site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

 

De Guardia Civil legt de schande van Güi Güi bloot

LA ALDEA - dinsdag 16 april 2013 - 52 processen verbaal voor kamperen in verboden gebied en het achterlaten van een grote hoeveelheid afval.

De Guardia Civil van La Aldea heeft op vrijdag 29 maart 2013, in een gezamenlijke actie met de Maritieme Dienst van het korps, 52 processen verbaal opgemaakt wegens illegaal kamperen en het dumpen van afval in een gebied wat is aangewezen als natuurreservaat.

                                    Gedumpt afval op het Güi Güi-strand.
De Guardia Civil heeft ook vier processen verbaal opgemaakt voor het aanleggen van kampvuur, waarbij men de verwaarloosde staat van dit zo waardevolle natuurgebied opmerkt.

Alle processen verbaal zijn overgedragen aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, het overheidsorgaan wat bevoegd is, om de betreffende boetes op te leggen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-59.jpg

Carmela Pestana en haar Güigüi-imperium

LA ALDEA - zaterdag 14 juli 2012 - Het dorp La Aldea heeft afscheid genomen van de 'alcaldesa'  (vrouwelijke ‘burgemeester’) van het legendarische Aldeaanse strand - Carmen Díaz, een ‘kluizenaar’ met sociale vaardigheden

Op maandag 9 juli 2012 is Carmen Díaz overleden, die in La Aldea bekend was als Carmela Pestana, een van de personen, zonder wie men zich een halve eeuw lang het Güi-Güi-strand niet heeft  kunnen voorstellen, de ‘andere wereld’ van de gemeente.

Na een bezoek aan Carmela Pestana - la del barranquillo (zij van het ravijntje) - en het eten van gofio, haar gofio de millo (haar geroosterde maïsmeel), tunos (cactusvijgen) en overrijpe plátanos (Canarische bananen), ging je naar het strand, om een duik in zee te nemen…

Het stoffelijk overschot van de zelfbenoemde ‘alcaldesa’ (‘burgemeester’) rust opnieuw in haar eigen paradijs; haar as rust op Güigüi, “de andere grote wereld van La Aldea waaraan zij zich vastklampte,” zoals burgemeester, José Miguel Rodríguez, het uitdrukte.


Carmela Pestana in augustus 1999.

Díaz regeerde in de taliscos de la Medialuna (Halvemaan-vormige inhammen), Güigüi Grande en Güigüi Chico, voornamelijk sinds de jaren 90 toen de toenmalige Caja Insular de Ahorros de terreinen verwierf en de Aldeaanse als bewaakster aanstelde van de paradijselijke grond waar ze al tientallen jaren woonde in hetzelfde huis, dat dateert uit de pre-Spaanse tijd, van natuursteen en klei, met kaarsen en een quinqué (olielamp), die haar geboren zagen worden in een stenen kamer welke later haar keuken werd.

Als echtgenote van wijlen Pepe Segura, die ook recentelijk is overleden, richtte ze op GüiGüi haar eigen domein in waar zij indruk maakte op hen die met een rugzak onverschrokken de hellingen afdaalden, om zich af te zonderen op dat fantastische stukje barranco bij de kliffen van de Oceaan.

Op ruim twee uur afstand van het volgende bewoonde punt, Tasartico, wachtte Carmen Díaz haar klanten van de rugzakexpedities op, langs een steile, bijna verticale weg, waar ze in de kasten van een fortuinlijk winkeltje, strategisch proviand bewaarde, waarvan ze wist, dat die vroeg of laat zou ontbreken in de rugzakken van de expeditieleden,

En als ze deze niet op voorraad had, dan daalde ze met gemak af naar Tasartico, met hetzelfde gemak alsof ze naar de supermarkt ging, op zoek naar vijf flessen rum, of naar een karaf olijfolie, die ze dan drie keer zo duur doorverkocht.

Over het algemeen was ze vrolijk en gezellig, serveerde ze ook koffie en hield ze haar mond niet dicht. Fel tegenstandster als ze was van nudisme verwelkomde ze in de jaren 90 een groep van ongediertebestrijders, die met gezag en geen enkel pardon de naaktlopers van het plateau verdreef.

Wat visserij, een broodoven, enkele fruitbomen en een rijkelijk gesorteerde groentetuin; samen, met enkele geiten - die haar soms kwaad maakten, als ze weer eens de sla van haar buurman Carmelo hadden opgevreten - waren alles wat de aarde gaf aan de acht mensen die woonden in haar koninkrijk en die deel uitmaakten van een ecosysteem, dat aan de republiek Güigüi zijn charme gaf.

In een kranteninterview, dat plaatsvond in 1999 en wat gepubliceerd is in het dagblad ‘Diario de Las Palmas’ bekende ze, "een kluizenaar te zijn, ver weg van alles," maar de mensen gaf ze niet op.

Ze werd opgevoed door het grotouders, omdat ze haar ouders als klein meisje had verloren. Ze had liever het licht van een kaars, dan het geluid van de dieselmotor van een generator. Ze kon lezen noch schrijven, maar al met al, kon ze ruim 60 gedichten uit haar hoofd opzeggen met een precisie die groter was, dan dat ze deze - uitgetypt door een evangelist - van het papier af had moeten oplezen.

Carmen werkte druk in gevaarlijke situaties - die zich regelmatig in het gebied voordoen - door deel te nemen aan reddingsacties en met het voorzien van maaltijden voor de reddingswerkers.

