uitgelegd in een verklaring van het Ministerie, waarmee men waarschuwt,” dat in geval van ontsnappen, of verwaarlozing, deze gevaarlijke soorten een gevaar voor het publiek vormen, door dodelijkheid van hun gif en moeilijkheden bij het verkrijgen van specifiek tegengif op de Canarische Eilanden."
manly-man.jpg naamloos-212.png
73991.jpg Komodo-Starter-Kit-Ball-Pythons.jpgHet Directoraat-generaal van Volksgezondheid is de mogelijkheid nagegaan van het creëren van een specifieke anti gif bank voor tegen het gif van deze gevaarlijke soorten, omdat - hoewel er twee van deze centra zijn in Spanje die redelijk het gebied van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) dekken – “door de afstand, Canarias niet kan voldoen aan de behoefte bij een ernstig incident,” zo stelt men in het communiqué.
DSC_0618.jpg 4047033_vrouw-wil-slang-kussen-maar-dan-loopt-het-fout-video_image_1.jpgEn, - als bewijs voor de noodzaak - de Eilanden met een antwoordmechanisme op de reactie op vergiftiging door aanvallen van deze dieren te voorzien, wordt eraan herinnerd dat, bijvoorbeeld, in 2015 op Canarias bij een particulier 32 schorpioenen in beslag zijn genomen, waarvan een aantal behoort tot wereldwijd de vijf meest giftige soorten. Bovendien, "is op andere momenten op Canarias de verkoop ontdekt van gevaarlijke soorten via de sociale netwerken," zo voegt men toe.
opisthacanthis-baby3_large.jpg 30420She20wants20to20go20back20cd20220IMG000320small.jpg                                                  Dierenliefhebber, of toch....  mensenhater?
Geconfronteerd met deze realiteit, stelt het Ministerie van Volksgezondheid, dat het idee is, te komen tot de oprichting van een serum-bank die kan reageren op vergiftiging door een groot aantal soorten, en die dan overal op de Canarische Eilanden zou kunnen leveren; omdat men weet, dat dit snelle gezondheidszorg levert bij beten door giftige spinnen, schorpioenen en slangen. "
zzzzzzzislas-canariaslogo-625.jpg


Zes verwaarloosde honden gered
uit een grot in Taco

LA LAGUNA -  zondag 1 mei 2016 - De Policía Ecológica (Milieupolitie) van La Laguna op Tenerife heeft na waarschuwing van diverse omwonenden  op  zondag 24 april 2016 naast zes verwaarloosde honden van het podenco-ras ook nog een dode hond aangetroffen in een grot in de Montaña Pacho, in Taco; de dieren waren omgeven met verrotte etensresten bedekt met larven en vliegen, beschimmeld water, urine en ontlasting.

De aangevallen hond was al enkele dagen dood, vanwege de verwondingen die deze had opgelopen, zo is meegedeeld door de Albergue Comarcal (het dierenasiel)  in Valle Colino,  dat voor de opvang van de geredde honden zorgt.
perrostaco.jpg

                                                                       VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/04/29/101068/rescatan-seis-perros-abandono-cueva-taco-1_p.mp4

De Ecologische Politie van La Laguna is een tuchtprocedure gestart met de bedoeling, te voorkomen dat de honden worden teruggegeven aan de eigenaar, die al een strafblad heeft,  en die een boete tegemoet kan zien van tussen de €100,=  en €600,= per verwaarloosd dier .

Momenteel ontvangen  de dieren de juiste zorg in de Albergue Comarcal, waar men een algemene oproep heeft gedaan voor steunbetuiging, “omdat dit geval - net als vele anderen - niet aan dovemans oren is gericht."
zzzzzzzislas-canariaslogo-440.jpg


Politie neemt gevaarlijke hond in beslag
op Cruz de Piedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 29 maart 2016 -  De Policía Local (Gemeentepolitie) van Las Palmas de Gran Canaria heeft op Goede Vrijdag 25 maart 2016 een potentieel gevaarlijke hond in beslag genomen na het verwonden van een 9-jarig meisje dat speelde in de nabijheid van haar woning.

De feiten hebben zich voorgedaan om 18.00 uur op vrijdag 25 maart 2016, op Polígono de Cruz de Piedra toen de minderjarige aan het spelen was op dit industrieterrein in de nabijheid van haar woning, en plotseling werd aangevallen door een hond die zich heeft vastgebeten  in  haat bovenbeen, totdat de vader van het meisje en een buurman erin slaagden het kind te bevrijden uit de bek van de hond.
img8429.jpg
                            Zijn baas wordt fors beboet voor het begaan van het delict:
                                               Verwonden door onvoorzichtigheid.

De hond  heeft ernstige verwondingen veroorzaakt bij het meisje, dat moest worden overgebracht naar de EHBO van het Hospital Materno Infantil (Bevallingskliniek en Kinderziekenhuis) waar men een chirurgische ingreep heeft verricht; het meisje is ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis,

Na gewaarschuwd te zijn door een melding aan 092, zijn agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie ) naar de plaats van het voorval gegaan en hebben vastgesteld dat het gaat om een hond van het staffordshire-ras, wat wordt beschouwd als potentieel gevaarlijk.

Bovendien hebben de agenten vastgesteld, dat de eigenaar van het dier, een 19-jarige man, geen vergunning heeft voor het houden van potentieel gevaarlijke honden,  en ook niet beschikt over de door de wet vereiste documenten betreffende controle van het dier, dat ook niet was voorzien van de wettelijk voorgeschreven inentingen.

De Policía Local (Gemeentepolitie) onderzoekt, of een vergissing de oorzaak was dat de hond heeft kunnen ontsnappen uit de woning en de minderjarige heeft kunnen aanvallen, zo heeft een familielid  van de eigenaar van de hond aan de politieagenten  laten weten; de eigenaar, bevond zich op dat moment buitenshuis. De Unidad Canina de la Policía Local (Hondenafdeling van de Gemeentepolitie) -  de Politiedienst die bevoegdheden heeft om op te treden in het geval van agressie, veroorzaakt door potentieel gevaarlijke honden - heeft het dier diezelfde vrijdag verwijderd van zijn eigenaar, om het over te brengen naar het eilanddierenasiel waar het beest in quarantaine is gezet.

Uiteindelijk heeft de Policía Local (Gemeentepolitie)  aangifte gedaan tegen de eigenaar wegens het niet hebben van de vergunning voor het houden van potentieel gevaarlijke honden; evenals, voor het niet beschikken over de vereiste documenten voor de controle van de hond; wat diverse boetes zal opleveren.
De Gemeentepolitie heeft bovendien Justitie in kennis gesteld van de feiten, want de verwondingen die bij de minderjarige zijn veroorzaakt moesten operatief worden behandeld en kan worden beschouwd als een delict van: verwonden door onvoorzichtigheid.

zzzzzzzislas-canariaslogo-350.jpg


Uw huisdier is gestorven, wat te doen?

CANARISCHE EILANDEN - Wat men moet doen als een huisdier is overleden, is niet ingewikkeld. Als eerste dient men de micro-chip van het dier af te melden bij de databank en het dier te laten begraven, op de daarvoor aangewezen locaties,  men kan kiezen uit diverse mogelijkheden: van gemeenschappelijke, of individuele, crematie tot begraven.

Het dode dier kan gecremeerd  of begraven worden. Het gaat om een emotionele, maar ook wettelijke en gezondheidstechnische kwestie, waardoor Gemeenten verplichten tot cremeren, of begraven van een huisdier op de daartoe geëigende wijze en op daartoe aangewezen locaties.

Veel gemeenten in Spanje hebben een inzameldienst voor dode dieren, waar particulieren gebruik van kunnen maken.

que-hacer-cuando-muere-tu-perro.jpg
7983823.jpgOphalen van dode huisdieren
Zo heeft de op Gran  Canaria de Mancomunidad del Nordeste  (Noordoostelijke Agglomeratie) een gratis telefoonnummer ter beschikking: 900 11 11 24  voor mensen die zich moeten ontdoen van hun dode dieren van minder dan 25 kilogram. Deze dienstverlening levert men, als het gaat om huisdieren waarmee men samenwoont, of die men in gevangenschap houdt, als het een enkel exemplaar betreft en men de dienstverlening een enkele keer, of sporadisch vraagt.

ddod.jpg

De gemeente Santa Cruz de Tenerife biedt aan particulieren, dierenartsen,en dierenasiels een gratis ophaaldienst voor in de gemeente overleden huisdieren. Voor deze dienstverlening  kan men telefonisch contact opnemen via: 922 224 849 met Urbaser, het concessiehoudende bedrijf van de Gemeentereinigingsdienst.

Echter, in deze gevallen vindt een gemeenschappelijk crematie plaats; dat wil zeggen, gelijktijdig met meerdere dieren en men overhandigt geen as van het gecremeerde dier. Als men kiest voor crematie van het overleden dier, kan men zich wenden tot private bedrijven die  tegen betaling voor een individuele crematie zorgen, waarbij de eigenaren de as van hun gecremeerde huisdier in ontvangst kunnen nemen.

Daarnaast kan men de dierenarts raadplegen over de voorschriften en mogelijkheden van een begrafenis, of crematie, in de plaats waar men woont.
2diilit-1.jpgEen ander huisdier nemen?
Er zijn personen doe na de dood van hun huisdier alleen troost kunnen vinden met  het in huis nemen van een andere kat, of hond. Toch is het raadzaam dat er enige tijd verstrijkt, alvorens een nieuw huisdier te nemen. Dit, omdat een nieuw huisdier, niet het geliefde, overleden huisdier kan vervangen, maar alleen een steun kan zijn tijdens  en na de rouwverwerking. Het is een vergissing een ander dier te nemen ter vervanging van het overledene; dit, omdat het zich ander gedraagt dan het huisdier wat men is kwijtgeraakt.

Sanitaire kwestie
Het is niet raadzaam het overleden huisdier bij het huisvuil te zetten, dit achter te laten  in het veld, of om het te begraven op een willekeurige locatie. De reden is dat dit sanitaire problemen kan veroorzaken, omdat de  kadavers een bron zijn van milieuvervuiling, van grond en water, waardoor zich infecties voor kunnen doen bij mensen en dieren. Anderzijds bestaat het gevaar dat de kadavers opgegraven kunnen worden door aaseters die infecties en ziekten verspreiden

Dierenbegraafplaatsen
Het aantal personen dat besluit het dier te laten begraven op een dierenbegraafplaats, zodat men het graf kan bezoeken, is ook in Spanje de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen,

Grafschriften
De grafstenen voor dieren kunnen €200,= tot wel €6.000,= kosten  en kunnen voorzien zijn van grafschiftem waarmee men zijn geliefde huisdier herdenkt. Daarnaast moet men jaarlijks huur voor het graf betalen (plm. 60,=), maar dan weet men waar het dier begraven is en kan men het graf bezoeken.
perromuerto1.jpg

Adviezen:

 • De procedures naar aanleiding van de dood van het dier zijn:
  - de microchip uitschrijven in de database
  - cremeren, of begraven op een daartoe geëigende locatie.
 • Raadpleeg de dierenarts over de voorschriften en mogelijkheden van een begrafenis,  of crematie, in de plaats waar u woont.
 • Welke mogelijkheid men ook kiest (begraven, of cremeren), houdt een afscheidsceremonie, hoe eenvoudig ook.
 • Wacht een redelijke tijd, minimaal drie maanden, voor het hebben van een ander luisdier.

zzzzzzzislas-canariaslogo-221.jpg


Een inwoner van Albarianes beboet voor het mishandelen van 90 jachthonden

Canary Animal Rescue vraagt politie-assistentie voor het bevrijden van de podenco’s in kooien

TEJEDA - dinsdag 22 december 2015 - Een bewoner van het gebied Albarianes -gelegen in het Parque Natural de El Nublo Gran Canaria - die enkele maanden geleden is veroordeeld wegens het beklagenswaardig houden van 90 podenco’s (Canarische  jachthonden) in kooien onder slechte hygiënische omstandigheden, is zoek.