De burgemeester van La Aldea heeft op dinsdag 10 juli 2012 bevestigd, “dat hij nooit kwaad heeft horen spreken over Carmela.” Ze was altijd heel direct en eerlijk,” en het ging haar slecht in de laatste maanden van haar leven; door ziekte uit La Aldea verdreven, is ze gestorven in Tarajalillo, als tussenstation, op weg terug; om, vanuit haar as, te regeren in haar fantastische Güigü-imperium.
kleurlogoCanarias.png


 

La Aldea blijft eigenaar van de percelen die Cortezo kocht op Güigüi

LA ADEA / GÜIGÜI - dinsdag 26 juni 2012 - Een oordeel van de Arrondissementsrechtbank van Las Palmas heeft bevestigd, dat de Gemeente La Aldea de eigenaar is van het grootste gedeelte van de Güi-Güi-terreinen die het bedrijf Cortezo Inversiones S.A. voornemens was te laten registreren als de hare, na de aankoop  ervan in 2003 van een Oostenrijkse maatschappij (Pelerini Limited)  die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.

Het perceel, ongeveer negen miljoen vierkante meter groot, is al sinds 1974 onderwerp van een rechtszaak, met de successievelijke aankopen door Protucasa, La Caja de Canarias en de Zwitserse ondernemer Helmut Rahms.


Het strand en de uitmonding van de barranco (het ravijn) van Güi-Güi Chico.

De Arrondissementsrechtbank heeft het beroep verworpen, dat was ingediend door Cortezo Inversiones tegen een eerdere uitspraak van de Rechtbank in Santa María de Guía, welke eveneens is uitgevallen in het voordeel van de Gemeente La Aldea, het Gemeentebestuur beweert, dat deze terreinen gemeentelijk eigendom zijn, minstens al, sinds het jaar 1870.

Hoewel het bedrijf nog steeds in cassatie kan gaan bij het Hooggerechtshof, geeft het oordeel het Gemeentebestuur van La Aldea gelijk en verduidelijkt dit de toekomst van het bijzondere beschermde  natuurgebied van Güigüi, want het is niet nodig, om deze grond te onteigenen. Het bedrijf Cortezo Inversiones beschikt over nog eens 3 miljoen vierkante meter bij de uitmonding van de barranco van Güigüi, maar de bescherming van het milieu voorkomt  elke bouwactiviteit in dit gebied. Ook de speculatieve bewegingen betreffende het landschap van La Aldea, dat samen met dat van Veneguera het enige maagdelijke gebied is aan de kust van Gran Canaria, blijven in het ongewisse.
playa-de-guigui_large.jpg

Aankopen
De Güigüi-stranden kwamen in het beging van de jaren zeventig van de vorige Eeuw in het blikveld van de projectontwikkelaar.  In 1974 vorderde de entiteit Promociones Turísticas de Canarias S.A. (Protucasa) het bewijs van eigendom van de landerijen die in afwachting van inschrijving waren, maar wat niet kon worden voltooid vanwege het verzet van de Gemeente La Aldea. La Caja de Canarias  verwierf de terreinen van Protucasa in 1981, maar in januari  1988 heeft de bankinstelling die verkocht aan  de ondernemer  Helmut Rahms.

Anderhalf jaar later, met de ondertekening van een koopakte op de Spaanse Ambassade in Wenen, heeft hij deze verkocht aan het bedrijf Pelerini Limited, dat officieel gevestigd is met een kantoor in een gerenoveerd klooster in de plaats Berkshire, in Groot Brittannië. Uiteindelijk heeft Cortezo Inversiones  de landerijen gekocht van Pelerini Limited op 20 januari 2003  en erfde daarmee het proces met de Gemeente over deze 9.0000.000 m². De aankooprijs bleek toen 1,5 miljoen euro te zijn (net iets meer dan €0,16 per m²).

Ten tijde van deze aankopen,  hebben de Canarische Regering en de Gemeente het gebied uitgeroepen tot bijzonder natuurgebied en maakten daardoor aankoop en onteigening van deze grond onmogelijk, zowel die van de omstreden 9 miljoen vierkante meter, evenals die van de 3 miljoen vierkante meter die toebehoren aan Cortezo.
panorama-195re_large.jpg
Verschil van mening
In  2008 heeft het bedrijf de terreinen voor 40 miljoen euro aangeboden aan het Cabildo (Eilandbestuur), maar het toenmalige bestuur van PSOE en Nueva Canarias (NC)  heeft de operatie afgewezen met dien verstande, dat de werkelijke waarde van deze terreinen niet meer  was dan 5 miljoen euro. De milieubeweging Ben Magec heeft aagifte gedaan van een verondersteld verschil van mening over deze openbare terreinen, want de prijs die het bedrijf aan het Eilandbestuur offreerde was 165 keer meer, dan wat de Zwitser Helmut Rahms twintig jaar eerder ervoor had betaald aan La Caja de Canarias

Het arrest, dat is uitgesproken door rechter Emma Galcerán Solsosa, verwerpt de drie redenen  welke Cortezo hanteert om het arrest van het Hof te betwisten. Volgens de onderneming, was er een verkeerde interpretatie van de juridische stappen, door deze aan te merken als een veronderstelde dubbele inschrijving, een onjuiste waardebepaling bij de certificering in het

Registro de la Propiedad op 19 september 2005 en, een onjuiste interpretatie over de lastenverdeling van de toetsing.
Cortezo is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-57.jpg