Volgens bronnen binnen het Gemeentebestuur van Tejeda,  waren de honden permanent blootgesteld aan de felle zon, zonder enige controle op parasieten en gezondheidszorg.
12376061435139613363331902373588510675226n.jpgNa in kennis gesteld te zijn van het vonnis - dat de inwoner vijf jaar lang verbiedt honden te houden op zij terrein - is de Gemeente op woensdag 16 december 2015 naar het erf gegaan waar de houden zich bevinden, met de bedoeling de dieren over te brengen naar de gemeentelijke hondenopvang in Motor Grande.

Maar die taak heeft de Gemeente niet kunnen uitvoeren, omdat men er niet in geslaagd is de eigenaar van de dieren te lokaliseren, en ook de honden heeft men niet aangetroffen.

De dierenbeschermingsorganisatie Canary Animal Rescue, heeft via haar internetpagina op de sociale netwerken laten weten, dat in de derde week van december 2015 de honden uiteindelijk zijn aangetroffen in de gemeente Agüimes.

De organisatie zonder winstoogmerk heeft om hulp van het Gemeentebestuur van Agüimes en om assistenten  van de Gemeentepolitie gevraagd, om overeenkomstig het gerechtelijke vonnis, de eigenaar te houden aan het verbod en zo snel mogelijk de honden te redden door ze in beslag te nemen.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-92.jpg  


Een hond blind geslagen op Lanzarote

ARRECIFE - dinsdag 24 november 2015 - De eigenaar van de tata  (een podenco-teef, als kruising met een kangal pup) die is aangetroffen met zware verwondingen op drie plaatsen op de schedel welke zijn toegebracht door slagen,  zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het verwaarlozen van een dier. Het betreft een 48-jarige man met de initialen J.L.A.R., die woonachtig is op Lanzarote, en die niet eerder veroordeeld is geweest voor dit soort feiten.

Deze podenco-teef is in ernstige toestand binnengebracht bij de dierenbeschermingsorganisatie ‘The Kennel Club’, die op vrijdag 20 november 2015 aangifte heeft gedaan bij de Seprona (de Afdeling Milieuzaken, van de Guardia Civil).
Zowel de Vereniging, evenals de Guardia Civil, hebben aangegeven, dat het ‘heel moeilijk’ is vast te stellen wie zulke verwondingen aan het dier heeft  kunnen toebrengen; reden, waarom men de eigenaar ervan niet kan beschuldigen van het verwonden, “maar wel van verwaarlozing.”
2015112214444687779.jpg

                                                               'Angelique'
fotografia-prensa-1.jpg

De tata is op donderdag 19 november 2015 in ‘The Kennel Club’ aangekomen met diverse verwondingen en moest door  een dierenarts behandeld worden. Woordvoerster Laura, van ‘The Kennel Club’ heeft voor Radio Lanzarote-Onda Cero laten weten,  “dat iemand in de gemeente Arrecife de hond ‘heel zielig’ heeft aangetroffen ; en wel, dat de tata-teef  - die men de naam ‘Angelique’ heeft gegeven - op drie plaatsen  op de schedel en op de onderkaak,  ‘opgezwollen’ verwondingen heeft opgelopen en bovendien, een ernstige ooginfectie.”

In die zin heeft de woordvoerster uitgelegd, dat de dierenarts de ogen van Anglique uiteindelijk niet heeft kunnen redden, waardoor de hond blind is.

Via de microchip die de tata-teef draagt (de hond heeft in de afgelopen negen maanden vier eigenaren gehad), is de Seprona erin geslaagd de laatste eigenaar te achterhalen, die op zaterdag 22 november 2015 is verhoord voor het klaarblijkelijk verwaarlozen van het dier en die in staat van beschuldiging is gesteld voor het begaan van in de Spaanse Strafwetgeving strafbaar gestelde feiten, waarbij boetes en gevangenisstraf zijn opgenomen voor,  “degene  die een dier verwaarloost [...] in omstandigheden  die de integriteit, of het leven in gevaar kunnen brengen.”

De eigenaar kan mogelijk een geldboete tegemoet zien en een verbod op het houden van dieren  of het professioneel houden, verhandelen , of aanverwante zaken, voor de periode van drie maanden  tot een jaar.

De dierenarts- die zegt dat het een wonder is dat het dier nog leeft - heeft de ogen moeten verwijderen, zo laat ‘The Kennel Club’ op haar facebook-pagina weten over de toestand van Angelique. “ Zodra ze lichamelijk hersteld is, zal deze podenco worden overgebracht naar het Península  (Schiereiland = het vasteland van Spanje), naar een opvangcentrum dat gespecialiseerd is in podenco’s en dat ervaring heeft met blinde podenco’s,” aldus de woordvoerster van ‘The Kennel Club’.

Voor wat betreft de situatie op Lanzarote, heeft Laura aangegeven, “dat voor een dergelijk klein eiland, er veel verwaarloosde dieren zijn; ”een groot deel daarvan betreft podenco’s, vooral aan het einde van het jachtseizoen; ze zijn dan waardeloos en vele zwerven verwaarloosd op straat en verkeren in een slechte toestand,” zo betreurt de woordvoerster.

NAGEKOMEN BERICHT:
Omdat men niet kan bewijzen dat de eigenaar  de verwondingen heeft toegebracht, is de man door de rechter veroordeeld wegens verwaarlozing van het dier tot een boete van €360,= en mag hij zes maanden geen dieren houden.
AAAAAAislas-canarias-84-99-95.jpg  


NC geeft aan dat het dierenasiel wordt gebruikt  als magazijn voor onbruikbare strandligstoelen

De  ongecontroleerde kattenkolonie in de Gemeente
loopt de spuigaten uit

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 31 oktober 2015 - De fractie van Nueva Canarias heeft in de Gemeenteraadsvergadering van San Bartolomé de Tirajana die op donderdag 29 oktober 2015 heeft plaatsgevonden in de casas consistoriales (het gemeentehuis) in Tunte (het historische centrum van de gemeente) de situatie aangegeven van het gemeentelijke asiel voor de opvang van verwaarloosde dieren.

In een communiqué laat men weten, dat het in de Gemeente ontbreekt aan dierenopvang door de overheid, momenteel worden dieren opgevangen buiten het asiel door vrijwilligers, of door agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie).
gatos_0.jpgBovendien, “is het gemeentelijke dierenasiel in gebruik als opslagruimte voor ongebruikte strandligstoelen,” zo heeft het gemeenteraadslid Samuel Henríquez uiteengezet tijdens de rondvraag aan het eind van de Raadsvergadering. Men moet er rekening mee houden, dat veel van deze dieren zonder eigenaar veroordeeld zijn, te worden afgemaakt in de albergue insular (dierenopvang) in Bañaderos.

Zo puilen in de gemeente willekeurige straten en toeristische locaties uit van hele kolonies aan verwaarloosde katten. In de meeste gevallen worden deze dieren op de openbare weg gevoederd door bezoekers en omwonenden. wat voor stankoverlast en insectenplagen zorgt.

Volgens Nueva Canarias (NC) is een castratie-campagne noodzakelijk, om een eind te maken aan de ongecontroleerde población felina (kattenbevolking) ter voorkoming van mogelijke gezondheidsproblemen in de gemeente.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-113.jpg 


De Canarische Dierenbeschermingswet
laat honden en katten over aan hun lot

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 27 oktober 2015 - Puppy’s, hele nesten pasgeborenen, het is droefheid ten top bij het zien van op het Eiland mishandelde, verwaarloosde en verlaten honden en katten in het dierenasiel van Bañaderos in Gran Canaria, waar men maar een stap binnen hoeft te zetten om te zien hoe ze tijdelijk gehuisvest zijn.

In de Albergue de Bañaderos - in de volksmond de albergue (herberg - lees: asiel) genoemd - hangt een penetrante dierenlucht en het geblaf en gemiauw is hartverscheurend en tientallen ogen die je smekend aankijken, dat kan alleen maar iemand koud laten die onmenselijk is.
sacrificio-cero-canarias--620x349.jpg
         Een teefje in Bañaderos...  'sacrificio zero'...voorlopig nog niet...helaas!
Minstens 200 dieren (een honderdtal honden en evenzovele katten) wachten in Bañaderos op adoptie; en zo niet, dan worden deze afgemaakt. In de zomer worden er gemiddeld 30 dieren per dag binnengebracht. Maar het is nutteloos om een hertelling uit te voeren: met de crisis als oorzaak, of excuus, komen de dieren dagelijks in een niet aflatende stroom binnen en wordt er dagelijks een aantal afgemaakt.

Aldus de aanwezige vrijwilligers die onbaatzuchtig werken, onder wie dierenartsen, die met enige regelmaat de noodklok luiden en zo om aandacht vragen als het asiel weer eens overvol is en het aantal  doden dieren de spuigaten uitloopt.

De komende kritieke periode is Kerstmis, als de verkopen in de dierenwinkels toenemen en - als de feestdagen voorbij zijn - het cadeautje wordt ‘teruggegeven’, maar dan wel aan de perrera (het asiel).

De vrijwilligers proberen de dieren wat op te vrolijken; maar dat voorkomt niet, dat veel beestjes in droefheid vervallen alvorens te worden afgemaakt (ongeveer drie weken na aankomst in het asiel), vooral de katten. Bañaderos verbergt niet wat het is. Om het afmaken van het dier te voorkomen: adopteren kost €70,= en men ontvangt een ontwormd en gevaccineerd exemplaar dat voorzien is van een chip en, recent is getest.

Als de honden in de perrera (kennel) aankomen worden ze aan een korte dikke ketting vastgelegd: een ketting. die ook dient voor vooral grote en gevaarlijke honden, zodat de dieren elkaar niet aanvallen, omdat ze dicht opeen zitten als ze net zijn aangekomen. Direct bij aankomst worden ze onderzocht door de dierenartsen. De honden  zijn dan ook alleen maar bij aankomst geketend, daarna worden ze losgelaten, maar in kooien, met alle gevolgen van dien.
imagesE2ICT03Lgroot.jpg

Een albergue op Tenerife onderzocht
In 2014 zijn er 4.367 dieren binnengebracht, waarvan er 1.400 zijn geadopteerd. Met het minder worden van adopties, komen er telkens meer gevallen van schandalig door hun eigenaren extreem mishandelde huisdieren binnen, zoals recentelijk de op Tenerife gevestigde televisiezender ‘Mirame TV’ heeft onthuld.
logo-11.pngalbergue-valle-colino.jpg

Men verzekert, dat naar aanleiding van het onderzoek wat is gestart door de Instructie Rechtbank van Santa Cruz de Tenerife naar de verantwoordelijken van de Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (Fecapap) en van de regionale dierenopvang ‘Valle Colino’, ooggetuigen het afmaken hebben bevestigd van gezonde, in de twee centra opgevangen honden.

Lopende het instructieproces, onderzoekt de rechter-commissaris tegelijkertijd vermeende verduistering van publieke middelen door twee van haar leiders; beschuldigingen , die de genoemde Federatie heeft verworpen en die men omschrijft, “als een treiter- en sloop campagne tegen hen.”

Hoe dan ook, de eiland-asielen ontvangen subsidies van de Cabildos (Eilandbesturen) en van veel gemeenten.

Het asiel in Bañaderos ontvangt bijdragen van 19 gemeenten op Gran Canaria. De kosten van het centrum bedragen op jaarbasis €280.000,= voor het per jaar opvangen van ruim 4.000 dieren. Echter, het aantal verwaarloosde dieren bedraagt alleen al op Gran Canaria 10.000 per jaar.
VALLA-NO-FECAPAP2.jpgZonder vooruitzicht op verbetering, hebben de PSOE en Coalición Canaria (CC) hun parlementaire meerderheid voortgezet op de Eilanden, met een slappe aanpassing van de huidige, regionale Dierenbeschermingswet (Ley 8/1991, van 30 april).

Het ambitieuze voorstel van Podemos - dat men al heeft aangenomen in andere Spaanse gemeenten – zoals het verbieden van euthanasie op dieren in de Canarische asielen., heeft men buiten beschouwing gelaten. En in een Deelstaat waarin men stierenvechten verbiedt, hebben beide politieke partijen geweigerd de wetgeving in te trekken die hanengevechten toestaat.

De socialisten en de nationalisten hebben zich beperkt tot het goedkeuren van het verbod op het verminken van huisdeuren, maar niet voor die welke gecontroleerd worden door dierenartsen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-83.jpg  


Opvang hondenasiel Puerto Rico
uitgebreid met bijgebouw
 voor mishandelde podencos en jachthonden

MOGÁN -  dinsdag 8 september 2015 -  Officiële Feestdag Virgen del Pino - De gemeente Mogán heeft eindelijk de aanpassing van het hondenasiel in Puerto Rico voltooid met de ingebruikname van het verbouwde bijgebouw waar plaats is voor de opvang ongeveer 80 mishandelde podencos en jachthonden.

De verbouwing van het bijgebouw welke men sinds mei 2015 heeft uitgevoerd - naar aanleiding van een aangifte die is gedaan in 2012- is eindelijk voltooid. Een bewoner van de wijk Los Albarianes heeft zijn buurman aangeklaagd voor het houden van een aantal slecht verzorgde, ondervoede honden. “Daardoor is het vorige Gemeentebestuur - bijna drie jaar na de aangifte - in mei 2015 begonnen met de bouw van de uitbreiding van de opvang in Puerto Rico voor mishandelde podenco’s.
img_29897.jpg“De verbouwing is echter niet correct uitgevoerd; men voldeed niet aan de voorwaarden voor het onderbrengen van deze dieren,” zo heeft wethouder José Martín laten weten, “waardoor het nieuwe Gemeentebestuur meer geld heeft moeten investeren, om de voorziening op orde te brengen; iets, wat men niet zou hebben hoeven te doen, als men van meet af aan de verbouwing correct zou hebben uitgevoerd,” zo heeft Martín opgemerkt.

De wethouder heeft benadrukt, dat de verbouwing in vier dagen tijd is uitgevoerd in het gehele bijgebouw, men heeft de kooien omgebouwd, versterkt, de vloer met versterkt beton opnieuw aangelegd en de hondenhokken afgeschermd, zodat de podenco’s en jachthonden niet de andere dieren in het asiel kunnen aanvallen en bijten.

Het vorige Gemeentebestuur heeft voor dit bijgebouw destijds €15.800,= uitgeven; “een overdreven hoog bedrag voor een bouwwerk, dat bovendien niet goed is uitgevoerd en niet voldeed aan de vereisten voor het houden van deze honden. Met de recente verbouwing-   waarin €1.000= is geïnvesteerd - is deze voorziening nu klaar,” zo heeft Martín toegevoegd.

Het is de Gemeente Mogán die zich bezig gaat houden met de opvang van dit tachtigtal podencos, waarvan het grootste deel voor de jacht gebruikt wordt. Eind september 2015 zullen de dieren in de perrera (het hondenasiel) zijn gevestigd. Na gekeurd te zijn door een dierenarts, kunnen de mishandelde honden worden geadopteerd en kunnen ze de verzorging krijgen die ze nodig hebben.

De Gemeente Mogán zal de inwoners - die deze dieren willen adopteren - informeren over te volgen procedure, nadat de dierenarts de dieren daartoe geschikt heeft verklaard.
ZZZZZZAislas-canarias-84-74.jpg 


Nog steeds ‘beestachtig’ Canarisch vakantiegedrag

Honden en katten te adopteren in juli 2015
in de  Albergue de Bañaderos

ARUCAS - vrijdag 17 juli 2015 - De Albergue de Bañaderos (dierenopvang/het hondenasiel in Bañaderos, gemeente Arucas op Gran Canaria) vraagt medewerking van de burgers, na de aankomst van 42 huisdieren op donderdag 16 juli 2015; een aantal, dat gemiddeld dagelijks toeneemt, zeker aan het begin van de vakantiereis van veel Canari@’s.

Het is zomer, de warmte neemt toe en de operatie vakantievertrek op 15 juli richt ravages aan in gezinnen met huisdieren.
naamloos-113.png

Hoewel veel Canari@’s - ook in de vakantieperiode - zich om hun huisdieren bekommeren, vertelt de Albergue de Bañaderos – de dierenopvang die tevens het hondenasiel van Gran Canaria is – de realiteit die dit centrum in de afgelopen week heeft meegemaakt.
thumb-22.jpg                      In juli 2015 te adopteren honden in de Albergue de Bañaderos
                    (dierenopvang/het hondenasiel in Bañaderos, gemeente Arucas).
De situatie, die nu grenst aan de maximale opvangcapaciteit ,is sinds donderdag16 juli 2015 verergert met de opvang van 42 huisdieren die verlaten zijn; en die erop wachten, geadopteerd te worden en die zolang onderdak gevonden hebben in het dierenasiel en zo het aantal huisdieren in het toevluchtsoord heeft doen toenemen.

“Al jarenlang ontvangt de albergue (het asiel) dagelijks tussen 15 en 30 dieren, en hoewel er dagen zijn dat we overvol raken gaat het verlaten en verwaarlozen van huisdieren gedurende het gehele jaar door,” zo legt Tito Cárdenes, administratief medewerker van het centrum uit.

Het werk dat verricht wordt in het eiland-asiel in Bañaderos, is vaak onbekend, maar lovenswaardig. Sinds 2005 heeft men per jaar ruim 4.000 verlaten/verwaarloosde honden en katten opgevangen, waaronder die welke worden verzameld in de 19 gemeenten van Gran Canaria.Voor sommige dieren is het een reis terug naar het leven, te ontsnappen aan de mishandeling en verwaarlozing door hun eigenaren, maar voor anderen is het een doodvonnis.

"Volgens de wet, moeten de dieren 21 dagen in het asiel verblijven, alvorens afgemaakt te worden; maar we proberen ze zo lang mogelijk te houden, totdat ze worden geadopteerd; maar dat hangt af van de omvang van het aantal dieren dat men in het asiel heeft," zegt Cárdenes.

De capaciteit van de albergue (opvang) in Bañaderos is 400 dieren en met verzekert, dat men het gehele jaar door aan de top verkeert. Ondanks, dat de gemiddelde verwaarlozing in de hoofdstad van Gran Canaria in juli en augustus 2014 met 147,4% is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2013, aldus het Departement van Volksgezondheid van de Gemeente, laat het  team van deze opvang, dat geleid wordt door María Rosa González, een alarmerende realiteit zijn.

In de albergue (opvang) heeft het verzorgen van de dieren prioriteit. Negen personen werken onophoudelijk aan de verzorging van de ‘bewoners’. Vanuit het dierenasiel legt men uit, dat de dieren alleen bij hun aankomst voorziet van kettingen - de meeste kort en dik – voor het houden van grote en gevaarlijke honden. Deze kettingen lijken kort, maat dat is opdat ze niet in elkaar verstrikt raken, omdat ze dicht bij elkaar zijn geplaatst. Bovendien krijgen alle dieren een veterinair onderzoek waarbij men ze controleert op het hebben van een chip. In de opvang worden dieren los in kooien gehouden gedurende de periode dat ze daar onderdak hebben.
images-63.jpgDe zomer is een bijzonder gecompliceerde periode voor de dierenbeschermers en de verantwoordelijken voor de opvang moedigen alle Grancari@s aan tot adoptie: “voor €70,= wordt de hond gevaccineerd, ontwormd en met chip overgedragen in het geval van puppy’s.” Bovendien, in het geval van volwassen huisdieren, zijn deze gesteriliseerd als ze tot een bekend ras horen, “om te vermijden, dat degene die ze adopteert, handel gaat drijven met de dieren, en als het adoptiegezin dat in het centrum wil laten doen, dan doet men dit voor de belachelijk lage prijs van €30,=
2013041107394264624.jpgDe jonkies, zowel honden als katten, lijken als eerste iemand te vinden die hen wil adopteren, maar Cárdenes verzekert, dat de aantallen adopties van volwassen dieren zijn toegenomen in de afgelopen jaren. En iedereen kan zijn steentje bijdragen in het zoeken van een thuis voor deze stakkers.
418132_321152284598782_1467037920_n.jpg

Carretera General del Norte, 86
35400 ARUCAS
Gran Canaria

Telefoon: (+ 34) 928 622 305

Openingstijden: - van maandag t/m vrijdag
                               van 10:00 tot12:30 uur 
                               en
                               van 16:00 tot 17:30
uur,

- op zaterdag van 10:00 tot 11:30 uur.

Internetpagina:  http://www.alberguedeanimalesgrancanaria.org
1-AAAAislas-canarias-kopie-204.jpg  


In vier maanden tijd bijna 500
verwaarloosde huisdieren in de hoofdstad

ARUCAS – dinsdag 19 mei 2015 - De Servicio de Recogida de Animales (Dienst Dierenopvang) van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft in de eerste vier maanden van 2015 in totaal 492 verwaarloosde huisdieren opgevangen, die zijn overgebracht naar de Albergue Insular (het Dierenasiel) in Bañaderos (gemeente Arucas) waarmee men samenwerkt met een vernieuwde convenant.

De wethouder van Openbare Gezondheid, Mimi González, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, en de voorzitter van de Asociación Albergue de Bañaderos (Vereniging Dierenasiel in Bañaderos), Julio Caubín, hebben op maandag 18 mei 2015 laten weten, de bestaande overeenkomst te verlengen, met het doel het werk aan te moedigen en de verantwoordelijkheid van huisdiereigenaren te bevorderen, te zorgen voor de bescherming van dieren en een eind te maken aan hun verwaarlozing en mishandeling.
thumb-1.jpgDe overeenkomst omvat de ontwikkeling van acties die gericht zijn op het opvangen van verwaarloosde honden en katten; zwerfdieren, die om gezondheidsreden worden opgebracht in de gemeente.

Het dierenasiel, gelegen aan de Noordelijke Autosnelweg in Arucas, biedt veterinaire zorg, voer en verblijf aan deze dieren, en men zoekt adoptiegezinnen voor ze.

González wijst erop, “dat de doelstelling dat cijfers van verwaarlozing worden gereduceerd door middel van voorlichting, informatie en kennis, wat  een taak is van iedereen."

In die zin heeft de wethouder het werk benadrukt wat de medewerkers en vrijwilligers van het dierenasiel verrichten, om deze dieren een tweede kans te geven en een verantwoorde adoptie te regelen.

684_img_1_g.jpg

De Albergue de Bañaderos (het Dierenasiel in Bañaderos) vangt honden en katten op uit alle gemeenten van Gran Canaria, behalve die uit Agüimes en Mogán (zie: http://perrerasmunicipales.es/en/perreras-las-palmas-de-gran-canaria )
In de eerste vier maanden van 2015 heeft men 492 dieren opgevangen, dat is een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2014, toen er 658 dieren zijn opgevangen.

Onder deze verwaarloosde huisdieren waren 367 honden, waarvan 51 potentieel gevaarlijk, en 125 katten.

De Gemeentelijke Verordening bepaalt, dat huisdiereigenaren verplicht zijn de dieren onder goede, hygiënische omstandigheden te houden, ze te voeden en onderdak te bieden overeenkomstig aan de eisen van de soort en het ras.

De nota herinnert eraan, dat het verwaarlozen van dieren wordt beschouwd als een heel zware overtreding en beboet kan worden met bedragen die variëren van €1.500,= tot €15.000,=
hqdefault.jpg

kleurlogoCanarias.png


Openbare Gezondheidsdienst verwijdert
ruim 1.000  loslopende honden uit de straten

De zwerfhonden zijn overgebracht naar de albergue insular de animales (het dierenasiel) in Bañaderos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 13 augustus 2014 - De Openbare Gezondheidsdienst heeft in de hoofdstad van Gran Canaria in de periode van januari tot en met juli 2014 in totaal 526 zwerfhonden opgepakt, die zijn overgebracht naar de albergue insular de animales (het dierenasiel) in Bañaderos.

Het verwaarlozen van honden wordt gesanctioneerd met boetes van €1.500,= tot €15.000.=
De verordening verplicht de eigenaar de honden onder goede hygiënische- en gezondheidstoestand te houden en hun voeding en een goed onderkomen te garanderen.
 
          De realiteit van alledag in Spanje en zeker ook op de Canarische Eilanden.
Anderzijds hebben de servicio de Limpieza Viaria (Straat-schoonmaakdienst) en de Policía Local (Gemeentepolitie) gedurende de eerste zeven maanden van 2014 ingegrepen, naar aanleiding van in totaal 363 aangiften wegens overtreding van de Ordenanza sobre Protección y Tenencia de Animales (Verordening voor de Bescherming en het Houden van Dieren).

kleurlogoCanarias.png 


Verlaten wegens vakantie,
Canarias is weer eens aanvoerder van de ranglijst

CANARISCHE EILANDEN - maandag 11 augustus 2014 - Elk jaar worden ruim 150.000 huisdieren in Spanje verlaten, 400 per dag.
Het verlaten van rashonden is toegenomen, zoals dat van de Franse buldog, de pitbull en de labrador.
60% van de huisdieren die met Kerstmis cadeau worden gedaan, eindigt verlaten.
De straffen voor dierenmishandeling variëren hopeloos al naar gelang de Deelstaat en hoe men deze toepast.

In de vakantieperiode zijn er elk jaar duizenden honden- en kattenbezitters in heel Spanje die zich allemaal dezelfde vraag stellen: "Wat doen we met ze?”
Ondanks alle alternatieven die er tegenwoordig zijn en velen zich afvragen, dat er nog steeds mensen bestaan die een levend wezen verlaten ,wat beschouwd wordt als een lid van het gezin, blijft helaas de meest voorkomende oplossing, het zich ontdoen van het troeteldier.

De aantallen variëren per Deelstaat; maar - in totaal - worden jaarlijks ruim 150.000 huisdieren verlaten, ongeveer 400 per dag, wat Spanje maakt tot absolute leider in Europa betreffende deze kwestie.
Deze gegevens zijn verkregen uit het jaarverslag, dat wordt opgesteld door het Waarnemingscentrum van de Stichting ‘Affinity’, en dat geeft Canarias aan, als een van de deelstaten waar het grootste aantal dieren wordt verlaten, samen met La Rioja, de Balearen en Navarra. (zie: http://www.apadan.net/fundacion-affinity)

Geniet van uw huisdier in de zomer, laat het niet in de steek.

Op Gran Canaria heeft de albergue insular de perros y gatos (letterlijk: de herberg voor honden en katten = het dierenasiel) de alarmklok geluid over de golf aan dieren welke men in de afgelopen maanden heeft ontvangen. De toestroom aan huisdieren is meedogenloos, men ontvangt 20 tot 40 dieren per dag, zoals die welke op straat zijn achtergelaten; of die, welke bij de poort van het asiel worden gedropt, maar dit aantal neemt aanzienlijk toe gedurende de zomermaanden, aldus Teresa Perera, assistent dierenarts in het asiel.
 
 
In de periode april t/m juni 2014 zijn in het asiel ruim 800 honden en 188 katten achtergelaten. “Het is een onhoudbare toestand. Wij zijn nu aan onze limiet, omdat we niet voldoende capaciteit hebben om al deze dieren op te vangen,” legt Perera uit.

En niet alleen het dierenasiel in Bañaderos houdt zich met dit werk bezig. Een groot aantal private dierenbeschermers ontvangt een groot aantal dieren, dat is aangetroffen in de straten, zwervend, gewond, hongerig en gedesoriënteerd.
Dankzij het werk van deze centra kunnen deze dieren een tweede kans krijgen in de hoop opnieuw te worden opgenomen in een nieuw gezin. Maar elk jaar neemt deze hoop af.

                          
 
Meer drop-outs en minder adopties
De Stichting ‘Affinity’ verricht, sinds 1998, jaarlijks een studie over het verlaten van huisdieren; dankzij de informatie die verkregen wordt via enquête-formulieren welke worden toegezonden aan dierenbeschermers en aan alle Gemeenten in Spanje met meer dan 10.000 inwoners.

Dit jaarverslag wordt jaar na jaar gepubliceerd; met het doel, de bevolking bewust te maken en ervoor te zorgen, dat deze praktijk steeds minder wordt, totdat men bereikt, dat dit geheel verdwenen zal zijn.
In overeenstemming met de meest frequente studie van de stichting, die gepubliceerd is in 2013 met gegevens over 2012, zijn de adopties toegenomen en is het aantal drop-outs gelijk gebleven.
Hoewel deze aantallen een bepaald licht werpen op de vreselijke situatie waarin de dieren verkeren, verzekeren veel dierenbeschermers, dat het tegendeel het geval is: er zijn veel meer drop-outs terwijl gelijktijdig het aantal adopties minder wordt.

Dit tonen de gegevens aan van het dierenasiel in Bañaderos. De voorzieningen daar hebben een maximum capaciteit voor het opvangen van 400 honden en 100 katten, verdeeld over zes hokken en 53 kooien. Teresa Perera, assistent dierenarts van het asiel, ziet dag na dag, dat de met de aankomst van nieuwe dieren de kooien steeds voller raken, en ze verzekert, dat de situatie telkens slechter is.
“Dit jaar is het afschuwelijk. Elke dag hebben we gemiddeld 40 honden en katten opgevangen; het probleem is, dat we er nooit in slagen hetzelfde aantal adopties te realiseren tegenover het aantal dieren dat binnenkomt. Daarom zijn we steeds aan onze limiet en in de zomer zijn we overvol.”

De albergue insular (het eiland-dierenasiel) overstroomt in de zomer, en de andere dierenopvangcentra ook. Er zijn veel verenigingen en Ngo’s (Niet gouvernementele organisaties) die zich bezig houden met het beschermen en verzorgen van verlaten dieren. Sommige vangen ze op in eigen centra en andere brengen ze naar Bañaderos, of verdelen ze over opvanghuizen nadat ze op de straat zijn aangetroffen.
In het geval van de Asociación de Defensa de los Animales de Gran Canaria (ADA) -  zij zijn in 2012 begonnen, om op deze manier samen te werken´- heeft men besloten een eigen centrum op te richten.
De directrice, Cathaysa Francés, vertelt, dat men sindsdien onophoudelijk werkt en men voortdurend verlaten honden en honden die men kwijt wil, krijgt aangeleverd.
“In het afgelopen jaar is er een beestachtige toename geweest van het aantal drop-outs. We dachten, dat het dit jaar zou afzwakken, maar nee hoor,” zo betreurt ze.

Hoewel het zeker is dat in de zomer het aantal drop-outs toeneemt, zijn zowel de oprichtster van de ADA, evenals de assistent dierenarts van de albergue (het dierenasiel) in Bañaderos het erover eens, dat het gehele jaar door er een ‘enorm’ niveau aan verwaarlozing heerst.

De meerderheid van de verlaten honden en katten, bestaat uit tamelijk oude dieren, of dieren die aan ernstige ziekten lijden, “omdat de eigenaren niet willen opkomen voor de kosten van de operaties; en - om te besparen - denken ze, dat de beste oplossing is, zich van deze dieren te ontdoen,” zo laat de dierenarts weten.

De volwassen honden en van grote rassen, zijn degenen die het moeilijkst worden geadopteerd; hetzij dat veel mensen die een dier willen adopteren in kleine appartementen, of huizen wonen; of, omdat men denkt - daar de dieren al een bepaalde leeftijd hebben - dat de hond zich niet opnieuw zal aanpassen aan een nieuw tehuis.
“Dit is onzin; dit geloof bestaat, omdat het een leugen is, we hebben honden van meer dan tien jaar oud gezien die volledig gelukkig het dierenasiel verlaten en zich heel goed aanpassen aan hun nieuwe leven,” zo benadrukt Perera.

Samen met de oudste honden, zijn de grote drop-outs de katten. In tegenstelling tot wat de bevolking denkt - dat katten dieren zijn die veel onafhankelijker zijn en minder aanhankelijk - benadrukken de dierenbeschermers, dat ook zij een gezin nodig hebben dat hen opvangt en hen de liefde en de verzorging schenkt die ze nodig hebben.

“Veel mensen maken zich druk over het verlaten van honden, maar het verlaten van katten is veel erger. Ze komen hier na jaren bij een gezin te zijn verbleven, en het duurt niet meer dan een week, dat ze niet meer eten en van verdriet sterven. Dat is super triest,” vertelt de dierenarts van het dierenasiel in Bañaderos.

          De Podenco is het meest mishandelde ras op de Canarische Eilanden.

De vrijwilligers die in dit soort centra werken zijn personen die toegewijd zijn aan de dieren; en hun werk is absoluut een roeping. In hun dagelijkse leven beleven ze veel sterke emoties, omdat ze heel erge verhalen meemaken met de dieren.

“Aanvankelijk gaat je bloed koken. Mensen die dit soort dingen doen, maken je woedend, maar je hebt ook medelijden, omdat ze niet weten wat werkelijke liefde is. Als je in staat bent, een wezen te verlaten dat alleen jou in zijn leven heeft, weet men niet wat liefde is en kent men de waarde van het leven niet. Het is een schande,” zo vindt Cathaysa Francés, de oprichtster van de ADA.

Teresa Perera is het erover eens, dat het verlaten van een dier, “het slechtste gezicht van de mens laat zien.” Zij werkt al elf jaar in de albergue insular (het Eiland-dierenasiel) als assistent dierenarts, voorheen was zij hier werkzaam als vrijwilligster. Gedurende deze tijd heeft ze heel erge situaties meegemaakt: “Ik heb hier de grootste wreedheden gezien die men dieren kan aandoen. Sommigen komen in beklagenswaardige toestand aan, niet alleen omdat ze mishandeld zijn, maar ook, omdat ze slecht verzorgd zijn.
We hebben katten gehad met oogziekten in een vergevorderd stadium, die - hoewel geopereerd - nooit meer het volledige zicht terugkrijgen; ook is er eens een hond aangekomen met vier kapotte poten, een andere zonder tanden… vreselijk,” vertelt Perera.

De mestiezen, algemene bekend als mil leches (vuilnisbakkenras), zijn altijd al de meest kenmerkende honden in een hondenasiel, of beschermingscentrum geweest. Maar met het verstrijken van de jaren is ook het verlaten van rashonden toegenomen.
De Yorkshire terriër, de Franse buldog, de pitbull en de labrador zijn enkele van de rassen die het meest zijn verkocht in de afgelopen jaren, en het zijn deze, die nu het vaakst de hokken van de albergues (asielen) vullen.

“Er zijn mensen die duizenden euro’s besteden aan een hond, om die vervolgens te verwaarlozen, of af te staan aan een dierenbeschermer. Dat heeft geen zin,” zo laat de dierenarts van de albergue (het asiel) in Bañaderos weten.

Van alle rassen die er bestaan, is er een die op Canarias als het meest gestraft wordt beschouwd: de podenco.
“De jagers gebruiken deze honden voor de jacht en men heeft geen enkele controle op het aantal, dat men mag bezitten. Een jager kan zes, acht of tien honden hebben en niemand die daar ook maar iets van zegt.
Als de podenco’s oud worden, of niet meer nuttig zijn, laat men ze aan hun lot over alsof het afval is,” bevestigt een verontwaardigde Cathaysa Francés.

De voortzetter van de ADA legt uit, dat podencos, door hun eigenschappen als soort, altijd al mishandelde dieren zijn geweest. Het is daarom, dat ze zich heel gereserveerd en angstig opstellen tegenover personen, en als men een verwaarloosde tegenkomt, laat deze zich alleen benaderen wanneer deze stervende is en de overlevingskansen - als in de albergue (het asiel) aankomt - heel laag zijn.

Volgens bevindingen van de door de Fundación ‘Affinity’ uitgevoerde studie, zijn de meest voorkomende redenen op het moment waarop men de huisdieren afstoot: onverwachte nestjes (in 18,6% van de gevallen), financiële redenen (15,5%), verloren belangstelling voor het dier (9,9%), eind van het jachtseizoen ( 8,9%), gedragsproblemen van het dier (8,6%).

Voor Teresa Perera bestaat er geen geldige reden waarom iemand een dier verlaat: “Men voert als excuus het onderwerp crisis aan, maar voor mij zijn het mensen zonder hart, omdat het gemakkelijkste is, het dier hier neer te zetten in plaats van er mee door te gaan,” is de dierenarts van mening.
En voor de oprichtster en voorzitter van de ADA zijn er ook geen geldige excuses, “Sommigen zeggen, dat het is, omdat ze blaffen, anderen gaan met vakantie, en weer anderen hebben plotseling een allergie… men geeft duizend redenen aan, waarom men een dier verlaat, maar zeker is, dat als men er echt van houdt, men dit niet doet. Als je geld hebt, om in de zomer met vakantie te gaan, dan zou je dat ook moeten hebben voor het verzorgen van je dier.”
“Van daar is het, dat men hier weinig inzet bij de mensen ziet voor hun huisdieren,” zo oordeelt Francés

Huisdier, of speelgoed?
Het is steeds vaker, dat mem hele nestjes met verlaten puppy’s tegenkomt in afvalcontainers, of kartonnen dozen en die naar de centra komen als ze amper een dag oud zijn.
Teresa Perera vertelt, dat uitgerekend enkele dagen geleden een man acht shar-pei puppy’s en de vader van het nest heef afgeleverd bij de albergue (het asiel). Het hele jaar door komen er puppy’s bij ons. De mensen zijn zich er niet van bewust, dat honden geen speelgoed zijn,  Het zijn altijd de typische ouders die met Kerstmis een puppy aan hun kinderen cadeau doen en na enkele maanden - als men bewust is van het werk, dat ze opleveren - laat men ze hier achter,” zo merkt de dierenarts op.
                                          
Het is een van de typische cadeaus met Reyes (Driekoningen) of met Kerstmis en veel ouders, om een plezier te doen aan hun kinderen, realiseren zich niet, dat huisdieren geen voorwerp zijn zoals een stepje, of een computer; maar, dat het levende wezens zijn die verzorging en aandacht nodig hebben en die veel werk opleveren. Dit onderbewustzijn in veel gezinnen komt tot uiting in de resultaten van de studie van de Fundación ‘Affinity’, omdat 60% van de de in de kersttijd cadeau gedane huisdieren verlaten zijn, daaronder - naast honden en katten- ook fretten, konijnen vogels en zelf Vietnamese mini-biggetjes.

“Voordat men een dier koopt, moet men rekening houden met veel aspecten, want alleen de hoop een puppy te hebben telt niet, maat men moet goed nadenken, of men wel in staat zal zijn te bieden wat het in de loop van zijn leven nodig heeft, alsof het een extra kind is,” zo benadrukt Perera.

Het is duidelijk, dat een dier geen speelgoed is, omdat het als levend wezen een serie emotionele en fysieke behoeften heeft waarin de mens moet voorzien, om het een kwalitatief goed leven te bieden; zoals voldoende ruimte om zich te kunnen ontwikkelen; tijd te besteden aan de verzorging en het geven van gezelschap; financieel in staat te zijn, om alles te verstrekken wat met de gezondheid van het dier te maken heeft; voeding enz.
“Het opnemen van een dier in ons leven moet een bewuste daad zijn en door het hele gezin geaccepteerd worden, het mag niet een daad zijn van een tijdelijke rage,” zo voegt de dierenarts van de albergue (het asiel) toe.

         Steeds vaker komt het voor, dat men nestjes puppy’s verlaten aantreft.

Anderzijds, is een van de punten waarop men de nadruk wil leggen, het adopteren, in plaats van het kopen van huisdieren. Maar ook dan hebben zich gevallen voorgedaan, van mensen die besluiten een hond, of een kat te adopteren en allengs deze teruggeven of verlaten.

Het is daarom, dat de albergues (asielen) en de opvangcentra steeds selectiever en restrictiever worden als het op adoptie aankomt van een van hun dieren In het geval van de ADA erkend Cathaysa Francés, dat daartoe vaak de eerste indruk van personen belangrijk is, die zich voor een van hun honden interesseren, want op basis van de jarenlange ervaring, weet men  min, of meer wie een goed gezin zal zijn, of niet. In elk geval, verblijft de hond eerst een aantal weken in de opvang, alvorens het dier eigendom wordt van de nieuwe verzorger.

Deze procedure dient ertoe, om te weten of het gezin zich aanpast aan de hond en deze zich aan zijn nieuwe thuis. Bovendien kan men gedurende deze periode rekenen op de begeleiding van de dierenbeschermer en op de ondersteuning van een hondentrainer die hen raad geeft over sommige aspecten waarmee men rekening moet houden bij het pas aangeschafte dier.

Na die tijd, als het een positief resultaat is, tekent het gezin de adoptiepapieren, en wordt men de nieuwe eigenaar van het dier. En in het veronderstelde geval, dat men allengs zich van de hond wil ontdoen, moet men deze verplicht teruggeven aan het centrum,” het doet ons helemaal geen plezier als onze honden eindigen in een hondenhok, of op straat,” zo laat de stichtster van de ADA weten.

En in de albergue insular (het eiland-asiel) werkt men op dezelfde wijze. Teresa Perera vertelt, dat eens een vrouw naar de albergue kwam met haar kleine, vijfjarige, zoontje. Ze zochten een puppy, maar die moest van een klein ras zijn en met een zachte vacht, “dat zoekt bijna iedereen,” en toen de dierenarts begon om de strenge vragenlijst aan de vrouw voor te leggen, bleek, dat deze hond allengs verlaten zou gaan worden; ”Ze zei, dat ze haar zoontje een hond cadeau wilde doen omdat hij heel opgewonden was; maar, dat zij niet de zorg ervoor op zich zou nemen, dat was zijn taak. “Hoe gaat een kind van vijf jaar voor een hond zorgen? Zijn we gek, of wat?”

Een beetje ‘huisdier vriendelijkere’ wetgeving
De wetten in Spanje met betrekking tot het houden en beschermen van gezelschapsdieren zijn behoorlijk vaag. De boetes voor het mishandelen van een dier variëren hopeloos, van de locatie waar men die toepast; er bestaan momenteel 17 wetten voor dierenbescherming, een per Deelstaat, wat een juridisch een kluwen vormt, wat uiteindelijk zijn weerslag erin vindt, dat het mishandelen van een dier ongestraft blijft, of dat men er met belachelijk lage straffen vanaf komt.

Allemaal hebben ze een bepaalde sanctionering al naar gelang de ernst van de overtreding. Hoewel de classificatie - van wat wel, of niet ernstig is - heel verschillend is.

De lichtste boetes zijn meestal gerelateerd aan aspecten van registratie, telling, identificatie, documentatie van dieren, het transport of de verkoop; terwijl de zware en zeer zware betrekking hebben op vraagstukken tot de lichamelijke integriteit en de gezondheid van het dier.

Op de Canarische Eilanden is dit geregeld bij wet 8/1991 van 30 april. Het is de oudste en meest achterhaalde in Spanje, terwijl de bedragen van de boetes nog steeds worden weergegeven in peseta’s.
Elk misbruik of verwaarlozing wordt als zeer ernstig beschouwd en kan worden bestraft met een maximale boete van €1.502,= tot €15.025,= maar nooit met gevangenisstraf, zoals het geval is in andere landen van de Europese Unie.

Er zijn veel dierenbeschermers die al jarenlang van de Spaanse Regering verlangen, dat deze een wetgeving uitwerkt die de dieren beschermt tegen mishandeling, verwaarlozing en verlating. Evenals het verzwaren van de sancties voor die personen die de genoemde wet overtreden. De internetpagina van de actiegroep www.change.org staat vol met verzoeken over dit onderwerp, waarbij men duizenden handtekeningen heeft verzameld voor een verandering van de Spaanse wetten.

Op haar beurt heeft de Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPA)  (Federatie van Verenigingen voor Bescherming en Verdediging van Dieren) aan het Ministerie van Landbouw, Voeding en Milieuzaken 1.300.000 handtekeningen overhandigt die vragen om het ontwerpen van een nieuwe kaderwet voor dierenbescherming.

                 Katten vormen de grote, vergeten groep in de dieren-asielen

Hoewel momenteel die petitie nog geen definitief antwoord heeft gekregen, heeft minister Isabel García Tejerina een wetsvoorstel ingediend; wat, naast andere maatregelen, het verhandelen en houden van honden en katten inhoud, evenals een verkoopverbod van deze dieren in winkels en, wat het houden van jachthonden regelt.

Zodoende zal men meer controle bereiken op en regulering van een sector die veel gaten in de wet kent; met het doel, dat de aan- en verkoop van dieren op een verantwoorde wijze gebeurt en de verwaarlozing en verlating beperkt.

Dit wetsvoorstel wil het imago van Spanje verbeteren tegenover Europa, zodat men niet langer aan het hoofd van landen staat die jaarlijks hun dieren mishandelen en verlaten en men het model wil kopiëren zoals dat van Duitsland, waar het verboden is huisdieren te verkopen in dierenwinkels.“We zouden een voorbeeld moeten  nemen aan die landen. We hebben een enorm applaus gekregen voor het feit, dat we tenminste plannen, de verkoop van dieren te verbieden, wat een grote stap is,” aldus de mening van Cathaysa Francés.

Een ander maatregel die ook met applaus is begroet, is de invoering van de regelgeving die alle eigenaren verplicht hun huisdieren te laten identificeren met een geregistreerde chip van de actiegroep Zoocan in het Registro Canario de Identificación Animal (Canarische Register voor Dierenidentificatie).

Naast het faciliteren van het lokaliseren van de dieren in het geval van verlies, of diefstal, wil deze maatregel verantwoord eigendom ontwikkelen, want als een verlaten hond een chip heeft, kan men de eigenaar gemakkelijk opsporen en deze een boete opleggen.

De dierenbeschermers verzekeren echter, dat ook dit niet het aantal verlatingen heeft afgeremd. Zowel de ADA, evenals de albergue (het dierenasiel) ontvangen dieren die voorzien zijn van een chip en een aangemeld opsporingsnummer.

Als men contact opneemt met de eigenaren, om hen om uitleg te vragen, dan hebben ze altijd excuses, zoals, dat ze het verloren zijn en zich er geen rekenschap van hebben gegeven, en dat men deze hond, of kat cadeau zou hebben gegeven aan iemand anders, en dat zij niet meer verantwoordelijk voor deze dieren zijn.”
“Al met al gebeurt hetzelfde en wij eindigen bij onszelf,” laat Teresa Perera weten. Kan men aangifte doen bij de politie? Ja, maar in dat geval legt men een boete op van €20,= en als het om mishandeling gaat duurt het twee jaar voordat men de aangifte behandeldt  Het lijkt een grap, en het is dan ook niet vreemd, dat de mensen blijven doen waar ze zin in hebben,” zo oordeelt de dierenarts.

    Honden in de hokken van de
albergue insular (het dierenasiel) van Gran Canaria.

Op vakantie met de hond
Zich bewust van het probleem waarmee de albergue insular (het eiland-dierenasiel) in de zomer kampt, heeft het Departement van Openbare Gezondheid, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria begin juli 2014 de campagne gestart:

'De vacaciones con mi perro' (‘Op vakantie met mijn hond’) voor het ontwikkelen van een tendens bij de eigenaren, dat ze verantwoordelijk zijn voor deze dieren en het verlaten ervan voorkomen tijdens het zomerseizoen.

Momenteel beschikken de eigenaren van huisdieren over een breed scala aan alternatieven voor het organiseren van de vakantie zonder hun dieren te hoeven lozen: hondenpensions, honden-uitlaters, opvang-adressen, familie en vrienden die zich over de hond ontfermen, tot zelfs ‘diervriendelijke’-hotels die het verblijf met honden toestaan, zo kan men op de internetpagina
www.hotelesperros.comhet logiesaanbod zien waarbij het is toegestaan, viervoeters mee te nemen. Ook kan men een beroep doen op de actiegroep http://es.bibulu.com/cuidadores-de-perros die hondenbezitters in contact brengt met mensen die bereid zijn huisdieren van andere personen in hun huis op te nemen, tegen een kleine vergoeding van €8,= per nacht.

Fotowedstrijd
Onderdeel van de campagne 'De vacaciones con mi perro’ (‘Op vakantie met mijn hond’) is een fotowedstrijd, waarin men een foto kan insturen, waarop te zien is, dat men met zijn hond, of kat op vakantie is, om zo te laten zien, dat het verlaten nooit een optie kan zijn.
kleurlogoCanarias.png 


 De Seprona brengt
bewoner van Vallebrón aan
wegens dierenmishandeling

Op de boerderij waren zes Canarische podencos
twee daarvan dood en  de overige ondervoed

LA OLIVA - zaterdag 22 februari 2014 - De Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) (Milieudienst van de Guardia Civil) heeft een Spanjaard aangebracht wegens het vermoedelijk plegen van een delict wegens mishandeling en verwaarlozing van dieren in het door Vallebrón, in de gemeente La Oliva op Fuerteventura.

Op de boerderij waren zes Canarische podenco’s, twee daarvan dood, de overige ondervoed.

                                  Een van de dode podenco’s in Vallebrón.

Het onderzoek is gestart na een aangifte waarin melding is gemaakt van een geval van dierenmishandeling waaraan sommige Canarische podenco’s waren onderworpen op een boerderij in Vallebrón. De agenten van de Seprona ontdekten, dat de honden bijzonder mager waren door ondervoeding en, dat de locatie niet voldeed aan passende voorwaarden voor het beschermen van de dieren.

De Guardia Civil heeft D.R.E. in staat van beschuldiging gesteld wegens het vermoedelijk plegen van een delict van het mishandelen en verwaarlozen van dieren.
kleurlogoCanarias.png


'Juanita', een poes van Fuerteventura duikt op in een garage in Schotland

 De identificatie-chip zorgt voor gegevens
over van de herkomst van het dier
maar niet over het baasje van het beestje

MUCHALLS - zaterdag 1 februari 2014 - 'Juanita', een poes die geregistreerd is op Fuerteventura aldus haar identificatiechip, is aangetroffen in een Schots dorp zonder, dat men momenteel weet wie de eigenaren zijn van het beestje, zo heeft de Britse televisiezender BBC bekend gemaakt op vrijdag 30 januari 2014.

De poes is aangetroffen in een garagebox in het dorp Muchalls, in het Schotse graafschap Aberdeenshire, door een gezin, dat de poes naar de vereniging Cats Protection (Kattenbescherming) heeft gebracht, en nadien naar een dierenarts.

                                                  De poes ‘Juanita’

Dankzij de chip die het dier draagt, heeft men via een internationale gegevensbank ontdekt, dat de kat afkomstig is van Fuerteventura.

Volgens de Britse media heeft men pogingen gedaan contact op te nemen met haar eigenaren via de gegevens op de chip, hoewel die tot nu toe geen resultaat hebben opgeleverd.

De persoon die de poes heeft aangetroffen, Rosy Long, heeft tegenover de BBC-Schotland verklaard, dat bij het openen van haar garage en het zien van het dier, ze onmiddellijk de deur heeft dicht gedaan, bang als ze was, “dat de poes de kou in zou vluchten.”

Nadat men de poezenbezitter niet heeft kunnen lokaliseren in het Schotse dorp, heeft Long ‘Juanita’ naar de dierenarts gebracht, die de Spaanse herkomst van het beestje onthulde.

Een woordvoerder van de vereniging Cats Protection laat weten, dat de verrassing groot was bij de ontdekking, dat het om een poes gaat met een Spaanse chip.
“Het dier is duidelijk heel aanhankelijk; vandaar, dat we denken dat ze een eigenaar moet hebben die haar zal missen. We doen al het mogelijke om te helpen, deze eigenaar te vinden en we duimen, dat er zo snel mogelijk een goed einde komt aan dit avontuur,” zegt ze.

De woordvoerster doet bij dezen een oproep aan de eigenaren van dieren, dat men de gegevens op de chip actualiseert als men van adres verandert.
kleurlogoCanarias.png 


Twee Bulgaarse dierenartsen castreren
450 verwaarloosde honden en katten

De operaties vinden plaats in het dierenasiel in Bañaderos
De Europese Federatie van Dierenbeschermingsverenigingen controleert de buitensporige reproductie

ARUCAS - maandag 14 oktober 2013 - Twee Bulgaarse dierenartsen verrichtten dezer dagen de massale castratie van 450 verwaarloosde honden en katten. Ze doen dit in het Albergue Insular de Animales de Gran Canaria (Dierenasiel van Gran Canaria) in Bañaderos (Arucas). 

Deze collectieve operatie - die gecoördineerd wordt door de verantwoordelijke voor de Albergue Insular, Andrea Hansen - verricht men in het kader van een project van de Europäischen Tier- und Naturschutz e.Verein (ETN) (zie http://www.etnev.de), een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) die gevestigd is in Duitsland.
 
De Europese dierenbeschermingsorganisatie houdt zich bezig met verwaarloosde dieren, voornamelijk honden en katten; vandaar, dat - nadat het project is goedgekeurd in samenwerking met het College van Dierenartsen van Las Palmas - de Bulgaarse dierenartsen, die lid zijn van de vereniging en die in heel Europa werkzaam zijn, nu twee weken op Gran Canaria verblijven voor het verrichten van dit grote aantal ingrepen.

Andrea Hansen benadrukt, dat de huidige economische crisis heeft geleid tot een verhoogde aanwezigheid van achtergelaten dieren. "Er zijn meer achtergelaten dieren dan ooit. Sommige eigenaren van honden en katten fokken (kruisen) ermee en verkopen ze op de markt, dus is het noodzakelijk, om ze onder controle te houden."

Het is de eerste keer, dat leden van de ETN naar Gran Canaria komen, om een massale castratie van honden en katten te verrichten.

“In Europese landen is men meer dan hier, bijvoorbeeld, gericht op de controle van wilde katten. Er worden meer katten gecastreerd, dan honden. Nog voor woensdag 16 oktober 2013 zullen er 216 katten een 112 honden zijn gecastreerd. De invasie van deze dieren kan bij onvoldoende controle een probleem opleveren voor het ecosysteem van het Eiland.

“In de stad valt dit niet zo op, omdat de zwerfhonden worden gevangen, maar in de dorpen komt men deze dieren in alle hoeken en gaten tegen. Andrea Hansen benadrukt de samenwerking van de diverse instellingen, waaronder geen van de overheid. Noch het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, noch de Gemeenten op het Eiland hebben financieel bijgedragen aan deze massale castratie.

Men merkt de gecastreerde dieren, door een puntje van het oor te snijden, zodat de mensen deze kunnen onderscheiden. “Omdat ze zich niet kunnen vermeerderen, vormen ze geen gevaar voor het milieu,” zegt de coördinator van het dierenasiel. “ Onze volgende stap is, om te praten met het Cabildo (Eilandbestuur), om deze dieren te aanvaarden, " zegt Hansen.
kleurlogoCanarias.png 


Nieuwe verordening voor het houden van dieren 
in werking getreden

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 14 juli 2013 -  Sinds zaterdag 13 juli past de Gemeente San Bartolomé de Tirajana de nieuwe Gemeentelijke Verordening toe die het bezit, de zorg, bewaring en bescherming van dieren regelt, evenals het bezit van potentieel gevaarlijke dieren.

Overlast voor de buren
De verordening verbiedt in elk geval het gewoonlijk houden van dieren op balkons, in garages, kelderruimten, platte daken, tuinen, of op elke ander plaats waar ze overlast veroorzaken voor buren, of voorbijgangers vanwege geuren, geluiden, vervuiling, gehuil, of geblaf.
digs1_large.jpg
De verordening is met algemene stemmen goedgekeurd in de Gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2013 en openbare gepubliceerd gedurende een maand, zonder een enkel bezwaar te hebben ontvangen over de inhoud, zo laat men weten in een communiqué.
Aan deze tekst van deze Verordening zijn twee nieuwe concepten toegevoegd, die gelden voor dat het dier, wat wordt gehouden voor exploitatie in stedelijke omgevingen en wordt onderhouden voor winstdoeleinden, en gevaarlijk dieren, zoals honden die als zodanig zijn gecatalogiseerd, of die welke worden aangegeven wegens een agressief gedrag.

De nieuwe gemeenteverordening staat het houden van huisdieren in particuliere woningen toe, op voorwaarde, dat steeds de faciliteiten en accommodatie toereikend zijn voor het aantal en hun omvang.

Potentieel gevaarlijke dieren/honden
Eveneens eist men van hondeneigenaren de verplichting van het kunnen tonen van het bijbehorende gezondheidspaspoort en het hebben van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die de schade dekt welke het dier kan veroorzaken.

De verordening beschouwt al die dieren als potentieel gevaarlijk welke men houdt als huisdier, of gezelschapsdier, die de capaciteit tot doden hebben, of die verwondingen kunnen toedienen aan personen, of ander dieren.
perros-peligrosos-large_large.jpg
Daaronder bevinden zich de rassen: Akita Inu, Toxha Inu, Staffordshire Bull Terriër, Rottweiler, Presa Mallorquín (CaDeBou), Presa Canario, Mastín Napolitano, Fila Brasileiro, Tibetaanse Dog, Bordeaux Dog, Argentijnse Dog, Dobermann, Bulmastiff, Pitbull Terriër, Boxer en de American Staffordshire Terriër.

Al zodanig worden ook de dieren beschouwd die geboren zij uit kruisingen met enigerlei van deze rassen en honden die last hebben gehad van tijdelijk periodes van agressiviteit tegenover personen, of tegen andere honden en, de honden die getraind zijn, om aan te vallen, of te verdedigen.

Sancties
Wat bederft de boetes straft de nieuwe Verordening lichte overtredingen met €300,=, ernstige overtredingen met €2.204,= en zeer ernstige overtredingen met €15.025,=

Onder de zeer ernstig overtredingen rekent men vooral het verlaten van dieren van elke soort, of ras die potentieel gevaarlijk zijn; het ontbreken van een vergunning voor het houden van deze soorten, of rassen; hun training, om ze agressiever te maken; of het zich wijden aan verboden doeleinden, om er een vechthond van  te maken.
kleurlogoCanarias.png


San Bartolomé laat betalen voor het houden
van gevaarlijke honden

De Gemeente heeft de belasting van €47,20 goedgekeurd
voor het uitgeven van een verplichte vergunning
(dit artikel bevat schokkende foto's)

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  De Gemeente San Bartolomé de Tirajana gaat een jaarlijkse belasting heffen van €47,20 voor het uitgeven van de verplichte vergunning voor het houden van potentieel gevaarlijke honden... (dit artikel bevat schokkende foto's) lees meer op:

De toepassing van deze belasting is goedgekeurd tijdens een recente gemeenteraadsvergadering door de aan het bewind zijnde fractie, de socialistische fractie en de Grupo Mixto. De maatregel is niet goedgekeurd door de NC-wethouders, die zich van stemming onthouden hebben met het argument van de huidige crisis voor sommige hondenbezitters. Burgemeester Marco Aurelio Pérez heeft deze wethouders geantwoord, dat een zak hondenvoer voor die eigenaren altijd veel meer kost.
chippen-verplicht_large.jpg
Momenteel staan er 17.233 dieren met hun aangepaste microchip geregistreerd in de gemeente, 1.514 daarvan katten, 64 paarden, 110 behoren er tot verschillende diersoorten en 15.545 zijn honden, waarvan er 531 gecatalogiseerd zijn als potentieel gevaarlijk.

De goedkeuring van deze belasting komt, nadat de Gemeenteraad ook de aanpassing van de gemeentelijke verordening tot regeling van het bezit van huisdieren heeft goedgekeurd en zelfs enkele artikelen heeft aangescherpt in een poging, bepaalde gedragingen te corrigeren wat nodig is voor het normale samenleven van bewoners en dieren, en wat tot dusver nog niet was opgenomen in de tekst van de vorige verordening, zo heeft de burgemeester laten weten.

 
De nieuwe Verordening voor het houden van dieren verplicht de eigenaren van gevaarlijke honden deze te registeren met een vergunning en daarnaast een verzekering aan te gaan voor wettelijke aansprakelijkheid, die de schade dekt welke deze dieren zouden kunnen veroorzaken. 

De gevaarlijke rassen
De Verordening beschouwt dieren als potentieel gevaarlijk als zij als huisdier, of als gezelschapsdier worden gehouden die de capaciteit hebben de dood te veroorzaken van personen c.q. andere dieren, of deze  te verwonden en kwalificeert als zodanig de rassen:
- Akita Inu,
- Toxha Inu,
- Staffordschire Bull Terrier,
- Rotweiller,
- Presa Mallorquín (Ca De Bou),
- Presa Canario,
- Mastín Napolitano,
- Fila Brasileiro,
- Dogo del Tibet,
- Dogo de Burdeos,
- Dogo Argentino,
- Dobermann,
- Bulmastiff,
- Pitbull Terrier,
- Bóxer

- American Staffordshire Terrier,
ook beschouwt men als zodanig kruisingen die geboren zijn uit de genoemde rassen, honden die perioden van agressie hebben gehad tegenover personen, of tegenover andere honden en die, welke zijn getraind, om aan te vallen, of te verdedigen.

kleurlogoCanarias.png  


San Bartolomé de Tirajana  verhoogt boetes
voor  hondenbezitters

€2.404,= tot €15.000,=
voor het niet hebben van een vergunning
of
voor het verwaarlozen van  gevaarlijke dieren

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 4 april 2012 -  De Gemeente de San Bartolomé de Tirajana  heeft de Gemeentelijke Verordening gewijzigd die het houden van huisdieren regelt en heeft de boetes vastgesteld op bedragen van tussen de €2.404,= en €15.000,= al naar gelang de overtreding licht, of zwaar is. Dit, om gedrag te vermijden wat de samenleving met de buren verstoord.

Tot zware overtreding rekent men het verwaarlozen van potentieel gevaarlijke dieren en het ontbreken van een vergunning voor het houden ervan; het opleiden om ze agressiever te maken, of voor het inzetten bij verboden doeleinden, zoals hondengevechten; het deelnemen aan wedstrijden en evenementen die bestemd zijn, om hun  agressiviteit te tonen; maar ook  mishandeling, of fysieke agressie.


Potentiereel gevaarlijke honden.
Burgemeester Marco Aurelio Pérez heeft op woensdag 3 april 2013 opgemerkt, dat het doel van deze verordening - die breed de twee voorgaande corrigeert, de eerste uit 1996 en de tweede uit 2002- is, te proberen sommige gedragingen te corrigeren die een normale samenleving tussen buren - maar ook tussen de dieren onderling  verstoren en die tot nu toe niet waren vervat in de voorgaande tekst.545x250-banner-animales-compania_large.jpg
Verzekering afsluiten
De nieuwe verordening maakt onderscheid tussen dieren die geëxploiteerd worden c.q. gehouden worden met het doel winst te maken en risicodieren, waarbij men verwijst naar elke hond die gecatalogiseerd is als potentieel gevaarlijk, die wordt aangegeven, of die agressief gedrag vertoont tegenover personen, of tegenover andere dieren. De regelgeving verplicht de eigenaren een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de schade kan dekken welke hun huisdier kan veroorzaken.

Potentieel gevaarlijk
Honden die behoren tot de navolgende rassen worden beschouwd als potentieel gevaarlijk:
-
Akita inu,

- Qxha inu,
-
Staffordshire bull terriër,
-
Rottweiler,
-
Presa mallorquín (cadebou),

- Presa canario,
-
Napolitaanse mastiff,
- fila brasileiro,

- Tibetaanse bulldog,
- Bordeaux bulldog ,
- Argentijnnse bulldog,
- Doberman,
- Mastiff bulldog
- Pitbull terriër,
- Boxer
- American Staffordshire terriër.

Ook als gevaarlijk worden die dieren beschouwd welke geboren worden als kruisging met elkeen van deze rassen; die agressieve periodes hebben naar personen, of naar andere honden; en dieren, die getraind zijn om aan te vallen en te verdedigen.

Alle honden, boerderijdieren en gezelschapsdieren, moeten voorzien zijn van een gezondheidspas, een identificatie, of microchip en moeten ingeschreven zijn in het Gemeentelijke Dierenregister.
kleurlogoCanarias.png 


Canarias is de Deelstaat
waar de meeste huisdieren  in de steek worden gelaten

ARUCAS - vrijdag 23 november 2012 - Canarias staat, samen met La Rioja, de Balearen en Navarra bovenaan de ranglijst van Spaanse Deelstaten waar de meeste huisdieren in de steek worden gelaten. In 2011 zijn 4.500 dieren in het Albergue Insular  (Dierenasiel) van Bañaderos terechtgekomen, waar op een enkele dag soms wel een dozijn honden beland, zo legt Rosa María González, de directrice van het dierenasiel, uit.

Het College van Dierenartsen van de Provincie Las Palmas heeft nu een video laten maken met het doel, in het bijzonder de jeugd meer verantwoording bij te brengen voor honden. De informatieve video, die is gemaakt door Pedro Ruiz, duurt tien minuten en laat de adoptieprocedure zien door een gezin wat uit vier leden staat en, dat de bedoeling heeft Bella mee naar huis te nemen, een sympathieke labrador-retriever.

 


San Bartolomé de Tirajana  verhoogt boetes
voor  hondenbezitters

€2.404,= tot €15.000,=
voor het niet hebben van een vergunning
of
voor het verwaarlozen van  gevaarlijke dieren

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 4 april 2012 -  De Gemeente de San Bartolomé de Tirajana  heeft de Gemeentelijke Verordening gewijzigd die het houden van huisdieren regelt en heeft de boetes vastgesteld op bedragen van tussen de €2.404,= en €15.000,= al naar gelang de overtreding licht, of zwaar is. Dit, om gedrag te vermijden wat de samenleving met de buren verstoord.

Tot zware overtreding rekent men het verwaarlozen van potentieel gevaarlijke dieren en het ontbreken van een vergunning voor het houden ervan; het opleiden om ze agressiever te maken, of voor het inzetten bij verboden doeleinden, zoals hondengevechten; het deelnemen aan wedstrijden en evenementen die bestemd zijn, om hun  agressiviteit te tonen; maar ook  mishandeling, of fysieke agressie.


                                   Potentiereel gevaarlijke honden.
Burgemeester Marco Aurelio Pérez heeft op woensdag 3 april 2013 opgemerkt, dat het doel van deze verordening - die breed de twee voorgaande corrigeert, de eerste uit 1996 en de tweede uit 2002- is, te proberen sommige gedragingen te corrigeren die een normale samenleving tussen buren - maar ook tussen de dieren onderling  verstoren en die tot nu toe niet waren vervat in de voorgaande tekst.545x250-banner-animales-compania_large.jpg
Verzekering afsluiten
De nieuwe verordening maakt onderscheid tussen dieren die geëxploiteerd worden c.q. gehouden worden met het doel winst te maken en risicodieren, waarbij men verwijst naar elke hond die gecatalogiseerd is als potentieel gevaarlijk, die wordt aangegeven, of die agressief gedrag vertoont tegenover personen, of tegenover andere dieren. De regelgeving verplicht de eigenaren een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de schade kan dekken welke hun huisdier kan veroorzaken.

Potentieel gevaarlijk
Honden die behoren tot de navolgende rassen worden beschouwd als potentieel gevaarlijk:
-
Akita inu,

- Qxha inu,
-
Staffordshire bull terriër,
-
Rottweiler,
-
Presa mallorquín (cadebou),

- Presa canario,
-
Napolitaanse mastiff,
- fila brasileiro,

- Tibetaanse bulldog,
- Bordeaux bulldog ,
- Argentijnnse bulldog,
- Dobermann,
- Mastiff bulldog
- Pitbull terriër,
- Boxer
- American Staffordshire terriër.

Ook als gevaarlijk worden die dieren beschouwd welke geboren worden als kruisging met elkeen van deze rassen; die agressieve periodes hebben naar personen, of naar andere honden; en dieren, die getraind zijn om aan te vallen en te verdedigen.

Alle honden, boerderijdieren en gezelschapsdieren, moeten voorzien zijn van een gezondheidspas, een identificatie, of microchip en moeten ingeschreven zijn in het Gemeentelijke Dierenregister.
kleurlogoCanarias.png 


Canarias is de Deelstaat
waar de meeste huisdieren  in de steek worden gelaten

ARUCAS - vrijdag 23 november 2012 - Canarias staat, samen met La Rioja, de Balearen en Navarra bovenaan de ranglijst van Spaanse Deelstaten waar de meeste huisdieren in de steek worden gelaten. In 2011 zijn 4.500 dieren in het Albergue Insular  (Dierenasiel) van Bañaderos terechtgekomen, waar op een enkele dag soms wel een dozijn honden beland, zo legt Rosa María González, de directrice van het dierenasiel, uit.

Het College van Dierenartsen van de Provincie Las Palmas heeft nu een video laten maken met het doel, in het bijzonder de jeugd meer verantwoording bij te brengen voor honden. De informatieve video, die is gemaakt door Pedro Ruiz, duurt tien minuten en laat de adoptieprocedure zien door een gezin wat uit vier leden staat en, dat de bedoeling heeft Bella mee naar huis te nemen, een sympathieke labrador-retriever.

 

Volgens de voorzitter van het College van Dierenartsen van de Provincie Las Palmas, Manuel Morales, heeft de video tot doel, “het publiek bewust te maken van de realiteit van in de steek gelaten dieren, evenals te informeren over de mogelijkheden een hond te adopteren uit het Albergue Insular (Dierenasiel) van Bañaderos. Het in de steek laten van een huisdier is een betreurenswaardige realiteit die de mate van bewustzijn en de beschavingsgraad van een volwassen samenleving laat zien,” zo merkt Morales op.

 Het Colegio de Veterinarios de Las Palmas zal de genoemde video gebruiken in haar toekomstige bewustmakings- en voorlichtingscampagnes, voor het verantwoorde bezit van een huisdier, welke vooral gericht zijn op scholieren.


Bella.

De video is vier dagen lang opgenomen in HD kwaliteit in de diverse afdelingen van de Albergue van Bañaderos. In de film wijst men op de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de beslissing, om een hond te nemen. Andere aspecten zijn de gezondheid en de hygiëne van het dier, de inentingsprogramma’s en de voeding van de huisdieren, eveneens gaat de video over een van de dierenartsen van het asiel, Natacha Montesdeoca.

Voor Rosa María González Para González is de samenwerking met het College van Dierenartsen van Las Palmas fundamenteel, “om het in de steek laten van honden te doen afnemen en, om  een groot deel van het aantal honden, wat in het asiel verblijft, te redden; want, momenteel krijgt ‘slechts 30% in het asiel een  tweede kans dank zij de adoptiemogelijkheid.”
kleurlogoCanarias.png 


Firgas eist verzekeringspolis
van eigenaars gevaarlijke honden

Nieuwe verordening  catalogiseert  8 gevaarlijke rassen
en kruisingen daarvan
 Hondenbezitters moeten een vergunning hebben
voor het houden van deze dieren

(dit artikel bevat schokkende foto's)

FIRGAS - zondag 4 november 2012 -  De bezitters van gevaarlijke honden, moeten in de gemeente Firgas kunnen aantonen, dat ze een verzekering hebben afgesloten met een minimale dekking van €120.000,= tegen aansprakelijkheid van derden.  De nieuwe verordening bevat acht verschillende rassen, plus hun kruisingen en verplicht de eigenaar over een vergunning te beschikken tot het houden ervan, evenals een inschrijving in het gemeenteregister.

De door de Gemeenteraad van Firgas goedgekeurde verordening catalogiseert als potentieel gevaarlijke rassen: de pitbull terriër, de staffordshire bull terriër, de american staffordshire terriër, de rottweiler, de dogo argentino, de fila brasileiro, de tosa inu en de akita inu en bovendien, de diverse kruisingen daarvan.

                     Een gemuilkorfde pup van het ras bull terriër.

En, tegelijkertijd die honden, welke in het bezit zijn van een aantal van deze kenmerken, waarbij men o.a. spreekt van sterke spieren; een, krachtige, robuuste uitstraling; een atletische instelling; lenigheid, kracht en weerstand; een sterk karakter en veel lef, kort haar, een borstomtrek van tussen de 60 en 80 centimeter, een schofthoogte van tussen de 50 en 70 centimeter en een gewicht van meer dan 20 kilo; een grote kop, een sterke kaak, een gespierde nek, een solide borst en, lange achterpoten.

In die zin breidt de verordening de catalogus van honden die gevaarlijk kunnen zijn uit, tot die honden die agressief geweest zijn tegenover mensen, en/of tegen andere dieren.

De locoburgemeester, Manuel Báez, merkt op, dat het doel van deze nieuwe regelgeving is, controle te houden over dieren met een verhoogd risico, vooral in een gemeente zoals Firgas, waar het plattelandskarakter ervoor zorgt, dat de eigenaren dieren houden voor de bewaking van de boerderijen.

                                   Cave canem: "Even Apeldoorn bellen...."

De verordening bepaalt, dat het doel van dit reguleringssysteem, het combineren is van de veiligheid van personen, goederen en andere dieren in de gemeente, in overeenstemming met de bestaande wetgeving betreffende het onderwerp. Vandaar, dat men spreekt over dieren die een agressieve aard vertonen, of die mensen of dieren aanvallen en die als zodanig zijn aangeduid door dierenartsen of een bevoegde autoriteit.

Via deze regelgeving verplicht Firgas de eigenaren van deze dieren een  gemeentelijke vergunning aan te vragen, in het geval men zijn woonadres in de gemeente heeft,  waaruit blijkt dat men meerderjarig is en in staat is, om de nodige voorzorgsmaatregelen, het dier betreffend, te nemen en, dat men niet veroordeeld is geweest voor moord; verwonding: foltering, misdrijven tegen de seksuele vrijheid en de volksgezondheid, lidmaatschap van een gewapende bende, of drugshandel.

Binnen de speciale regelgeving eist men, dat men kan aantonen  fysiek en sociologisch in staat te zijn dit soort dieren te houden. En, tegelijkertijd moet men een verzekering hebben afgesloten voor de wettelijke aansprakelijkheid van schade aan derden, waarvan de dekking minimaal €120.000,= moet zijn.

De vergunning die men bij de Gemeente aanvraagt, moet voorzien zijn van een foto van het dier, dat geïdentificeerd moet zijn met een microchip en voorzien van een inentingskaart, plus een certificaat van de Veterinaire Gezondheid Dienst, die de goede gezondheidsstaat van de hond garandeert.

Dit document heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en, kan telkens met vijf jaar verlengd worden. In het geval er een gerechtelijke veroordeling of overheidsbeslissing is, “zou dat reden kunnen zijn, voor het weigeren van een eerste vergunning, of voor de verlenging ervan.”
 
Firgas verbiedt ook de training van dieren tot het versterken van hun agressiviteit en aanvalswoede voor hondengevechten en aanvallen.

1-AAAAislas-canarias-94.jpg 


Tot €300,= boete
voor niet opruimen hondenpoep

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 31 augustus 2012 -  De Gemeente San Bartolomé de Tirajana gaat vastberaden optreden. De eigenaren van honden die de uitwerpselen van hun dieren niet opruimen, worden met ingang van september 2012 beboet met €300,= Want de normvervaging heeft zich uitgebreid tot de straten, “die er dan ook niet uitzien,” zo laat Carmen Pérez, van het gemeentelijke Departement Volksgezondheid weten.

Daarentegen is  in de zomer van 2012 het achterlaten van huisdieren aanzienlijk afgenomen, met heeft er zes, of zeven opgevangen, terwijl dit aantal in 2011 nog “indrukwekkend” was, tot wel vijf honden per dag, die naar het hondenasiel in Arucas moesten worden gebracht, met wie men een convenant heeft.

 

 

 

 

 Wat betref de excrementen, laat men weten, dat er geen bewustzijn heerst onder de bevolking, want de straten van San Fernando en El Tablero zijn ermee vergeven; maar, wat  men niet voor mogelijk houdt, is dit ook het geval in de toeristengebieden, waar buitenlanders klaarblijkelijk de excrementen van hun honden niet opruimen en zich verontwaardigd tonen, als men hen daarop wijst.


Wat betreft de urine van de dieren, herinnert het Departement eraan, dat men de honden naar zanderige locaties moet leiden - zelfs El Tablero beschikt over honden-uitlaatplaatsen - die dit absorberen, waarna regenval de urine wegspoelt. Maar de hondenbezitters trekken zich hier niets van aan. Er zijn dan ook voortdurend lantaarnpalen, muren, trottoirs en putdeksels die bevuild zijn, of nat van de urine, wat ertoe leidt, dat de buurtbewoners hun kinderen, of kleinkinderen, op de arm moeten nemen, om ze niet op een heel onhygiënische route te laten lopen; afgezien nog van de “vreselijke” stank tot aan en tijdens de eerste regendagen.

Gezien de “beklagenswaardige” situatie, heeft de wethouder voorgesteld, een eind te maken aan deze slechte gewoonten, reden, waarom zij heeft gesproken met de commissaris van Politie en met de verantwoordelijken binnen de betrokken Departementen voor het in gang zetten van een programma ter bewustmaking en handhaving van de normgeving, die wat dit betreft heel duidelijk is, niet alleen in deze gemeente maar in de gehele Europese Unie.

De boetes voor het niet opruimen van de excrementen kunnen €300,=  bedragen; maar zo laat de wethouder weten, als de hond niet is geregistreerd, dan zijn deze veel hoger en ze vraagt de hondenbezitters dit serieus te nemen, als zij een huisdier bezitten. Dit, niet alleen om de hygiëne te handhaven; maar ook, omdat er ernstige ongevallen zijn  vanwege het uitglijden over de uitwerpselen.”
1-AAAAislas-canarias-94.jpg 


Onteigening van acht verwaarloosde honden
en proces verbaal voor de eigenaar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Tegen de eigenaar van acht honden die op het punt stonden dood te gaan vanwege ondervoeding, is proces verbaal opgemaakt, voor ernstige nalatigheid en zware mishandeling, zo heeft het Gemeentebestuur van Las Palmas de Gran Canaria laten weten in een communiqué. De honden verkeerden op het randje van de dood vanwege ondervoeding en vertoonden verschijnselen van lage perioden niet gegeten te hebben.

De honden, die  zijn overgebracht naar het albergue insular (hondenasiel) - met uitzondering van een, die moest worden afgemaakt - waren nagenoeg verlaten op een terrein in het gebied van El Zardo, dat uitsluitend op zondag bezocht werd door de eigenaar, om de dieren eten te geven.

Volgens rapporten van de dierenartsen, vertoonden de honden verschijnselen van lange perioden niet gegeten te hebben; waren de ribben en de wervelkolom zichtbaar, staken de bekkenbeenderen uit, was de spiermassa verdwenen, zaten ze onder de zweren en waren ze compleet verzwakt.

De honden zijn op 2 maart 2012 gered door een gezamenlijke actie van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, via het Departement Openbare Gezondheid; de gemeentelijke dierenartsen; de  Eenheid Politiehonden  van de Policía Local  (Gemeentepolitie) en de Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) (Dienst Natuurbescherming) van de Guardia Civil, zo staat in het communiqué te lezen.

De nota maakt melding van dierenmishandeling, die volgens de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht) bestraft wordt met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar; evenals volgens de Ley de Protección Animal (Wet Dierenbescherming) vanwege zware verwaarlozing, waarop een boete staat van maximaal €15.000,=.
1-AAAAislas-canarias-94.jpg


 

kaart_canaria-5-52.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--418.jpg

zon-124.jpg